Biblijski komentar misnih čitanja u godini B

Godina B

Markovo i Ivanovo evanđelje u našoj misi


Uto, 06. Listopad 2020.

VRIJEME DOŠAŠĆA I BOŽIĆA

1. nedjelja došašća:

Vrijeme predanog i radosnog iščekivanja
Mi smo glina a ti naš lončar (Iz 63,16b - 17.19b; 64,3b,8)
Ne oskudijevate čekajući objavljenje Krista (1 Kor 1,3-9)
Upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao (Mk 13,33-37)

2. nedjelja došašća:

Pustinja kao mjesto i vrijeme prihvaćanja ovisnosti o Bogu
Prorok kao tješitelj vjerničke zajednice (Iz 40,1-5.9-11)
Dok iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani (2 Pt 3,8-14)
Ivan u pustinji zove na obraćenje radi dočeka Jačega (Mk 1,1,8)

3. nedjelja došašća:

Radosni svjedoci došašća Gospodnjeg
Prorok i zajednica radosni u Gospodinu (Iz 61,1-2.10-11)
Duha ne trnite, proroštva ne prezirite (1 Sol 5,16-24)
Ne zanijeka nego prizna (Iv 1,6-8.19-28)

4. nedjelja došašća:

Na sinu Marijinu ostvarena obećanja o potomku iz roda Davidova
Podići ću tvoga potomka (2 Sam 7,1-5.8b-12.14a-16)
Otajstvo sada očitovano po proročkim Pismima (Rim 16,25-27)
Zaručenoj s Josipom iz doma Davidova (Lk 1,26-38)

Božić - polnoćka:

Rodio se Bog i čovjek usred stajice
Svjetlost jarka osvanu (Iz 9,1-6)
Razumno, pravedno i pobožno (Tit 2,11-14)
Miljenici njegovi (Lk 2,1-14)

Božić - misa zornica:

Oj, pastiri, čudo novo
Zajedno se radujte (Iz 62,11-12)
Čovjekoljublje Božje (Tit 3,4-7)
Događaj koji nam obznani Gospodin (Lk 2,15-20)

Božić - danja misa:

Mi smrtni ljudi zauvijek smo počašćeni
Oglašuje sreću, navješćuje spasenje (Iz 52,7-10)
Progovori nam u Sinu (Heb 1,1-6)
Tijelom postade i nastani se medu nama (Iv 1,1-18)

Nedjelja iza Božića - Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa:

Imati vremena za roditelje i djecu
Odrasla djeca ostarjelih roditelja (Sir 3,2-6: 12-14)
Muževi, ne budite osorni; očevi, ne ogorčujte (Ko13,12-21)
Šimun prepoznaje i najavljuje u dječaku Isusu sveopćeg Spasitelja (Lk 2,22-40)

Osmina Božića - svetkovina sv. Bogorodice Marije i Nova godina:

Ti svako dobro počinješ i dovršavaš
Neka pogled svoj svrati na te i mir ti donese (Br 6,22-27)
Odasla Sina da primimo posinstvo (Ga14,4-7)
Prebiraše ih u svom srcu (Lk 2,16-21)

Bogojavljenje:

Subaštinici, sutijelo i sudionici obećanja u Kristu Isusu po evanđelju
K tvojoj svjetlosti koračaju narodi (Iz 60,1-6)
Subaštinici obećanja u Kristu po evanđelju (Ef 3,2-6)
Mudraci s Istoka pojaviše se u Jeruzalemu (Mt 2,1-12)

Nedjelja po Bogojavljenju - Krštenje Isusovo:

Skroviti Mesija i poslušni Sin Očev
Skroviti Sluga (Iz 42,1-4. 6-7)
Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom (Dj 10,34-38)
Ti si Sin moj ljubljeni (Mk 1,7-11)

VRIJEME KORIZME I VAZMA

1. korizmena nedjelja:

Kušan u pustinji, Isus vraća sklad u ljude i prirodu
Sklapam savez sa svim živim stvorovima na zemlji (Post 9,8-15)
Krist patnik čini snošljivim ljudske patnje (1 Pt 3,18-22)
Bijaše sa zvijerima (Mk 1,12-15)

2. korizmena nedjelja:

Bog ispravlja predrasude vjernika
Ne spuštaj ruku na dječaka (Post 22,1-9a. 10-13. 15-19)
On se zauzima za nas (Rim 8,31-34)
Nije znao što da kaže (Mk 9,2-10)

