Biblijski komentar misnih čitanja u godini A

Godina A

Matejevo evanđelje u našoj misi


Uto, 06. Listopad 2020.

VRIJEME DOŠAŠĆA I BOŽIĆA

1. nedjelja došašća:

U prolazu zemaljskim životom nauči nas ljubiti vječna dobra
Dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo svjetlosti (Iz 2,1-5)
Zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom (Rim 13,11-14)
Budite pripravni (Mt 24,37-44)

2. nedjelja došašća:

Obraćenje vjernika - otvaranje za ono što Bog sprema
Zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom (Iz 11,1-10)
Kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju (Rim 15,4-9)
Obratite se, jer približilo se kraljevstvo nebesko (Mt 3,1-12)

3. nedjelja došašća:

"Djela Kristova" zbunjuju Krstitelja
Pjesma povratnika (Iz 35,1-6a.10)
Ratar iščekuje dragocjeni urod (Jak 5,7-10)
Blago onom tko se ne sablazni o mene (Mt 11,2-11)

4. nedjelja došašća:

Emanuel, Sin Davidov
Emanuel - znak Boga naklonjenoga ljudima (Iz 7,10-14)
Evanđelje o Sinu Božjem, potomku Davidovu po tijelu (Rim 1,1-7)
Josip, sin Davidov; uključuje Emanuela u židovski narod (Mt 1,18-24)

Božić - polnoćka:

Rodio se Bog i čovjek usred stajice
Svjetlost jarka osvanu (Iz 9,1-6)
Razumno, pravedno i pobožno (Tit 2,11-14)
Miljenici njegovi (Lk 2,1-14)

Božić - misa zornica:

O pastiri, čudo novo
Zajedno se radujte (Iz 62,11-12)
Čovjekoljublje Božje (Tit 3,4-7)
Događaj koji nam obznani Gospodin (Lk 2,15-20)

Božić - danja misa:

Mi smrtni ljudi zauvijek smo počašćeni
Oglašuje sreću, navješćuje spasenje (Iz 52,7-10)
Progovori nam u Sinu (Heb 1,16)
Tijelom postade i nastani se medu nama (Iv I,1-18)

Nedjelja po Božiću - blagdan Svete Obitelji:

Muškost dokazivana radom i brigom za obitelj
Pomozi oca svoga u starosti (Sir 3,2-6.12-14)
Ne budite osorni prema njima (Kol 3,12-21)
Uzme dijete i njegovu majku (Mt 2,13-15.19-23)

Osmina Božića - svetkovina sv. Bogorodice Marije i Nova godina:

Ti svako dobro počinješ i dovršavaš
Neka pogled svoj svrati na te i mir ti donese (Br 6,22-27)
Odasla Sina da primimo posinstvo (Gal 4,4-7)
Prebiraše ih u svom srcu (Lk 2,16 21)

Bogojavljenje:

Subaštinici, sutijelo i sudionici obećanja u Kristu Isusu po evanđelju
K tvojoj svjetlosti koračaju narodi (Iz 60,1-b)
Subaštinici obećanja u Kristu - po evanđelju (Ef 3,2-6)
Mudraci s Istoka pojaviše se u Jeruzalemu (Mt 2,1-12)

Nedjelja po Bogojavljenju - Krštenje Isusovo:

Sin zbog spremnosti na ispunjavanje sve pravednosti
Sluga Božji u skrovitosti obavlja svoje poslanje (Iz 42,1-4.6-7)
Bog pomaza Isusa Duhom Svetim i snagom (Dj 10,34-38)
Dolikuje da ispunimo svu pravednost (Mt 3,13-17)

VRIJEME KORIZME I VAZMA

1. korizmena nedjelja:

Poslušnošću Bogu u kušnjama Isus liječi sveopću grešnost
Tada se obadvoma otvore oči (Post 2,7-9; 3,1 7)
Kao što su neposluhom jednoga mnogi postali grešnici, tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici (Rim 5,12-19)
Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi (Mt 4,1-11)

2. korizmena nedjelja:

Isus - voda puta u eshatonsko preobraženje
Abraham se zaputi kako mu je Gospodin rekao (Post 12,1-4a)
Obeskrijepi smrt i učini da zasja život (2 Tim 1,8b-10)
Slušajte ga i kad ide u smrt (Mt 17,1 9)

