Oproštenje krivnje i oprost kazne


Mostar,  Pon, 30. Svi. 2016.

Biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić u kratkim je crtama napisao o oproštenju krivnje i oprostu kazne. Tekst biskupa Perića prenosimo u cijelosti:

Oproštenje krivnje i oprost kazne

Oproštenje krivnje i oprost kazne
Remissio culpae et indulgentia poenae


Crkva vjeruje ono što moli
[Lex orandi – lex credendi]. U Rimskom misalu prije Tridentskoga sabora, prema hrvatskom prijevodu zabilježenu polovicom XVI. stoljeća, misnik je na kraju Pokajničkoga čina govorio: „Odpuštenje, odrješenje i oproštenje od svijeh vašijeh grijeha podao vam svemogući i milosrdni Bog“.
[1]

Od 1570. do 1970., prema Misalu sv. Pija V. misnik je na kraju Pokajničkoga čina govorio: „Oproštenje, odrješenje i otpuštenje [Indulgentiam, absolutionem et remissionem] naših grijeha podao nam svemogući i milosrdni Gospodin“.[2]

Misal Pavla VI. (1969.) ispustio je tu molitvu, pa je trostruki vid onoga što se s grijesima zbiva, u molitvi Crkve zadržan samo u papinskom Blagoslovu Gradu i svijetu o Božiću i Uskrsu: „Oprost, odrješenje i otpuštenje svih vaših grijeha, vrijeme istinske i plodne pokore, uvijek raskajano srce i popravak života, milost i utjehu Duha Svetoga i konačnu ustrajnost u dobrim djelima udijelio vam svemogući i milosrdni Gospodin.“

Pojmovi: oproštenje i oprost - Svaki ljudski grijeh - peccatum i bezakonje - iniquitas; opačina - scelus, zločin - crimen, prijestup - delictum i prekršaj - violatio, infractio, imaju dva vida: krivnju - culpa i kaznu - poena.Ostavljajući po strani državno kazneno i prekršajno pravo koje okrivljenicima utvrđuje krivnju i izriče kaznu na ovoj zemlji, krivnja je subjektivna odgovornost zbog kriva postupka, zbog vrijeđanja Božjega zakona, Božje časti. A kazna je naknada ili ispaštanje zbog nanesene uvrjede ili postupka.

Oproštenje krivnje - remissio culpae jest otpuštenje krivnje grijeha, koje uobičajeno odrješenjem u sv. ispovijedi prima raskajani vjernik, konfitent, koji je grijeh spoznao, priznao ga i za nj se pokajao. Kakvi god bili grijesi, za koje se grješnik kaje, Bog po svom neizmjernom milosrđu daje oproštenje krivnje ili odgovornosti u savjesti, i oslobođenje zaslužene vječne kazne. Ali time ga automatski ne oslobađa vremenite kazne i pokore.

A oprost kazne - indulgentia poenae jest upravo to oslobođenje vremenite kazne, brisanje zaslužene sankcije, koju prima raskajani vjernik, penitent.

Kolike god bile krivnje i kazne, Bog ih može po svom milosrđu izbrisati, ali ih je prepustio posluživanju Crkve.

Biblijski nauk. Nauk o oproštenju grijeha jasan je iz Isusova dara apostolima: „Što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu“ (Mt 18,18). A na sam dan svoga Uskrsa izričito reče: „Kojima oprostite grijehe, opraštaju im se“ (Iv 20,23). Oprašta se krivnja, odgovornost u svijesti i pred Bogom. Oprašta se i „vječna“ kazna na drugom svijetu, koju smo zaslužili, tj. ne gubimo vječnoga života.

Aoprost jest otpuštenje pred Bogom „vremenite“ kazne za grijehe kojih je krivica već izbrisana. Isus kaže: Ima grijeha, protiv Duha Svetoga, koji se ne mogu „oprostiti ni na ovom svijetu ni u budućem“ (Mt 12,31). To znači da se za sve druge grijehe mogu oprostiti kazne i na ovom svijetu i „u budućem“.

Srušila se kula u Siloamu. Poginulo 18 ljudi. Jesu li oni krivi? Koja im je kazna? Isus ovako tumači: „ako se ne obratite, svi ćete tako propasti“ (Lk 13,4-5), tj. ako ne budete činili pokore, ispaštali kazne, svi ćete tako biti kažnjeni, smrću, najstrašnijom kaznom! U pitanju je i vječnost!

Raskajanomu razbojniku na križu Isus udjeljuje i oproštenje krivnje i „vječne“ kazne, kao i oslobođenje od vremenite kazne na zemlji i od moguće kazne u čistilišnim mukama: „Danas ćeš biti sa mnom u raju“ (Lk 23,43). Ne će vidjeti nikakve kazne, koju je inače zaslužio svojim razbojništvom.

