Ivan Dodlek

Smrt na dopustu

Meditacija preuzeta sa www.glas-koncila.hr


Pon, 04. Svibanj 2020.

Čekajući na šalteru u pošti da dođu na red kod »ljubazne« službenice, dva su se prijatelja srela nakon dugo vremena i počeli su razgovarati o trećemu, kojega dugo nisu vidjeli. Jedan od njih u jednom trenutku kaže: »Čuo sam da izgleda kao 'smrt na dopustu'!« Pretpostavljam da je htio reći nešto o pogoršanju njegova zdravstvenog stanja.

Misao o »smrti na dopustu« primjenjiva je ne samo na opis nečijega dobra ili loša izgleda ili zdravstvenog stanja, već i na ljude kod kojih je razmišljanje o vlastitoj smrti na trajnom dopustu. To je tabú misao. Jer kad bi se ta misao vratila s dopusta, došla bi u pitanje zloba onih koji misle da će ostvariti vječito životno trajanje u vlastitom aranžmanu i vlastitim snagama. Taj aranžman često uključuje dozvolu da se razaraju međuljudski odnosi, da se smije gaziti drugoga ako je to sredstvo da se dođe do nekog cilja, da se druge podcjenjuje i da se mrzi.

Kako drugačije objasniti zlobu koju ne možemo razumjeti, nego kao neprihvaćanje vlastite nedostatnosti i pokušaj da se ovlada tom nemoći ukazujući na moć koja je »u mojim rukama«.

Misao o vlastitoj smrti oslobađajuća je za one koji znaju da se u svojoj nemoći i nedostatnosti mogu osloniti na onoga koji je dopustio da se kroz njegovu vlastitu nemoć ostvari pobjeda nad moćnom smrću. Oslanjajući se na Kristovu pobjedu smrti i znajući da je to pobjeda koja i moj život zahvaća nema više straha od smrti. Ne moram više tražiti destinacije za njezin dopust. Ta me misao potiče da i druge pozivam na pouzdanje u pobjednika nad smrću. Tu nema više razorenih odnosa, nema gaženja ljudi i nema mržnje.

Misao o mojoj vlastitoj smrti potiče me da ovaj darovani mi život proživim u punini koja je dana Kristovom mjerom ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Zato je misao o smrti moja trajna pjesma života i pobjede dobrote nad zlobom. Tonovi te pjesme odzvanjaju u mojoj okolini i u mojim odnosima s ljudima ako misao o smrti nije »na dopustu«. Ako se ona vrati u moj misaono - životni prostor, vjerujem da mržnja i zloba mogu otići na trajni dopust. Moći ćemo onda iskazivati sućut jedni prema drugima svojom blizinom ukazujući na blizinu pobjednika nad smrću.

Zato trajni epitaf misli koja se vratila s dopusta može glasiti: »Spokoj nam vječni već sada daruj Gospodine, svjetlost tvoja vječna neka nam vazda svijetli i daj da u tebi zauvijek počivamo u miru.«

Ljetno druženje sjemeništaraca i bogoslova s kardinalom Puljićem

Cavtat,  Sri, 04. Kol. 2021.

Ljetno druženje sjemeništaraca i bogoslova s kardinalom Puljićem

Osim duhovno-rekreativnog sadržaja tijekom trajanja kolonij,a kardinal Puljić održao je i nekoliko prigodnih predavanja o vjeri i molitvi gdje su sudionici mogli iznijeti i vlastita razmišljanja

U Gorici svečano proslavljen sv. Stipan Prvomučenik

Gorica,  Sri, 04. Kol. 2021.

U Gorici svečano proslavljen sv. Stipan Prvomučenik

Svetu misu predslavio je fra Stipe Rotim, župni vikar u Tomislavgradu

Dominikanci se nadaju skoroj kanonizaciji bl. Augustina Kažotića

Zagreb,  Sri, 04. Kol. 2021.

Dominikanci se nadaju skoroj kanonizaciji bl. Augustina Kažotića

O. Anto Gavrić u razgovoru za Hrvatski katolički radio najavio je proslavu 700. obljetnice Kažotićeve smrti, koja će biti proslavljena 2023. godine

Split,  Sri, 04. Kol. 2021.

"Most Zajedništva" - razmišljanje nadbiskupa Barišića uz konačno teritorijalno spajanje Hrvatske

Donosimo razmišljanje splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića o konačnom teritorijalnom spajanju Hrvatske uz njegov prijedlog da se Pelješki most nazove "Mostom Zajedništva"