3. korizmena nedjelja:

Voda živa koju dariva Krist
Masa i Meriba (Izl 17,3-7)
Ljubav Božja razlivena u nas po Duhu Svetom (Rim 5,1-2.5-8)
Ja sam koji s tobom govorim (Iv 4,5-42)

4. korizmena nedjelja:

Svjetlost u Gospodinu
Gospodin gleda što je u srcu (1 Sam 16,1b.6-7.10-13a)
Kao djeca svjetlosti hodite (Ef 5,8-14)
Što kažeš o njemu? Otvorio ti je oči! (Iv 9,1-41)

5. korizmena nedjelja:

Isus sada daje život koji traje vječno
Duh svoj udahnut ću u vas da oživite (Ez 37,12-14)
Oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu (Rim 8,8-11)
Ja sam uskrsnuće i život (Iv 11,1-45)

6. korizmena nedjelja - Cvjetnica:

Sabiranje Crkve pod križem Isusovim
Lica svojega ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja (Iz 50,4-7)
Poslušan do smrti na križu (Fil 2,6-11)
Vjerni Židovi i prvenci pogana pod križem ulaze u Crkvu (Mt 26,14 -27,66)

Sveto trodnevlje - vrhunac liturgijske godine

Veliki četvrtak:

Večera Gospodnja -žrtva i gozba kojom se konstituira Crkva
Pasha Židova - slika kršćanske Pashe (Izl 12,1-14)
Najstariji izvještaj o ustanovi euharistije (1 Kor 11,23 26)
Ponizni domaćin na gozbi ljubavi (Iv 13,1-15)

Veliki petak:

Drvo križa na kom je visio Spas svijeta
Muka Isusova po Ivanu (Iv 18,1 -19,42)
Sveopća molitva Crkve na dan Kristove smrti
Klanjanje križu
Pričest plodovima ranije mise

Vazmeno bdjenje:

Ova noć Kristove vjerne oslobađa od grijeha, vraća milost i pridružuje svetima
Služba svjetla
Služba riječi
Krsna služba

Uskrs - danja misa:

Naša vjera u Uskrsloga temelji se na doživljajima povijesnih svjedoka
Bog ga uskrisi i dade mu da se očituje predodređenim svjedocima (Dj 10,34.37-43)
Žrtvovana je Pasha naša, Krist (1 Kor 5,6-8)
Vidje i povjerova (Iv 20,1-9)

2. vazmena - Bijela nedjelja:

Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju
Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni (Dj 2,42-47)
U njega, iako ga još ne gledate, vjerujete (1 Pt 1,3 9)
Gospodin moj i Bog moj (Iv 20,19-31)

3. vazmena nedjelja:

Uskrsli na putu s obeshrabrenim učenicima
Bog ga uskrisi oslobodivši ga groze smrti (Dj 2,14.22 28)
Vrijeme proputovanja (1 Pt 1,17-21)
Približi im se i pode s njima (Lk 24,13-35)

4. vazmena nedjelja - Dan duhovnih zvanja:

Pastir i čuvar duša koji djeluje po sljedbenicima duhovnih zvanja
Petar zajedno s jedanaestoricom prozbori (Dj 2,14a.36-41)
Strpljivi Patnik - pastir i čuvar obraćenih (1 Pt 2,20b-25)
Tko na vrata ulazi, pastir je ovaca (Iv 10,1-10)

5. vazmena nedjelja:

Zajednica svih krštenih - svećenički narod Božji
Sedam muževa, punih Duha i mudrosti (Dj 6,1-7)
Rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk (1 Pt 2,4-9)
Proslavljeni Krist - Put, Istina i Život (Iv 14,1-12)

6. vazmena nedjelja:

Duh vjerničke radosti i nade
Nasta tako velika radost (Dj 8,5-8.14-17)
Nada koja je u nama (1 Pt 3,15-18)
Branitelj koji ostaje s nama zauvijek (Iv 14,15 21)

Svetkovina uzašašća Gospodnjega ili Spasovo:

Upravi naša srca k nebu, gdje Krist kao prvi čovjek sjedi tebi s desna
Primit ćete snagu Duha i bit ćete mi svjedoci (Dj 1,1-11)
Posjede ga sebi zdesna na nebesima (Ef 1,17 21)
Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta (Mt 28,16-20)

7. vazmena nedjelja:

U svijetu, ne od svijeta
Jednodušno postojani u molitvi (Dj 1,12-14)
Duh Božji u vama prebiva (1 Pt 4,13-16)
Za njih molim... oni su u svijetu, a ja idem k tebi (Iv 17,1-11)

Duhovi:

Događaj Crkve i sakrament crkvenosti
Duh sabire Crkvu iz različitih naroda
Potvrdom Duh Sveti ljude dublje ugrađuje u Crkvu
Vjerujem u Crkvu i Duha životvorca

Svetkovina Presvetog Trojstva:

Milost Krista, ljubav Oca i zajedništvo Duha
Bog milosrdni, milostivi i vjerni putuje sa svojim narodom (Izl 34,4-9)
Bog ljubavi i mira bit će s vama (2 Kor 13,11-13)
Sin Jedinorođenac - trajni znak ljubavi Očeve (Iv 3,16-18)

Svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove:

Vjernička hrana na životnom putovanju
Nemoj zaboraviti Gospodina, Boga svoga, koji te u pustinji hranio manom (Pnz 8,2-3.14b-16a)
Čaša koju blagoslivljamo i kruh koji lomimo (1 Kor 10,16-17)
Jelo i piće istinito (Iv 6,51-58)

Svetkovina Presvetog Srca Isusova:

Na što nas zove Isus, koji je krotka i ponizna srca?
Gospodin Bog tvoj te izabrao (Pnz 7,6-11)
Bog je ljubav (1 Iv 4,7-16)
Učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca (Mt 11,25-30)

VRIJEME KROZ GODINU

2. nedjelja kroz godinu:

Duh ostaje na njemu
Koji me od utrobe Slugom svojim načini (Iz 49,3-6)
Prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega (1 Kor 1,1-3)
Duh silazi i ostaje na njemu (Iv 1,29-34)

3. nedjelja kroz godinu:

Evanđelje o kraljevstvu nebeskom
Galileja poganska... svjetlost vidje veliku (Iz 8,24 -9,3)
Zar je Krist razdijeljen (1 Kor t,10-13.17)?
Obilazio je Galilejom propovijedajući evanđelje (Mt4,12 23)

4. nedjelja kroz godinu:

Kakvi siromasi duhom?
Skroman i čedan narod (Sef 2,3; 3,12-13)
Hvaljenje i hvalisanje (1 Kor 1,26-31)
Pristupe mu učenici i stade ih naučavati (Mt 5,1-12a)

5. nedjelja kroz godinu:

Učenički doprinos svijetu
Dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenoga (Iz 58,7-10)
Ne na mudrosti ljudskoj, nego na snazi Božjoj (1 Kor2,l-5)
Sol zemlji i svjetlo svijetu (Mt 5,13-16)

6. nedjelja kroz godinu:

Isus osnažuje Deset zapovijedi
Gospod zna svako djelo čovječje (Sir 15,15-20)
Duh nam objavi mudrost Božju (1 Kor 2,6-10)
Tko s požudom pogleda (Mt 5,17-37)

7. nedjelja kroz godinu:

Isusova nenasilna revolucija
Sveti budite, jer sam svet ja, Gospodin Bog vaš (Lev 19,12.17-18)
Neka se nitko ne hvasta ljudima (1 Kor 3,16-23)
Ljubite neprijatelje, molite za progonitelje (Mt 5,38-48)

8. nedjelja kroz godinu:

Bezbrižnost koja oslobađa za vjerničko djelovanje u svijetu
Bog se uspoređuje s majkom (Iz 49,14-15)
Gospodin će razotkriti nakane srdaca (1 Kor 4,1-5)
Ne budite zabrinuti za život svoj (Mt 6,24-34)

9. nedjelja kroz godinu:

Suprotnost između govora i postupaka, slušanja i činjenja
Nudim vam danas blagoslov i prokletstvo (Pnz 11,18.26 28)
Svi su sagriješili i potrebni su Božje slave (Rim 3,21 25a.28 30)
Kuća na stijeni i kuća na pijesku (Mt 7,21-27)

10. nedjelja kroz godinu:

Zahvalni za milosrđe Božje
Ko oblak jutarnji ljubav je vaša (Hoš 6,3-6)
Abraham se vjerom ojačao davši slavu Bogu (Rim 4,18-25)
Ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima (Mt 9,9-13)

