Profesor Ivica Mršo održao posljednju korizmenu propovijed u sarajevskoj katedrali u Godini Božje Riječi


Sarajevo,  Pet, 26. Ožujak 2021.

U posljednji korizmeni petak 26. ožujka 2021. u večernjim satima u katedrali Srca Isusova u Sarajevu Misno slavlje predvodio je i prigodnu propovijed uputio profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu mr. vlč. Ivica Mršo. Propovijed prenosimo u cijelosti: 

POKAJNIČKI ČIN:

Ako vas ikada put odvede do Werdena, Njemačka, onda potražite malu crkvicu na čijem vrhu umjesto križa stoji isklesano kameno janje. Priča veli da je glavni majstor radio na krovu crkve, ali se iznenada poskliznuo i počeo padati. Uokolo građevine su bile velike kamene gromade, blokovi, a uz te velike kamene gromade stado ovaca je paslo travu. I majstor je pao, ali ne na kamene gromade nego na janje koje je paslo travu te je na licu mjesta bilo usmrćeno, ali je glavni majstor preživio. Kao znak zahvalnosti, majstor je od toga kamenog bloka isklesao skulpturu janjeta i postavio ga na vrhu krova crkve.

Mi danas dolazimo na sv. liturgiju slaviti Božansko Janje čijom smo smrću spašeni za vječnost. Pokajmo se.

Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!

Prisjetimo se, prošla je godina bila Godina Božje riječi, no zbog početka pandemija Covida pobožnosti kroz korizmene petke u ovoj katedrali nisu bile održavane onako kako su zamišljene. Sada se već nalazimo u Godini sv. Josipa, a papa Franjo je neki dan najavio da će iduća godina biti Godina obitelji Amoris laetitia (Radost ljubavi) koja je počela na blagdan sv. Josipa i trajat će sve do lipnja iduće 2021. godine. Posebna godina koja će trajati 15 mjeseci, a preklapa se s Godinom sv. Josipa. Kako lijepi svojevrstni trolist: Gospa, Josip i obitelj. Ne mogu a ne podsjetiti, i sebe i vas, na službeni naziv svetkovine sv. Obitelji, koju slavimo na prvu nedjelju po Božiću, a glasi: svetkovina Sv. Obitelji Isusa, Marije i Josipa. Tamo gdje je Isus tamo je i Gospa i Josip, ali i obratno, usuđujem se reći, tamo gdje su Gospa i Josip ondje je i Isus.

U središtu našeg promišljanja, na ovaj korizmeni petak uoči Cvjetnice, je Blažena Djevica Marija i njezina poslušnost, i to dvostruka poslušnost: prvo, poslušnost Božjoj riječi/onome što Bog govori i drugo, njezina poslušnost Utjelovljenoj Riječi/Drugoj božanskoj Osobi/Onomu koga je u svom Bezgrješnom krilu začela i rodila, Isusu.

Pođimo zajedno promatrati i promišljati te nadasve pokušati nasljedovati Gospin primjer.

  1. Blažena Djevica Marija i njezina poslušnost Božjoj riječi

Sveti pisac poslanice Hebrejima divno sažima ono što mi općenito nazivamo Božji govor/Božja poruka ljudima: Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu (Heb 1,1). Od postanka svijeta Bog govori na različite načine, naravno, onima koji hoće čuti. Bog govori preko naših savjesti, govori preko stvorenja i stvaranja, preko molitve, preko dobrih djela, uvijek i svakome, ali na poseban način govori u Svetoj riječi, Svetom pismu, Bibliji, i na najizvrsniji način progovara u Utjelovljenoj Riječi, Isusu.

