Biblijski komentar misnih čitanja u godini C

Godina C

Lukino evanđelje u našoj misi


Uto, 06. Lis. 2020.

VRIJEME DOŠAŠĆA I BOŽIĆA

1. nedjelja došašća:

Približuje se vaše otkupljenje
Gospodin je pravda naša, ne »moja« (Jr 33,14-16).
Obilovati ljubavlju o Dolasku Kristovu (1 Sol 3,12-14,2).
Životne brige u svjetlu »onog Dana« (Lk 21,25-36).

2. nedjelja došašća:

Spasenje Božje u povijesti ljudskoj
Novi prolaz kroz pustinju »u sjaju slave Božje« (Bar 5,1-9).
Čisti i besprijekorni za Dan Kristov (Fil 1,4-6.8-11).
Petnaeste godine Tiberijeva vladanja (Lk 3,1-6).

3. nedjelja došašća:

Radost iščekivanja
Klikći od radosti - Bog tvoj u sredini je tvojoj (Sef 3,14-18a).
Vjernička radost »u Gospodinu« (Fil 4,4-7).
Ivan je narodu navješćivao Evanđelje (Lk 3,10-18).

4. nedjelja došašća:

Mesijina Majka
Dok ne rodi ona koja ima roditi (Mih 5,1-4a)
Tijelo si mi pripravio (Heb 10,5-10)
Majka Gospodina mojega (Lk 1,39-45)

Božić - polnoćka:

Rodio se Bog i čovjek usred stajice
Svjetlost jarka osvanu (Iz 9,1-6)
Razumno, pravedno, pobožno (Tit 2,11-14)
Miljenici njegovi (Lk 2,1-14)

Božić - misa zornica:

Oj Pastiri, čudo novo
Zajedno se radujte (Iz 62,11-12)
Čovjekoljublje Božje (Tit 3,4-7)
Događaj koji nam obznani Gospodin (Lk 2,15-20).

Božić - danja misa:

Mi smrtni ljudi zauvijek smo počašćeni
Oglašuje sreću, navješćuje spasenje (Iz 52,7-10)
Progovori nam u Sinu (Heb 1,1-6)
Tijelom postade i nastani se medu nama (Iv 1,1-18)

Nedjelja iza Božića - Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa:

Međusobno pomaganje u obitelji i među obiteljima
Odrasla djeca nemoćnih roditelja (Sir 3,2-6. 12-14)
Podnosite jedni druge praštajući si (Kol 3,12-21)
Žalosni smo te tražili (Lk 2,41-52)

Osmina Božića - svetkovina sv. Bogorodice Marije i Nova godina:

Ti svako dobro počinješ i dovršavaš
Neka pogled svoj svrati na te i mir ti donese (Br 6,22-27)
Odasla Sina da primimo posinstvo (Gal 4,4-7)
Prebiraše ih u svom srcu (Lk 2,16-21)

Bogojavljenje:

Subaštinici, sutijelo i sudionici obećanja u Kristu Isusu po Evanđelju
K tvojoj svjetlosti koračaju narodi (Iz 60, 1-6)
Subaštinici obećanja u Kristu po Evanđelju (Ef 3,2-6)
Mudraci s Istoka pojaviše se u Jeruzalemu (Mt 2,1-12)

Nedjelja po Bogojavljenju -Krštenje Isusovo:

Pomazan Duhom Svetim da siromasima donosi blagovijest spasenja
Sluga Božji koji ne viče i ne lami napuknutu trsku (Iz 42, 1-4.6-7)
Bog pomaza Isusa Duhom Svetim i snagom (Dj 10,34-38)
Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus (Lk 3,15-16.21-22)

VRIJEME KORIZME I USKRSA

1. korizmena nedjelja:

Krsno i pokorničko obilježje korizme
Izvede nas rukom jakom i dovede nas na ovo mjesto (Pnz 26,4-10)
Ustima ispovijedati i srcem vjerovati (Rim 10,8-13)
Duh ga četrdeset dana vodio pustinjom (Lk 4,1-13)

2. korizmena nedjelja:

Po muci i smrti k slavi uskrsnuća
Povjerova Abraham Gospodinu (Post 15,5-18)
Čvrsto stojte u Gaspodinu (Fil 3,18--4,1)
Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni (Lk 9,28-36)

3. korizmena nedjelja:

Obraćenje svima potrebno i ponuđeno
»Ja jesam« šalje me k vama (Izl 3,1-8.13-15)
Svi se na Mojsija krstiše u oblaku i u moru (1 Kor 10,1-6.10-22)
Možda će ubuduće ipak roditi (Lk 13,1-9)

4. korizmena nedjelja:

Kakvu sliku o Bogu imamo i svjedočimo?
Prva Pasha u obećanoj zemlji (Jš 5,9a.10-12)
Je li tko u Kristu, nov je stvor (2 Kor 5,17-21)
Trebalo se veseliti i radovati (Lk 15,1-2.i1-32)

5. korizmena nedjelja:

Isus osuđuje nemoralne tužitelje i spašava osuđenike
Evo činim nešto novo: već nastaje (Iz 43,16-21)
Da Krista steknem i u njemu se nađem (Fil 3,8-14)
Tko je bez grijeha, neka prvi baci kamen (Iv 8,1-11)

Cvjetnica - Nedjelja muke Gospodnje:

Patnik koji oprašta i moli s križa
Lice svoje ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja (Iz 50,4-7)
Poslušan do smrti na križu (Fil 2,6-11)
Isus uzorni Patnik (Lk 22,14-23,56)

Sveto trodnevlje - vrhunac liturgijske godine

Veliki četvrtak:

Večera Gospodnja - žrtva i gozba kojom se konstituira Crkva
Pasha Židova - slika kršćanske Pashe (Izl 12,1-4)
Najstariji izvještaj o ustanovi euharistije (1 Kor 11,23-26)
Ponizni domaćin na gozbi ljubavi (Iv 13,1-15)

Veliki petak:

Drvo križa na kojem je visio Spas svijeta
Muka Isusova po Ivanu (Iv 18,1-19,42)
Sveopća molitva Crkve na dan Kristove smrti
Klanjanje križu
Pričest plodovima ranije Mise

Uskrsno bdjenje:

Ova noć Kristove vjerne oslobađa od grijeha, vraća milost i pridružuje svetima
Služba svijetla
Služba riječi
Krsna služba

Uskrs - dnevna misa:

Naša vjera u Uskrsloga temelji se na doživljajima povijesnih svjedoka
Bog ga uskrisi i dade mu da se očituje predodređenim svjedocima (Dj 10,34.37-43)
Žrtvovana je Pasha naša, Krist (1 Kor 5,6-8)
Vidje i povjerova (Iv 20,1-9)

2. uskrsna nedjelja:

Prvi i Posljednji i Živi
Povećavalo se mnoštvo muževa i žena što vjerovahu Gospodinu (Dj 5,12-16)
Mrtav bijah a evo živim uvijeke vjekova (Otk 1,9-11.12-13.17-19)
Dahne u njih (Iv 20,19-31)

3. uskrsna nedjelja:

Radosni svjedoci Uskrslog
Odu radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Isusa (Dj 5,27-32.40-41)
Čast i slava Onome koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu (Otk 5,11-14)
Uskrsli hrani Sedmoricu i rehabilitira Petra (Iv 21,1-19)

4. uskrsna nedjelja:

Pastir dobri usred svoga stada
Svjetlost poganima, na spasenje do nakraj zemlje (Dj 13,14.43-52)
Jaganjac će biti pastir njihov (Otk 7,9.14-17)
Ja ih poznajem i one idu za mnom (Iv 10,27-30)

5. uskrsna nedjelja:

Ljubiti kao što Isus ljubi
Sabraše Crkvu i pripovjediše što sve Bog učini po njima (Dj 14,21-27)
Šator Božji među ljudima (Otk 21,1-5)
Nova zapovijed (Iv 13,31-35)

6. uskrsna nedjelja:

Duh Sveti u povijesnoj Crkvi
Zaključismo Duh Sveti i mi (Dj 15,1-2.22-29)
Bog Svevladar hram je njegov i Jaganjac (Otk 21,10-14.22-23)
Dozivat će vam u pamet sve što vam ja rekoh (Iv 14,23-29)

Svetkovina Uzašašća Kristova:

Kristovo uzašašće i naše je uzdignuće
Što stojite i gledate u nebo (Dj 1 1-11)
Koje li nade u pozivu njegovu (Ef 1,17-22)
Rasta se od njih i uznesen bi na nebo (Lk 24,46-53)

7. uskrsna nedjelja:

Narod sjedinjen jednotom Oca, Sina i Duha Svetoga
Opraštati kao što Krist oprašta (Dj 7,55-60)
Duh i Zaručnica govore: »Dođi!« (Otk 22,12-20)
Da budu jedno kao što smo mi jedno (Iv 17,20-26)

Duhovi - Pedesetnica:

Duh čini Crkvu jednom zajednicom različitih vjernika
Svi ih čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja (Dj 2,1-11)
Različiti dari - isti Duh; različite službe isti Gospodin (1 Kor 12,3-7.12-13)
Primite Duha Svetoga (Iv 20,19-23)

Svetkovina Presvetog Trojstva:

Poslao Sina i Duha da ljudima objavi tajnu svoga života
Moja su radost djeca čovjekova (Izr 8,22-31)
Ljubav Božja po Duhu koji nam je dan (Rim 5,1-5)
Sve što ima Otac, moje je (Iv 16,12-15)

Svetkovina Tijela i Krvi Kristove:

Pristupamo ovom svetom stolu da postanemo vjerna slika Kristova
Svećenik po redu Melkisedekovu (Post 14,18-20; Ps 110,4)
Ovo činite meni na spomen (1 Kor 11,23-26)
Razlomi pa davaše učenicima da posluže narod (Lk 9,11-17)

Svetkovina Srca Isusova:

Pastir koji ljubi i traži izgubljene ovce
Dovesti zalutalu, povit ranjenu, okrijepiti nemoćnu (Ez 34,11-16)
Ljubav je Božja razlivena u našim srcima (Rim 5,5-11)
Stavi je na ramena sav radostan (Lk 15,3-7)

VRIJEME KROZ GODINU

2. nedjelja kroz godinu:

Učenički hod s Isusom
Bog odabire za zaručnicu svoj pomlađeni narod (Iz 62,1-5)
Svakomu se daje očitovanje Duha na korist (1 Kor 12,4-11)
Side sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima (Iv 2,1-12)

3. nedjelja kroz godinu:

Blagovjesnik siromaha i bolesnih
Čitahu iz knjige Božjeg zakona i razlagahu (Neh 8,2-10)
U jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni (1 Kor 12,12-30)
On me posla blagovjesnikom biti siromasima (Lk 1,1-4; 4,14-21)

4. nedjelja kroz godinu:

Da u tvom Duhu ljubimo i prihvaćamo sve ljude
Danas te, evo postavljam kao grad utvrđeni (Jr 1,4-5.17-19)
Najveća je među njima ljubav (1 Kor 12,31-13,13)
Poput Ilije i Elizeja (Lk 4,21-30)

5. nedjelja kroz godinu:

Pozvani i poslani
Poziv i poslanje starozavjetnog proroka (Iz 6,1-8)
Ukaza se i meni (1 Kor 15,1-11)
Ostaviše sve i pođoše za njim (Lk 5,1-11)

6. nedjelja kroz godinu:

Grešno oslanjanje na ljude i materijalna dobra
Slabo tijelo smatra mišicom i srce svoje od Gospodina odvraća (Jr 17,5-8)
Krist uskrsnu, prvina usnulih (1 Kor 15,12.16-20)
Blago vama, siromasi... jao vama, bogataši (Lk 6,17.20-26)

7. nedjelja kroz godinu:

Kakva ljubav prema neprijateljima?
Gospodin će vratiti svakome po njegovoj pravdi i vjernosti (1 Sam 26.2.7-9.12-13.22-23)
Nosit ćemo i sliku nebeskog (1 Kor 15,45-49)
Praštajte i oprostit će vam se (Lk 6,27-38)

8. nedjelja kroz godinu:

Ljudska riječ ljudskoj braći i sestrama
Govor je kušnja ljudi (Sir 27,4-7)
Obilujte svagda u djelu Gospodnjem (1 Kor 15,54-58)
Iz obilja srca usta govore (Lk 6,39-45)

9. nedjelja kroz godinu:

Tuđinci među narna
Usliši sve što te zaište tuđinac (1 Kr 8,41-43)
Neki vas zbunjuju i hoće prevratiti evanđelje Kristovo (Ga11,1-2.6-10)
Voli naš narod (Lk 7,1-10)

10. nedjelja kroz godinu:

Isus tješi udovicu dižući njezinog sina od mrtvih
Zar da i udovicu koja me ugostila uvališ u tugu (1 Kr 17,17-24)?
Ne posavjetovah se s tijelom i krvlju (Gal 3,11-19)
Kad je ugleda, Gospodin se sažali nad njom (Lk 7,11-17)

