Poruka kardinala Puljića i ravnatelja Šimića u povodu 90. obljetnice Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije


Sarajevo,  Sri, 17. Studeni 2021.

Predsjednik Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, zajedno s ravnateljem vlč. Mirkom Šimićem uputio je, 16. studenog 2021. poruku pod naslovom: „Caritas Vrhbosanske nadbiskupije obilježava 90. obljetnicu postojanja“. Spomenuti dopis kardinala Puljića i ravnatelja Šimića prenosimo u cijelosti:


„Caritas Vrhbosanske nadbiskupije osnovao je u studenom 1931. nadbiskup dr. Ivan Evanđelist Šarić. čime je u Vrhbosanskoj nadbiskupiji počela institucionalna briga za siromašne. Nadbiskup je na tragu evanđeoskog poziva potaknuo sve vjernike u nadbiskupiji kojoj je bio na čelu, da preko Caritasa budu na raspolaganju ljudima u potrebi po uzoru na Isusa.

Isus je bio čovjek za druge, mironosac i mirotvorac koji je donosio ljudima mir u bolesti te ih ozdravljao i davao im utjehu. On je prošao svijetom čineći dobro i svjedočio da odgovor na Božju ljubav znači prihvaćanje ljudi na božanski način (usp. Dj 10.8). Zauzimanje za potrebne i solidarnost s njima ispunjenje je Isusove zapovijedi ljubavi prema bližnjemu i temeljna je zadaća svakog kršćanina, a time i svake biskupije u Katoličkoj crkvi. Krist je karitativac koji 'vraća vid slijepima, hod hromima, sluh gluhima, čisti gubave. oživljuje mrtve, hrani gladne' (usp. Lk 7. 1 8-23).

Uz naviještanje Božje riječi te slavljenje sakramenata ključno je služenje u ljubavi koje odražava samu narav Crkve. Crkva je od svog početka naglašavala zajedništvo u svemu pa lako i u stavljanju materijalnih dobara njoj na raspolaganje i daljnje dijeljenje. Na svom, sada već dugom putu, ova karitativna ustanova Vrhbosanske nadbiskupije, prošla je kroz mnoge izazove i strepnje, neizvjesnosti i nade. ali je uvijek uspijevala biti neovisna u svom djelovanju. Koliko god jedno društvo bilo pravedno Caritas će biti nužan jer njegovo djelovanje u ljubavi nije i ne može biti suvišno. Karitativni projekti poput pučke kuhinje, kućne skrbi za stare i nemoćne, dječjeg vrtića, doma za studente, opismenjavanja Roma, rada s djecom s posebnim potrebama, pomoći siromašnim župljanima, zbrinjavanja izbjeglih te svakodnevne pomoći i brige za one koji dolaze na vrata Caritasa i mole pomoć, govore puno o spektru njegova djelovanja.

Caritas kao ustanova živi i djeluje zahvaljujući podupirateljima i dobročiniteljima kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu. Proslavljajući 90 godina Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije proslavljamo ljubav koja je ostavila trajni pečat zahvaljujući biskupima, svećenicima, vjernicima laicima, ravnateljima, redovnicama, redovnicima te svima onima koji su ugradili svoj dio u karitativni mozaik. Trajna je obveza nastaviti širiti ovu ljubav i u godinama koje dolaze jer će siromaha uvijek biti. Slijedeći primjer Isusa koji je utjelovljena ljubav i sve poziva na djelovanje. Povodom 90 godina Caritasa iskrena zahvala pripada svima koji su nesebično pomagali ovu ustanovu kako duhovno tako i materijalno. Na sve djelatnice, djelatnike, volontere, suradnike, podupiratelje i dobročinitelje kao i na sve korisnike Caritasovih usluga, zazivam obilje Božjeg blagoslova“, stoji u poruci kardinala Puljića i ravnatelja Šimića.

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije sa sjedištem u Sarajevu utemeljio je vrhbosanski nadbiskup blagopokojni dr. Ivan Šarić davne 1931. godine, stoji na mrežnoj stranici ovog Caritasa.

Caritas je pastoralna ustanova katoličke Crkve osnovana radi promicanja i svjedočenja kršćanske djelotvorne ljubavi. Caritas jest pravna osoba na crkvenom i civilnom području u skladu sa Zakonikom kanonskog prava i Zakonima Bosne i Hercegovine.

Caritas je od svojeg utemeljenja pronalazio način biti i ostati uz čovjeka u potrebi, čovjeka koji je od bližnjih ostavljen, zaboravljen, a od društva odbačen na marginu.

Iako je rad Caritasa u vremenu komunističke vladavine bio zabranjen, Caritas nikada nije prestao sa svojim djelovanjem preko župa i pojedinaca koji su uvijek svjedočili misiju i poslanje ove crkvene institucije. Vrijeme nedavnoga rata (1992.-1995.) uzrokovalo je ponovno aktualiziranje rada Caritasa koji djeluje i danas kroz različite programe, čiji je temeljni cilj biti i ostati uz brata i sestru u potrebi.

Strateški plan Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, između ostaloga, podrazumijeva:

1. Razvijanje kapaciteta Caritasa u Bosni i Hercegovini.

2. Poboljšanje kvaliteta života starih i bolesnih osoba u Bosni i Hercegovini.

3. Poboljšanje kvalitete obiteljskoga života kako bi se afirmirale vrijednosti braka i obitelji, te kako bi se preventivno djelovalo na socio-patološke pojave.

4. Prezentiranje djelovanja Caritasa široj BiH javnosti

5. Osiguravanje primjerene pomoći osobama u kriznim situacijama.

Papa se u brzojavu sućuti prisjeća predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata

Vatikan,  Sri, 18. Svi. 2022.

Papa se u brzojavu sućuti prisjeća predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata

Papa ističe posebnu zahvalnost za brigu koju je Njegova Visost iskazala Svetoj Stolici i katoličkim zajednicama u Emiratima, kao i za njegovu predanost vrijednostima dijaloga, razumijevanja i solidarnosti među ljudima i vjerskim tradicijama

Na današnji dan rođen svetac koji je volio mlade – sv. Ivan Pavao II.

Svijet,  Sri, 18. Svi. 2022.

Na današnji dan rođen svetac koji je volio mlade – sv. Ivan Pavao II.

Rođen je u malom mjestu Wadowice, na jugu Poljske, grad na rijeci Skawi sa ne punih 20 tisuća stanovnika.

Održana Skupština Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH

Sarajevo,  Sri, 18. Svi. 2022.

Održana Skupština Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH

Predavanje o duhovnom razlučivanju prema savjetima i načelima iz duhovnog iskustva svetog Ignacija Loyolskoga održao je superior isusovačke zajednice o. Mato Anić.

Misnim slavljem obilježena 30 obljetnica smrti banjolučkog biskupa Alfreda Pichlera

Banja Luka,  Sri, 18. Svi. 2022.

Misnim slavljem obilježena 30 obljetnica smrti banjolučkog biskupa Alfreda Pichlera

Svetu misu je predslavio biskup banjolučki mons. Franjo Komarica