Stanislav Stijepić, psiholog

Molitva je snažan lijek koji obnavlja uništenu strukturu svijesti


Sarajevo,  Pon, 11. Listopad 2021.

U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava 10. listopada, o važnosti mentalnoga zdravlja danas, različitim oboljenjima te mogućnostima rane detekcije psihičkih smetnji, razgovarali smo s psihologom Stanislavom Stijepićem...

Stanislav je rođen 1984. u Sarajevu gdje je završio Srednju medicinsku školu te potom upisao Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju. Nakon završetka studija zaposlio se na KCUS-u, na Klinici za psihijatriju u Sarajevu gdje i danas radi kao klinički psiholog. U Zagrebu je 2016. završio studij za egzistencijalnu analizu i logoterapiju. U proteklih nekoliko godina zajedno sa suprugom dr. Sabinom Mađar Stijepić usko surađuje s ravnateljicom Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije dr. sc. Sandom Smoljo-Dobrovoljski. Upravo je to bilo razlogom da s njim popričamo na temu mentalnoga zdravlja danas...

Poštovani, Svjetska zdravstvena organizacija je 10. listopada proglasila Svjetskim danom mentalnog zdravlja. Koja je svrha ovoga Dana i što nam se njime poručuje?

Da točno, Svjetska zdravstvena organizacija je 10. listopada proglasila danom mentalnog zdravlja. Od 1992. na taj dan se posebno osvrćemo na aspekt mentalnog zdravlja gdje se kroz predavanja, akcije i različite druge angažmane, kako državnih struktura, tako i nevladinih organizacija pokušava ukazati na važnost očuvanja mentalnog zdravlja.

Smisao ovog Dana jest upravo podizanje svijesti o mentalnom zdravlju u svrhu prevencije mentalnih oboljenja koja su u današnjem vremenu jasno u porastu. Biti svjestan općenito svog zdravlja važno je kako bismo mogli otkriti simptome i po potrebi potražiti stručnu pomoć, a pogotovo kod mentalnih oboljenja gdje nema fizički jasne promjene već se simptomatika razvija u „pozadini“, odnosno na socijalnom planu i na planu ličnosti.

Podizanjem svijesti o mentalnom zdravlju možemo pomoći, kako sebi, tako i drugima u smislu da razumijemo promjene koje se događaju, da razumijemo simptome, gdje uputiti nekoga tko ima mentalnih poteškoća, zatim kako potražiti profesionalni tretman i, što je možda najvažnije, razbiti stigmu mentalne bolesti koja mnoge ljude zatvara u četiri zida gdje su onda primorani sa svojom se problematikom suočavati sami. Podizanjem svijesti o mentalnom zdravlju pomažemo jednostavno ublažiti epidemiju mentalnih oboljenja, širiti zdrave navike koje će pomoći u razvijanju mehanizama suočavanja, a svakako da time doprinosimo i osnaživanju društva jer onda govorimo, ne samo o prevenciji mentalnih oboljenja, već i o razvijanju mentalne higijene, odnosno zdravih navika življenja, što je onda proaktivni pravac u smislu da se zauzimamo za nešto, a ne samo da se branimo od nečega.

Iznijet ću samo neke podatke koji su jako bitni kako bismo dobili sliku u kolike razmjere ide mentalno oboljenje, odnosno zašto je bitno govoriti o prevenciji istih. Podatci koje iznosim odnose se na SAD, ali vjerujem da je omjer i u ostalim državama Zapada sličan. Godišnje jedna od pet odraslih osoba ima određenih mentalno-zdravstvenih poteškoća, a jedna od 20 doživi ozbiljan psihički problem. Kod mladih osoba u dobi između 6 i 17 godina jednoj od šest se dijagnosticira određeni mentalni poremećaj. Nadalje 50% svih kroničnih mentalnih oboljenja počinje u dobi od 14 godina, a čak 75% kroničnih mentalnih oboljenja počinje u dobi od 24 godine. Brojke mogu djelovati jako suhoparno, ali su nam tu da pokažu gdje smo i u odnosu na sad hoćemo li se pomaknuti na bolje ili gore, odnosno da možemo vidjeti što radimo dobro ili ne radimo.