Blažena Djevica Marija, kao pobožna Židovka, sluša, promišlja i sprovodi u djelo Božju riječ/poruku. Dovoljno se prisjetiti događaja navještaja Isusova rođenja, kako ga donosi sv. Luka evanđelist (Lk 1,26-38), kada anđeo Gabrijel poniznoj i pobožnoj Nazaretskoj Djevici govori da će začeti po Duhu Svetom i roditi Sina Božjeg, Mesiju, Spasitelja. Marija sluša Božju riječ upućenu po anđelu Gabrijelu. Marija ne razumije sve što anđeo govori, te stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav, dakle, Marija promišlja o Božjoj riječi, o Božjoj poruci. A onda slijedi onaj predivni Marijin fiat, neka mi bude po tvojoj riječi, tj. Marija sprovodi u djelo Božju riječ. Slušati, promišljati i sprovoditi u djelo. Nakon čudesnog susreta s anđelom Gabrijelom i navještenja Isusova rođenja, Marija hiti u pohod svojoj rođakinji starici Elizabeti koja je već šest mjeseci trudna, i koja, po Duhu Svetom, u Mariji prepoznaje Mesijinu majku, majku Gospodina mojega, i kliče Elizabeta: Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina. Slušati ono što nam je rečeno od Gospodina i vjerovati ono što nam je rečeno od Gospodina. A nakon slušanja, promišljanja i vjerovanja/pristanka, ne preostaje ništa drugo nego, poput Marije, klicati i hvaliti Gospoda, Marijin Magnificat i naš magnificat.

Nakon događaja navještenja i rođenja Isusova, sv. Luka bilježi: Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše u svom srcu (Lk 2,19). Gotovo iste riječi donosi sv. Luka nakon (ne)zgode kad se dvanaestogodišnji Isus našao u Hramu među učiteljima i Njegova nesporazuma s roditeljima te se nakon hodočašća u Jeruzalem vratiše u Nazaret: (...) a majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu (Lk 2, 51). Pohraniti, prebirati i čuvati Božju riječ u svom srcu – eto nam poruke i pouke.

U toj istoj (ne)zgodi s dvanaestogodišnjim Isusom u Hramu, nakon grozničava i bolna trodnevna traganja, Josip i Marija ne razumješe Isusovo pojašnjenje da mu je biti u kući Oca njegova nebeskog: Oni ne razumješe riječi koju im reče (Lk 2,50).

Evo nam i sljedeće poruke i pouke iz ove zgode: slušati i prebirati Božju riječ ne znači da nam je sve i potpuno razumljivo i shvatljivo. Zapravo, usuđujem se reći: onoga časa kad pomisliš da si do kraja razumio i shvatio Božju riječ i poruku to je sigurno znak da ništa nisi razumio. Temeljno iskustvo svakog čovjeka je njegova svekolika ograničenost, pa i u razumijevanju i spoznanju, kako ovostranosti tako i onostranosti. Još se većma to očituje naspram Božje riječi. Božja riječ je nama nedokučiva dokučivost i neshvatljiva shvatljivost, ali i obratno.

  1. Blažena Djevica Marija i njezina poslušnost Utjelovljenoj Riječi

Riječ tijelom postade – Verbum caro factum est (Iv 1, 14)

Ta ista Riječ postala je čovjek, ljudsko biće u osobi Isusa iz Nazareta. Vječni Bog, Vječna Riječ, Utjelovljena Riječ dobila je ljudsko lice, Isusovo lice.

Možda nam dvije svetopisamske zgode mogu pomoći osvijetliti kako je Blažena Djevica Marija poslušna Utjelovljenoj Riječi, svom sinu Isusu.

