Biblijski komentar misnih čitanja u godini A

Godina A

Matejevo evanđelje u našoj misi


Uto, 06. Lis. 2020.

VRIJEME DOŠAŠĆA I BOŽIĆA

1. nedjelja došašća:

U prolazu zemaljskim životom nauči nas ljubiti vječna dobra
Dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo svjetlosti (Iz 2,1-5)
Zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom (Rim 13,11-14)
Budite pripravni (Mt 24,37-44)

2. nedjelja došašća:

Obraćenje vjernika - otvaranje za ono što Bog sprema
Zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom (Iz 11,1-10)
Kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju (Rim 15,4-9)
Obratite se, jer približilo se kraljevstvo nebesko (Mt 3,1-12)

3. nedjelja došašća:

"Djela Kristova" zbunjuju Krstitelja
Pjesma povratnika (Iz 35,1-6a.10)
Ratar iščekuje dragocjeni urod (Jak 5,7-10)
Blago onom tko se ne sablazni o mene (Mt 11,2-11)

4. nedjelja došašća:

Emanuel, Sin Davidov
Emanuel - znak Boga naklonjenoga ljudima (Iz 7,10-14)
Evanđelje o Sinu Božjem, potomku Davidovu po tijelu (Rim 1,1-7)
Josip, sin Davidov; uključuje Emanuela u židovski narod (Mt 1,18-24)

Božić - polnoćka:

Rodio se Bog i čovjek usred stajice
Svjetlost jarka osvanu (Iz 9,1-6)
Razumno, pravedno i pobožno (Tit 2,11-14)
Miljenici njegovi (Lk 2,1-14)

Božić - misa zornica:

O pastiri, čudo novo
Zajedno se radujte (Iz 62,11-12)
Čovjekoljublje Božje (Tit 3,4-7)
Događaj koji nam obznani Gospodin (Lk 2,15-20)

Božić - danja misa:

Mi smrtni ljudi zauvijek smo počašćeni
Oglašuje sreću, navješćuje spasenje (Iz 52,7-10)
Progovori nam u Sinu (Heb 1,16)
Tijelom postade i nastani se medu nama (Iv I,1-18)

Nedjelja po Božiću - blagdan Svete Obitelji:

Muškost dokazivana radom i brigom za obitelj
Pomozi oca svoga u starosti (Sir 3,2-6.12-14)
Ne budite osorni prema njima (Kol 3,12-21)
Uzme dijete i njegovu majku (Mt 2,13-15.19-23)

Osmina Božića - svetkovina sv. Bogorodice Marije i Nova godina:

Ti svako dobro počinješ i dovršavaš
Neka pogled svoj svrati na te i mir ti donese (Br 6,22-27)
Odasla Sina da primimo posinstvo (Gal 4,4-7)
Prebiraše ih u svom srcu (Lk 2,16 21)

Bogojavljenje:

Subaštinici, sutijelo i sudionici obećanja u Kristu Isusu po evanđelju
K tvojoj svjetlosti koračaju narodi (Iz 60,1-b)
Subaštinici obećanja u Kristu - po evanđelju (Ef 3,2-6)
Mudraci s Istoka pojaviše se u Jeruzalemu (Mt 2,1-12)

Nedjelja po Bogojavljenju - Krštenje Isusovo:

Sin zbog spremnosti na ispunjavanje sve pravednosti
Sluga Božji u skrovitosti obavlja svoje poslanje (Iz 42,1-4.6-7)
Bog pomaza Isusa Duhom Svetim i snagom (Dj 10,34-38)
Dolikuje da ispunimo svu pravednost (Mt 3,13-17)

VRIJEME KORIZME I VAZMA

1. korizmena nedjelja:

Poslušnošću Bogu u kušnjama Isus liječi sveopću grešnost
Tada se obadvoma otvore oči (Post 2,7-9; 3,1 7)
Kao što su neposluhom jednoga mnogi postali grešnici, tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici (Rim 5,12-19)
Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi (Mt 4,1-11)

2. korizmena nedjelja:

Isus - voda puta u eshatonsko preobraženje
Abraham se zaputi kako mu je Gospodin rekao (Post 12,1-4a)
Obeskrijepi smrt i učini da zasja život (2 Tim 1,8b-10)
Slušajte ga i kad ide u smrt (Mt 17,1 9)

3. korizmena nedjelja:

Voda živa koju dariva Krist
Masa i Meriba (Izl 17,3-7)
Ljubav Božja razlivena u nas po Duhu Svetom (Rim 5,1-2.5-8)
Ja sam koji s tobom govorim (Iv 4,5-42)

4. korizmena nedjelja:

Svjetlost u Gospodinu
Gospodin gleda što je u srcu (1 Sam 16,1b.6-7.10-13a)
Kao djeca svjetlosti hodite (Ef 5,8-14)
Što kažeš o njemu? Otvorio ti je oči! (Iv 9,1-41)

5. korizmena nedjelja:

Isus sada daje život koji traje vječno
Duh svoj udahnut ću u vas da oživite (Ez 37,12-14)
Oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu (Rim 8,8-11)
Ja sam uskrsnuće i život (Iv 11,1-45)

6. korizmena nedjelja - Cvjetnica:

Sabiranje Crkve pod križem Isusovim
Lica svojega ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja (Iz 50,4-7)
Poslušan do smrti na križu (Fil 2,6-11)
Vjerni Židovi i prvenci pogana pod križem ulaze u Crkvu (Mt 26,14 -27,66)

Sveto trodnevlje - vrhunac liturgijske godine

Veliki četvrtak:

Večera Gospodnja -žrtva i gozba kojom se konstituira Crkva
Pasha Židova - slika kršćanske Pashe (Izl 12,1-14)
Najstariji izvještaj o ustanovi euharistije (1 Kor 11,23 26)
Ponizni domaćin na gozbi ljubavi (Iv 13,1-15)

Veliki petak:

Drvo križa na kom je visio Spas svijeta
Muka Isusova po Ivanu (Iv 18,1 -19,42)
Sveopća molitva Crkve na dan Kristove smrti
Klanjanje križu
Pričest plodovima ranije mise

Vazmeno bdjenje:

Ova noć Kristove vjerne oslobađa od grijeha, vraća milost i pridružuje svetima
Služba svjetla
Služba riječi
Krsna služba

Uskrs - danja misa:

Naša vjera u Uskrsloga temelji se na doživljajima povijesnih svjedoka
Bog ga uskrisi i dade mu da se očituje predodređenim svjedocima (Dj 10,34.37-43)
Žrtvovana je Pasha naša, Krist (1 Kor 5,6-8)
Vidje i povjerova (Iv 20,1-9)

2. vazmena - Bijela nedjelja:

Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju
Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni (Dj 2,42-47)
U njega, iako ga još ne gledate, vjerujete (1 Pt 1,3 9)
Gospodin moj i Bog moj (Iv 20,19-31)

3. vazmena nedjelja:

Uskrsli na putu s obeshrabrenim učenicima
Bog ga uskrisi oslobodivši ga groze smrti (Dj 2,14.22 28)
Vrijeme proputovanja (1 Pt 1,17-21)
Približi im se i pode s njima (Lk 24,13-35)

4. vazmena nedjelja - Dan duhovnih zvanja:

Pastir i čuvar duša koji djeluje po sljedbenicima duhovnih zvanja
Petar zajedno s jedanaestoricom prozbori (Dj 2,14a.36-41)
Strpljivi Patnik - pastir i čuvar obraćenih (1 Pt 2,20b-25)
Tko na vrata ulazi, pastir je ovaca (Iv 10,1-10)

5. vazmena nedjelja:

Zajednica svih krštenih - svećenički narod Božji
Sedam muževa, punih Duha i mudrosti (Dj 6,1-7)
Rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk (1 Pt 2,4-9)
Proslavljeni Krist - Put, Istina i Život (Iv 14,1-12)

6. vazmena nedjelja:

Duh vjerničke radosti i nade
Nasta tako velika radost (Dj 8,5-8.14-17)
Nada koja je u nama (1 Pt 3,15-18)
Branitelj koji ostaje s nama zauvijek (Iv 14,15 21)

