Biblijski komentar misnih čitanja u godini C

Godina C

Lukino evanđelje u našoj misi


Uto, 06. Lis. 2020.

VRIJEME DOŠAŠĆA I BOŽIĆA

1. nedjelja došašća:

Približuje se vaše otkupljenje
Gospodin je pravda naša, ne »moja« (Jr 33,14-16).
Obilovati ljubavlju o Dolasku Kristovu (1 Sol 3,12-14,2).
Životne brige u svjetlu »onog Dana« (Lk 21,25-36).

2. nedjelja došašća:

Spasenje Božje u povijesti ljudskoj
Novi prolaz kroz pustinju »u sjaju slave Božje« (Bar 5,1-9).
Čisti i besprijekorni za Dan Kristov (Fil 1,4-6.8-11).
Petnaeste godine Tiberijeva vladanja (Lk 3,1-6).

3. nedjelja došašća:

Radost iščekivanja
Klikći od radosti - Bog tvoj u sredini je tvojoj (Sef 3,14-18a).
Vjernička radost »u Gospodinu« (Fil 4,4-7).
Ivan je narodu navješćivao Evanđelje (Lk 3,10-18).

4. nedjelja došašća:

Mesijina Majka
Dok ne rodi ona koja ima roditi (Mih 5,1-4a)
Tijelo si mi pripravio (Heb 10,5-10)
Majka Gospodina mojega (Lk 1,39-45)

Božić - polnoćka:

Rodio se Bog i čovjek usred stajice
Svjetlost jarka osvanu (Iz 9,1-6)
Razumno, pravedno, pobožno (Tit 2,11-14)
Miljenici njegovi (Lk 2,1-14)

Božić - misa zornica:

Oj Pastiri, čudo novo
Zajedno se radujte (Iz 62,11-12)
Čovjekoljublje Božje (Tit 3,4-7)
Događaj koji nam obznani Gospodin (Lk 2,15-20).

Božić - danja misa:

Mi smrtni ljudi zauvijek smo počašćeni
Oglašuje sreću, navješćuje spasenje (Iz 52,7-10)
Progovori nam u Sinu (Heb 1,1-6)
Tijelom postade i nastani se medu nama (Iv 1,1-18)

Nedjelja iza Božića - Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa:

Međusobno pomaganje u obitelji i među obiteljima
Odrasla djeca nemoćnih roditelja (Sir 3,2-6. 12-14)
Podnosite jedni druge praštajući si (Kol 3,12-21)
Žalosni smo te tražili (Lk 2,41-52)

Osmina Božića - svetkovina sv. Bogorodice Marije i Nova godina:

Ti svako dobro počinješ i dovršavaš
Neka pogled svoj svrati na te i mir ti donese (Br 6,22-27)
Odasla Sina da primimo posinstvo (Gal 4,4-7)
Prebiraše ih u svom srcu (Lk 2,16-21)

Bogojavljenje:

Subaštinici, sutijelo i sudionici obećanja u Kristu Isusu po Evanđelju
K tvojoj svjetlosti koračaju narodi (Iz 60, 1-6)
Subaštinici obećanja u Kristu po Evanđelju (Ef 3,2-6)
Mudraci s Istoka pojaviše se u Jeruzalemu (Mt 2,1-12)

Nedjelja po Bogojavljenju -Krštenje Isusovo:

Pomazan Duhom Svetim da siromasima donosi blagovijest spasenja
Sluga Božji koji ne viče i ne lami napuknutu trsku (Iz 42, 1-4.6-7)
Bog pomaza Isusa Duhom Svetim i snagom (Dj 10,34-38)
Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus (Lk 3,15-16.21-22)

VRIJEME KORIZME I USKRSA

1. korizmena nedjelja:

Krsno i pokorničko obilježje korizme
Izvede nas rukom jakom i dovede nas na ovo mjesto (Pnz 26,4-10)
Ustima ispovijedati i srcem vjerovati (Rim 10,8-13)
Duh ga četrdeset dana vodio pustinjom (Lk 4,1-13)

2. korizmena nedjelja:

Po muci i smrti k slavi uskrsnuća
Povjerova Abraham Gospodinu (Post 15,5-18)
Čvrsto stojte u Gaspodinu (Fil 3,18--4,1)
Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni (Lk 9,28-36)

3. korizmena nedjelja:

Obraćenje svima potrebno i ponuđeno
»Ja jesam« šalje me k vama (Izl 3,1-8.13-15)
Svi se na Mojsija krstiše u oblaku i u moru (1 Kor 10,1-6.10-22)
Možda će ubuduće ipak roditi (Lk 13,1-9)