3. korizmena nedjelja:

Isus - hram u kojem ljudi uvijek mogu pred Boga i jedni pred druge
Deset zapovijedi - dokument saveza s Bogom i ljudima (Izl 20;1-17)
Židovima sablazan, poganima ludost; pozvanima pak Božja sila i Božja mudrost (1 Kor 1,22-25)
On je govorio o hramu svoga tijela (Iv 2,13-25)

4. korizmena nedjelja:

Razmišljanjem nad riječju Božjom čujemo što nam Bog govori danas
Da bi se ispunila riječ Gospodnja objavljena na Jeremijina usta (2 Ljet 36,14-16. 19-23)
Stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela (Ef 2,4-10)
Tako ima biti uzdignut Sin Čovječji (Iv 3,14-21)

5. korizmena nedjelja:

Učitelj koji unatoč strahu pristaje na nasilnu smrt
Svi će me poznavati, jer ću opros6ti bezakonje njihovo (Jr 31,31-34)
Sa silnim vapajima i suzama (Heb 5,7-9)
Ako li umre, donosi obilat rod (Iv 12,20-33)

6. korizmena nedjelja - Cvjetnica:

Isusa na križu mučitelji i sljedbenici priznaju za Sina Božjega
Leda podmetnuh onima koji me udarahu (Iz 50,4-7)
Poslušan do smrti na križu (Fil 2,6-11)
Kad satnik vidje da tako izdahnu, reče: »Zaista ovaj čovjek bijaše Sin Božji« (Mk 14,1 - 15,47)

Sveto trodnevlje - vrhunac liturgijske godine

Veliki četvrtak:

Večera Gospodnja - žrtva i gozba kojom se konstituira Crkva
Pasha Židova - slika kršćanske Pashe (Iz112,1-14)
Najstariji izvještaj o ustanovi euharistije (1 Kor 11,23-26)
Ponizni domaćin na gozbi ljubavi (Iv 13,1-15)

Veliki petak:

Drvo križa na kom je visio spas svijeta
Muka Isusova po Ivanu (Iv 18,1 - 19,42)
Sveopća molitva Crkve na dan Kristove smrti
Klanjanje križu
Pričest plodovima ranije mise

Vazmeno bdjenje:

Ova noć Kristove vjerne oslobađa od grijeha, vraća milosti i pridružuje svetima
Služba svjetla
Služba riječi
Krsna služba
Euharistijska služba

Uskrs - dnevna misa:

Naša vjera u Uskrsloga temelji se na doživljajima povijesnih svjedoka
Bog ga uskrisi i dade mu da se očituje predodređenim svjedocima (Dj 10,34.37-43)
Žrtvovana je Pasha naša, Krist (1 Kor 5,6,8)
Vidje i povjerova (Iv 20,1-9)

Uskrs - večernja misa:

Uskrsli prisutan u tumačenju Pisma i lomljenju kruha

2. uskrsna nedjelja:

Uskrsli omogućuje zajedništvo vjere i dobara
Dijelilo se svakome koliko je trebalo (Dj 4,32-35)
Isus Krist dođe kroz vodu i krv (1 Iv 5,1-6)
Blaženi koji ne vidješe a vjeruju (Iv 20,19-31)

3. uskrsna nedjelja:

Uskrsli omogućuje obraćenje i otpuštenje grijeha
Kajte se i obratite da se izbrišu vaši grijesi (Dj 3,13-15. 17-19)
Zagovornika imamo kod Oca (1 Iv 2,1-5a)
U njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha (Lk 24,35-48)

4. uskrsna nedjelja:

Novi pastiri i »druge ovce«
Odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnom čovjeku (Dj 4,8-12)
Djeca se Božja zovemo i jesmo (1 Iv 3,1-2)
Imam i drugih ovaca (Iv 10,11-18)

5. uskrsna nedjelja:

Plodna povezanost s Kristom i međusobno
Raspravljao je i sa Židovima grčkog jezika (Dj 9,26-31)
Zapovijed vjerovati i ljubiti (1 I 3,18-24)
Ja sam trs, vi loze (Iv 15,1-8)

6. uskrsna nedjelja:

Božja inicijativa
Uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha kao i mi (Dj 10,25-26. 34-35. 44-48)
On je ljubio nas i poslao Sina svoga (1 Iv 4,7-10)
Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas (Iv 15,9-17)

Spasovo:

Evangelizacija kao izraz Kristove proslavljenosti i prisutnosti
Što stojite i gledate u nebo? (Dj 1,1-11)
Posjede ga sebi zdesna na nebesima (Ef 1,17-23)
Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima (Mk 16,15-20)

7. uskrsna nedjelja:

U svijetu, ne od svijeta
Jedan od ovih što bijahu s nama, da bude svjedokom njegova uskrsnuća (Dj 1,15-17. 20a. 20c-26)
Duha nam je svoga dao (1 Iv 4,11-16)
Nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta (Iv 17,11b-19)

Duhovi - Pedesetnica:

Vjerujem u Duha životvorca
Svi se napuniše Duha Svetoga (Dj 2,1-11)
Svi smo jednim Duhom napojeni (1 Kor 12,3b-7. 12-13)
Dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga!« (Iv 20,19-23)

Svetkovina Presvetog Trojstva:

Kršteni na ime Oca i Sina i Duha Svetoga
Gospodin je Bog gore na nebu i ovdje na zemlji (Pnz 4,32-34. 39-40)
Primiste Duha posinstva u kojem kličemo: »Abba - Oče!« (Rim 8,14-17)
Krštenje kao posvećenost Ocu, Sinu i Duhu Svetomu (Mt 28,16-20)

Svetkovina Tijela i Krvi Kristove:

Sakrament Crkve kao zajednice novoga saveza
Krv saveza koji Gospodin sada s vama sklapa (Izl 24,3-8)
Posrednik novoga saveza (Heb 9,11)
I svi su iz nje pili (Mk 14,12-16. 22-26)

Svetkovina Srca Isusova:

Oslon na Boga koji oprašta
Neću više gnjevu dati maha (Hoš 11,3-4. 8c-9)
Punina Božja (Ef 3,8-12. 14-19)
Gledati Probodenoga (Iv 19,31-37)

VRIJEME KROZ GODINU

2. nedjelja kroz godinu:

Ohrabrivati one koje Bog zove
Eli razumje da Gospodin zove dječaka (1 Sam 3,3b-10.19)
Tijelo Gospodinu i Gospodin tijelu (1 Kor 6,13c-15a. 17-20)
Čuvši Ivana pošli za Isusom (Iv 1,35-42)

3. nedjelja kroz godinu:

Približilo se kraljevstvo Božje
Bog vidje što su učinili... i sažali se (Jon 3,1-5.10)
Prolazi obličje ovoga svijeta (1 Kor 7,29-31)
Propovijedao je evanđelje Božje (Mk 1,14-20)

4. nedjelja kroz godinu:

Nov i snažan nauk
Stavljat ću svoje riječi u njegova usta (Pnz 18,15-20)
Da dolično i nesmetano budete privrženi Gospodinu (1 Kor 7,32-35)
Učio ih je kao onaj koji ima vlast (Mk 1,21 28)

5. nedjelja kroz godinu:

Iscjelitelj s osobnom pažnjom prema svim bolesnicima
Noći su mučne meni dosuđene (Job 7,1-4. 6-7)
Jao meni ako evanđelja ne navješćujem (1 Kor 9,16-19. 22-23)
Bijahu mnogi i razne im bolesti (Mk 1,29-39)

6. nedjelja kroz godinu:

Isus samilostan prema izdvojenom bolesniku
Kako je nečist, neka stanuje nasamo (Lev 13,1-2. 45-46)
Tražiti što koristi mnogima na spasenje (1 Kor 10,31 - 11,1)
Isus ganut, pruži ruku i dotače ga se (Mk 1,40-45)

7. nedjelja kroz godinu:

Bog po Isusu oprašta grijehe
Radi sebe opačine tvoje brišem i grijeha se tvojih ne spominjem (Iz 43,18-19. 21-22. 24b-25)
Po Kristu je naš »Amen« Bogu na slavu (2 Kor 1,18-22)
Vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe (Mk 2,1-12)

8. nedjelja kroz godinu:

Novost koja je Krist Gospodin naš
Zaručit ću te sebi u nježnosti, ljubavi i vjernosti (Hoš 2,16b. 17b. 21-22)
Pismo Kristovo, napisano Duhom Boga živoga (2 Kor 3,1b-6)
Zaručnik koji donosi novo vino (Mk 2,18-22)

9. nedjelja kroz godinu:

Trostruki smisao dana Gospodnjeg
Dan subotnji svetkuj kako ti je naredio Gospodin, Bog tvoj (Pnz 5;12-15) .
Blago u glinenim posudama (2 Kor 4,6-11)
Subota je radi čovjeka (Mk 2,23-28)

