Biblijski komentar misnih čitanja u godini B

Godina B

Markovo i Ivanovo evanđelje u našoj misi


Uto, 06. Lis. 2020.

VRIJEME DOŠAŠĆA I BOŽIĆA

1. nedjelja došašća:

Vrijeme predanog i radosnog iščekivanja
Mi smo glina a ti naš lončar (Iz 63,16b - 17.19b; 64,3b,8)
Ne oskudijevate čekajući objavljenje Krista (1 Kor 1,3-9)
Upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao (Mk 13,33-37)

2. nedjelja došašća:

Pustinja kao mjesto i vrijeme prihvaćanja ovisnosti o Bogu
Prorok kao tješitelj vjerničke zajednice (Iz 40,1-5.9-11)
Dok iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani (2 Pt 3,8-14)
Ivan u pustinji zove na obraćenje radi dočeka Jačega (Mk 1,1,8)

3. nedjelja došašća:

Radosni svjedoci došašća Gospodnjeg
Prorok i zajednica radosni u Gospodinu (Iz 61,1-2.10-11)
Duha ne trnite, proroštva ne prezirite (1 Sol 5,16-24)
Ne zanijeka nego prizna (Iv 1,6-8.19-28)

4. nedjelja došašća:

Na sinu Marijinu ostvarena obećanja o potomku iz roda Davidova
Podići ću tvoga potomka (2 Sam 7,1-5.8b-12.14a-16)
Otajstvo sada očitovano po proročkim Pismima (Rim 16,25-27)
Zaručenoj s Josipom iz doma Davidova (Lk 1,26-38)

Božić - polnoćka:

Rodio se Bog i čovjek usred stajice
Svjetlost jarka osvanu (Iz 9,1-6)
Razumno, pravedno i pobožno (Tit 2,11-14)
Miljenici njegovi (Lk 2,1-14)

Božić - misa zornica:

Oj, pastiri, čudo novo
Zajedno se radujte (Iz 62,11-12)
Čovjekoljublje Božje (Tit 3,4-7)
Događaj koji nam obznani Gospodin (Lk 2,15-20)

Božić - danja misa:

Mi smrtni ljudi zauvijek smo počašćeni
Oglašuje sreću, navješćuje spasenje (Iz 52,7-10)
Progovori nam u Sinu (Heb 1,1-6)
Tijelom postade i nastani se medu nama (Iv 1,1-18)

Nedjelja iza Božića - Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa:

Imati vremena za roditelje i djecu
Odrasla djeca ostarjelih roditelja (Sir 3,2-6: 12-14)
Muževi, ne budite osorni; očevi, ne ogorčujte (Ko13,12-21)
Šimun prepoznaje i najavljuje u dječaku Isusu sveopćeg Spasitelja (Lk 2,22-40)

Osmina Božića - svetkovina sv. Bogorodice Marije i Nova godina:

Ti svako dobro počinješ i dovršavaš
Neka pogled svoj svrati na te i mir ti donese (Br 6,22-27)
Odasla Sina da primimo posinstvo (Ga14,4-7)
Prebiraše ih u svom srcu (Lk 2,16-21)

Bogojavljenje:

Subaštinici, sutijelo i sudionici obećanja u Kristu Isusu po evanđelju
K tvojoj svjetlosti koračaju narodi (Iz 60,1-6)
Subaštinici obećanja u Kristu po evanđelju (Ef 3,2-6)
Mudraci s Istoka pojaviše se u Jeruzalemu (Mt 2,1-12)

Nedjelja po Bogojavljenju - Krštenje Isusovo:

Skroviti Mesija i poslušni Sin Očev
Skroviti Sluga (Iz 42,1-4. 6-7)
Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom (Dj 10,34-38)
Ti si Sin moj ljubljeni (Mk 1,7-11)

VRIJEME KORIZME I VAZMA

1. korizmena nedjelja:

Kušan u pustinji, Isus vraća sklad u ljude i prirodu
Sklapam savez sa svim živim stvorovima na zemlji (Post 9,8-15)
Krist patnik čini snošljivim ljudske patnje (1 Pt 3,18-22)
Bijaše sa zvijerima (Mk 1,12-15)

2. korizmena nedjelja:

Bog ispravlja predrasude vjernika
Ne spuštaj ruku na dječaka (Post 22,1-9a. 10-13. 15-19)
On se zauzima za nas (Rim 8,31-34)
Nije znao što da kaže (Mk 9,2-10)

3. korizmena nedjelja:

