​​​​​​​Oproštajni govor generalnog vikara mons. Ćosića na Misi zadušnici za vrhbosanskog svećenika Marinka Perkovića

Riječi generalnog vikara Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađana Ćosića prenosimo u cijelosti


Sarajevo,  Sri, 15. Rujan 2021.

Na kraju Svete mise zadušnice u bogoslovnoj crkvi sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu, 15. rujna 2021., od pokojnog svećenika Vrhbosanske nadbiskupije vlč. dr. sc. Marinka Perkovića oprostio se, uime nadbiskupa, svećenika, redovnika, redovnica i bogoslova, i u svoje osobno ime, mons. Slađan Ćosić, generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije čije riječi prenosimo u cijelosti:

Vlč. Marinko Perković, sin Mate i Zlate r. Jerković, rođen je 28. studenoga 1964. godine u Sarajevu. Kršten je u župi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu, 13. prosinca 1964., a krizman je u Sarajevu, 25. svibnja 1975. Osnovnu školu je pohađao u rodnome gradu (1971.-1979.). Klasičnu gimnaziju za spremanje svećenika završio je u Nadbiskupskom sjemeništu Zmajević u Zadru (1979.-1983.). Studij katoličke teologije je započeo i dovršio na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi u Sarajevu (1984.-1990.). U izvješću poglavara iz Bogoslovije, piše: "Najdarovitiji u generaciji. Angažiran u sjeme-nišnom životu i izvanškolskim aktivnostima. Vodio je pjevanje, dramsku sekciju, glavni urednik Mladog teologa. Prikladan za studij spekulativnih predmeta." U katedrali Presvetog Srca Isusova u Sarajevu zaređen je za đakona (3. prosinca 1989.), a potom i za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije (29. lipnja 1990.).

Nakon jednogodišnjeg pastoralnog iskustva u Novom Sarajevu, nadbiskup Vinko Puljić šalje ga u Rim na poslijediplomski studij. Na Papinskom sveučilištu Gregoriana je magistrirao (1994.) i doktorirao (1997.) iz oblasti moralne teologije. Po povratku iz Rima imenovan je profesorom moralnog bogoslovlja na današnjem Katoličkom bogos-lovnom fakultetu u Sarajevu. Jednu godinu je bio pomoćni tajnik BK BiH (1998.-1999.), a dvije godine (1997.-1999.) je predavao etiku u gimnaziji Katoličkom školskom centru "Sv. Josip" u Sarajevu. Imenovan je članom Teološke komisije u dijecezanskom procesu Sluge Božjega Josipa Stadlera (2002.) i članom eklezijalno-pravne skupine u okviru priprave za Prvu sinodu Vrhbosanske nadbiskupije (2019.). Više godina je obavljao službu koordinatora mjesečnih duhovnih obnova redovnica grada Sarajeva, te službu ispovjednika i duhovnog asistenta bogoslova (2015.-2021.).

Zbog iznenadne i teške bolesti, u kolovozu 2021. je stavljen u prijevremenu svećeničku mirovinu i premješten je u Svećenički dom, u kojemu je preminuo u ranim jutarnjim satima, 13. rujna 2021.

***

Životopis bilježi da je bio najdarovitiji student, uzoran bogoslov, urednik i suradnik raznih časopisa, profesor, mentor, autor knjiga, studijskih članaka i recenzija, prevoditelj. Pa ipak, on je najviše bio brat i svećenik koji je sa svojom tihom blizinom, sa svojim blagim osmijehom i sa svojom umilnom riječju, kao malo tko, svima bio jednako vjeran i pouzdan prijatelj, a mnogima i balzam bogos-lovskog, svećeničkog i redovničkog života.

Mudri starac Sirah veli: »Kakav čovjek, takav mu i prijatelj« [6,17]. Ponekad ne zaslužimo imati niti znademo vrednovati prijatelja kojega Bog šalje na naš životni put! Ali, Bog nam ga ipak šalje kako bismo mogli postati poput njega, pa bilo to i na jedan trenutak. U trenutku dok ispraćamo preminulo tijelo prijatelja Marinka, dobro je poslušati što on u svojoj Oporuci kaže za sebe i što ujedno poručuje svima nama: "Počašćen sam i ponosan na činjenicu što me je Bog između tolikih mladića odabrao za svoga svećenika. Dar je sveće-ništva nezasluženi Božji dar kojeg ne primaju mnogi… Stoga poruču-jem svima onima koji se nalaze na putu svećeništva: s ljubavlju i s ponosom prigrlite taj dar i sve za njega bez zadrške žrtvujte."