Crkveni nauk. Crkva je oduvijek držala nauk o oproštenju krivnje i o oprostu vremenite kazne. U prvotnoj Crkvi za vremenite se kazne određivalo razdoblje ispaštanja, javne pokore po više vremena pa i više godina. Blaženi Pavao VI. izdao je apostolsku konstituciju – najviši stupanj crkvenoga dokumenta – Nauk o oprostima – Indulgentiarum doctrina, 1967.[3] Sažeto je sve pravno prerečeno u Zakoniku kanonskoga prava, kanoni 992–997, a teološki u Katekizmu Katoličke Crkve, 1992., br. 1471–1479. A godine 2009. izišlo je 4. izdanje Zbirke oprosta - Enchiridion indulgentiarum.

Obrazloženje. Mi smo na području vjere, a ne filozofske rasprave i logičkih premisa i zaključaka. Ali nam i razum pomaže u shvaćanju ove teške vjerske tematike. Ljudski grijesi povlače za sobom neograničene kazne zbog vrijeđanja neizmjerne svetosti i pravde Božje. Te se kazne ispaštaju na zemlji s bolima, bijedama i nevoljama ovoga života osobito smrću, ili na drugom svijetu u čistilišnim mukama.

Na primjer, dogodi se izvanbračno dijete. Grješniku ili grješnici oprašta se krivnja, ali se snose posljedice, sva briga oko odgajanja djeteta, ugrožen glas. Rane prouzročene grijehom: ubojstvom, preljubom, otpadom od vjere - koji je oprošten, nisu iscijeljene, jer se mogu vidati samo lijekom pokore, ispaštanja i trajne duhovne borbe, sakramentne pomoći. U sv. ispovijedi Bog oprašta krivnju, s vječnom kaznom od pakla, ali ostaje vremenita kazna za koju se u ispovijedi prima pokora: molitva i dobra djela. Ako nam kajanje i pokora, tj. molitva i patnja, nisu savršeni, tih se vremenitih kazna posve ne oslobađamo na ovom svijetu. Štoviše, nosimo ih sa sobom i u drugi život, u čistilište. S povećanjem grijeha u životu, rastu nam i kazne!

Vjernik sam od sebe ne može sve to izdržati. I upravo nam tu pomažu neizmjerne zasluge Isusa Krista. Te zasluge jesu blago kojim raspolaže Crkva koju je Krist utemeljio i ovlastio da bude poslužiteljica otkupljenja i da dijeli raskajanim grješnicima oproštenje krivnje i oprost vremenite kazne - bilo na zemlji, bilo u čistilištu. U tu riznicu Crkve pripadaju i zasluge Blažene Djevice Marije i svih Svetih, koje mi u Vjerovanju nazivamo: Općinstvo Svetih - Communio Sanctorum. Tu se ubrajaju spašeni u nebu, oni koji ispaštaju kazne u čistilištu i oni koji su još na ovozemnom putovanju kušnje i patnje. Između tih triju kategorija postoji ljubav i čudesna razmjena duhovnih dobara.

Vrste oprosta: potpun – ako se potpuno oslobađa od vremenite kazne, i djelomičan – ako se djelomično otpušta od kazne (ne govori se o danima, mjesecima i godinama, kao nekada). Crkva propisuje kada se može primiti jedan ili drugi oprost.

Primjena na sebe i na vjerne mrtve. Oprosti se ne mogu primijeniti za žive, osim za sebe živa (ne za druge žive), te za pokojne. Ako je čovjek u teškom grijehu, ne može oproste primijeniti ni za sebe živa ni za mrtve, jer nije u milosti.

Tri su temeljna uvjeta za primanje potpuna oprosta: da se vjernik raskajano ispovjedi, da se pobožno pričesti i da izmoli neku molitvu na nakanu Svetog Oca Pape.

Kada se može primiti oprost? Potpuni oprost jednom u danu, a može i drugi put ako je smrtni čas.

Uz Papinski blagoslov, makar bio i preko radija i televizije, podjeljuje se potpuni oprost.

Svaki biskup može u svojoj biskupiji, po vlastitu izboru, podijeliti Papinski blagoslov s potpunim oprostom tri puta u godini.

U svim crkvama i kapelicama može se primiti potpuni oprost na Dušni dan, 2. studenoga, kada se primjenjuje samo mrtvima.

U župnim crkvama na svetkovinu naslovnika i na Porcijunkulu, 2. kolovoza.

U Jubilarnoj godini, kao što je ova: od 8. XII. 2015. do 22. XI. 2016., potpuni se oprost može primiti ako se pohodi jedna od određenih oprosnih katedrala ili župnih crkava ili svetišta, uz navedene uvjete.

Taj se oprost može primiti odnosno primijeniti, naravno, više puta u Jubilarnoj godini.

Novost oprosta u ovom Jubileju jest u tome da se vjernik, koji ne može pohoditi određene crkve, duhovno sjedini s onima koji to mogu učiniti na redovit način, prikazujući u svojoj kući Bogu svoje molitve, trpljenje i nevolje.