Isus - hram u kojem ljudi uvijek mogu pred Boga i jedni pred druge
Deset zapovijedi - dokument saveza s Bogom i ljudima (Izl 20;1-17)
Židovima sablazan, poganima ludost; pozvanima pak Božja sila i Božja mudrost (1 Kor 1,22-25)
On je govorio o hramu svoga tijela (Iv 2,13-25)

4. korizmena nedjelja:

Razmišljanjem nad riječju Božjom čujemo što nam Bog govori danas
Da bi se ispunila riječ Gospodnja objavljena na Jeremijina usta (2 Ljet 36,14-16. 19-23)
Stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela (Ef 2,4-10)
Tako ima biti uzdignut Sin Čovječji (Iv 3,14-21)

5. korizmena nedjelja:

Učitelj koji unatoč strahu pristaje na nasilnu smrt
Svi će me poznavati, jer ću opros6ti bezakonje njihovo (Jr 31,31-34)
Sa silnim vapajima i suzama (Heb 5,7-9)
Ako li umre, donosi obilat rod (Iv 12,20-33)

6. korizmena nedjelja - Cvjetnica:

Isusa na križu mučitelji i sljedbenici priznaju za Sina Božjega
Leda podmetnuh onima koji me udarahu (Iz 50,4-7)
Poslušan do smrti na križu (Fil 2,6-11)
Kad satnik vidje da tako izdahnu, reče: »Zaista ovaj čovjek bijaše Sin Božji« (Mk 14,1 - 15,47)

Sveto trodnevlje - vrhunac liturgijske godine

Veliki četvrtak:

Večera Gospodnja - žrtva i gozba kojom se konstituira Crkva
Pasha Židova - slika kršćanske Pashe (Iz112,1-14)
Najstariji izvještaj o ustanovi euharistije (1 Kor 11,23-26)
Ponizni domaćin na gozbi ljubavi (Iv 13,1-15)

Veliki petak:

Drvo križa na kom je visio spas svijeta
Muka Isusova po Ivanu (Iv 18,1 - 19,42)
Sveopća molitva Crkve na dan Kristove smrti
Klanjanje križu
Pričest plodovima ranije mise

Vazmeno bdjenje:

Ova noć Kristove vjerne oslobađa od grijeha, vraća milosti i pridružuje svetima
Služba svjetla
Služba riječi
Krsna služba
Euharistijska služba

Uskrs - dnevna misa:

Naša vjera u Uskrsloga temelji se na doživljajima povijesnih svjedoka
Bog ga uskrisi i dade mu da se očituje predodređenim svjedocima (Dj 10,34.37-43)
Žrtvovana je Pasha naša, Krist (1 Kor 5,6,8)
Vidje i povjerova (Iv 20,1-9)

Uskrs - večernja misa:

Uskrsli prisutan u tumačenju Pisma i lomljenju kruha

2. uskrsna nedjelja:

Uskrsli omogućuje zajedništvo vjere i dobara
Dijelilo se svakome koliko je trebalo (Dj 4,32-35)
Isus Krist dođe kroz vodu i krv (1 Iv 5,1-6)
Blaženi koji ne vidješe a vjeruju (Iv 20,19-31)

3. uskrsna nedjelja:

Uskrsli omogućuje obraćenje i otpuštenje grijeha
Kajte se i obratite da se izbrišu vaši grijesi (Dj 3,13-15. 17-19)
Zagovornika imamo kod Oca (1 Iv 2,1-5a)
U njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha (Lk 24,35-48)

4. uskrsna nedjelja:

Novi pastiri i »druge ovce«
Odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnom čovjeku (Dj 4,8-12)
Djeca se Božja zovemo i jesmo (1 Iv 3,1-2)
Imam i drugih ovaca (Iv 10,11-18)

5. uskrsna nedjelja:

Plodna povezanost s Kristom i međusobno
Raspravljao je i sa Židovima grčkog jezika (Dj 9,26-31)
Zapovijed vjerovati i ljubiti (1 I 3,18-24)
Ja sam trs, vi loze (Iv 15,1-8)

6. uskrsna nedjelja:

Božja inicijativa
Uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha kao i mi (Dj 10,25-26. 34-35. 44-48)
On je ljubio nas i poslao Sina svoga (1 Iv 4,7-10)
Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas (Iv 15,9-17)

Spasovo:

Evangelizacija kao izraz Kristove proslavljenosti i prisutnosti
Što stojite i gledate u nebo? (Dj 1,1-11)
Posjede ga sebi zdesna na nebesima (Ef 1,17-23)
Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima (Mk 16,15-20)

