Biskup u miru Ratko Perić u Stocu predvodio Sv. misu i održao nagovor supružnicima stolačke župe

Na 1. korizmenu nedjelju, 21. veljače, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski u miru mons. Ratko Perić pohodio je župu u Stocu gdje od 2010. svake godine predvodi Misu i održava nagovor supružnicima u župi


Stolac,  Uto, 23. Veljača 2021.

Na 1. korizmenu nedjelju, 21. veljače 2021., biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski u miru mons. Ratko Perić pohodio je župu u Stocu gdje od 2010., na početku korizme, predvodi Misno slavlje i održava nagovor supružnicima stolačke župe, objavljeno je u priopćenju na mrežnoj stranici župe.

Biskupa Perića pred crkvom su dočekali župnik don Rajko Marković i župni ministranti. Sva tri župna zvona i najavila svečanu Sv. misu u kojoj je koncelebrirao i župnik. Potom se procesija s povećim brojem ministranata uputila ispred sakristije crkvenim dvorištem na velika ulazna vrata prema glavnom oltaru. Pjevački zbor „Mladi“ intonirao je s kora pučku korizmenu pjesmu: „O, Isuse, daj da pjevam“, a sav je puk u dvoglasju prihvatio.

Na početku sv. Mise župnik Marković je sve nazočne pozdravio, zahvalan Bogu na veliku broju okupljena puka koji se našao i u crkvi i na crkvenom platou raspoređen, koliko je mogao, prema propisanoj mjeri. Na koru pjevači, oko oltara ministranti, a mala djeca ispred oltara poredana kao cvjetna ikebana. Uključena su i vanjska pojačala tako da se sve iz crkve moglo dobro pratiti. Župnik Marković je zahvalio predvoditelju Euharistijskoga slavlja, podsjećajući i na radosne trenutke i na ozbiljne kušnje te ga pozvao da Božji puk uvede u Misno otajstvo.

Biskup Perić je uzvratio zahvalom na pozdravima i spomenuo da prikazuje Sv. misu za cijelu župu sa župnikom na čelu, te sve vjernike potaknuo na skrušeno kajanje. Mladi su pjevali dijelove sv. Mise s pučkim korizmenim pjesmama, u koje se uključio sav narod.

Liturgijska čitanja i molitvu vjernika pročitali su mladi, psalam „Milosrdan je i milostiv Gospodin“ pjevao je jedan mladić s kora, a župnik je navijestio Evanđelje po sv. Marku.

Biskup Perić je svojim riječima izrekao propovijed, temeljenu na evanđeoskom odlomku. Najprije je naveo kako je sva zemlja, neživi i živi stvorovi, bez dara slobode: i ribe u moru i biljke na zemlji i životinje u šumi i ptice u zraku. „Samo je čovjek stvoren kao biće s darom slobode koja uključuje odgovornost: tko izabere dobro, istinito i lijepo čeka ga vječna nagrada, a tko bira laži, zloću i ružnoću čeka ga trajna kazna. Jednako to vrijedi i za bezbrojna duhovna bića na nebu kao i za tjelesno-duševna bića na zemlji“, kazao je biskup Perić potom dodavši: „Prvi su ljudi, naši praroditelji, stavljeni na kušnju da se slobodno i odgovorno opredijele u odnosu na Boga. Oni su, na žalost, podlegli, opredijelili se ukrivo, poslušni đavlu, a neposlušni Bogu. Izgubili su izvorno prijateljstvo sa svojim Stvoriteljem. Ali ih Bog nije ostavio pod vlašću vječne smrti nego im je s otkupljenjem milosrdno pritekao u pomoć da ga tražeći nalaze. U Evanđelju se obično navode razne prigode gdje je đavao kušao i Isusa Krista, a kamoli ne će napastovati i svakoga od nas. Ali Gospodin je otjerao napasnika od sebe i dao nam primjer kako bismo i mi trebali postupati u svome životu“.

Biskup Perić istaknuo je da nije dosta samo Isusov primjer, već da nam je potrebna i njegova pomoć koju molimo kada izgovaramo zaziv u Očenašu: „I ne uvedi nas u napast, nego nas izbavi od Zloga!“, te kazao da nas je Gospodin poučio da se milostinjom, postom i molitvom najuspješnije odupiremo požudi očiju, tijela i oholosti života.