Svetkovina uzašašća Gospodnjega ili Spasovo:

Upravi naša srca k nebu, gdje Krist kao prvi čovjek sjedi tebi s desna
Primit ćete snagu Duha i bit ćete mi svjedoci (Dj 1,1-11)
Posjede ga sebi zdesna na nebesima (Ef 1,17 21)
Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta (Mt 28,16-20)

7. vazmena nedjelja:

U svijetu, ne od svijeta
Jednodušno postojani u molitvi (Dj 1,12-14)
Duh Božji u vama prebiva (1 Pt 4,13-16)
Za njih molim... oni su u svijetu, a ja idem k tebi (Iv 17,1-11)

Duhovi:

Događaj Crkve i sakrament crkvenosti
Duh sabire Crkvu iz različitih naroda
Potvrdom Duh Sveti ljude dublje ugrađuje u Crkvu
Vjerujem u Crkvu i Duha životvorca

Svetkovina Presvetog Trojstva:

Milost Krista, ljubav Oca i zajedništvo Duha
Bog milosrdni, milostivi i vjerni putuje sa svojim narodom (Izl 34,4-9)
Bog ljubavi i mira bit će s vama (2 Kor 13,11-13)
Sin Jedinorođenac - trajni znak ljubavi Očeve (Iv 3,16-18)

Svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove:

Vjernička hrana na životnom putovanju
Nemoj zaboraviti Gospodina, Boga svoga, koji te u pustinji hranio manom (Pnz 8,2-3.14b-16a)
Čaša koju blagoslivljamo i kruh koji lomimo (1 Kor 10,16-17)
Jelo i piće istinito (Iv 6,51-58)

Svetkovina Presvetog Srca Isusova:

Na što nas zove Isus, koji je krotka i ponizna srca?
Gospodin Bog tvoj te izabrao (Pnz 7,6-11)
Bog je ljubav (1 Iv 4,7-16)
Učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca (Mt 11,25-30)

VRIJEME KROZ GODINU

2. nedjelja kroz godinu:

Duh ostaje na njemu
Koji me od utrobe Slugom svojim načini (Iz 49,3-6)
Prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega (1 Kor 1,1-3)
Duh silazi i ostaje na njemu (Iv 1,29-34)

3. nedjelja kroz godinu:

Evanđelje o kraljevstvu nebeskom
Galileja poganska... svjetlost vidje veliku (Iz 8,24 -9,3)
Zar je Krist razdijeljen (1 Kor t,10-13.17)?
Obilazio je Galilejom propovijedajući evanđelje (Mt4,12 23)

4. nedjelja kroz godinu:

Kakvi siromasi duhom?
Skroman i čedan narod (Sef 2,3; 3,12-13)
Hvaljenje i hvalisanje (1 Kor 1,26-31)
Pristupe mu učenici i stade ih naučavati (Mt 5,1-12a)

5. nedjelja kroz godinu:

Učenički doprinos svijetu
Dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenoga (Iz 58,7-10)
Ne na mudrosti ljudskoj, nego na snazi Božjoj (1 Kor2,l-5)
Sol zemlji i svjetlo svijetu (Mt 5,13-16)

6. nedjelja kroz godinu:

Isus osnažuje Deset zapovijedi
Gospod zna svako djelo čovječje (Sir 15,15-20)
Duh nam objavi mudrost Božju (1 Kor 2,6-10)
Tko s požudom pogleda (Mt 5,17-37)

7. nedjelja kroz godinu:

Isusova nenasilna revolucija
Sveti budite, jer sam svet ja, Gospodin Bog vaš (Lev 19,12.17-18)
Neka se nitko ne hvasta ljudima (1 Kor 3,16-23)
Ljubite neprijatelje, molite za progonitelje (Mt 5,38-48)

8. nedjelja kroz godinu:

Bezbrižnost koja oslobađa za vjerničko djelovanje u svijetu
Bog se uspoređuje s majkom (Iz 49,14-15)
Gospodin će razotkriti nakane srdaca (1 Kor 4,1-5)
Ne budite zabrinuti za život svoj (Mt 6,24-34)

