Biblijski komentar misnih čitanja u godini B

Vrijeme predanog i radosnog iščekivanja

1. nedjelja došašća:


Uto, 06. Lis. 2020.

Ulazeći u novu liturgijsku godinu podsjetimo se najprije što nam liturgija pruža tokom crkvene godine. Sabor govori o "svetom spominjanju - sacra recordatio" spasenjskih događaja iz Kristova života tokom jedne godine. Na liniji SZ ovo "spominjanje" je zahvalno novo prihvaćanje spasenja koje Bog nudi. Ono što je nekoć u Kristu dogođeno, tiče se i nas danas; postaje nam posadašnjeno u liturgiji Crkve. Tako svake nedjelje slavimo spomen Kristova uskrsnuća, a "tijekom godine Crkva razvija čitavo Kristovo otajstvo od utjelovljenja i rođenja do uzašašća, do duhovskog dana i očekivanja nade i dolaska Gospodnjeg (SC 102).
Od sredine šestog stoljeća Crkva Zapada slavi četiri nedjelje pred Božić kao pripravu za utjelovljenje Sina Božjeg, na rođenje i tjelesno očitovanje Isusa Krista. Učovječenje Božje je događaj važan za vjerničku zajednicu i cijelu ljudsku obitelj. Događaj koji ostaje trajno prisutan po plodovima što ih donosi među ljude i za ljude. Došašće je i obnova vjere u Isusov novi dolazak na koncu povijesti. U "Općim napomenama o liturgijskoj godini i kalendaru" obnovljeni Misal kaže: "Vrijeme došašća je dvojakog značaja: vrijeme priprave na svečanosti Božića, u kojem se slavi prvi dolazak Sina Božjega k ljudima, a ujedno i vrijeme u koje se preko ovoga spominjanja misli upravljaju na iščekivanje drugog Kristova dolaska na svršetku vremena. Iz dva ova razloga predstavlja se vrijeme došašća kao vrijeme predanog i radosnog iščekivanja" (br. 39).
Vrijeme predanog i radosnog iščekivanja - to je došašće kao četverotjedno razdoblje na početku liturgijske godine. Boja misnog ruha je pokornička, ljubičasta. Molitve i čitanja govorit će i o pokori. Ali taj post i pokora imaju obilježje radosne priprave. Pod predanim vremenom iščekivanja misli se radno, puno duhovnih plodova. Ne iščekivanje praznih ruku.
Za evanđelje imamo Markov završetak eshatološkog govora. Isus se uspoređuje s domaćinom koji je pred polazak povjerio slugama "svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedio da bdije". "Bdjeti" u tom kontekstu znači za svakog pojedinca i svu zajednicu Isusovih učenika obavljati kršćansku zadaću u svijetu, prožimati svijet kristovskim vrijednostima. "Spavati" bi značilo propustiti povjerenu zadaću, ne kristijanizirati svijet. To je razlog zašto naše čekanje u došašću treba biti "predano". Pitajmo se, znademo li čekati? Znademo li radno, uposleno čekati Gospodina?

Mi smo glina a ti naš lončar (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3b-8)

Ovo je dio propovijedi proroka-pjesnika koji je djelovao u Jeruzalemu među povratnicima iz sužanjstva oko god. 500. pr. Kr. Prorok je svjestan svoje grešnosti i grešnosti vjerničke zajednice kojoj pripada. Naziva Boga Ocem, priznaje da narod Božji ne može svojom duhovnom snagom vršiti volju Božju i želi da svi vjernici budu poslušna glina u rukama božanskog lončara. "Ti si Otac naš" (r. 16b) je ispovijest vjere u Boga kao vjernog saveznika. Prorok u dijelu teksta koji je radi kratkoće izostavljen u našoj liturgiji kaže da praotac Abraham može odbaciti pojedince, isto mogu učiniti brojni Izraelci, ali Bog ostaje Otac i Otkupitelj svoga naroda. Otkupitelj (hebrejski goen je srodnik koji je u ono doba bio dužan dati novac za otkup zarobljenog rođaka. Bog je sabrao svoj narod iz tuđine udobrovoljivši perzijskog vladara Kira da ih pusti i time je postao Otkupitelj, kao i kod prvog izlaska iz egipatskog ropstva.
Prorok u nastavku ponizno priznaje da je srce vjernika otvrdnulo i "ne boji se Boga" (17). Otvrdnuće srca je usmjerenost na nešto drugo što nije Bog saveznik i izbavitelj. "Ne boji se" - nije pobožno, ne obdržava Božje zapovijedi. Prorok u sebi i sunarodnjacima vidi iskonsku grešnost koje se ne može osloboditi vlastitim zalaganjem, a grijeh doživljava kao narušavanje odnosa s Bogom.
"O da razdereš nebesa i sideš, pred tobom brda bi se potresla" (r. 19b). Ovo je podsjećanje na sinajsku objavu kad se sveto brdo treslo. Prorok moli Boga da ponovno side u svoj narod, jer je taj narod nesposoban izliječiti se od svoje grešnosti. Iza izraza "razderati nebesa" krije se zastarjelo gledanje nebeskog svoda kao čvrstog omotača iznad kojega je Božje prijestolje. U tom izrazu prisutna je i vjera u Božju transcendentalnost, onostranost.
"Svi mi ko lišće otpadosmo i opačine naše ko vjetar nas odnose" (r. 5). Ovo je ponizno priznanje otpada u grešnom narodu Božjem, a prorok ne izuzima m sebe. "Lice svoje od nas si sakrio i prestrašio nas krivicama našim" (r. 6). Bog je prepustio svoj narod svijesti njihove krivice pokazao im je uvid u njihovo grešno stanje, a oni ne vide izlaza osloncem na svoje zalaganje. Prorok u ime zajednice s pouzdanjem ispovijeda vjeru: "Pa ipak, Gospodine, ti si naš otac; mi smo glina, a ti naš lončar - svi smo mi djelo ruku tvojih!" Zovući Boga Ocem prorok podsjeća na Isusa koji će 500 godina kasnije sam Boga doživljavati kao Oca u toku javnog djelovanja ali i na križu te naučiti ljude veličanstvenu molitvu "Oče naš". Prorok živi u kulturi glinene civilizacije, kad su se upotrebljavale posude napravljene od gline i ispečene na vatri. Puno puta morao je gledati kako lončar od istog blata pravi različite posude i osjetiti kao vjernik da su svi ljudi glina u Božjim rukama. Ova ispovijest vjere ujedno je izručenje Bogu. Prorok želi biti poslušna glina u Božjim rukama i na takvu poslušnost zove i nas sudionike današnje liturgije.