7. uskrsna nedjelja:

U svijetu, ne od svijeta
Jedan od ovih što bijahu s nama, da bude svjedokom njegova uskrsnuća (Dj 1,15-17. 20a. 20c-26)
Duha nam je svoga dao (1 Iv 4,11-16)
Nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta (Iv 17,11b-19)

Duhovi - Pedesetnica:

Vjerujem u Duha životvorca
Svi se napuniše Duha Svetoga (Dj 2,1-11)
Svi smo jednim Duhom napojeni (1 Kor 12,3b-7. 12-13)
Dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga!« (Iv 20,19-23)

Svetkovina Presvetog Trojstva:

Kršteni na ime Oca i Sina i Duha Svetoga
Gospodin je Bog gore na nebu i ovdje na zemlji (Pnz 4,32-34. 39-40)
Primiste Duha posinstva u kojem kličemo: »Abba - Oče!« (Rim 8,14-17)
Krštenje kao posvećenost Ocu, Sinu i Duhu Svetomu (Mt 28,16-20)

Svetkovina Tijela i Krvi Kristove:

Sakrament Crkve kao zajednice novoga saveza
Krv saveza koji Gospodin sada s vama sklapa (Izl 24,3-8)
Posrednik novoga saveza (Heb 9,11)
I svi su iz nje pili (Mk 14,12-16. 22-26)

Svetkovina Srca Isusova:

Oslon na Boga koji oprašta
Neću više gnjevu dati maha (Hoš 11,3-4. 8c-9)
Punina Božja (Ef 3,8-12. 14-19)
Gledati Probodenoga (Iv 19,31-37)

VRIJEME KROZ GODINU

2. nedjelja kroz godinu:

Ohrabrivati one koje Bog zove
Eli razumje da Gospodin zove dječaka (1 Sam 3,3b-10.19)
Tijelo Gospodinu i Gospodin tijelu (1 Kor 6,13c-15a. 17-20)
Čuvši Ivana pošli za Isusom (Iv 1,35-42)

3. nedjelja kroz godinu:

Približilo se kraljevstvo Božje
Bog vidje što su učinili... i sažali se (Jon 3,1-5.10)
Prolazi obličje ovoga svijeta (1 Kor 7,29-31)
Propovijedao je evanđelje Božje (Mk 1,14-20)

4. nedjelja kroz godinu:

Nov i snažan nauk
Stavljat ću svoje riječi u njegova usta (Pnz 18,15-20)
Da dolično i nesmetano budete privrženi Gospodinu (1 Kor 7,32-35)
Učio ih je kao onaj koji ima vlast (Mk 1,21 28)

5. nedjelja kroz godinu:

Iscjelitelj s osobnom pažnjom prema svim bolesnicima
Noći su mučne meni dosuđene (Job 7,1-4. 6-7)
Jao meni ako evanđelja ne navješćujem (1 Kor 9,16-19. 22-23)
Bijahu mnogi i razne im bolesti (Mk 1,29-39)

6. nedjelja kroz godinu:

Isus samilostan prema izdvojenom bolesniku
Kako je nečist, neka stanuje nasamo (Lev 13,1-2. 45-46)
Tražiti što koristi mnogima na spasenje (1 Kor 10,31 - 11,1)
Isus ganut, pruži ruku i dotače ga se (Mk 1,40-45)

7. nedjelja kroz godinu:

Bog po Isusu oprašta grijehe
Radi sebe opačine tvoje brišem i grijeha se tvojih ne spominjem (Iz 43,18-19. 21-22. 24b-25)
Po Kristu je naš »Amen« Bogu na slavu (2 Kor 1,18-22)
Vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe (Mk 2,1-12)

8. nedjelja kroz godinu:

Novost koja je Krist Gospodin naš
Zaručit ću te sebi u nježnosti, ljubavi i vjernosti (Hoš 2,16b. 17b. 21-22)
Pismo Kristovo, napisano Duhom Boga živoga (2 Kor 3,1b-6)
Zaručnik koji donosi novo vino (Mk 2,18-22)

9. nedjelja kroz godinu:

Trostruki smisao dana Gospodnjeg
Dan subotnji svetkuj kako ti je naredio Gospodin, Bog tvoj (Pnz 5;12-15) .
Blago u glinenim posudama (2 Kor 4,6-11)
Subota je radi čovjeka (Mk 2,23-28)

10. nedjelja kroz godinu:

Isus, paradoksalni rod ženin, zbunjuje rodbinu i prijatelje
On će ti glavu satirati a ti ćeš mu vrebati petu (Post 3,9-15)
Vidljivo je privremeno, nevidljivo je vječno (2 Kor 4,13 - 5,1)
Pohuli li tko na Duha Svetoga... (Mk 3,20-35)

11. nedjelja kroz godinu:

Isusov životni optimizam
Razgranat će se, plodom uroditi i postati cedar predivni (Ez 17,22-24)
Da mu omilimo bilo naseljeni, bili iseljeni (2 Kor 5,6-10)
Sjeme klije i raste - sam ne zna kako (Mk 4,26-34)

12. nedjelja kroz godinu:

Obnova vjere u Gospodara prirode koji djeluje po Isusu
Zatvori more vratnicama (Job 38,1.8-11)
Je li tko u Kristu, nov je stvor (2 Kor 5,14-17)
Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju (Mk 4,35-41)?

13. nedjelja kroz godinu:

Isus otklanja tjelesnu nevolju dviju žena
Bog se ne raduje propasti živih (Mudr 1,13-15; 2,23-24)
Odlikujte se u darežljivosti (2 Kor 8,7.9.13-15)
Pođi u miru i budi zdrava od svoga zla (Mk 5,21-43)

14. nedjelja kroz godinu:

Isus Nazarećanin, osporavani Mesija
Šaljem te k sinovima tvrdokorna pogleda i okorjela srca (Ez 2,2-5) .
Snaga se u slabosti usavršuje (2 Kor 12,7-10)
Tesar, sin Marijin (Mk 6,1-6)

15. nedjelja kroz godinu:

Crkva nastavlja Isusovu iscjeliteljsku djelatnost
Gospodin me uze od stada (Am 7,10-15)
Uglaviti sve u Kristu (Ef 1,3-14)
Propovijedali obraćenje i nemoćne mazali uljem (Mk 6,7-13)

16. nedjelja kroz godinu:

Uprisutnitelj Božje brige za pojedince i zajednicu
Podići ću im pastire da ih pasu (Jr 23,1-6)
Razori neprijateljstvo u svom tijelu (Ef 2,13-18)
Nisu imali kada ni jesti (Mk 6,30-34)

17. nedjelja kroz godinu:

Isus hrani Božje siromahe
Jedoše i preosta, prema riječi Gospodnjoj (2 Kr 4,42-44)
Jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje (Ef 4,1-6)
Izreče zahvalnicu pa razdijeli (Iv 6,1-15)

18. nedjelja kroz godinu:

Isus, kruh s neba za život svijeta ili utjelovljena mudrost
Kruh koji vam Gospodin daje za hranu (Izl16,2-4. 12-15)
Obnavljati se duhom svoje pameti (Ef 4,20-24)
Kruh je Božji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu (Iv 6,24-35)

19. nedjelja kroz godinu:

Euharistija izgrađuje Crkvu u vjeri
Okrijepljen tom hranom, išao je do Božje gore (1 Kr 19,4-8)
Ne žalostite Duha Svetoga kojim ste opečaćeni (Ef 4,30 - 5,2)
Tko god čuje od Oca i .pouči se, odlazi k meni (Iv 6,41-51)

20. nedjelja kroz godinu:

Gozba i žrtva po kojoj Crkva živi i raste
Mudrost je postavila svoj stol (Izr 9,1-6)
Ne opijajte se vinom nego punite se Duhom (Ef 5,15-20)
Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko (Iv 6,51-58)

21. nedjelja kroz godinu:

Znak i sredstvo jedinstva
I mi ćemo služiti Gospodinu, jer on je Bog naš (Jš 24,1-2a. 15-17)
Kao što Krist i Crkva, tako kršćanski muž i žena (Ef 5;21-31)
Šimunova i naša vjera (Iv 6,60-69)

22. nedjelja kroz godinu:

Isusova i isusovska religioznost srca
Zakon koji danas stavljam pred vas (Pnz 4,1-2. 6-8)
Vršitelji riječi, a ne samo slušatelji (Jak 1,17-18. 21b.22.27)
Iz srca izlaze zle namisli (Mk 7,1-8. 14-15. 21-23)

23. nedjelja kroz godinu:

Isus sada čini dostupnom obećanu budućnost
Bog sam hita da vas spasi (Iz 35,4-7a)
One koji su u svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri (Jak 2,1-5)
Gluhima daje čuti, nijemima govoriti (Mk 7,31-37)

24. nedjelja kroz godinu:

Odricanjem do dobitka, mukom do radosti
Gospodin Bog mi pomaže, zato se neću smesti (Iz 50,5-9a)
Vjera bez djela je isprazna (Jak.2,14-18)
Nije ti na pameti što je Božje nego što je ljudsko (Mk 8,27-35)

25. nedjelja kroz godinu:

Veličina malenih
Iskušajmo ga porugom i mukom (Mudr 2,12. 17-20)
Mudrost odozgo je mirotvorna (Jak 3,16-4,3)
Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj (Mk 9,30-37)

26. nedjelja kroz godinu:

Uočavati i promicati sve što je dobro kod drugih
Gospodaru, ušutkaj ih (Br 11,25-29)
Bogataši, proplačite i prokukajte (Jak 5,1-6)
Tko nije protiv nas, za nas je (Mk 9,38-48)

27. nedjelja kroz godinu:

Partneri u braku doživotno se darivaju jedno drugom
Pomoć kao što je on (Post 2,18-24)
Ne stidi se zvati ih braćom (Heb 2,9-11)
Što Bog združi, neka čovjek ne rastavlja (Mk 10,2-16)

28. nedjelja kroz godinu:

Vjernička mudrost u učeničkom hodu za Isusom
S mudrošću su mi došla sva dobra (Mudr 7,7-11)
Riječ Božja prosuđuje sklonosti i namisli srca. (Heb 4,12-13)
Žrtve i blagodati učeničkog hoda za Isusom (Mk 10,17-30)

29. nedjelja kroz godinu:

Služiteljski odnosi u zajednici Isusa služitelja
Sluga Patnik - slika Isusa spremna na služenje i patnju (Iz 53,10-11)
Supatnik u našim slabostima (Heb 4,14-16)
Došao služiti a ne biti služen (Mk 10,35-45)

30. nedjelja kroz godinu:

Odmah progleda i uputi se za njim
S njima slijepi, hromi, trudnice i rodilje (Jr 31,7-9)
Veliki svećenik po redu Melkisedekovu (Heb 5,1-6)
Učitelju moj, da progledam (Mk 10,46-52)

31. nedjelja kroz godinu:

Boga častimo liturgijom i djelotvornom ljubavlju prema ljudima
Čuj Izraele (Pnz 6,2-6)
Uvijek živ da se za ljude zauzima (Heb 7,23-28)
Ljubiti Boga i bližnjega više je nego sve paljenice i žrtve (Mk 12,28-34)

32. nedjelja kroz godinu:

Unutarnje ćudoređe u vanjskom pomaganju pojedinaca i ustanova
Siromašna udovica dijeli s progonjenim prorokom zadnji zalogaj (1 Kr 17,10-16)
Pojavio se na svršetku vjekova (Heb 9,24-28)
Oni su ubacili od svoga suviška, a ona sve što je imala (Mk 12,38-40)

33. nedjelja kroz godinu:

»Ovaj naraštaj" i Isusovo neznanje o "onom danu«
Probudit će se koji snivaju u prahu zemljinu (Dan 12,1-3)
Zauvijek usavrši posvećene (Heb 10,11-14.18)
Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra (Mk 13,24-32)

Svetkovina Krista, Kralja svega stvorenja:

Kralj religiozne istine ponuđene pojedincima i ljudskom rodu.
Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven (Dan 7,13-14)
Alfa i Omega, onaj koji jest, koji bijaše i koji dolazi (Otk 1,5-8)
Tko je god od istine, sluša moj glas (Iv 18,33-37)

SVETKOVINE I BLAGDANI

2. veljače - Prikazanje Gospodnje ili Svijećnica:

Radosno hrlimo Spasitelju u susret
Pročistit će ih kao zlato i srebro (Mal 3,1-4)
U svemu braći sličan (Heb 2,14-18)
Starac Šimun proglasio ga slavom Izraela i svjetlom naroda (Lk 2,22-40)

19. ožujka - svetkovina sv. Josipa, zaručnika BDM:

Prisutni a nenametljivi muškarac
Potomak Davidov (2 Sam 7,4-5. 12-14. 16)
Abraham vjernik - slika Josipa vjernika (Rim 4,13. 16-18. 22)
Otac tvoj i ja žalosni smo te tražili (Lk 2,41-51)

25. ožujka - svetkovina navještenja Gospodinova:

Utjelovio se po Duhu Svetom od Djevice Marije
Emanuelova majka (Iz 7,10-14)
Tijelo si mi pripravio (Heb 10,4-10)
Duh Sveti sići će na te (Lk 1,26-38)