Ovom svetom Misom želimo Bogu posebno zahvaliti za dar njegovog svećeništva, i ujedno Ga moliti da mu oprosti njegove grijehe i slabosti, kako bi ušao u puninu radosti svoga Gospodina, Isusa Krista, u kojoj želi, kako piše, "cijelu vječnost zahvaljivati Bogu za dar svećeništva". Nadbiskupijska zahvala tiče se njegove vidljive ljubavi prema ovoj mjesnoj Crkvi u kojoj je 32 godine svim srcem obavljao svoju svećeničku službu i koju je uvelike zadužio i obogatio, u posljednje vrijeme svojom molitvom i vjerničkim prihvaćanjem ljudske krhkosti i bolesti.

Uime nadbiskupa, svećenika, redovnika, redovnica i bogoslova, i u svoje osobno ime, iskrenu kršćansku sućut izražavam Marinkovoj majci Zlati, braći Antonu, Ivici i Oliveru s obiteljima te svoj rodbini i prijateljima.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine: i svjetlost vječna svijetlila mu!

***

U nastavku donosimo popis svih djela (knjiga, studijskih člana, recenzija, prijevoda) koje je doc. dr. sc. vlč. Marinko Parković objavio.

Popis je preuzet s mrežne stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu:

Autorske knjige:

 1. Il cammino a Dio“ e „La direzione alla vita“. L’ordine morale nelle opere di Jordan Kuničić, O.P. (1908-1974), Tesi Gregoriana: Serie Teologia 23, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1997.
 2. Temelji teološke etike, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo 2000.
 3. Prema moralnoj zrelosti, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo 2009.
 4. Prema moralnoj svetosti, Katolički bogoslovni fakultet – Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb 2017.
 5. Karizmatski pokret. Nada ili možda nešto drugo za Katoličku Crkvu, Katolički bogoslovni fakultet – Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb 2019.

Studijski članci:

 1. „Ivan Fuček – život i djelo“, Obnovljeni život 51 (1996.), 471-489.
 2. „Zašto danas govoriti o krepostima, napose o kreposti razboritosti?“, Vrhbosnensia 1 (1997.), 195-216.
 3. „Zrela savjest – preduvjet mirnog (su)života. Formacija savjesti je trajni zadatak“, Vrhbosnensia 2 (1998.), 85-101.
 4. „Tolerancija – mogućnost ili nužnost? Tolerancija je temeljna norma u pluralističkom društvu“, Vrhbosnensia 2 (1998.), 229-248.
 5. „Ekološka svijest – imperativ sigurne budućnosti“, Božo VULETA – Ante VUČKOVIĆ (ur.), Odgovornost za život, Franjevački institut za kulturu mira, Split 2000., 393-410.
 6. „Obraćenje kao proces“, Vrhbosnensia 4 (2000.), 31-42.
 7. „Moralna misao u djelima Ive Andrića“, Vrhbosnensia 5 (2001.), 139-154.
 8. „Elementi humanističke etike u djelima Meše Selimovića“, Vrhbosnensia 5 (2001.), 305-323.
 9. „Moralna norma“, Vrhbosnensia 7 (2003.), 291-309.
 10. „Humani ili specifično kršćanski moral?“, Vrhbosnensia 8 (2004.), 145-161.
 11. „Naravni zakon“, Vrhbosnensia 8 (2004.), 263-280.
 12. „Isusova blaženstva“, Darko TOMAŠEVIĆ (ur.), Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka. Zbornik radova povodom 70 godina života i 32 godine profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu profesora mr. sc. Bože Odobašića, Katolički bogoslovni fakultet – Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb 2012., 427-445.
 13. „Moralnost i duhovnost“, Drago ŽUPARIĆ – Karlo VIŠATICKI (ur.), Za slobodu stvoreni. Zbornik radova povodom 70 godina života i 35 godina profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu profesora dr. sc. Tomislava Jozića, Katolički bogoslovni fakultet – Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb 2013., 9-24.
 14. „Molitva Očenaša. Biblijsko-moralno promišljanje“, Vrhbosnensia 17 (2013.), 99-118.
 15. „Euharistija i moralni život“, Vrhbosnensia 17 (2013.), 393-411.
 16. „Pred tajnom patnje nevinih“, Vrhbosnensia 18 (2014.), 349-368.
 17. „Sedam darova Duha Svetoga. Moralno promišljanje u duhu skolastičke teologije“, Vrhbosnensia 19 (2015.), 65-83.
 18. „Deset Božjih zapovijedi“, Vrhbosnensia 19 (2015.), 319-343.
 19. „Krepost poniznosti“, Tomo VUKŠIĆ (ur.), U jedinstvu, slobodi i ljubavi. Zbornik u povodu 25. obljetnice biskupske službe mons. dr. Želimira Puljića, zadarskoga nadbiskupa i predsjednika Hrvatske biskupske konferencije, Zadarska nadbiskupija – Dubrovačka biskupija – Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu – Teološko-katehetski institut u Mostaru, Zadar 2015., 471-487.
 20. „Kršćanska ljubav. Kreposna ljubav je duša kršćanskog morala“, Marijan STEINER – Ivan ŠESTAK (ur.), Aktualne moralne teme. Međunarodni znanstveni simpozij uz 90. obljetnicu života p. Ivana Fučeka S.J., Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb 2016., 167-196.
 21. „Marica Stanković. Žena radosne svetosti i beskompromisne moralnosti“, Vrhbosnensia 20 (2016.), 125-143.