Za sv. Pričest brojni su vjernici pristupili u dva reda pred oltar da se, skrušeni, okrijepe euharistijskim Isusovom. A toj skrušenosti pridonosila je s kora tradicionalna i omiljena korizmena melodija koju je jedna djevojka svojim tonom otvarala, a vjernici u dva glasa sudjelovali u Gospinim patnjama i plaču prateći Isusa na Kalvariju. Na kraju je župnik Marković, pročitavši oglase, zahvalio biskupu Perićui najavio njegovo predavanje bračnim parovima. S misnim blagoslovom oglasio se i podnevni zvuk župnih zvona.

Nakon predavanja bračnim je parovima podijeljena biskupova knjiga, objavljena prošle 2020. godine: „Pođite i propovijedajte“, razne propovijedi održane izvan hercegovačkih biskupija. Svi su sudionici predavanja potom pozvani u župnu dvoranu na čašćenje onim što su darežljive ruke župljanki donijele, župnik se pobrinuo za osvježavajuće piće, a djevojke iz „Angelusa“ nazočne su poslužile kavom i čajem.

Poslije sv. Mise ostalo je oko 50 bračnih parova, raspoređenih po klupama. Biskup je održao predavanje navodeći konkretan biblijski primjer nedosljednosti dvoje supružnika, koji su tragično završili.

U nastavku donosimo nagovor biskupa Perića:

- Prva je kršćanska zajednica više vremena živjela pod vodstvom Apostola. Svi su članovi prihvatili određena pravila i po njima nastojali živjeti. Trudili su se radom ruku svojih pridonositi toj zajednici, kako je već tko mogao. Bili su to dragovoljni prinosi i prilozi. Čovjek proda njivu ili 100 litara vina, on raspolaže s utrženim novcem. Hoće li nešto dati u zajedničku kasu, koliko će dati, to ovisi o njegovoj slobodnoj volji. Ako želi u kasu staviti sve, prijavi se, primi priznanicu, i može dolaziti svaki dan u zajednicu na obroke i na konačište. Onaj prodao vola i sav novac donio do nogu apostola. Vrijedan prinos. Ali ne može se nastupati dvolično: da kažeš kako si prodao ogradu i u njoj 20 ovaca i sav novac dao apostolima, a nisi. I da živiš od zajednice. Ne možeš od zajednice karitasove usluge primati, a u zajednicu nikada ništa ne uložiti. I caritas ima pravila i pravdu.

- U Jeruzalemu živio jedan bračni par: muž Ananija i supruga mu Safira. Biblija ne spominje da su imali djece. Odmah nakon Isusova uskrsnuća, u prvom valu obraćenja, i njih se dvoje obratilo na kršćanstvo. Obratiti se znači živjeti po pravilima ili zapovijedima Kristovim. A zapovijedi znaš:

Prvo, Boga priznaj da postoji, da je tvoj Stvoritelj, da ti je Uzdržavatelj i da će ti biti Sudac na kraju, u vječnosti.

Drugo, Boga ne psuj jezikom, ne vrijeđaj i ne bogohuli, nego ga:

Treće, poštuj svečanim danom tako da mu se moliš, da ga častiš, osobito pohađanjem sv. Euharistije.

Četvrto, roditelje svoje poštuj, a ne preziri i ne vrijeđaj, ni žive ni mrtve. Nitko ti nije učinio više dobra od njih, odmah iza Boga.

Peto, poštuj život: začeto rodi, a rođeno ljuljaj, a ni u kojem slučaju ne pobacuj i ne ubijaj.

Šesto, poštuj tijelo, i svoje i tuđe, i ne griješi bludno ni sa sobom ni s drugima.

Sedmo, poštuj imovinu i svoju i tuđu. Svakomu njegovo po pravdi.

Osmo, poštuj istinu, nikada, nikomu na štetu ne laži.

Deveto, ne poželi tuđega ženidbenog druga

Deseto, ne poželi nikakve stvari bližnjega svoga.