4. korizmena nedjelja:

Kakvu sliku o Bogu imamo i svjedočimo?
Prva Pasha u obećanoj zemlji (Jš 5,9a.10-12)
Je li tko u Kristu, nov je stvor (2 Kor 5,17-21)
Trebalo se veseliti i radovati (Lk 15,1-2.i1-32)

5. korizmena nedjelja:

Isus osuđuje nemoralne tužitelje i spašava osuđenike
Evo činim nešto novo: već nastaje (Iz 43,16-21)
Da Krista steknem i u njemu se nađem (Fil 3,8-14)
Tko je bez grijeha, neka prvi baci kamen (Iv 8,1-11)

Cvjetnica - Nedjelja muke Gospodnje:

Patnik koji oprašta i moli s križa
Lice svoje ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja (Iz 50,4-7)
Poslušan do smrti na križu (Fil 2,6-11)
Isus uzorni Patnik (Lk 22,14-23,56)

Sveto trodnevlje - vrhunac liturgijske godine

Veliki četvrtak:

Večera Gospodnja - žrtva i gozba kojom se konstituira Crkva
Pasha Židova - slika kršćanske Pashe (Izl 12,1-4)
Najstariji izvještaj o ustanovi euharistije (1 Kor 11,23-26)
Ponizni domaćin na gozbi ljubavi (Iv 13,1-15)

Veliki petak:

Drvo križa na kojem je visio Spas svijeta
Muka Isusova po Ivanu (Iv 18,1-19,42)
Sveopća molitva Crkve na dan Kristove smrti
Klanjanje križu
Pričest plodovima ranije Mise

Uskrsno bdjenje:

Ova noć Kristove vjerne oslobađa od grijeha, vraća milost i pridružuje svetima
Služba svijetla
Služba riječi
Krsna služba

Uskrs - dnevna misa:

Naša vjera u Uskrsloga temelji se na doživljajima povijesnih svjedoka
Bog ga uskrisi i dade mu da se očituje predodređenim svjedocima (Dj 10,34.37-43)
Žrtvovana je Pasha naša, Krist (1 Kor 5,6-8)
Vidje i povjerova (Iv 20,1-9)

2. uskrsna nedjelja:

Prvi i Posljednji i Živi
Povećavalo se mnoštvo muževa i žena što vjerovahu Gospodinu (Dj 5,12-16)
Mrtav bijah a evo živim uvijeke vjekova (Otk 1,9-11.12-13.17-19)
Dahne u njih (Iv 20,19-31)

3. uskrsna nedjelja:

Radosni svjedoci Uskrslog
Odu radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Isusa (Dj 5,27-32.40-41)
Čast i slava Onome koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu (Otk 5,11-14)
Uskrsli hrani Sedmoricu i rehabilitira Petra (Iv 21,1-19)

4. uskrsna nedjelja:

Pastir dobri usred svoga stada
Svjetlost poganima, na spasenje do nakraj zemlje (Dj 13,14.43-52)
Jaganjac će biti pastir njihov (Otk 7,9.14-17)
Ja ih poznajem i one idu za mnom (Iv 10,27-30)

5. uskrsna nedjelja:

Ljubiti kao što Isus ljubi
Sabraše Crkvu i pripovjediše što sve Bog učini po njima (Dj 14,21-27)
Šator Božji među ljudima (Otk 21,1-5)
Nova zapovijed (Iv 13,31-35)

6. uskrsna nedjelja:

Duh Sveti u povijesnoj Crkvi
Zaključismo Duh Sveti i mi (Dj 15,1-2.22-29)
Bog Svevladar hram je njegov i Jaganjac (Otk 21,10-14.22-23)
Dozivat će vam u pamet sve što vam ja rekoh (Iv 14,23-29)

Svetkovina Uzašašća Kristova:

Kristovo uzašašće i naše je uzdignuće
Što stojite i gledate u nebo (Dj 1 1-11)
Koje li nade u pozivu njegovu (Ef 1,17-22)
Rasta se od njih i uznesen bi na nebo (Lk 24,46-53)

7. uskrsna nedjelja:

Narod sjedinjen jednotom Oca, Sina i Duha Svetoga
Opraštati kao što Krist oprašta (Dj 7,55-60)
Duh i Zaručnica govore: »Dođi!« (Otk 22,12-20)
Da budu jedno kao što smo mi jedno (Iv 17,20-26)