Ne oskudijevate čekajući objavljenje Krista (1 Kor 1, 3-9)

Ovo je zahvala Pavla za vjeru krštenika na početku poslanice. Drugi pisci onog vremena, osobito poganski, običavali su zahvaljivati božanstvu na dobru zdravlju te naslovniku molili dobro zdravlje. Pavao se služi književnim oblikom pisma, ali na mjesto uobičajene zahvale za
svoje zdravlje zahvaljuje Bogu za vjeru naslovnika i time ih potiče da u toj vjeri ustraju.
"Milost vam i mir od Boga, Oca našega i Gospodina Isusa Krista!" Ovo je molitva i svećenički blagoslov. Kao poglavar zajednice on moli da Bog udijeli svoju milost i mir krštenicima. Zatim zahvaljuje za duhovne darove ili karizme kojima su se Korinćani obogatili u Kristu Isusu. Te karizme sastoje se od bogatstva "u svakoj riječi i sva kom spoznanju" (r. 5). Djelovanjem Duha Svetoga vjernici su dobili duboku vjersku spoznaju ili uvid u Božja otajstva. U isto vrijeme oni su sposobni riječju izraziti što im Duh Sveti napominje - prorokuju, imaju dar jezika, uvjeravanja, naviještanja evanđelja.
Karizme služe da bi se "svjedočanstvo u Kristu utvrdilo" u vjernicima te da svi "čekaju objavljenje Isusa Krista" (r. 6). Ovo je znak da je Pavao prilikom evangelizacije Korinćana kao jednu od istina vjere iznio i nauk o Isusovu ponovnom dolasku. Taj dolazak on ovdje zove objavljenjem Gospodina. Ovo je izraz za Isusov drugi dolazak kojim će bih očitovano ono što je sada skriveno na djelu u svijetu i u kršteničkoj zajednici. Svijet neće biti uništen nego preobražen. Bog nas je "pozvao u zajedništvo Sina svoga Isusa Krista!" (r. 9). Krštenost na Isusa donosi i krštenost u Crkvu. Iz toga izlazi povezanost s Kristom te preko Krista sa svima krštenicima. Ona je Božji dar ali i zadatak koji treba uvijek iznova prihvaćati. Ovo znači da vjerničko čekanje Gospodinova očitovanja treba biti predano, radosno i zajedničarsko.

Upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao (Mk 13, 33-37)