Prvo Isusovo znamenje/čudo u Kani Galilejskoj što nam donosi sv. Ivan (2,1-12), u cijelom njegovom evanđelju donosi jedine dvije rečenice koje je Gospa izgovorila: Vina nemaju i Učinite sve što vam kaže. Marijino brižno i pažljivo oko zamjećjuje problem u kojem su se našli mladenci te upoznaje Isusa s neugodnom situacijom kako za mladence tako i za sve svate/uzvanike. Isus odgovara svojoj majci: Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas! Taj njegov odgovor može nam zvučati hladno i službeno prema vlastitoj majci, a onda slijedi predivan Gospin odgovor/savjet, kako ondašnjim uzvanicima tako i nama danas: Učinite sve što vam kaže. Marijina veličina se upravo u ovome očituje, u poslušnosti svome Sine, potpunom predanju i vjerovanju svome Sinu, Utjelovljenoj Riječi. Ne zaboravimo, Isusovi učenici, iako su vidjeli i svjedočili mnogim znamenjima i čudesima, nisu u potpunosti povjerovali ili ne barem svim srcem i dušom, svim svojim bićem, zapravo tek će se to zbiti po Isusovu slavnom Uskrsnuću i silaskom snage Duha Svetoga. Služiti Bogu znači slušati njegovu Riječ koja tijelom postade.

Drugu zgodu donosi nam samo sv. Luka evanđelist (Lk 11,27): (...) dok je on to još govorio, povika neka žena iz mnoštva: 'Blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao'! A on odgovori: 'još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je'! Ova nepoznata žena iz mnoštva izriče divan hvalospjev i pohvalu Blaženoj Djevici Mariji, pohvalu Gospi, a Isus zapravo koristi tu zgodu da nam poruči da njegova majka Marija nije samo velika i blažena po tome što ga je nosila u svom tijelu i rodila, nego što je slušala Božju riječ i živjela poslušno slijedeći Utjelovljenu Riječ, do kraja, do Kalvarije.

Aperuit illis – Apostolsko pismo u obliku motu propria Svetoga Oca Franje kojim se ustanovljuje Nedjelja Božje riječi u broju 15. donosi:

Na putu prihvaćanja Božje riječi u naša srca prati nas Gospodinova Majka koja je nazvana blaženom jer je povjerovala da će se ispuniti ono što joj je Gospodin rekao (usp. Lk 1, 45). Marijino blaženstvo prethodi svim blaženstvima koje je Isus proglasio za siromašne, ožalošćene, krotke, mirotvorce i one koji su progonjeni, jer je to prijeko potreban uvjet za svako drugo blaženstvo. Nijedan siromah nije blažen zato što je siromašan; postaje to ako poput Marije vjeruju u ispunjenje Božje riječi. Na to podsjeća veliki učenik i učitelj Svetoga pisma, sveti Augustin: »Netko iz mnoštva, obuzet oduševljenjem, povikao je: 'Blažena utroba koja te nosila', a Isus je odgovorio: 'Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je!. Kao da želi reći: moja majka, koju nazivaš blaženom, blažena je upravo zato što čuva Božju riječ. Ne zato što je u njoj Riječ postala tijelom i prebivala među nama, nego zato što čuva tu istu Božju riječ po kojoj je stvorena i koja se u njoj utjelovila. (Traktat o Ivanovom Evanđelju, 10, 3)

Slijedeći Marijin primjer, pokušajmo i mi u sebi, svaki dan, Božju riječ slušati, prebirati u svom srcu i poslušno slijediti Utjelovljenu Riječ, do kraja, do Kalvarije i Uskrsnuća. Marija je slijedila Božju riječ i u nejasnoći navještenja, Marija je slijedila Utjelovljenu Riječ i u tvrdoći križa, (...) uz križ Isusov stajala je majka njegova (Iv 19,25), i tako je Majka Isusova postala i majka učenika, naša majka. Njezina poslušnost Božjoj riječi i Utjelovljenoj Riječi rasla je i učvršćivala se kroz mnoge muke i tjeskobe, ali je imala, u najvećoj mogućoj mjeri, čvrstu i nepokolebljivu vjeru. Potpuno predanje i poslušnost Božjoj riječi i Utjelovljenoj Riječi.

