Slavko Vranjković Sacerdos

Reci riječ

Meditacija preuzeta sa www.glas-koncila.hr


Pon, 27. Travanj 2020.

Reci riječ

Reci riječ

Božić je za nama, a ovdje zgusnut u Proslovu Ivana Evanđelista: »I Riječ je tijelom postala i prebivala među nama!« Pavao pojašnjava u poslanici Hebrejima: »Više puta i na više načina Bog je nekoć govorio ocima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu.« Jeste li razmišljali koliko traju »ovi dani«, šalje li nam i danas Riječ?

Isusov dolazak u našu povijest je svakodnevan u misi i riječi Biblije.

»Riječ je postala tijelo.« Djelo. Biblija je nadahnuta i svi nalazi u njoj pouku, prihvaćajući Riječ. Iako je stvaralačka, neponovljiva, sebi svojstvena, ostvaruje se po nama u sakramentima. Ime za Boga: Prisutni.

Riječ je Isus Krist. Dolazi iz vječnosti u vrijeme. »Ovremenio se.« Vječni u vremenu.

Kako u nama riječ postaje djelo? Naša riječ ima vrijeme sazrijevanja i šutnje. To je »nošenje riječi«. Govor je rađanje. Nedozrela riječ, bez promišljanja rečena je »abortivna«. O tome je govorio prof. Golub.

Božja izgovorena Riječ je Sin. Naša riječ je nestalna, varljiva, ponekad neuvjerljiva.

Zašto toliko govorimo. Bog nam je dao »dva uha za slušanje, a samo jedna usta za govorenje«. Želio se izreći u Riječi-Sinu. Mi smo slični, govorimo da nas zapaze. U riječima iskazujemo kakvi smo. One su naša slika.

O Ocu bi malo znali da nam se nije darovao u Sinu. On je zanosno, sinovski o njemu govorio. »Govorim onako kao mi je naredio otac.« Mi smo brzopleti u govoru. Ponekad iza riječi ne stoji život. Prazne su, isprazne, gorke, uvredljive, ne grade mostove, kopaju jaz među ljudima. Slušamo li Boga dok govorimo? Govoriti o Bogu riječima je teško. Papa je napisao: »Čovjek je tako sazdan da njegove oči mogu vidjeti samo ono što Bog nije, jer Bog je za čovjeka bitno nevidljiv, nalazi se izvan njegova pogleda.« Tu nastaje muka. Neki žele riječima objasniti tajnu i zato uzimaju riječ, a treba pustiti da te ona obuzme kao Mariju.

Bog je u potrazi za čovjekovim pristankom. Želi da rekne svoj »da«. On stoji iza svoje Riječi, mi ne. »Riječi nas spajaju sa zvijezdama«, napisao je Krleža.

Narodna mudrost: Cijeni riječ! Svaka od njih može postati tvoja posljednja! »Današnja riječ sutrašnji je most.« »Riječi koje dolaze iz srca, srcu idu, s jezika do ušiju.« »Riječi moraju umrijeti da bi ljudi mogli živjeti.«

»Ovi dani« su nam danas. Što govorimo? Što nam Bog govori? Kroz riječ se da pojmiti što je čovjek a što je Bog. »Nažalost, biljeg naših junačina: puno riječi - malo čina«, pisao je Harambašić.

‘Sveti Pavao kao pisac’ – knjiga mjeseca za članove Kluba prijatelja!

Zagreb,  Uto, 15. Lip. 2021.

‘Sveti Pavao kao pisac’ – knjiga mjeseca za članove Kluba prijatelja!

Za sve aktivne članove Kluba prijatelja Bitno.neta tijekom lipnja u knjižarama Kršćanske sadašnjosti pripremljena je posebna akcija

Busovačke staje: 28. godišnjica stradanja pripadnika Humanitarnog konvoja života za Lašvansku dolinu

Busovača,  Uto, 15. Lip. 2021.

Busovačke staje: 28. godišnjica stradanja pripadnika Humanitarnog konvoja života za Lašvansku dolinu

Polaganjem vijenaca na spomen obilježju Busovačke staje i svetom misom zadušnicom obilježena je 28. godišnjica stradanja pripadnika Humanitarnog konvoja života za Lašvansku dolinu

Veritas i Ansambl Kolbe raspisuju natječaj za pisanje scenarija za mjuzikl

Hrvatska,  Uto, 15. Lip. 2021.

Veritas i Ansambl Kolbe raspisuju natječaj za pisanje scenarija za mjuzikl

Nakon iznimno uspješnih mjuzikala Život za život, Uskrsli i Svetac svega svijeta Ansambl Kolbe kreće u avanturu stvaranja novoga mjuzikla. Zajedno s Veritasom raspisuje natječaj za pisanje scenarija za mjuzikl.

Mons. Anton Sente ml.: Iako sam došao kao svećenik koji bi trebao rastumačiti vjeru, ja se ovdje nadahnjujem

Međugorje,  Uto, 15. Lip. 2021.

Mons. Anton Sente ml.: Iako sam došao kao svećenik koji bi trebao rastumačiti vjeru, ja se ovdje nadahnjujem

Na svetkovinu svetoga Antuna Padovanskoga, večernju svetu misu na Humcu, predslavio je mons. Anton Sente ml., rektor svetišta sv. Josipa u Karlovcu. Dan nakon, posjetio je Radiopostaju MIR Međugorje, te je podijelio svoje iskustvo s Humca