APOSTOLSKO PISMO PAPE FRANJE KOJIM POSTAVLJA MONS. VUKŠIĆA ZA NADBISKUPA KOADJUTORA VN

Pročitano je apostolsko pismo pape Franje na hrvatskom i latinskom jeziku


Sarajevo,  Čet, 26. Ožujak 2020.

Mons. Tomo Vukšić, 26. ožujka 2020. u prostorijama Nadbiskupske rezidencije u Sarajevu uveden je u službu nadbiskupa koadjutora Vrhbosanske nadbiskupije. Tom prigodom pročitano je apostolsko pismo pape Franje koje donosimo u cijelosti na hrvatskom i latinskom jeziku:

FRANJO BISKUP SLUGA SLUGU BOŽJIH Časnomu bratu TOMI VUKŠIĆU, dosadašnjem vojnom ordinariju u Bosni i Hercegovini, imenovanu vrhbosanskomu nadbiskupu koadjutoru, pozdrav i apostolski blagoslov.

Kao što je na neki način zrno gorušičino opsegom doduše maleno, ali obdareno vatrenom snagom te, posijano u ograđenu prostoru raširi velike grane, tako smo uvjereni da i vjera u duši proizvodi vrlo velika djela i u nas unosi krjepost, koja djeluje iznad ljudskih sila (usp. sv. Ćiril Jeruzalemski, Mistagoške kateheze, 5,11). I dok razmatramo o neprocjenjivu dobru božanskoga smilovanja, namjeravamo očinskim duhom priskrbiti korist Kristovim vjernicima drage Vrhbosanske crkvene zajednice, kojoj je predstojnik svetih čina, časni naš brat kardinal svete Rimske Crkve Vinko Puljić, usrdno zamolio da se, u ravnanju biskupijskim životom, može okoristiti koadjutorskom pomoću, kako bi u Božjem narodu obilnije donosio mnogostruke plodove ljubavi. Na tebe smo, dakle, pomislili, časni brate, koji si, nakupivši zaslugâ u vršenju svoje pastoralne službe pri Vojnom ordinarijatu, stekao posebno poštovanje i ujedno glas stručnosti i duhovnih i ljudskih vrlina, koje te čine prikladnim za obavljanje tih zadaća. Stoga, posavjetovavši se s Kongregacijom za biskupe, našom te apostolskom vlašću, razrješujemo dužnosti i službe spomenutog Ordinarijata, i postavljamo VRHBOSANSKIM nadbiskupom koadjutorom s pripadnim pravima i primjerenim obvezama. Želimo da s ovim našim dekretom upoznaš kler i puk te crkvene zajednice, te ih sve potičemo da te prihvate kao oca, čuvara i učitelja vrlo dostojna poštovanja. Tebe sama, napokon, časni brate, posebnim nastojanjem ohrabrujemo da, držeći na umu glavna dobročinstva ljubavi Presvetoga Srca Isusa Krista Gospodina našega, s istoga izvora darova zaslužuješ primati preobilnu milost za dobro naroda Božjega.

Dano u Rimu, na Lateranu, dana dvadeset drugoga mjeseca siječnja godine Gospodnje dvije tisuće dvadesete, sedme našega pontifikata.


FRANJO

William Millea, apostolski protonotar

----

FRANCISCUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI Venerabili Fratri THOMAE VUKŠIĆ, hactenus Ordinario Militari in Bosnia et Herzegovia, Archiepiscopo Coadiutori Vrhbosnensi nominato, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Quemadmodum granum sinapis exiguum quidem est mole, sed ignea praeditum efficientia et in angusta loci portione seminatum magnos circumfert ramos, ita et persuademur fidem in anima maxima peragere atque in nos conferre virtutem, quae super humanas vires operatur (cfr s. Cyrillus Hierosolymitanus, Catech. mystag. 5, 11). Quae dum inaestimabili de bono divinae miserationis meditamur, ad christifidelium utilitatem dilectae ecclesialis communitatis Vrhbosnensis procurandam paterna mente intendimus, cuius sacrorum Antistes, Venerabilis Frater Noster Vincentius S.R.E. Cardinalis Puljić, enixe petivit ut coadiutorio vitae dioecesanae moderandae perfrui posset subsidio, quo uberius in Dei populo afferat fructus multiplices caritatis. De te ergo, Venerabilis Frater, cogitavimus, qui, cumulatis meritis in pastorali tuo apud Ordinariatum Militarem exercito officio, singularem adeptus es aestimationem ac peritiae una et spiritualium humanarumque dotum ornamentum, quae aptum te efficiunt ad haec munia explenda. Proinde, audito consilio Congregationis pro Episcopis, Apostolica Nostra auctoritate te, memorati Ordinariatus vinculo et munere resolutis, Archiepiscopum Coadiutorem VRHBOSNENSEM constituimus, debitis datis iuribus congruisque impositis obligationibus. Hoc de Nostro decreto edoceas volumus clerum et populum huius ecclesialis communitatis, quos omnes exhortamur ut te patrem, custodem et magistrum colendissimum accipiant. Te ipsum insuper, Venerabilis Frater, peculiari studio adhortamur ut, Domini nostri Iesu Christi Sacratissimi Cordis praecipua beneficia recolens caritatis, de eodem donorum fonte supereffluentem gratiam pro populi Dei bono merearis accipere.

Datum Romae, Laterani, die vicesimo secundo mensis Ianuarii, anno Domini bismillesimo vicesimo, Pontificatus Nostri septimo.


FRANCISCUS

William Millea, Prot. Apost


foto

Treći dan 32. Mladifesta: Misu slavio nadbiskup Wojda, katehezu držao kardinal Sarah…

Međugorje,  Uto, 03. Kol. 2021.

Treći dan 32. Mladifesta: Misu slavio nadbiskup Wojda, katehezu držao kardinal Sarah…

Program trećeg dana 32. Mladifesta počeo je molitvom koju je na vanjskom oltaru crkve sv. Jakova u Međugorju predvodio međugorski fra Marinko Šakota.

VIDEO: Papina molitvena nakana za kolovoz posvećena potrebi obnove Crkve

Vatikan,  Uto, 03. Kol. 2021.

VIDEO: Papina molitvena nakana za kolovoz posvećena potrebi obnove Crkve

Tiskovni ured Svete Stolice objavio je u utorak, 3. kolovoza video s Papinom molitvenom nakanom za mjesec kolovoz koja glasi: „Crkva na putu: 'Molimo za Crkvu da od Duha Svetoga primi milost i snagu da se obnavlja u svjetlu evanđelja'“.

Slavlje jubileja i obnove zavjeta u župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini

Granešina,  Uto, 03. Kol. 2021.

Slavlje jubileja i obnove zavjeta u župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini

U utorak, 3. kolovoza 2021., u montažnoj župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini, euharistijsko slavlje proslave redovničkih jubileja i obnove zavjeta sestara Kćeri Božje ljubavi predslavio je mons. Vlado Košić, biskup sisački

Gospina milost, Međugorje, Mladifest… i duhovna zvanja

Međugorje,  Uto, 03. Kol. 2021.

Gospina milost, Međugorje, Mladifest… i duhovna zvanja

"Toliki su ovdje otkrili i poziv na svećeništvo i redovništvo te se velikodušno i bez ustezanja stavili na raspolaganje Gospodinu u posvećenome životu”, kazao je fra Miljenko Šteko u svojoj propovijedi na večernjoj svetoj misi drugog dana Festivala