10. nedjelja kroz godinu:

Isus, paradoksalni rod ženin, zbunjuje rodbinu i prijatelje
On će ti glavu satirati a ti ćeš mu vrebati petu (Post 3,9-15)
Vidljivo je privremeno, nevidljivo je vječno (2 Kor 4,13 - 5,1)
Pohuli li tko na Duha Svetoga... (Mk 3,20-35)

11. nedjelja kroz godinu:

Isusov životni optimizam
Razgranat će se, plodom uroditi i postati cedar predivni (Ez 17,22-24)
Da mu omilimo bilo naseljeni, bili iseljeni (2 Kor 5,6-10)
Sjeme klije i raste - sam ne zna kako (Mk 4,26-34)

12. nedjelja kroz godinu:

Obnova vjere u Gospodara prirode koji djeluje po Isusu
Zatvori more vratnicama (Job 38,1.8-11)
Je li tko u Kristu, nov je stvor (2 Kor 5,14-17)
Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju (Mk 4,35-41)?

13. nedjelja kroz godinu:

Isus otklanja tjelesnu nevolju dviju žena
Bog se ne raduje propasti živih (Mudr 1,13-15; 2,23-24)
Odlikujte se u darežljivosti (2 Kor 8,7.9.13-15)
Pođi u miru i budi zdrava od svoga zla (Mk 5,21-43)

14. nedjelja kroz godinu:

Isus Nazarećanin, osporavani Mesija
Šaljem te k sinovima tvrdokorna pogleda i okorjela srca (Ez 2,2-5) .
Snaga se u slabosti usavršuje (2 Kor 12,7-10)
Tesar, sin Marijin (Mk 6,1-6)

15. nedjelja kroz godinu:

Crkva nastavlja Isusovu iscjeliteljsku djelatnost
Gospodin me uze od stada (Am 7,10-15)
Uglaviti sve u Kristu (Ef 1,3-14)
Propovijedali obraćenje i nemoćne mazali uljem (Mk 6,7-13)

16. nedjelja kroz godinu:

Uprisutnitelj Božje brige za pojedince i zajednicu
Podići ću im pastire da ih pasu (Jr 23,1-6)
Razori neprijateljstvo u svom tijelu (Ef 2,13-18)
Nisu imali kada ni jesti (Mk 6,30-34)

17. nedjelja kroz godinu:

Isus hrani Božje siromahe
Jedoše i preosta, prema riječi Gospodnjoj (2 Kr 4,42-44)
Jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje (Ef 4,1-6)
Izreče zahvalnicu pa razdijeli (Iv 6,1-15)

18. nedjelja kroz godinu:

Isus, kruh s neba za život svijeta ili utjelovljena mudrost
Kruh koji vam Gospodin daje za hranu (Izl16,2-4. 12-15)
Obnavljati se duhom svoje pameti (Ef 4,20-24)
Kruh je Božji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu (Iv 6,24-35)

19. nedjelja kroz godinu:

Euharistija izgrađuje Crkvu u vjeri
Okrijepljen tom hranom, išao je do Božje gore (1 Kr 19,4-8)
Ne žalostite Duha Svetoga kojim ste opečaćeni (Ef 4,30 - 5,2)
Tko god čuje od Oca i .pouči se, odlazi k meni (Iv 6,41-51)

20. nedjelja kroz godinu:

Gozba i žrtva po kojoj Crkva živi i raste
Mudrost je postavila svoj stol (Izr 9,1-6)
Ne opijajte se vinom nego punite se Duhom (Ef 5,15-20)
Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko (Iv 6,51-58)

21. nedjelja kroz godinu:

Znak i sredstvo jedinstva
I mi ćemo služiti Gospodinu, jer on je Bog naš (Jš 24,1-2a. 15-17)
Kao što Krist i Crkva, tako kršćanski muž i žena (Ef 5;21-31)
Šimunova i naša vjera (Iv 6,60-69)

22. nedjelja kroz godinu:

Isusova i isusovska religioznost srca
Zakon koji danas stavljam pred vas (Pnz 4,1-2. 6-8)
Vršitelji riječi, a ne samo slušatelji (Jak 1,17-18. 21b.22.27)
Iz srca izlaze zle namisli (Mk 7,1-8. 14-15. 21-23)

23. nedjelja kroz godinu:

Isus sada čini dostupnom obećanu budućnost
Bog sam hita da vas spasi (Iz 35,4-7a)
One koji su u svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri (Jak 2,1-5)
Gluhima daje čuti, nijemima govoriti (Mk 7,31-37)

24. nedjelja kroz godinu:

Odricanjem do dobitka, mukom do radosti
Gospodin Bog mi pomaže, zato se neću smesti (Iz 50,5-9a)
Vjera bez djela je isprazna (Jak.2,14-18)
Nije ti na pameti što je Božje nego što je ljudsko (Mk 8,27-35)

25. nedjelja kroz godinu:

Veličina malenih
Iskušajmo ga porugom i mukom (Mudr 2,12. 17-20)
Mudrost odozgo je mirotvorna (Jak 3,16-4,3)
Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj (Mk 9,30-37)

26. nedjelja kroz godinu:

Uočavati i promicati sve što je dobro kod drugih
Gospodaru, ušutkaj ih (Br 11,25-29)
Bogataši, proplačite i prokukajte (Jak 5,1-6)
Tko nije protiv nas, za nas je (Mk 9,38-48)

27. nedjelja kroz godinu:

Partneri u braku doživotno se darivaju jedno drugom
Pomoć kao što je on (Post 2,18-24)
Ne stidi se zvati ih braćom (Heb 2,9-11)
Što Bog združi, neka čovjek ne rastavlja (Mk 10,2-16)

28. nedjelja kroz godinu:

Vjernička mudrost u učeničkom hodu za Isusom
S mudrošću su mi došla sva dobra (Mudr 7,7-11)
Riječ Božja prosuđuje sklonosti i namisli srca. (Heb 4,12-13)
Žrtve i blagodati učeničkog hoda za Isusom (Mk 10,17-30)

29. nedjelja kroz godinu:

Služiteljski odnosi u zajednici Isusa služitelja
Sluga Patnik - slika Isusa spremna na služenje i patnju (Iz 53,10-11)
Supatnik u našim slabostima (Heb 4,14-16)
Došao služiti a ne biti služen (Mk 10,35-45)

30. nedjelja kroz godinu:

Odmah progleda i uputi se za njim
S njima slijepi, hromi, trudnice i rodilje (Jr 31,7-9)
Veliki svećenik po redu Melkisedekovu (Heb 5,1-6)
Učitelju moj, da progledam (Mk 10,46-52)

31. nedjelja kroz godinu:

Boga častimo liturgijom i djelotvornom ljubavlju prema ljudima
Čuj Izraele (Pnz 6,2-6)
Uvijek živ da se za ljude zauzima (Heb 7,23-28)
Ljubiti Boga i bližnjega više je nego sve paljenice i žrtve (Mk 12,28-34)

32. nedjelja kroz godinu:

Unutarnje ćudoređe u vanjskom pomaganju pojedinaca i ustanova
Siromašna udovica dijeli s progonjenim prorokom zadnji zalogaj (1 Kr 17,10-16)
Pojavio se na svršetku vjekova (Heb 9,24-28)
Oni su ubacili od svoga suviška, a ona sve što je imala (Mk 12,38-40)

33. nedjelja kroz godinu:

»Ovaj naraštaj" i Isusovo neznanje o "onom danu«
Probudit će se koji snivaju u prahu zemljinu (Dan 12,1-3)
Zauvijek usavrši posvećene (Heb 10,11-14.18)
Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra (Mk 13,24-32)

Svetkovina Krista, Kralja svega stvorenja:

Kralj religiozne istine ponuđene pojedincima i ljudskom rodu.
Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven (Dan 7,13-14)
Alfa i Omega, onaj koji jest, koji bijaše i koji dolazi (Otk 1,5-8)
Tko je god od istine, sluša moj glas (Iv 18,33-37)

SVETKOVINE I BLAGDANI

2. veljače - Prikazanje Gospodnje ili Svijećnica:

Radosno hrlimo Spasitelju u susret
Pročistit će ih kao zlato i srebro (Mal 3,1-4)
U svemu braći sličan (Heb 2,14-18)
Starac Šimun proglasio ga slavom Izraela i svjetlom naroda (Lk 2,22-40)

19. ožujka - svetkovina sv. Josipa, zaručnika BDM:

Prisutni a nenametljivi muškarac
Potomak Davidov (2 Sam 7,4-5. 12-14. 16)
Abraham vjernik - slika Josipa vjernika (Rim 4,13. 16-18. 22)
Otac tvoj i ja žalosni smo te tražili (Lk 2,41-51)