11. nedjelja kroz godinu:

Vjerničko iskustvo kraljevstva Božjega
Vi ste vidjeli kako sam vas k sebi doveo (Izl 19,2-6a)
S Bogom se pomirismo po smrti njegova Sina (Rim 5,6-11)
Besplatno primiste, besplatno dajte (Mt 9,36 -10,8)

12. nedjelja kroz godinu:

Vjerničko oslanjanje na Božju providnost
Progonjeni i pokolebani Jeremija pouzdaje se u Boga (Jr 20,10-13)
Milost Kristova obuhvatnija od grijeha Adamova (Rim 5,12-15)
Zdravi i nezdravi strah (Mt 10,26 33)

13. nedjelja kroz godinu:

Doprinosi za materijalne potrebe naroda Božjega
Ugledna žena pozva ga k stolu (2 Kr 4,8-11.14-16a)
Kršteni u Krista Isusa (Rim 6,3-4.8-11)
Neće mu propasti plaća (Mt 10,37-42)

14. nedjelja kroz godinu:

Isus - krotki Mesija
Krotak jaše na magarcu (Zah 9,9-10)
Duh uskrslog Krista prebiva u krštenicima (Rim 8,9.11-13)
Slatki jaram krotkog Isusa (Mt 11,25-30)

15. nedjelja kroz godinu:

Kraljevstvo Božje djelotvorno po riječi Božjoj
Obistinjuje ono zbog čega je poslah (Iz 55,10-11)
Uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje (Rim 8,18-23)
Sluša i razumije pa onda, dakako, urodi i daje (Mt 13,1-23)

16. nedjelja kroz godinu:

Da ne biste sabirući kukolj iščupali i pšenicu
Poučio si narod svoj da pravednik ima biti čovječan (Mudr 12,13.16-19)
Duh moli u nama i s nama (Rim 8,26 27)
Ljudski kukolj u Božjoj pšenici (Mt 13,24-43)

17. nedjelja kroz godinu:

Vjernička mudrost pri otvaranju za novo i čuvanju starog
Dajem ti srce mudro i razumno (1 Kr 3,5.7-12)
Odlukom njegovom pozvani (Rim 8,28-30)
Iznosi novo i staro (Mt 13,44 52)

18. nedjelja kroz godinu:

Krist hranitelj zadužuje vjernike da se brinu za materijalne potrebe ljudi
Mene poslušajte i dobro ćete jesti (Iz 55,1-3)
Neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu (Rim 8,35.37-39)
Dajte im vijesti (Mt 14,13-21)

19. nedjelja kroz godinu:

Bog se objavljuje u prirodi
Ilija pred Bogom koji se otkriva u šapatu lahora (1 Kr 19,9.11-13)
Od njih je po tijelu i Krist (Rim 9,1-5)
Kad spazi vjetar, poplaši se (Mt 14,22-33)

20. nedjelja kroz godinu:

Otvorenost za vjeru stranaca
Sinovi tuđinski koji pristadoše uz Gospodina (Iz 56,1.6-7)
Neopozivi su dari Božji (Rim I 1,13-15.29-32)
Žena Kanaanka iziđe vičući (Mt 15,21 28)

21. nedjelja kroz godinu:

Služba ključeva u Crkvi Kristovoj
Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove (Iz 22,9-23)
Liturgijski usklici u Apostolovoj poslanici (Rim 11,33-36)
Jamac vjernosti Isusu i njegovu nauku (Mt 16,13 20)

22. nedjelja kroz godinu:

Osporavani prorok
Ruglo i podsmijeh povazdan (Jr 20,7-9)
Duhovno bogoslužje svagdašnjice (Rim 12,1-2)
Nije ti na pameti što je Božje, nego što je ljudsko (Mt 16,21-27)

23. nedjelja kroz godinu:

Kako vjernički opominjati a da ne vrijeđamo?
Bog proroka osposobljava i zadužuje da opominje (Ez 33,7 9)
Ljubav povezuje i prožima sve zapovijedi Božje (Rim 13,8 10)
Krist prisutan medu učenicima koji opominju i opomenu obraćenički prihvaćaju (Mt 18,15 20)

24. nedjelja kroz godinu:

Opraštati ljudima jer Božje opraštanje trebamo
Ako čovjek goji mržnju na drugog, kako može od Gospodina Tražiti ozdravljenje (Sir 27,30-28,7)?
Krist - gospodar mrtvim i živim (Rim 14,7-9)
Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti (Mt 18,21-35)

25. nedjelja kroz godinu:

Bog je dobar prema posljednjima i pravedan prema prvima
Moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti (Iz 55,6-9)
Život u tijelu omogućuje plodno djelovanje (Fil 1,20c-24,27a)
Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar (Mt 20,1-16a)?