Sve su ove zapovijedi u čovjekovu razumu i srcu, u savjesti. Svakomu je jasno da je ovo pravo i pravda, a drugi je padež i čovjekov pad što svatko ne živi po ovim Božjim pravilima, nego zlorabi svoju slobodu, koja će jednom biti pozvana na odgovornost.

- U čemu su sagriješili Ananija i Safira?Biblija je knjiga bez kompleksa: pošteno iznosi i najnepoštenije čine, pa gdje god oni bili i na koga se god oni odnosili. Ona donosi i padove svetoga Petra, a da ne donese grijehe i drugih članova kršćanske zajednice.

- Muž Ananija: „Neki pak čovjek po imenu Ananija, zajedno sa svojom ženom Safirom proda imanje pa u dogovoru sa ženom odvoji nešto od utrška, a samo jedan dio donese i postavi pred noge apostolima. Petar mu reče: "Ananija, zašto ti Sotona ispuni srce te si slagao Duhu Svetomu i odvojio od utrška imanja? Da je ostalo neprodano, ne bi li tvoje ostalo; i jednoć prodano, nije li u tvojoj vlasti? Zašto si se na takvo što odlučio? Nisi slagao ljudima, nego Bogu!" Kako Ananija ču te riječi, sruši se i izdahnu. I silan strah spopade sve koji su to čuli. Nato ustanu mladići, poviju ga, iznesu i pokopaju“ (Dj 5,1-6).

- Ananija prodao svoje imanje, donio dio utrška do nogu apostola, a drugi dio odvojio. Prijavio Apostolima da je sav utržak dao u zajednicu i želi živjeti od zajedničke kase i kazana.

Petar zovne Ananiju na ordinarijat. Razgovor je tekao po prilici ovako:

- Ananija, gdje si to bio?

- Evo, ovaj, na njivi, prodavao sam njivu.

- Za koliko si je prodao?

- Za tisuću šekela, koliko sam ti i dao.

- Jesi li dao sve u novčić?

- Jesam, ni manje ni više. I zatrese se Ananija pred Petrovim sudom.

- A koliko si zatrpao iza kuće u zemlju? uprije Petar oči u Ananijino zaobilaženje.

- Jednu hiljadarku, promuca i pocrveni Ananija, spusti oči preda se.

- Zašto ti Sotona ispuni srce, te si slagao Duhu Svetomu i odvojio od utrška imanja, a rekao da si sve donio?

- Pobojao sam se bolesti i starosti, i za sebe i za ženu, odgovori Ananija.

- Zar se Bog ne brine i u vašoj starosti i bolesti? Jesi li mogao ostaviti i ovo za sebe?

- Jesam.

- Znači, ne samo da si ukrao nego si i slagao. Kršćanin, pa laže. Ne samo laže, nego i krade?

- Ananija se sruši koliko je dug i širok. I izdahnu.

Ljudi mu pristupe, poviju ga, odnesu i pokopaju.

- Petar i Safira: „Nakon otprilike tri sata uđe njegova žena ne znajući što se dogodilo. Petar joj reče: "Reci mi, jeste li za toliko dali imanje?" Ona odgovori: "Da, za toliko." A Petar će joj: "Što vam bi da se složiste iskušati Duha Gospodnjega? Eto na vratima nogu onih koji ti pokopaše muža! I tebe će iznijeti!" Ona se umah sruši do njegovih nogu i izdahnu. Oni mladići uđu, nađu je mrtvu, iznesu je i pokopaju uz muža. I silan strah spopade cijelu Crkvu i sve koji su to čuli“ (Dj 5,7-11).

Nakon otprilike tri sata, uđe Petru na ordinarijat i Ananijina žena Safira, ne znajući što se dogodilo s mužem. Petar je upita:

- Gospođo, reci mi, jeste li za dvije tisuće šekela prodali imanje?

- Jesmo, prizna žena otprve.

- Koliko ste donijeli u zajedničku kasu?

- Oko polovicu, čini mi se.

- A drugu polovicu?

Žena stade drhtati ko prut, krv joj se sledi u venama...