Tako iznoseći gore navedene podatke, bitno je napomenuti da je suicid jedan od vodećih uzročnika smrti kod mladih i mladih odraslih, to jest mladih osoba u dobi između 10 i 34 godine. Tu se upravo postavlja mnogo pitanja, a jedno od ključnih je: što je to što ne vidimo? Odnosno, što je to što smo mogli još uraditi da se osobe ne odluče na taj najusamljeniji akt? Brojke nam, nažalost, ne idu u prilog i trenutno se može vidjeti da je od 1999., barem prema podatcima koje sam analizirao, suicid u porastu, a depresija u vrhu najzastupljenijih oboljenja. I to su samo neki od razloga zašto moramo proaktivno raditi na podizanju svijesti o mentalnom zdravlju jer ono što nam govore podatci iz zemalja gdje su mentalne higijenske navike razvijene, jest da i pojedinac i društvo imaju uzajamne koristi od proklamiranja zdrava načina života.

Prema definiciji, što je to mentalno zdravlje, a što mentalna bolest?

Kada kažemo zdravlje općenito, obično pod tim smatramo nepostojanje bolesti, ali ipak kad sagledamo sve aspekte, zdravlje nije samo i isključivo nepostojanje bolesti. Ono predstavlja i mogućnost maksimalna korištenja fizičkih i psihičkih sposobnosti organizma, a to znači posjedovanje takvih sposobnosti koje dopuštaju da optimalno koristimo svoje kapacitete. Sama Svjetska zdravstvena organizacija u definiranju zdravlja smatra da je to „stanje potpuna tjelesnog, mentalnog i društvenog blagostanja“. Tako da iz ovog stava možemo vidjeti da u biti nema općenito zdravlja bez mentalnog zdravlja. Sama definicija mentalnog zdravlja bi se upravo odnosila na stanje blagostanja u kome svaka osoba ostvaruje svoj potencijal, nosi se sa svakodnevnim stresom života, da može produktivno raditi i u mogućnosti je doprinositi svojoj zajednici.

S druge strane, mentalno oboljenje nije samo stanje snižene funkcionalnosti gdje osoba zbog izraženih psihičkih poteškoća s kojima se u tom trenutku suočava nije u stanju odgovoriti na izazove, već mora postojati dugotrajan obrazac izraženih psihičkih smetnji koje osobu ograničavaju u društvenom, poslovnom, obiteljskom funkcioniranju i ometaju je u osobnom rastu.

Zašto mentalna bolest nosi više stigme nego tjelesna invalidnost?

Ovo je iznimno kompleksno pitanje i zaista teško ga je ukratko objasniti jer se zbilja treba pogledati s više aspekata. Prije svega, to je sociološki fenomen, a zatim je i društveno-politički konstrukt koji ima značajne psihološke posljedice. Stigma kao pojam i metoda odvajanja pojedinaca unutar skupine postoji još od antičke Grčke. Na taj su se način pokušali izdvojiti pojedinci koji su učinili neki prijestup, odnosno nešto što nije bilo društveno poželjno, a kasnije se prenijelo i na druge slojeve društva kao znak pripadnosti, odnosno kao identifikacijski biljeg.

U srednjem vijeku taj biljeg je zamijenjen azilantskim ustanovama gdje se ljude s određenim problemima, koji su odudarali od društvenog uređenja, odvodilo, smještalo i na taj način se pokušalo društvo „zaštititi“. Poznato je kako su u srednjem vijeku lepazoriji koji su bili namijenjeni za tretiranje osoba oboljelih od kuge, zamijenjeni za prve azilantske „psihijatrijske“ ustanove umobolnih, razularenih, duševno rastrojenih, neprimjerenih i društveno opasnih osoba. I to je pokazatelj kako se društvo pokušalo suočiti s onim za što nema razumijevanja.