Duhovi - Pedesetnica:

Duh čini Crkvu jednom zajednicom različitih vjernika
Svi ih čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja (Dj 2,1-11)
Različiti dari - isti Duh; različite službe isti Gospodin (1 Kor 12,3-7.12-13)
Primite Duha Svetoga (Iv 20,19-23)

Svetkovina Presvetog Trojstva:

Poslao Sina i Duha da ljudima objavi tajnu svoga života
Moja su radost djeca čovjekova (Izr 8,22-31)
Ljubav Božja po Duhu koji nam je dan (Rim 5,1-5)
Sve što ima Otac, moje je (Iv 16,12-15)

Svetkovina Tijela i Krvi Kristove:

Pristupamo ovom svetom stolu da postanemo vjerna slika Kristova
Svećenik po redu Melkisedekovu (Post 14,18-20; Ps 110,4)
Ovo činite meni na spomen (1 Kor 11,23-26)
Razlomi pa davaše učenicima da posluže narod (Lk 9,11-17)

Svetkovina Srca Isusova:

Pastir koji ljubi i traži izgubljene ovce
Dovesti zalutalu, povit ranjenu, okrijepiti nemoćnu (Ez 34,11-16)
Ljubav je Božja razlivena u našim srcima (Rim 5,5-11)
Stavi je na ramena sav radostan (Lk 15,3-7)

VRIJEME KROZ GODINU

2. nedjelja kroz godinu:

Učenički hod s Isusom
Bog odabire za zaručnicu svoj pomlađeni narod (Iz 62,1-5)
Svakomu se daje očitovanje Duha na korist (1 Kor 12,4-11)
Side sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima (Iv 2,1-12)

3. nedjelja kroz godinu:

Blagovjesnik siromaha i bolesnih
Čitahu iz knjige Božjeg zakona i razlagahu (Neh 8,2-10)
U jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni (1 Kor 12,12-30)
On me posla blagovjesnikom biti siromasima (Lk 1,1-4; 4,14-21)

4. nedjelja kroz godinu:

Da u tvom Duhu ljubimo i prihvaćamo sve ljude
Danas te, evo postavljam kao grad utvrđeni (Jr 1,4-5.17-19)
Najveća je među njima ljubav (1 Kor 12,31-13,13)
Poput Ilije i Elizeja (Lk 4,21-30)

5. nedjelja kroz godinu:

Pozvani i poslani
Poziv i poslanje starozavjetnog proroka (Iz 6,1-8)
Ukaza se i meni (1 Kor 15,1-11)
Ostaviše sve i pođoše za njim (Lk 5,1-11)

6. nedjelja kroz godinu:

Grešno oslanjanje na ljude i materijalna dobra
Slabo tijelo smatra mišicom i srce svoje od Gospodina odvraća (Jr 17,5-8)
Krist uskrsnu, prvina usnulih (1 Kor 15,12.16-20)
Blago vama, siromasi... jao vama, bogataši (Lk 6,17.20-26)

7. nedjelja kroz godinu:

Kakva ljubav prema neprijateljima?
Gospodin će vratiti svakome po njegovoj pravdi i vjernosti (1 Sam 26.2.7-9.12-13.22-23)
Nosit ćemo i sliku nebeskog (1 Kor 15,45-49)
Praštajte i oprostit će vam se (Lk 6,27-38)

8. nedjelja kroz godinu:

Ljudska riječ ljudskoj braći i sestrama
Govor je kušnja ljudi (Sir 27,4-7)
Obilujte svagda u djelu Gospodnjem (1 Kor 15,54-58)
Iz obilja srca usta govore (Lk 6,39-45)

9. nedjelja kroz godinu:

Tuđinci među narna
Usliši sve što te zaište tuđinac (1 Kr 8,41-43)
Neki vas zbunjuju i hoće prevratiti evanđelje Kristovo (Ga11,1-2.6-10)
Voli naš narod (Lk 7,1-10)

10. nedjelja kroz godinu:

Isus tješi udovicu dižući njezinog sina od mrtvih
Zar da i udovicu koja me ugostila uvališ u tugu (1 Kr 17,17-24)?
Ne posavjetovah se s tijelom i krvlju (Gal 3,11-19)
Kad je ugleda, Gospodin se sažali nad njom (Lk 7,11-17)

11. nedjelja kroz godinu:

Zahvalnost za darovano oproštenje
Zašto si prezreo Gospodina (2 Sam 12,7-10.13)?
Čovjek se opravdava vjerom u Isusa Krista (Ga12,16.19-21)
Vjera te tvoja spasila (Lk 7,36-50)