Prijevodi knjiga:

Prijevod s talijanskog jezika:

 1. PAPINSKO VIJEĆE ZA KULTURU, Gdje je tvoj Bog? Kršćanska vjera pred izazovom vjerske ravnodušnosti, NKD Napredak, Sarajevo – Zagreb 2005.

Recenzije:

 1. „Čovjek od samog početka. Tonči MATULIĆ, Pobačaj. Drama savjesti, FTI, Zagreb 1997.“, Crkva u svijetu 32 (1997.), 212-216.
 2. „Evanđeosko mirotvorstvo. Božo VULETA – Rebeka ANIĆ, Na putu mira, Franjevački institut za kulturu mira i Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, Split 1999.“, Vrhbosnensia 3 (1999.), 361-364.
 3. „Interdisciplinarnost kao specifikum bioetičkog govora. Tonči MATULIĆ, Bioetika, Glas Koncila, Zagreb 2001.“, Vrhbosnensia 6 (2002.), 242-248.
 4. „Čuvaj i poštuj ljudski život! Željka ZNIDARČIĆ (ur.), Medicinska etika, I., Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove – Hrvatsko katoličko liječničko društvo, Zagreb 2004.“, Vrhbosnensia 8 (2004.), 244-248.
Vinko kardinal Puljić u posjet je primio predstavnike zaklade Konrad Adenauer Stiftung

Sarajevo,  Pon, 20. Ruj. 2021.

Vinko kardinal Puljić u posjet je primio predstavnike zaklade Konrad Adenauer Stiftung

U poslijepodnevnim satima 20. rujna 2021., Vinko kardinal Puljić nadbiskup i metropolit vrhbosanski u posjet je primio predstavnike zaklade Konrad Adenauer Stiftung.

Zaziv Duha Svetoga na početku nove školske godine

Jelah,  Pon, 20. Ruj. 2021.

Zaziv Duha Svetoga na početku nove školske godine

U nedjelju, 19.rujna, u župi Sv. Ivana Krstitelja Jelah, upriličen je zaziv Duha Svetoga povodom početka nove školske i vjeronaučne godine.

Održan XXII. susret Prijatelja Maloga Isusa Sarajevske provincije

Sarajevo,  Pon, 20. Ruj. 2021.

Održan XXII. susret Prijatelja Maloga Isusa Sarajevske provincije

U subotu, 18. rujna 2021.g. u sarajevskoj katedrali Presvetog srca Isusova održan je XXII. susret Prijatelja Maloga Isusa Sarajevske provincije i svečano proslavljena 25. obljetnica utemeljenja vjerničkog Društva PMI

Održana konferencija u okviru projekta „Koračajmo zajedno“

Sarajevo,  Pon, 20. Ruj. 2021.

Održana konferencija u okviru projekta „Koračajmo zajedno“

U prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. u Sarajevu, 16. i 17. rujna, održana je Konferencija u okviru međureligijskog projekta Koračajmo zajedno.