- Muža su ti prije dva-tri sata iznijeli. Čim se grobari vrate, i tebe će uzeti... I nju kap udari i sruši se do Petrovih nogu. I izdahnu.

- „Kakve su ovo smrtne kazne?“ promucaše oni što protrnuše unaokolo. Bog ih je pripustio u početku da se ljudi opamete i okrenu pravim putom. "I silan strah spopade cijelu Crkvu" (5,11). Petar na karizmatski način vježba disciplinu cijele zajednice. Ako ćemo živjeti kako Bog zapovijeda, onda je jednako vrijedna i sedma i osma, i šesta i peta Božja zapovijed.

Kada bi danas bilo takvih kazna zbog kradljivaca i lažljivaca, rijetki bi hodali po zemlji...

Što je zapravo najtragičnije u ovome bolnom događaju? - Eto to što nam se čini da se ovo dvoje - Ananija i Safira - nisu imali kada ni skrušiti, ni ispovjediti, ni zamoliti oproštenje, ni pokajati, ni popraviti. Iznenadna smrt. Je li Isus na nju stalno upirao prstom: Ne znate dana ni časa…

Teško će se obitelj ne raspasti ako i one sitne krađe u njoj prevladavaju, a sitne se laži iz dana u dan nagomilavaju. Više malih krađa stvara veliku krađu, a više malih laži stvara grudu velike laži. Ako ti je tako u kući, kako možeš očekivati Božji blagoslov?

Više fotografija...

Dan čašćenja Gospe Brze Pomoći

Slavonski Brod,  Pon, 08. Ožu. 2021.

Dan čašćenja Gospe Brze Pomoći

29. Obljetnica formiranja 101. Bosanskobrodske brigade HVO

Bosanski Brod,  Sri, 03. Ožu. 2021.

29. Obljetnica formiranja 101. Bosanskobrodske brigade HVO

Studijsko putovanje đakona po BiH

Sarajevo,  Pon, 01. Ožu. 2021.

Studijsko putovanje đakona po BiH

Korizmeni petci u sarajevskoj prvostolnici

Sarajevo,  Pet, 26. Vel. 2021.

Korizmeni petci u sarajevskoj prvostolnici

Sarajevo, katedrala Srca Isusova - 19. veljače u 18 sati

Susret za muževe i očeve u Godini sv. Josipa

Novi Travnik,  Pet, 26. Vel. 2021.

Susret za muževe i očeve u Godini sv. Josipa

Vlč. Marko Jukić postigao magisterij iz kanonskog prava

Lima,  Pet, 26. Vel. 2021.

Vlč. Marko Jukić postigao magisterij iz kanonskog prava

Svećenik Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Marko Jukić trenutno na službi u Limi, u Peruu, obranio je u četvrtak, 25. veljače magistarsku radnju iz crkvenog prava.

XVIII. Franjevačka škola animatora Frame Bosne Srebrene

Visoko,  Pet, 26. Vel. 2021.

XVIII. Franjevačka škola animatora Frame Bosne Srebrene

Od 19. do 21. veljače 2021. godine održana je XVIII. Franjevačka škola animatora u samostanu svetog Bonaventure u Visokom.

AUDIO: Ljubica Pribanić: Valja uvijek definirati prioritete u danu i razlikovati ono bitno od hitnog

Zagreb,  Pet, 26. Vel. 2021.

AUDIO: Ljubica Pribanić: Valja uvijek definirati prioritete u danu i razlikovati ono bitno od hitnog

U emisiji Hrvatskoga katoličkog radija "Novi valovi dobrote" urednice Željke Šemper u petak, 26. veljače, gostovala je Ljubica Pribanić, nedavno umirovljena profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Mons. Jurkovič na susretu o međureligijskom dijalogu: Potrebna veća pozornost prema posljedicama pandemije

Vatikan,  Pet, 26. Vel. 2021.

Mons. Jurkovič na susretu o međureligijskom dijalogu: Potrebna veća pozornost prema posljedicama pandemije

U izlaganju na godišnjem sastanku o međureligijskom dijalogu, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima izrazio je strah od posljedica širenja koronavirusa, onih očitih i onih manje primjetljivih, ali koje zbog toga nisu manje ozbiljne