Ekstracizam, otuđenje, odbacivanje bila je metoda, odnosno odbacivanje članova koji su predstavljali određenu prijetnju jer tad se vjerovalo da su duševna oboljenja zarazna, prenosiva, odnosno da stanje duha opčinjenoga može obuhvatiti i druge osobe i da time mogu izgubiti razum, postati bezumni. Tad u biti počinje izjednačavanje duševno oboljelih s društveno opasnim osobama što je samo jedan vid današnje stigmatizacije. To se dalje prenosilo i stigma je, zajedno s duševno oboljelim osobama, bila smještena na jedno mjesto. Bitan trenutak bio je u 60-im i 70-im godinama prošlog stoljeća kada je uslijedila psihijatrijska reformacija prvenstveno zahvaljujući društveno osviještenim pojedincima unutar same psihijatrije koji su zagovarali da osobama koje obole od određene duševne bolesti ne treba oduzimati prava koja imaju, već treba razraditi inkluzivni pristup i omogućiti im socijalnu podršku: da se liječe kao i sva druga somatska oboljenja.

To je bio bitan trenutak u kome su otvorena vrata psihijatrije, u smislu da ulazak u psihijatriju više ne znači trajni smještaj u ustanovu. Prava osoba s duševnim smetnjama su u tom trenutku i razdoblju poslije toga značajno porasla, ali ono što se događa jest u jednu ruku apsurdno jer stigma koja je bila smještena u jednu ustanovu raspršila se i naglo porasla među ljudima. E, sad, zašto je to tako? Prvenstveno predrasuda koja je vladala da osobe koje su oboljele od određene duševne bolesti ne mogu vladati sobom te samim tim su društveno opasne. Zatim, vjerovalo se i dalje da je duševna bolest zarazna. Nadalje, nepoznavanje same bolesti i onoga što ona znači predstavljalo je značajno ograničenje za socijalnu interakciju. I na kraju, vjerovanje da je duševna bolest trajna i neizlječiva doprinijelo je da duševno oboljele osobe ne dobiju jednaku priliku kao i sve druge. Naravno, danas je situacija drugačija i duševno oboljele osobe imaju mnogo veće mogućnosti nego ranije, ali i dalje je stigma prisutna.

Kako prepoznati početni stadij jedne od mentalnih bolesti?

Teško je to zaista reći. Većina kroničnih oboljenja počinje u dobi između 14 i 30 godina i u tom se razdoblju događaju mnoge stvari u kojima je teško razlučiti jesu li samo razvojno uvjetovane ili se izražavaju u sklopu formiranja identiteta. Unutar psihijatrijskog djelovanja najbitnije je na pojavu prvih simptom reagirati, ali također treba biti oprezan da se osobu odmah ne proglasi mentalno oboljelom pogotovo kad se sa sigurnošću ne zna prava etiologija stanja. Tako da iako prepoznamo neke promjene, potrebno je strpljivo određeno vrijeme promatrati kako bismo znali gdje nas to vodi. Neki od aspekata koji nas mogu uputiti na to da bi se prospektivno moglo raditi o nekom mentalnom oboljenju jest prvenstveno pojavljivanje određenih simptoma (anksioznost, strah, depresivnost, društveno povlačenje) koji bi mogli upućivati na određena mentalna oboljenja što u biti dovodi do snižene funkcionalnosti, odnosno: osoba se ne može nositi s postavljenim životnim izazovima unutar vlastitih kapaciteta. Mogu slobodno reći da je bitno primijetiti svako odstupanje od uobičajenog mišljenja i ponašanja određene osobe te pratiti u kojem se pravcu to dalje razvija.