12. nedjelja kroz godinu:

Kad gubitelji postaju dobitnici
Odbačeni voda nadahnitelj kajanja i obnove (Zah 12,10-11)
Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu (Gal 3,26-29)
Pomazanik Božji spreman da život izgubi kako bi ga pravo stekao (Lk 9,18-24)

13. nedjelja kroz godinu:

Učeničko upiranje pogleda u Učitelja
Klonuli Ilija dobiva pomoćnika u Elizeju (1 Kr 19,16b.19-21)
Slobodni u Kristu (Gal 5,1.13-18)
Pođi za mnom (Lk 9,51-62)

14. nedjelja kroz godinu:

Radosno prepoznajemo i priznajemo Božje djelovanje
Bog mira, utjehe i radosti djeluje u svom narodu (Iz 66,10-14)
Ni obrezanje ni neobrezanje, nego novo stvorenje (Gal 6,14-18)
Vratište se radosni (Lk 10,1-12.17-20)

15. nedjelja kroz godinu:

Zapovijed koja je razumljiva i izvršiva
Blizu ti je Riječ (Pnz 30,10-14)
Slika Boga nevidljivoga (Kol 1,15-20)
A tko je moj bližnji (Lk 10,25-37)?

16. nedjelja kroz godinu:

Isus - gost koji prima i daje
Abraham i njegovi gosti (Post 18,1-10)
Da bismo svakog čovjeka doveli do savršenstva u Kristu (Kol 1,24-28)
Žena imenom Marta primi ga u kuću (Lk 10,38-42)

17. nedjelja kroz godinu:

Molitveno zagovaranje ljudi pred Bogom
Abrahamovo cjenkanje s Bogom (Post 18,20.32)
Izbrisa zadužnicu (Kol 2,12-14)
Kucajte i otvorit će vam se (Lk 11,1-13)

18. nedjelja kroz godinu:

Bogatiti se u Bogu
Što ima čovjek od sve brige i truda (Prof 1,1; 2,21-23)?
Sve i u svima Krist (Kol 3,1-5.9-11)
Tako biva s onima koji sebi zgrću blago a ne bogate se u Bogu (Lk 12,13-21)

19. nedjelja kroz godinu:

Božje povjerenje i naša vjernost
Sveti tvoji jednako snose dobra i pogibelji (Mudr 18,6-9)
Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini (Heb 11,1-2.8-19)
Svidjelo se Ocu dati vam Kraljevstvo (Lk 12,32-48) ...

20. nedjelja kroz godinu:

Isus svjestan razdora koji izaziva njegovo djelovanje
Ne traži dobrobit naroda nego propast (Jr 38,4-10)
Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa (Heb 12,1-4)
Lažni mir i zdravi razdor (Lk 12,49-53)

21. nedjelja kroz godinu:

Znak i sredstvo Božje dobrote prema svima
Oni će navješćivati slavu moju narodima (Iz 66,18-21)
Ima li koji sin koga otac stegom ne odgaja (Heb 12,5-7.11-13)?
Doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga (Lk 13,23-30)

22. nedjelja kroz godinu:

Kakva poniznost u svijetu poslovnih i ambicioznih?
Gospodina časte ponizni (Sir 3,17-18.20.28-29)
Pristupili posredniku novoga Saveza (Heb 12,18-19.22-24a)
Tko se ponizuje, bit će uzvišen (Lk 14,1.7-14)

23. nedjelja kroz godinu:

Sjesti i promisliti
Plašljive misli, nestalne zamisli (Mudr 9,13-18)
Ne kao roba, nego kao brata ljubljenoga (Flm 9-10.12-17)
Sjesti i promisliti (Lk 14,25-33)

24. nedjelja kroz godinu:

Bog se raduje što može opraštati
I ražali se Gospodin (Izl 32,7-14)
Dođe spasiti grešnike, od kojih sam ja prvi (1 Tim 1,12-17)
Ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga (Lk 15,1-32)

25. nedjelja kroz godinu:

Sticati trajne prijatelje prolaznim bogatstvom
Gazite potrebnike, satirete uboge (Am 8,4-7)
Liturgija Crkve - molitva za sve ljude (1 Tim 2,1-8)
Da vas, kad ono umine, prime u vječne šatore (Lk 16,1-13)

26. nedjelja kroz godinu:

Bogataševa samodostatnost i siromahova otvorenost za Boga i ljude
Deru se uza zvuk harfe, al za slom Josipov ne mare (Am 6,1a.4-7)
Predstojnik Crkve je najprije vjernik medu vjernicima (1 Tim 6,11-16)
Ti si primio dobra svoja, a tako i Lazar zla (Lk 16,19-31)

27. nedjelja kroz godinu:

Vjera kao prijateljski oslon na Boga
Pravednik će od svoje vjere živjeti (Hab 1,2-3; 2,2-4)
Bog nam je dao duha snage, ljubavi i trijeznosti (2 Tim 1,6-8.13-14)
Umnoži nam vjeru (Lk 17,5-10)

28. nedjelja kroz godinu:

Zahvalni stranci
Vrati se čovjeku Božjem, uđe i stade preda nj (2 Kr 5,14-17)
On vjeran ostaje (2 Tim 2,8-13)
Vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas (Lk 17, 11-19)

29. nedjelja kroz godinu:

Prosna molitva
Mojsijeva molitva za ugrožene sunarodnjake (Iz117,8-13)
Sveto pismo je od Boga nadahnuto (2 Tim 3,14-4,2)
Valja svagda moliti i nikada ne sustati (Lk 18,1-8)

30. nedjelja kroz godinu:

Jadnik vapi i Gospodin ga čuje
Molitva poniznog prodire kroz oblake (Sir 35,12-14.16-18)
Pripravljen mi je vijenac pravednosti (2 Tim 4,6-8.16-18)
Stojeći izdaleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu (Lk 18,9-14)

31. nedjelja kroz godinu:

S Isusom ulazi spasenje u kuću
Milostiv je i milosrdan Gospodin (Mudr 11,22-12,3)
Ne dajte se pokolebati u svom shvaćanju (2 Sol 1,11-2,2)
Zakejeva obitelj - obraćeni bogataši (Lk 19,1-10)

32. nedjelja kroz godinu:

Vjerujem u uskrsnuće mrtvih
Kralj svijeta uskrisit će nas na život vječni (2 Mak 7,1-2.9-14)
Bog na uzljubi i dade nam trajno ohrabrenje (2 Sol 2,16-3,5)
Svi Bogu žive (Lk 20,27-38)

33. nedjelja kroz godinu:

Kakav sudac je Bog?
Ogranut će vam sunce pravde (Mal 3,19-20)
Tko neće da radi, neka i ne jede (2 Sol 3,7-12)
Svojom ćete se postojanošću spasiti (Lk 21,5-19)

Svetkovina Krista, Kralja svega stvorenja:

Kraljevstvo pravde, ljubavi i mira
Kralj David - tip Krista idealnog vladara (2 Sam 5,1-3)
Prenese nas u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje (Kol 1,12-20)
Dostojanstveni Patnik (Lk 23,35-43)

SVETKOVINE I BLAGDANI

2. veljače - Prikazanje Gospodnje ili Svijećnica:

Radosno hrlimo Spasitelju u susret
Pročistit će ih kao zlato i srebro (Mal 3,1-4)
U svemu braći sličan (Heb 2,14-18)
Starac Šimun proglasio ga slavom Izraela i svjetlom naroda (Lk 2,22-40)

19. ožujka - svetkovina sv. Josipa, zaručnika BDM:

Prisutni a nenametljivi muškarac
Potomak Davidov (2 Sam 7,4-5.12-14.16)
Abraham vjernik - slika Josipa vjernika (Rim 4,13.16-18.22)
Otac tvoj i ja žalosni smo te tražili (Lk 2,41-51)

25. ožujka - svetkovina navještenja Gospodinova:

Utjelovio se po Duhu Svetom od Djevice Marije
Emanuelova majka (Iz 7,10-14)
Tijelo si mi pripravio (Heb 10,4-10)
Duh Sveti sići će na te (Lk 1,26-38)

29. lipnja - svetkovina sv. Petra i Pavla:

Svaki na svoj način okupili Kristovu Crkvu
Konzervativni Petar, vođa misija među Židovma
Progresivni Pavao, voda misija među poganima

6. kolovoza - blagdan Preobraženja Gospodinova:

Preobraženi Isus - znak našeg poziva u vječnu slavu
S oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji (Dn 7,9-10.13-14)
Kao svjetiljka što svijetli na mrklu mjestu (2 Pt 1,16-19)
Sin za kojim trebamo ići (Lk 9,28b-38)

15. kolovoza - svetkovina uznesenja blažene Djevice Marije:

Početak i slika, putokaz i utjeha putničkom narodu Božjem
Dijete bi uzeto k Bogu a žena pobježe u pustinju (Otk 12,1-10)
Po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih (1 Kor 15,20-27)
Blažena ti što povjerova (Lk 1,39-56)

1. studenoga - svetkovina svih svetih:

Onamo u vjeri i mi putujemo, ohrabreni njihovim zagovorom i primjerom
Ubijelili su haljine svoje u krvi Jaganjčevoj (Otk 7,2-4.9-14)
Vidjet ćemo ga kao što jest (1 Iv 3,1-1)
Podnošenje određenih stanja i poduzimanje određenih akcija (Mt 5,1-12)

2. studenoga - spomen svih vjernih mrtvih:

Jedini je htio umrijeti da me zauvijek živimo
Probudit će se jedni za vječni život, drugi za sramotu (Dn 12,1 3)
Živimo li ili umiremo - Gospodinovi smo (Rim 14,7-9,10b-12)
Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj (Lk 23,44-49; 24,1-6a)

8. prosinca - svetkovina bezgrešnog začeća BDM:

Izuzeta od sveopće grešnosti jer je Majka sveopćeg Spasitelja
Sveopća grešnost prvih i ostalih ljudi (Post 3,9-15.20)
Predodredi nas za posinstvo, za sebe (Ef 1,3-6.11-12)
Milosti puna... službenica Gospodnja (Lk 1,26-38)

26. prosinca - blagdan sv. Stjepana, prvomučenika:

Učenički hod za učiteljem koji oprašta
Židov helenist i sljedbenik Isusov (Dj 6,8-10; 7,54-59)
Duh Oca vašega govori u vama (Mt 10,1-22)

Misijska nedjelja:

Ti hoćeš da Crkva bude sakrament spasenja svim narodima
Bog objavljuje Joni da želi spasenje Ninivljana (Jon 3,10-4,11)
Propovijedahu i Grcima navješćujući evanđelje (Dj 11 19-26)
Činiti Isusovim učenicima sve narode (Mt 28,16-20)


Napretkovi božićni dani 2023.

Sarajevo,  Čet, 14. Pro. 2023.

Napretkovi božićni dani 2023.

Adventski koncert u župnoj crkvi u Novom Sarajevu

Sarajevo,  Pet, 08. Pro. 2023.

Adventski koncert u župnoj crkvi u Novom Sarajevu

Župa Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu u petak, 8. prosinca s početkom u 19:00 sati u sklopu drugog ciklusa „KoncertiDA“ organizira „Adventski koncert“.

Papa: Prekršeno primirje u Gazi znači smrt; hitno je potreban novi prekid vatre

Vatikan,  Ned, 03. Pro. 2023.

Papa: Prekršeno primirje u Gazi znači smrt; hitno je potreban novi prekid vatre

Nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja Papa je izrazio žalost zbog vrlo ozbiljne situacije u Svetoj zemlji te Izrazio blizinu obiteljima žrtava današnjega atentata na Filipinima, gdje je tijekom mise eksplodirala bomba

Filipini: Četvero mrtvih u bombaškom napadu na katoličkoj misi

Marawi,  Ned, 03. Pro. 2023.

Filipini: Četvero mrtvih u bombaškom napadu na katoličkoj misi

Četiri osobe su poginule, a 50 je ozlijeđeno u eksploziji bombe tijekom mise u nedjelju, 3. prosinca rano ujutro po lokalnom vremenu u sportskoj dvorani Državnog sveučilišta Mindanao u Marawiju na Filipinima

Kardinal Joseph W. Tobin: Vjerski vođe mogu utjecati na svijet glede suočavanja s klimatskim promjenama

Newark,  Ned, 03. Pro. 2023.

Kardinal Joseph W. Tobin: Vjerski vođe mogu utjecati na svijet glede suočavanja s klimatskim promjenama

Američki kardinal Joseph W. Tobin pisanim putem se osvrnuo na održavanje svjetskog sastanka UN-a o klimatskim promjenama u Dubaiju od 30. studenog do 12. prosinca

Papa: Molitvom i djelima ljubavi dočekajte Gospodina

Vatikan,  Ned, 03. Pro. 2023.

Papa: Molitvom i djelima ljubavi dočekajte Gospodina

U podnevnom nagovoru prve nedjelje došašća, prije molitve Anđeoskoga pozdravljenja, papa Franjo se osvrnuo na krepost budnosti. Potaknuo je kršćane da Božić dočekaju u molitvi i djelima ljubavi