11. nedjelja kroz godinu:

Zahvalnost za darovano oproštenje
Zašto si prezreo Gospodina (2 Sam 12,7-10.13)?
Čovjek se opravdava vjerom u Isusa Krista (Ga12,16.19-21)
Vjera te tvoja spasila (Lk 7,36-50)

12. nedjelja kroz godinu:

Kad gubitelji postaju dobitnici
Odbačeni voda nadahnitelj kajanja i obnove (Zah 12,10-11)
Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu (Gal 3,26-29)
Pomazanik Božji spreman da život izgubi kako bi ga pravo stekao (Lk 9,18-24)

13. nedjelja kroz godinu:

Učeničko upiranje pogleda u Učitelja
Klonuli Ilija dobiva pomoćnika u Elizeju (1 Kr 19,16b.19-21)
Slobodni u Kristu (Gal 5,1.13-18)
Pođi za mnom (Lk 9,51-62)

14. nedjelja kroz godinu:

Radosno prepoznajemo i priznajemo Božje djelovanje
Bog mira, utjehe i radosti djeluje u svom narodu (Iz 66,10-14)
Ni obrezanje ni neobrezanje, nego novo stvorenje (Gal 6,14-18)
Vratište se radosni (Lk 10,1-12.17-20)

15. nedjelja kroz godinu:

Zapovijed koja je razumljiva i izvršiva
Blizu ti je Riječ (Pnz 30,10-14)
Slika Boga nevidljivoga (Kol 1,15-20)
A tko je moj bližnji (Lk 10,25-37)?

16. nedjelja kroz godinu:

Isus - gost koji prima i daje
Abraham i njegovi gosti (Post 18,1-10)
Da bismo svakog čovjeka doveli do savršenstva u Kristu (Kol 1,24-28)
Žena imenom Marta primi ga u kuću (Lk 10,38-42)

17. nedjelja kroz godinu:

Molitveno zagovaranje ljudi pred Bogom
Abrahamovo cjenkanje s Bogom (Post 18,20.32)
Izbrisa zadužnicu (Kol 2,12-14)
Kucajte i otvorit će vam se (Lk 11,1-13)

18. nedjelja kroz godinu:

Bogatiti se u Bogu
Što ima čovjek od sve brige i truda (Prof 1,1; 2,21-23)?
Sve i u svima Krist (Kol 3,1-5.9-11)
Tako biva s onima koji sebi zgrću blago a ne bogate se u Bogu (Lk 12,13-21)

19. nedjelja kroz godinu:

Božje povjerenje i naša vjernost
Sveti tvoji jednako snose dobra i pogibelji (Mudr 18,6-9)
Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini (Heb 11,1-2.8-19)
Svidjelo se Ocu dati vam Kraljevstvo (Lk 12,32-48) ...

20. nedjelja kroz godinu:

Isus svjestan razdora koji izaziva njegovo djelovanje
Ne traži dobrobit naroda nego propast (Jr 38,4-10)
Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa (Heb 12,1-4)
Lažni mir i zdravi razdor (Lk 12,49-53)

21. nedjelja kroz godinu:

Znak i sredstvo Božje dobrote prema svima
Oni će navješćivati slavu moju narodima (Iz 66,18-21)
Ima li koji sin koga otac stegom ne odgaja (Heb 12,5-7.11-13)?
Doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga (Lk 13,23-30)

22. nedjelja kroz godinu:

Kakva poniznost u svijetu poslovnih i ambicioznih?
Gospodina časte ponizni (Sir 3,17-18.20.28-29)
Pristupili posredniku novoga Saveza (Heb 12,18-19.22-24a)
Tko se ponizuje, bit će uzvišen (Lk 14,1.7-14)

23. nedjelja kroz godinu:

Sjesti i promisliti
Plašljive misli, nestalne zamisli (Mudr 9,13-18)
Ne kao roba, nego kao brata ljubljenoga (Flm 9-10.12-17)
Sjesti i promisliti (Lk 14,25-33)

24. nedjelja kroz godinu:

Bog se raduje što može opraštati
I ražali se Gospodin (Izl 32,7-14)
Dođe spasiti grešnike, od kojih sam ja prvi (1 Tim 1,12-17)
Ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga (Lk 15,1-32)