Isto tako skrušen vjernik, umjesto da pohodi dotičnu crkvu, može, uza spomenute uvjete, zadobiti oprost, ako pohodi bolesnika, zatvorenika, nemoćnika ili hendikepirana.

Osobito će biti korisno ako oni, koji mogu, daju potrebnima određenu pomoć: za školovanje učenika ili studenata, za liječenje bolesnika i slična djela milosrđa.

 


[1] Ciro Giannelli – Sante Graciotti, Il Messale croato-raguseo (Neofiti 55) della Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 2003., str. 177.
[2] Vrt bogoljubnosti, prir. Stijepo Skurla i Vice Palunko, Dubrovnik, 1890., str. 76; Rimski misal, prir. Dragutin Kniewald, Zagreb, 41942., str. 11; Obnovljeni obred Svete sedmice, prir. Petar Čule, Vatikanska tiskara Polyglotta, 1967., str. 30; Bogoslužje: Misal i brevijar za vjernike, prir. Jure Radić, Makarska, 1965., str. 89; Misal za sve dane u godini, prir. Jure Radić, Makarska, 1967., str. 245.
[3] Prijevod: Vjesnik Đakovačke biskupije, 2/1967., str. 23-28; Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 5/1967., str. 41-48; Sažetak u: Dijecezanski vjesnik Biskupskoga ordinarijata u Mostaru, 1967. str. 7-8.

Dubrovnik: Susret predsjednikâ, nacionalnih i nad/biskupijskih ravnatelja Caritasa u HR i BiH

Dubrovnik,  Ned, 08. Lis. 2023.

Dubrovnik: Susret predsjednikâ, nacionalnih i nad/biskupijskih ravnatelja Caritasa u HR i BiH

Ovogodišnji sastanak bit će prilika izreći ljudsko i vjerničko HVALA uz pravljenje novih koraka u mogućim sadržajima zajedničkog karitativnog djelovanja i nastupa!

Foča kod Dervente: Hodočašće Licu Neumrle Majčine Ljubavi

Foča kod Dervente,  Sub, 07. Lis. 2023.

Foča kod Dervente: Hodočašće Licu Neumrle Majčine Ljubavi

XVIII. hodočašće vjernika Vrhbosanske nadbiskupije u Mariju Bistricu

Marija Bistrica,  Sub, 30. Ruj. 2023.

XVIII. hodočašće vjernika Vrhbosanske nadbiskupije u Mariju Bistricu

Vjernici Vrhbosanske nadbiskupije i Banjolučke biskupije u subotu, 30. rujna po 18. put hodočastit će u Hrvatsko nacionalno marijansko svetište u Mariju Bistricu.

Euharistijsko slavlje u trebinjskoj katedrali na Dan proslave Trebinjske biskupije i Dana medija u BiH

Trebinje,  Ned, 24. Ruj. 2023.

Euharistijsko slavlje u trebinjskoj katedrali na Dan proslave Trebinjske biskupije i Dana medija u BiH

Trebinjsko-mrkanska biskupija 24. rujna slavi svoj godišnji liturgijski i crkveni Dan – svetkovinu sv. Mihovila Arkanđela.

Sestre Milosrdnice slave patron svoje crkve sv. Vinka Paulskog u Sarajevu

Sarajevo,  Sub, 23. Ruj. 2023.

Sestre Milosrdnice slave patron svoje crkve sv. Vinka Paulskog u Sarajevu

U srijedu, 27. rujna u 17:30 u crkvi sv. Vinka Paulskog u Sarajevu svečano Euharistijsko slavlje tim povodom predslavit će dekan Franjevačke teologije u Sarajevu fra Josip Jozić

Okruglim stolom završen Teološko-pastoralni seminar za svećenike u Đakovu

Đakovo,  Sub, 23. Ruj. 2023.

Okruglim stolom završen Teološko-pastoralni seminar za svećenike u Đakovu

Trećeg dana Teološko-pastoralnog seminara za svećenike, u petak 22. rujna, pod naslovom „Svećenik i virtualni svijet“, održan je Okrugli stol na kojem se raspravljalo o temama koje su bile izložene prethodna dva dana

Održane duhovne vježbe u Fojnici

Fojnica,  Sub, 23. Ruj. 2023.

Održane duhovne vježbe u Fojnici

U Franjevačkom samostanu Duha Svetoga u Fojnici, od 17. rujna do 21. rujna održane su duhovne vježbe za redovnike i svećenike. Predvoditelj je bio fra Anđelko Domazet, profesor na KBF-u u Splitu

Primanje kandidata u Postulaturu Franjevačke provincije Bosne Srebrene

Gorica – Livno,  Sub, 23. Ruj. 2023.

Primanje kandidata u Postulaturu Franjevačke provincije Bosne Srebrene

U kapelici Franjevačkog samostana sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu, u petak 22. rujna upriličeno je primanje četvorice kandidata u Postulaturu Franjevačke provincije Bosne Srebrene