25. ožujka - svetkovina navještenja Gospodinova:

Utjelovio se po Duhu Svetom od Djevice Marije
Emanuelova majka (Iz 7,10-14)
Tijelo si mi pripravio (Heb 10,4-10)
Duh Sveti sići će na te (Lk 1,26-38)

29. lipnja - svetkovina sv. Petra i Pavla:

Svaki na svoj način okupili Kristovu Crkvu
Konzervativni Petar, voda misija medu Židovima
Progresivni Pavao, voda misija medu poganima

15. kolovoza - svetkovina uznesenja blažene Djevice Marije:

Početak i slika, putokaz i utjeha putničkom narodu Božjem
Dijete bi uzeto k Bogu a žena pobježe u pustinju (Otk 12,1-10)
Po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih (1 Kor 15,20-27)
Blažena ti što povjerova (Lk 1,39-56)

1. studenoga - svetkovina svih svetih:

Onamo u vjeri i mi putujemo, ohrabreni njihovim zagovorom i primjerom
Ubijelili su haljine svoje u krvi Jaganjčevoj (Otk 7,2-4. 9-14)
Vidjet ćemo ga kao što jest (1 Iv 3,1-3)
Podnošenje određenih stanja i poduzimanje određenih akcija (Mt 5,1-12)

2. studenoga - spomen svih vjernih mrtvih:

Uskrsnuće mrtvih snagom Krista, ptvine usnulih
Ja znadem dobro: moj Izbavitelj živi (Job 19,1. 23-27a)
Krist uskrsnu, prvina od mrtvih (1 Kor 15,20-28)
Ja sam uskrsnuće i život (Iv 11,17-27)

8. prosinca - svetkovina bezgrešnog začeća BDM:

Izuzeta od sveopće grešnosti jer je Majka sveopćeg Spasitelja
Sveopća grešnost prvih i ostalih ljudi (Post 3,9 - 15.20)
Pripjevni psalam (98)
Predodredi nas za posinstvo, za sebe (Ef 1,3-6. 11-12)
Milosti puna... službenica Gospodnja (Lk 1,26-28)

26. prosinca - blagdan sv. Stjepana, prvomučenika:

Učenički hod za Učiteljem koji oprašta
Židov helenist i sljedbenik Isusov (Dj 6,8-10; 7,54-59)
Zakloni me od zavjera ljudskih (Ps 31)
Duh Oca vašega govori u vama (Mt 10,17-22)

Misijska nedjelja (pretposljednja u listopadu):

Pošalji radnike da svakom stvoru navijeste evanđelje
Jona ustade i ode u Ninivu (Jon 3,1-5.10)
Jao meni, ako Evanđelja ne navješćujem (1 Kor 9,16-19. 22-23)
Evangelizacija pogana (Mk 16,15-20)

Kardinal Grech prenosi Papin blagoslov za sinodsku kontinentalnu skupštinu u Oceaniji

Suva,  Ned, 05. Vel. 2023.

Kardinal Grech prenosi Papin blagoslov za sinodsku kontinentalnu skupštinu u Oceaniji

Glavni tajnik Sinode kardinal Mario Grech uputio je videoporuku u nedjelju, 5. veljače sinodskoj kontinentalnoj skupštini u Suvi

Papa završio apostolski pohod Južnom Sudanu

Juba,  Ned, 05. Vel. 2023.

Papa završio apostolski pohod Južnom Sudanu

Papa Franjo završio je u nedjelju, 5. veljače svoje 40. apostolsko putovanje izvan Italije na kojem je posjetio Demokratsku Republiku Kongo i Južni Sudan

MRV navodi kako je dijalog moralna obveza

Sarajevo,  Ned, 05. Vel. 2023.

MRV navodi kako je dijalog moralna obveza

Povodom istupanja mitropolita Hrizostoma iz rada Međureligijskog vijeća u BiH (MRV) Skupština ovog Vijeća izdala je priopćenje za javnost

Završila 1051. Festa sv. Vlaha

Dubrovnik,  Ned, 05. Vel. 2023.

Završila 1051. Festa sv. Vlaha

Spuštanjem barjaka sv. Vlaha sa standala ispred svečeve zborne crkve u Dubrovniku u nedjelju 5. veljače 2023.  završila je 1051. Festa dubrovačkog zaštitnika sv. Vlaha koja je ove godine trajala četiri dana