25. nedjelja kroz godinu:

Sticati trajne prijatelje prolaznim bogatstvom
Gazite potrebnike, satirete uboge (Am 8,4-7)
Liturgija Crkve - molitva za sve ljude (1 Tim 2,1-8)
Da vas, kad ono umine, prime u vječne šatore (Lk 16,1-13)

26. nedjelja kroz godinu:

Bogataševa samodostatnost i siromahova otvorenost za Boga i ljude
Deru se uza zvuk harfe, al za slom Josipov ne mare (Am 6,1a.4-7)
Predstojnik Crkve je najprije vjernik medu vjernicima (1 Tim 6,11-16)
Ti si primio dobra svoja, a tako i Lazar zla (Lk 16,19-31)

27. nedjelja kroz godinu:

Vjera kao prijateljski oslon na Boga
Pravednik će od svoje vjere živjeti (Hab 1,2-3; 2,2-4)
Bog nam je dao duha snage, ljubavi i trijeznosti (2 Tim 1,6-8.13-14)
Umnoži nam vjeru (Lk 17,5-10)

28. nedjelja kroz godinu:

Zahvalni stranci
Vrati se čovjeku Božjem, uđe i stade preda nj (2 Kr 5,14-17)
On vjeran ostaje (2 Tim 2,8-13)
Vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas (Lk 17, 11-19)

29. nedjelja kroz godinu:

Prosna molitva
Mojsijeva molitva za ugrožene sunarodnjake (Iz117,8-13)
Sveto pismo je od Boga nadahnuto (2 Tim 3,14-4,2)
Valja svagda moliti i nikada ne sustati (Lk 18,1-8)

30. nedjelja kroz godinu:

Jadnik vapi i Gospodin ga čuje
Molitva poniznog prodire kroz oblake (Sir 35,12-14.16-18)
Pripravljen mi je vijenac pravednosti (2 Tim 4,6-8.16-18)
Stojeći izdaleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu (Lk 18,9-14)

31. nedjelja kroz godinu:

S Isusom ulazi spasenje u kuću
Milostiv je i milosrdan Gospodin (Mudr 11,22-12,3)
Ne dajte se pokolebati u svom shvaćanju (2 Sol 1,11-2,2)
Zakejeva obitelj - obraćeni bogataši (Lk 19,1-10)

32. nedjelja kroz godinu:

Vjerujem u uskrsnuće mrtvih
Kralj svijeta uskrisit će nas na život vječni (2 Mak 7,1-2.9-14)
Bog na uzljubi i dade nam trajno ohrabrenje (2 Sol 2,16-3,5)
Svi Bogu žive (Lk 20,27-38)

33. nedjelja kroz godinu:

Kakav sudac je Bog?
Ogranut će vam sunce pravde (Mal 3,19-20)
Tko neće da radi, neka i ne jede (2 Sol 3,7-12)
Svojom ćete se postojanošću spasiti (Lk 21,5-19)

Svetkovina Krista, Kralja svega stvorenja:

Kraljevstvo pravde, ljubavi i mira
Kralj David - tip Krista idealnog vladara (2 Sam 5,1-3)
Prenese nas u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje (Kol 1,12-20)
Dostojanstveni Patnik (Lk 23,35-43)

SVETKOVINE I BLAGDANI

2. veljače - Prikazanje Gospodnje ili Svijećnica:

Radosno hrlimo Spasitelju u susret
Pročistit će ih kao zlato i srebro (Mal 3,1-4)
U svemu braći sličan (Heb 2,14-18)
Starac Šimun proglasio ga slavom Izraela i svjetlom naroda (Lk 2,22-40)

19. ožujka - svetkovina sv. Josipa, zaručnika BDM:

Prisutni a nenametljivi muškarac
Potomak Davidov (2 Sam 7,4-5.12-14.16)
Abraham vjernik - slika Josipa vjernika (Rim 4,13.16-18.22)
Otac tvoj i ja žalosni smo te tražili (Lk 2,41-51)

25. ožujka - svetkovina navještenja Gospodinova:

Utjelovio se po Duhu Svetom od Djevice Marije
Emanuelova majka (Iz 7,10-14)
Tijelo si mi pripravio (Heb 10,4-10)
Duh Sveti sići će na te (Lk 1,26-38)

29. lipnja - svetkovina sv. Petra i Pavla:

Svaki na svoj način okupili Kristovu Crkvu
Konzervativni Petar, vođa misija među Židovma
Progresivni Pavao, voda misija među poganima

6. kolovoza - blagdan Preobraženja Gospodinova:

Preobraženi Isus - znak našeg poziva u vječnu slavu
S oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji (Dn 7,9-10.13-14)
Kao svjetiljka što svijetli na mrklu mjestu (2 Pt 1,16-19)
Sin za kojim trebamo ići (Lk 9,28b-38)

15. kolovoza - svetkovina uznesenja blažene Djevice Marije:

Početak i slika, putokaz i utjeha putničkom narodu Božjem
Dijete bi uzeto k Bogu a žena pobježe u pustinju (Otk 12,1-10)
Po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih (1 Kor 15,20-27)
Blažena ti što povjerova (Lk 1,39-56)

1. studenoga - svetkovina svih svetih:

Onamo u vjeri i mi putujemo, ohrabreni njihovim zagovorom i primjerom
Ubijelili su haljine svoje u krvi Jaganjčevoj (Otk 7,2-4.9-14)
Vidjet ćemo ga kao što jest (1 Iv 3,1-1)
Podnošenje određenih stanja i poduzimanje određenih akcija (Mt 5,1-12)

2. studenoga - spomen svih vjernih mrtvih:

Jedini je htio umrijeti da me zauvijek živimo
Probudit će se jedni za vječni život, drugi za sramotu (Dn 12,1 3)
Živimo li ili umiremo - Gospodinovi smo (Rim 14,7-9,10b-12)
Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj (Lk 23,44-49; 24,1-6a)

8. prosinca - svetkovina bezgrešnog začeća BDM:

Izuzeta od sveopće grešnosti jer je Majka sveopćeg Spasitelja
Sveopća grešnost prvih i ostalih ljudi (Post 3,9-15.20)
Predodredi nas za posinstvo, za sebe (Ef 1,3-6.11-12)
Milosti puna... službenica Gospodnja (Lk 1,26-38)

26. prosinca - blagdan sv. Stjepana, prvomučenika:

Učenički hod za učiteljem koji oprašta
Židov helenist i sljedbenik Isusov (Dj 6,8-10; 7,54-59)
Duh Oca vašega govori u vama (Mt 10,1-22)

Misijska nedjelja:

Ti hoćeš da Crkva bude sakrament spasenja svim narodima
Bog objavljuje Joni da želi spasenje Ninivljana (Jon 3,10-4,11)
Propovijedahu i Grcima navješćujući evanđelje (Dj 11 19-26)
Činiti Isusovim učenicima sve narode (Mt 28,16-20)


XX. Generalni kapitul Družbe sestara Presvetog Srca Isusova

Zagreb,  Uto, 16. Srp. 2024.

XX. Generalni kapitul Družbe sestara Presvetog Srca Isusova

U Kući utemeljenja u Rijeci od 6. do 14. srpnja slavljen je XX. Generalni kapitul Družbe sestara Presvetog Srca Isusova

Ljeto u Kršćanskoj sadašnjosti: Duhovna knjiga – tvoja ljetna oaza!

Hrvatska / Bosna i Hercegovina,  Uto, 16. Srp. 2024.

Ljeto u Kršćanskoj sadašnjosti: Duhovna knjiga – tvoja ljetna oaza!

Kršćanska sadašnjost ovoga ljeta donosi osvježavajuće popuste za sve ljubitelje dobre knjige prožete kršćanskim nadahnućem

Radovi na “risovačkoj ljepotici” privode se kraju

Risovac,  Uto, 16. Srp. 2024.

Radovi na “risovačkoj ljepotici” privode se kraju

Na Risovcu, u blizini Blidinjskog jezera, gradi se nova crkva. Cilj izgradnje je da domaći stanovnici, ali i sve veći broj vjernika koji provode vikend na Risovcu i Blidinju mogu sudjelovati na nedjeljnoj misi.

Povijesni dan za Hrvate u Mississaugi. Okupljene posebno dirnule župnikove riječi: Vidite li ovu rijeku?

Mississaugi,  Uto, 16. Srp. 2024.

Povijesni dan za Hrvate u Mississaugi. Okupljene posebno dirnule župnikove riječi: Vidite li ovu rijeku?

Hrvati u Južnom Ontariju okupili su se u nedjelju na veličanstvenom slavlju mlade mise dvojice braće svećenika Krešimira i Marka Bušića.