Ovo je završetak Isusova eshatološkog govora koji kod Mateja, Marka i Luke stoji izme8u svršetka mesijanskog djelovanja i početka muke. Kod Marka je naglašenija neizračunjljivost Isusova drugog dolaska i poziv na sadržajnu budnost. Tri puta u ovom kratkom odlomku potiče Isus svoje povijesne slušatelje i nas danas: "Bdijte!" (r. 33, 35 i 37).
Čovjek koji polazi na put a upravu povjerava slugama, "svakome svoj posao" slika je Isusa koji iza uskrsnuća nije vidljivo prisutan u Crkvi, ali djeluje po svojim svjedocima. Ova parabola je Markova verzija parabole o talentima (Mt 25, 13-15), odnosno minama (Lk 19, 12-13). Marku je vlastito: "…a vrataru zapovjedi da bdi" (r. 34). Očito da se u Markovo vrijeme očekivala veća duhovna plodnost a time i veća vjernička budnost od nosilaca starješinske službe u Crkvi. Starješine bi trebale davati primjer vjerničke budnosti svjedočkim življenjem i pastoralnim zalaganjem. R. 35 sadrži rimsku podjelu noćnog vremena: večer, ponoć, prvi pijetlovi, jutro. Židovska je podjela bila na tri dijela. Ovo znači da Marko piše za vjernike u Rimu prilagođujući se njihovoj kulturi.
Zaključnim retkom priopćena je dužnost aktivne budnosti: "Sto vama kažem, svima kažem: bdijte!" (r. 37). Uskrsli Krist traži aktivno i plodno čekanje od svih svojih sljedbenika, ne samo od apostola i njihovih nasljednika u starješinskoj službi.
Iz ovog odlomka valja nam učiti da se sada odlučuje naša budućnost, jer od sadašnjeg vjerničkog ponašanja u svijetu ovisi eshatonski susret s Uskrslim koji dolazi.
Nadalje, iz ovog odlomka učimo da je ljudska budućnost iznad svakog ljudskog planiranja i očekivanja. Kao što ne možemo proračunati trenutak dolaska, ne možemo sasvim naslutiti ni sadržaj Božje vladavine. Sada je potrebno i dovoljno biti otvoren za Boga koji dolazi, gledati dalje od onoga što s drugim ljudima možemo uplanirati i postići u toku zemaljskog života. To je divno izraženo u popričesnoj molitvi današnje mise u kojoj prosimo da "već sada dok hodimo kroz prolazno" naučimo "ljubiti i prihvaćati vrednote neba koje vazda ostaju".
Ulazeći u došašće kao vrijeme predanog i radosnog iščekivanja, pazimo da ostanemo gladni za duhovnim vrijednostima. Mi smo više od onoga što jedemo, proizvodimo, oblačimo i posjedujemo!


Dubrovnik: Susret predsjednikâ, nacionalnih i nad/biskupijskih ravnatelja Caritasa u HR i BiH

Dubrovnik,  Ned, 08. Lis. 2023.

Dubrovnik: Susret predsjednikâ, nacionalnih i nad/biskupijskih ravnatelja Caritasa u HR i BiH

Ovogodišnji sastanak bit će prilika izreći ljudsko i vjerničko HVALA uz pravljenje novih koraka u mogućim sadržajima zajedničkog karitativnog djelovanja i nastupa!

Foča kod Dervente: Hodočašće Licu Neumrle Majčine Ljubavi

Foča kod Dervente,  Sub, 07. Lis. 2023.

Foča kod Dervente: Hodočašće Licu Neumrle Majčine Ljubavi

18. zahvalno hodočašće Marijine legije u kninsku crkvu Gospe Velikoga hrvatskog krsnog Zavjeta

Knin,  Sub, 07. Lis. 2023.

18. zahvalno hodočašće Marijine legije u kninsku crkvu Gospe Velikoga hrvatskog krsnog Zavjeta

Međunarodna katolička laička organizacija Marijina legija poziva na svoje 18. zahvalno hodočašće koje će biti u subotu, 7. listopada. Za ovogodišnje odredište odabrano je hodočastiti Gospi Velikog hrvatskog krsnog Zavjeta u novu crkvu u Kninu

Župljani iz Teslića pridružili se hodočašću u Mariju Bistricu

Marija Bistrica,  Pon, 02. Lis. 2023.

Župljani iz Teslića pridružili se hodočašću u Mariju Bistricu

Župljani župe sv. Josipa iz Teslića, 30. rujna pridružili su se vjernicima brojnih drugih župa Vrhbosanske nadbiskupije i Banjolučke biskupije te hodočastili u Hrvatsko nacionalno marijansko svetište u Mariju Bistricu

Papa Misionarima Presvetog Srca: Vaše je putovanje put vjere

Vatikan,  Pon, 02. Lis. 2023.

Papa Misionarima Presvetog Srca: Vaše je putovanje put vjere

Papa Franjo primio je danas u audijenciju Misionare Presvetog Srca, sudionike 26. generalnog kapitula te istaknuo važnost upoznavanja Krista kroz evanđelje

Sućut nadbiskupa Vukšića u povodu smrti biskupa Štambuka

Sarajevo,  Pon, 02. Lis. 2023.

Sućut nadbiskupa Vukšića u povodu smrti biskupa Štambuka

Nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić uputio je hvarskom biskupu mons. Ranku Vidoviću izraze sućuti u povodu smrti mons. Slobodana Štambuka, hvarskog biskupa u miru

Papa: Svijet je iskvaren vanjštinom; milosrđe je ponizno, a ne borbeno

Vatikan,  Pon, 02. Lis. 2023.

Papa: Svijet je iskvaren vanjštinom; milosrđe je ponizno, a ne borbeno

U govoru Isusovim malim sestrama, redovnicama nadahnutima iskustvom Charlesa de Foucaulda, papa Franjo ih je pozvao da prihvate izazov Kristove ljubavi, napuštajući autoreferencijalnost i rutinu kako bi se posvetile onima kojima je pomoć potrebna