29. lipnja - svetkovina sv. Petra i Pavla:

Svaki na svoj način okupili Kristovu Crkvu
Konzervativni Petar, voda misija medu Židovima
Progresivni Pavao, voda misija medu poganima

15. kolovoza - svetkovina uznesenja blažene Djevice Marije:

Početak i slika, putokaz i utjeha putničkom narodu Božjem
Dijete bi uzeto k Bogu a žena pobježe u pustinju (Otk 12,1-10)
Po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih (1 Kor 15,20-27)
Blažena ti što povjerova (Lk 1,39-56)

1. studenoga - svetkovina svih svetih:

Onamo u vjeri i mi putujemo, ohrabreni njihovim zagovorom i primjerom
Ubijelili su haljine svoje u krvi Jaganjčevoj (Otk 7,2-4. 9-14)
Vidjet ćemo ga kao što jest (1 Iv 3,1-3)
Podnošenje određenih stanja i poduzimanje određenih akcija (Mt 5,1-12)

2. studenoga - spomen svih vjernih mrtvih:

Uskrsnuće mrtvih snagom Krista, ptvine usnulih
Ja znadem dobro: moj Izbavitelj živi (Job 19,1. 23-27a)
Krist uskrsnu, prvina od mrtvih (1 Kor 15,20-28)
Ja sam uskrsnuće i život (Iv 11,17-27)

8. prosinca - svetkovina bezgrešnog začeća BDM:

Izuzeta od sveopće grešnosti jer je Majka sveopćeg Spasitelja
Sveopća grešnost prvih i ostalih ljudi (Post 3,9 - 15.20)
Pripjevni psalam (98)
Predodredi nas za posinstvo, za sebe (Ef 1,3-6. 11-12)
Milosti puna... službenica Gospodnja (Lk 1,26-28)

26. prosinca - blagdan sv. Stjepana, prvomučenika:

Učenički hod za Učiteljem koji oprašta
Židov helenist i sljedbenik Isusov (Dj 6,8-10; 7,54-59)
Zakloni me od zavjera ljudskih (Ps 31)
Duh Oca vašega govori u vama (Mt 10,17-22)

Misijska nedjelja (pretposljednja u listopadu):

Pošalji radnike da svakom stvoru navijeste evanđelje
Jona ustade i ode u Ninivu (Jon 3,1-5.10)
Jao meni, ako Evanđelja ne navješćujem (1 Kor 9,16-19. 22-23)
Evangelizacija pogana (Mk 16,15-20)


Papa svećenicima u Veroni: Ispovijed ne smije biti mučenje

Verona,  Sub, 18. Svi. 2024.

Papa svećenicima u Veroni: Ispovijed ne smije biti mučenje

Papa Franjo započeo je svoj pastoralni pohod Veroni susretom s đakonima, svećenicima i posvećenim osobama. Potičem svaku osobu da prigrli svoj poziv i hrabro prihvati svoje poslanje, poručio je Sveti Otac

Nadbiskup Vukšić podijelio sakrament svete krizme u župi Lug-Brankovići

Lug-Brankovići,  Sub, 18. Svi. 2024.

Nadbiskup Vukšić podijelio sakrament svete krizme u župi Lug-Brankovići

U subotu, 18. svibnja nadbiskup Tomo Vukšić podijelio je tijekom svečanog misnog slavlja sakrament potvrde u župi sv. Ivana Krstitelja Lug-Brankovići kandidatima kojih je bilo 25

Papa izrazio žalost zbog napada na slovačkoga Premijera

Vatikan,  Sub, 18. Svi. 2024.

Papa izrazio žalost zbog napada na slovačkoga Premijera

U pismu slovačkoj Predsjednici, papa Franjo je izrazio žalost zbog ranjavanja slovačkoga Premijera 15. svibnja, te osuđujući taj čin izrazio solidarnost i blizinu toj zemlji, u nadi da će vladati jedinstvo i mir

Dan otvorenih vrata i Obiteljski dan u vrtiću "Sveta Obitelj"

Sarajevo,  Sub, 18. Svi. 2024.

Dan otvorenih vrata i Obiteljski dan u vrtiću "Sveta Obitelj"

U subotu, 18. svibnja 2024. upriličen je Dan otvorenih vrata i Obiteljski dan za djecu i roditelje dječjeg vrtića Sveta Obitelj i Caritasova Produljenog boravka/Obiteljskog savjetovališta, koji se nalaze u sarajevskom naselju Stup