Trening na temu smanjivanja rizika od katastrofa i radionica o migrantskoj krizi u BiH

U organizaciji Caritasa Bosne i Hercegovine održan je trening na temu smanjivanja rizika od katastrofa i radionica na temu migrantske krize u Bosni i Hercegovini


Neum,  Pon, 19. Srpanj 2021.

U periodu od 14. do 16. srpnja 2021. u Neumu u organizaciji Caritasa Bosne i Hercegovine održan je trening na temu smanjivanja rizika od katastrofa i radionica na temu migrantske krize u Bosni i Hercegovini.

Prvi dan organiziran je u okviru projekta za izgradnju kapaciteta zajedno s Caritasima iz regije i Caritasom Europa ABC EUAV. Kroz dvije sesije predstavljeni su priručnici za trening na temu Smanjivanje rizika od katastrofa, od djelatnika koji su sudjelovali na online treningu kojeg je proveo Caritas Europe. Tijekom dvije sesije naglasak je stavljen na rizike, opasnosti i ranjivost, kao i na djelovanju koje ima za cilj povećati otpornost na opasnosti i rizike prije nego se dogodi katastrofa. Zadnja sesija prvog dana za fokus je imala pripravnost organizacije/institucije za katastrofe, jačanje kapaciteta i razvijanje planova i strategija koje će pomoći u realiziranju odgovora na katastrofu bez obzira o kojoj vrsti je riječ. Tijekom govora o pripravnosti dotaknuta je i tema migracija koja spada u jednu vrstu krize, a koja je uzrokovana ljudskim faktorom.

Drugi dan bio je posvećen volonterskom angažmanu u Caritasima i revidiranju nacionalnog plana za izvanredne situacije. U okviru projekta ABC EUAV održani su treninzi koji obuhvaćaju rad s volonterima, ali i procedurama, pravilima i strategijama na ovu temu. Cilj sesije je bio uraditi plan kako sustavno primati volontere i brinuti se za njih. U narednom periodu osoblje Caritasa je stavilo sebi u zadatak pripremiti priručnik za regrutiranje, angažiranje i edukaciju volontera uz razvijanje središnje baze podataka za Bosnu i Hercegovini. Nacionalni plan za izvanredne situacije izrađen je u trenutku kada su Bosnu i Hercegovinu zadesile višestoljetne poplave 2014. god. Ovaj nacionalni plan se pokazao kao dobar način upravljanja krizom ili katastrofom bez obzira o čemu je riječ, jer definira ulogu, odgovornost, proceduru i pravila koja su potrebna kako bi djelovanje bilo adekvatno, efikasno i efektivno. Na jednoj od sesija drugog dana, sudionici treninga radili na poglavljima plana koji su trebali dopunu ili pojašnjenje. Ova sesija bila je zasnovana na iskustvu ne samo u poplavama, nego i migrantskoj krizi, s svi prijedlozi za izmjene bili su na temelju iskustva.

Treći i zadnji dan govorilo se o migrantskoj krizi, odgovora Caritasa na migrantsku krizu, rezultatima postignutim od početka rada, naučenim lekcijama tijekom rada, preprekama i pozitivnim suradnjama i partnerstvima s drugim organizacijama i institucijama, kojeg financiraju partneri iz mreže Caritasa i šire. Sredstva za ovaj i naredni susret financirao je Caritas Italije sredstvima Biskupske konferencije Italije. Ovaj dan bio je i uvod u kreiranju jednog obimnijeg susreta osoblja koje radi s migrantima u rujnu 2021. god. Na teritoriji Bosne i Hercegovine radi dvadeset djelatnika, koji svaki na svoj način doprinosi boljitku osoba u pokretu. Ovaj susret će biti podijeljen na dva dijela, uvodni na kojem će ravnateljstvo Caritasa na svim razinama i partnerske organizacije, koje su ujedno i donatori, osvrnuti se na period od tri godine rada s migrantima, dok je drugi dio zamišljen kao edukacija osoblja o migrantskoj krizi radu s korisnicima i suradnji s partnerima. (kta/caritas.ba)

Održano drugo zasjedanje Prve sinode Vrhbosanske nadbiskupije

Sarajevo,  Sub, 25. Ruj. 2021.

Održano drugo zasjedanje Prve sinode Vrhbosanske nadbiskupije

Susret, na kojem je sudjelovalo 101 član od 148 imenovanih, započeo je molitvom Srednjeg časa, a raspravljali su o dijelu Radnog dokumenta koje je pripremilo pastoralno povjerenstvo

Poljska: Održana konferencija o zaštiti djece i ranjivih odraslih osoba

Varšava,  Sub, 25. Ruj. 2021.

Poljska: Održana konferencija o zaštiti djece i ranjivih odraslih osoba

Konferencija „Naše zajedničko poslanje u zaštiti djece Božje“ održana je od 19. do 22. rujna u Varšavi u organizaciji Papinskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika i Poljske BK

Drugo sinodsko zasjedanje

Sarajevo,  Sub, 25. Ruj. 2021.

Drugo sinodsko zasjedanje

Sarajevo, Svećenički dom Vrhbosanske nadbiskupije, subota, 25. rujna u 9 sati

U Zagrebu započeli 37. redovnički dani

Zagreb,  Sub, 25. Ruj. 2021.

U Zagrebu započeli 37. redovnički dani

XXXVII. redovnički dani s temom „Dar vjernosti – radost ustrajnosti“