Nek nam Mater Dolorosa – sa svojim sedam žalosti, u ovo vrijeme korizme, izmoli poslušnu vjeru prema Božjoj riječi i Utjelovljenoj Riječi/Isusu. Slušati, prebirati, vršiti i slijediti Božju riječ i Utjelovljenu Riječ. Neka nam Blažena Djevica Marija, koju u vrijeme korizme častimo i zazivamo kao Gospu Žalosnu, bude uzor i utjeha nama putnicima u ovoj suznoj dolini, a mi nastojmo slijediti njezin primjer da joj što više nalikujemo, riječima i djelima.

Kad god razmišljam o Blaženoj Djevici Mariji, sjetim se meni tako drage priče iz američke povijesti.

Bitka za Alamo, slavna ratna epopeja o hrabrim borcima Alama koji su sve do jednoga svjesno dali svoje živote u borbi za slobodu, vrlo često je motiv a mnogo puta je ispričana i na filmskom platnu. Na zidu blizu glavnog ulaza u muzej Alamo u San Antonio u Taksasu, SAD, nalazi se jedna slika, portret, a ispod te slike/portreta stoje slijedeće riječi:

James Butler Bonham. Ne postoji njegova prava slika. Ovo je slika njegova nećaka Jamesa Bonhama, major/bojnik, koji je vrlo sličio svom stricu. Njegova obitelj je stavila ovu sliku tako da bi ljudi mogli vidjeti kako je izgledao čovjek koji je umro za slobodu.

Ne postoji ni stvarna Gospina slika/portret. Ali njezin život i lik trebao bi se ogledati i vidjeti u životima nas koji Nju nazivamo i zazivamo kao Majku Nebesku. A zar djeca ne bi trebala sličiti svojoj majci?

(kta)

Marijansko hodočašće Gospi u Olovo

Olovo,  Sub, 01. Svi. 2021.

Marijansko hodočašće Gospi u Olovo

Patron samostana i župe Plehan

Plehan,  Ned, 25. Tra. 2021.

Patron samostana i župe Plehan

Duhovna priprava za 58. svjetski dan molitve za zvanja

Sarajevo,  Ned, 18. Tra. 2021.

Duhovna priprava za 58. svjetski dan molitve za zvanja

Za duhovna zvanja molit će od 18. travnja do 25. travnja 2021. sve redovnička zajednice koje djeluju na području Bosne i Hercegovine

Naša majka Zemlja: Svijet stvoren kao dar!

Hrvatska,  Čet, 22. Tra. 2021.

Naša majka Zemlja: Svijet stvoren kao dar!

Svake se godine 22. travnja obilježava Dan planeta Zemlje kako bi se jačala svijest ljudi prema prirodnom okolišu

Papa Franjo uz Dan planeta Zemlje: Valja obnoviti odnos čovjeka sa stvorenim

Vatikan,  Čet, 22. Tra. 2021.

Papa Franjo uz Dan planeta Zemlje: Valja obnoviti odnos čovjeka sa stvorenim

Došao je trenutak za promjenu smjera – ističe papa Franjo

Odabrana djela suvremene grafičke zbirke Franjevačkoga muzeja i galerije Gorica – Livno

Knin,  Čet, 22. Tra. 2021.

Odabrana djela suvremene grafičke zbirke Franjevačkoga muzeja i galerije Gorica – Livno

Sinoć je na Kninskoj tvrđavi u suradnji s Kninskim muzejom otvorena izložba Odabrana djela suvremene grafičke zbirke Franjevačkoga muzeja i galerije Gorica – Livno

Na Radimlji kod Stoca sveta Misa i komemoracija

Radimlja,  Čet, 22. Tra. 2021.

Na Radimlji kod Stoca sveta Misa i komemoracija

Svečana komemoracija i sveta Misa za sve poginule i nestale katolike hrvatskoga naroda u Drugom svjetskom ratu održat će se na Radimlji kod Stoca u subotu, 22. svibnja 2021. u 18 sati, a svibanjska pobožnost Gospi započinje u 17,30 sati