26. nedjelja kroz godinu:

Mogućnost obraćenja i otpada
Grešnik i pravednik za Boga s osobe dostojne pažnje (Ez 21,28-32)
Raspeti i uskrsli Krist zor skromnosti (Fil 2,1-11)
Kasnije se ne predomisliste (Mt 21,28-32)

27. nedjelja kroz godinu:

Plodovi kraljevstva Božjeg u vinogradu Božjemu
Vinograd koji bog zasadi (Iz 5,1-7)
Bog mira (Fil 4,6-9)
Postade kamen zaglavni (Mt 21,33-43)

28. nedjelja kroz godinu:

Očev poziv na gozbu u čast Sinu
Bog priređuje gozbu svim narodima (Iz 25,6-10a)
S Pavlom naučiti oskudijevati i obilovati (Fil 4,12-14.19-20)
Pođite na raskršća i koga god nađete pozovite (Mt 22,1-14)

29. nedjelja kroz godinu:

Crkva i država
Bog se služi poganskim vladarom Kirom u svom planu spasenja za Izrael (Iz 45,1.4-6)
Djelotvorna vjera, zauzeta ljubav, postojana nada (1 Sol 1,1-5a)
Caru carevo, a Bogu Božje (Mt 22,15-21)

30. nedjelja kroz godinu:

Ljubav koja prelazi u konkretne čine
Siromasi i nemoćni u savezničkom narodu Božjem (Izl 22,20-26)
Obratiste se k bogu (1 Sol 1,5c-10)
Druga je ovoj slična (Mt 22,34-40)

31. nedjelja kroz godinu:

Zajednica Isusovih učenika treba predstojnike koji služe braći i sestrama
Vi ste s puta zašli (Mal 1,14b-2,2b.8-10)
Propovijedali evanđelje te radili noću i danju (1 Sol 2,7b-9.13)
Neka vam bude poslužitelj (Mt 23,1-12)

32. nedjelja kroz godinu:

Vjernički čekati
Tko radi mudrosti bdî, brzo je bezbrižan (Mudr 6,12-16)
Da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade (1 Sol 4,13-18)
Gase nam se svjetiljke (Mt 25,1-13)

33. nedjelja kroz godinu:

Marljivost u ljudskom i vjerničkom radu
Vješto radi rukama marnim (Izr 31,10-13.19-20.30-31)
Bdijmo i trijezni budimo (1 Sol 5,1-6)
Svakomu po njegovoj sposobnosti (Mt 25,14-30)

Svetkovina Krista, Kralja svega stvorenja:

Kralj koji traži da ga prepoznajemo u "ovoj najmanjoj braći"
Potražiti izgubljenu, dovesti zalutalu, poviti ranjenu, okrijepiti nemoćnu (Ez 34,11-12.15-17)
Kao što u Adamu, tako i u Kristu (1 Kor 15,20-26.28)
Kristova najmanja braća (Mt 25,31-46)

SVETKOVINE I BLAGDANI

2. veljače - Prikazanje Gospodnje ili Svijećnica:

Radosno hrlimo Spasitelju u susret
Pročistit će ih kao zlato i srebro (Mal 3,1-4)
U svemu braći sličan (Heb 2,14-18)
Starac Šimun proglasio ga slavom Izraela i svjetlom naroda (Lk 2,22-40)

19. ožujka - svetkovina sv. Josipa, zaručnika BDM:

Prisutan a nenametljiv muškarac
Potomak Davidov (2 Sam 7,4-5.12-14.16)
Abraham vjernik - slika Josipa vjernika (Rim 4,13.16-18.22)
Otac tvoj i ja žalosni smo te tražili (Lk 2,41-51)

25. ožujka - svetkovina navještenja Gospodinova:

Utjelovio se po Duhu Svetom od Djevice Marije
Emanuelova majka (Iz 7,10-14)
Tijelo si mi pripravio (Heb 10,4-10)
Duh Sveti sići će na te (Lk 1,26-38)

29. lipnja - svetkovina sv. Petra i Pavla:

Svaki na svoj način okupili Kristovu Crkvu
Konzervativni Petar, vođa misija među Židovima
Progresivni Pavao, vođa misija među podanima

15. kolovoza - svetkovina uznesenja blažene Djevice Marije:

Početak i slika, putokaz i utjeha putničkom narodu Božjem
Dijete njezino bi uzeto k Bogu, a Žena pobježe u pustinju (Otk 12,1-10)
Po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih (1 Kor 15,20-27)
Blažena ti što povjerova (Lk 1,39-56)

1. studenoga - svetkovina svih svetih:

Onamo u vjeri i mi putujemo, ohrabreni njihovim zagovorom i primjerom
Ubijelili su haljine svoje u krvi Jaganjčevoj (Otk 7,2-4.9-14)
Vidjet ćemo ga kao što jest (1 Iv 3,1-3)
Podnošenje određenih stanja i poduzimanje određenih akcija (Mt 5,1-12)

2. studenoga - spomen svih vjernih mrtvih:

Jedini je htio umrijeti da mi zauvijek živimo
Probudit će se jedni za vječni život, drugi za sramotu (Dan 12,1-3)
Živimo li ili umiremo - Gospodinovi smo (Rim 14,7-9.10b-12)
Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj (Lk 23,44-49; 24,1-6a)

8. prosinca - svetkovina bezgrešnog začeća BDM:

Izuzeta od sveopće grešnosti jer je majka sveopćeg Spasitelja
Sveopća grešnost prvih i ostalih ljudi (Post 3,9-15.20)
Predodredi nas za posinstvo, za sebe (Ef 1,3-6.11-12)
Milosti puna... službenica Gospodnja (Lk 1,26-38)

26. prosinca - blagdan sv. Stjepana, prvomučenika:

Učenički hod za Učiteljem koji oprašta
Židov helenist i sljedbenik Isusov (Dj 6,8-10; 7,54-59)
Duh Oca vašega govori u vama (Mt 10,17-22)

Misijska nedjelja (pretposljednja u listopadu):

Misije su uključivanje svih naroda u spasenjsku moć Uskrsloga
Postavit ću te za svjetlost narodima (Iz 49,1-6)
Braća nam iziđoše u susret (Dj 28,11-16.30-31)
Učinite mojim učenicima sve narode (Mt 28,16-20)

Duhovna obnova i srebrna misa fra Ljubomira Šimunovića

London,  Pon, 27. Lip. 2022.

Duhovna obnova i srebrna misa fra Ljubomira Šimunovića

U subotu i nedjelju, 25. i 26. lipnja 2022., održana je u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Londonu duhovna obnova pod naslovom: “Koje li nade u pozivu njegovu”

Proslava u čast Divi Grabovčevoj na Kedžari

Grabovica,  Pon, 27. Lip. 2022.

Proslava u čast Divi Grabovčevoj na Kedžari

Brojni hodočasnici proslavit će u nedjelju, 3. srpnja, na Kedžari “Divin dan”, dan posvećen Divi Grabovčevoj

Papa neokatekumenima: Pronosite svijetom evanđelje, uvijek s Crkvom, uvijek u Crkvi

Vatikan,  Pon, 27. Lip. 2022.

Papa neokatekumenima: Pronosite svijetom evanđelje, uvijek s Crkvom, uvijek u Crkvi

Sveti Otac u audijenciju primio članove Neokatekumenskoga puta, te poslao 430 obitelji u misije na najsiromašnija i sekularizirana područja svijeta: „Hvala vam na vašoj velikodušnosti. Hodite zajedno s biskupom, on je poglavar mjesne Crkve“

Nigerija: Ubijena dvojica katoličkih svećenika; oslobođeni vlč. Ojapa i Okpara

Auchi,  Pon, 27. Lip. 2022.

Nigerija: Ubijena dvojica katoličkih svećenika; oslobođeni vlč. Ojapa i Okpara

Katoličke biskupije Auchi i Kaduna tuguju zbog smrti vlč. Christophera Odije i vlč. Vitusa Boroge, koji su ubijeni u nigerijskim državama Edo i Kaduna