Koliku važnost za psihološko zdravlje pojedinca imaju molitva, odlazak u crkvu i općenito duhovna dimenzija ljudskoga bivstvovanja? Koliko se psihičke traume pojedinca mogu odraziti na njegov duhovni život?

Svaki aspekt u očuvanju mentalnog zdravlja igra bitnu ulogu, tako i duhovni život treba upotpuniti, osnažiti i dati jedan dublji, veći smisao ljudskom postojanju. Vjerski život nas poziva na svakodnevnu transcendenciju, na preobražavanje koje nas treba učiniti boljim osobama. Andrew Newberg, neuropsihijatar, već 20 godina proučava učinak molitve na mozak svojih pacijenata i upravo ističe bitnost molitve i meditacije objašnjavajući da mozak osobe koja se moli ima znatno veći broj moždanih aktivnosti, u odnosu na mozak osobe koja se nalazi u stanju mirovanja. Stoga naglašava kako je to veoma bitno iz razloga što je mozak najbitniji organ u tijelu koji kontrolira rad srca, krvni tlak, disanje, pa se na objašnjeni način učinci koji su prikazani da molitva ima na mozak, mogu prenijeti u cijelo tijelo. Znanstvenici su dokazali da vjernik udubljen u molitvu potpuno isključuje moždanu koru, a to označava potpunu sigurnost i odsustvo stresa. Molitva je snažan lijek te, ne samo da regulira sve procese u ljudskom organizmu, nego i obnavlja uništenu strukturu svijesti.

O značaju molitve svakako da treba govoriti zbog toga što je on ogroman, posebno u pogledu liječenja. Ako pokušavate liječiti nečiju dušu, u širem smislu te riječi, onda neizbježno morate doći u susret s duhovnošću, to jest s Bogom. Iz iskustva, u radu s vjernicima raznih vjeroispovijesti došlo se do nalaza da se postiže mnogo veći uspjeh kada se u terapiji koristi i molitva. Tako da je bolje pitanje kako se molitva može odraziti na mentalno zdravlje traumatiziranih osoba, nego obrnuto jer sam uvjeren kako veći učinak ima molitva na ozdravljenje nego što trauma – naravno ne podcjenjujući traumu – može nauditi zdravu duhu.


Razgovarao: Željko Ivković

Nastavak pročitajte u tiskanom izdanju ili na portalu nedjelja.ba

Papa se u brzojavu sućuti prisjeća predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata

Vatikan,  Sri, 18. Svi. 2022.

Papa se u brzojavu sućuti prisjeća predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata

Papa ističe posebnu zahvalnost za brigu koju je Njegova Visost iskazala Svetoj Stolici i katoličkim zajednicama u Emiratima, kao i za njegovu predanost vrijednostima dijaloga, razumijevanja i solidarnosti među ljudima i vjerskim tradicijama

Na današnji dan rođen svetac koji je volio mlade – sv. Ivan Pavao II.

Svijet,  Sri, 18. Svi. 2022.

Na današnji dan rođen svetac koji je volio mlade – sv. Ivan Pavao II.

Rođen je u malom mjestu Wadowice, na jugu Poljske, grad na rijeci Skawi sa ne punih 20 tisuća stanovnika.

Održana Skupština Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH

Sarajevo,  Sri, 18. Svi. 2022.

Održana Skupština Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH

Predavanje o duhovnom razlučivanju prema savjetima i načelima iz duhovnog iskustva svetog Ignacija Loyolskoga održao je superior isusovačke zajednice o. Mato Anić.

Misnim slavljem obilježena 30 obljetnica smrti banjolučkog biskupa Alfreda Pichlera

Banja Luka,  Sri, 18. Svi. 2022.

Misnim slavljem obilježena 30 obljetnica smrti banjolučkog biskupa Alfreda Pichlera

Svetu misu je predslavio biskup banjolučki mons. Franjo Komarica