9. nedjelja kroz godinu:

Suprotnost između govora i postupaka, slušanja i činjenja
Nudim vam danas blagoslov i prokletstvo (Pnz 11,18.26 28)
Svi su sagriješili i potrebni su Božje slave (Rim 3,21 25a.28 30)
Kuća na stijeni i kuća na pijesku (Mt 7,21-27)

10. nedjelja kroz godinu:

Zahvalni za milosrđe Božje
Ko oblak jutarnji ljubav je vaša (Hoš 6,3-6)
Abraham se vjerom ojačao davši slavu Bogu (Rim 4,18-25)
Ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima (Mt 9,9-13)

11. nedjelja kroz godinu:

Vjerničko iskustvo kraljevstva Božjega
Vi ste vidjeli kako sam vas k sebi doveo (Izl 19,2-6a)
S Bogom se pomirismo po smrti njegova Sina (Rim 5,6-11)
Besplatno primiste, besplatno dajte (Mt 9,36 -10,8)

12. nedjelja kroz godinu:

Vjerničko oslanjanje na Božju providnost
Progonjeni i pokolebani Jeremija pouzdaje se u Boga (Jr 20,10-13)
Milost Kristova obuhvatnija od grijeha Adamova (Rim 5,12-15)
Zdravi i nezdravi strah (Mt 10,26 33)

13. nedjelja kroz godinu:

Doprinosi za materijalne potrebe naroda Božjega
Ugledna žena pozva ga k stolu (2 Kr 4,8-11.14-16a)
Kršteni u Krista Isusa (Rim 6,3-4.8-11)
Neće mu propasti plaća (Mt 10,37-42)

14. nedjelja kroz godinu:

Isus - krotki Mesija
Krotak jaše na magarcu (Zah 9,9-10)
Duh uskrslog Krista prebiva u krštenicima (Rim 8,9.11-13)
Slatki jaram krotkog Isusa (Mt 11,25-30)

15. nedjelja kroz godinu:

Kraljevstvo Božje djelotvorno po riječi Božjoj
Obistinjuje ono zbog čega je poslah (Iz 55,10-11)
Uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje (Rim 8,18-23)
Sluša i razumije pa onda, dakako, urodi i daje (Mt 13,1-23)

16. nedjelja kroz godinu:

Da ne biste sabirući kukolj iščupali i pšenicu
Poučio si narod svoj da pravednik ima biti čovječan (Mudr 12,13.16-19)
Duh moli u nama i s nama (Rim 8,26 27)
Ljudski kukolj u Božjoj pšenici (Mt 13,24-43)

17. nedjelja kroz godinu:

Vjernička mudrost pri otvaranju za novo i čuvanju starog
Dajem ti srce mudro i razumno (1 Kr 3,5.7-12)
Odlukom njegovom pozvani (Rim 8,28-30)
Iznosi novo i staro (Mt 13,44 52)

18. nedjelja kroz godinu:

Krist hranitelj zadužuje vjernike da se brinu za materijalne potrebe ljudi
Mene poslušajte i dobro ćete jesti (Iz 55,1-3)
Neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu (Rim 8,35.37-39)
Dajte im vijesti (Mt 14,13-21)

19. nedjelja kroz godinu:

Bog se objavljuje u prirodi
Ilija pred Bogom koji se otkriva u šapatu lahora (1 Kr 19,9.11-13)
Od njih je po tijelu i Krist (Rim 9,1-5)
Kad spazi vjetar, poplaši se (Mt 14,22-33)

20. nedjelja kroz godinu:

Otvorenost za vjeru stranaca
Sinovi tuđinski koji pristadoše uz Gospodina (Iz 56,1.6-7)
Neopozivi su dari Božji (Rim I 1,13-15.29-32)
Žena Kanaanka iziđe vičući (Mt 15,21 28)

21. nedjelja kroz godinu:

Služba ključeva u Crkvi Kristovoj
Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove (Iz 22,9-23)
Liturgijski usklici u Apostolovoj poslanici (Rim 11,33-36)
Jamac vjernosti Isusu i njegovu nauku (Mt 16,13 20)

22. nedjelja kroz godinu:

Osporavani prorok
Ruglo i podsmijeh povazdan (Jr 20,7-9)
Duhovno bogoslužje svagdašnjice (Rim 12,1-2)
Nije ti na pameti što je Božje, nego što je ljudsko (Mt 16,21-27)

23. nedjelja kroz godinu:

Kako vjernički opominjati a da ne vrijeđamo?
Bog proroka osposobljava i zadužuje da opominje (Ez 33,7 9)
Ljubav povezuje i prožima sve zapovijedi Božje (Rim 13,8 10)
Krist prisutan medu učenicima koji opominju i opomenu obraćenički prihvaćaju (Mt 18,15 20)

24. nedjelja kroz godinu:

Opraštati ljudima jer Božje opraštanje trebamo
Ako čovjek goji mržnju na drugog, kako može od Gospodina Tražiti ozdravljenje (Sir 27,30-28,7)?
Krist - gospodar mrtvim i živim (Rim 14,7-9)
Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti (Mt 18,21-35)

25. nedjelja kroz godinu:

Bog je dobar prema posljednjima i pravedan prema prvima
Moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti (Iz 55,6-9)
Život u tijelu omogućuje plodno djelovanje (Fil 1,20c-24,27a)
Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar (Mt 20,1-16a)?

26. nedjelja kroz godinu:

Mogućnost obraćenja i otpada
Grešnik i pravednik za Boga s osobe dostojne pažnje (Ez 21,28-32)
Raspeti i uskrsli Krist zor skromnosti (Fil 2,1-11)
Kasnije se ne predomisliste (Mt 21,28-32)

27. nedjelja kroz godinu:

Plodovi kraljevstva Božjeg u vinogradu Božjemu
Vinograd koji bog zasadi (Iz 5,1-7)
Bog mira (Fil 4,6-9)
Postade kamen zaglavni (Mt 21,33-43)

28. nedjelja kroz godinu:

Očev poziv na gozbu u čast Sinu
Bog priređuje gozbu svim narodima (Iz 25,6-10a)
S Pavlom naučiti oskudijevati i obilovati (Fil 4,12-14.19-20)
Pođite na raskršća i koga god nađete pozovite (Mt 22,1-14)

29. nedjelja kroz godinu:

Crkva i država
Bog se služi poganskim vladarom Kirom u svom planu spasenja za Izrael (Iz 45,1.4-6)
Djelotvorna vjera, zauzeta ljubav, postojana nada (1 Sol 1,1-5a)
Caru carevo, a Bogu Božje (Mt 22,15-21)

30. nedjelja kroz godinu:

Ljubav koja prelazi u konkretne čine
Siromasi i nemoćni u savezničkom narodu Božjem (Izl 22,20-26)
Obratiste se k bogu (1 Sol 1,5c-10)
Druga je ovoj slična (Mt 22,34-40)

31. nedjelja kroz godinu:

Zajednica Isusovih učenika treba predstojnike koji služe braći i sestrama
Vi ste s puta zašli (Mal 1,14b-2,2b.8-10)
Propovijedali evanđelje te radili noću i danju (1 Sol 2,7b-9.13)
Neka vam bude poslužitelj (Mt 23,1-12)

32. nedjelja kroz godinu:

Vjernički čekati
Tko radi mudrosti bdî, brzo je bezbrižan (Mudr 6,12-16)
Da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade (1 Sol 4,13-18)
Gase nam se svjetiljke (Mt 25,1-13)

33. nedjelja kroz godinu:

Marljivost u ljudskom i vjerničkom radu
Vješto radi rukama marnim (Izr 31,10-13.19-20.30-31)
Bdijmo i trijezni budimo (1 Sol 5,1-6)
Svakomu po njegovoj sposobnosti (Mt 25,14-30)

Svetkovina Krista, Kralja svega stvorenja:

Kralj koji traži da ga prepoznajemo u "ovoj najmanjoj braći"
Potražiti izgubljenu, dovesti zalutalu, poviti ranjenu, okrijepiti nemoćnu (Ez 34,11-12.15-17)
Kao što u Adamu, tako i u Kristu (1 Kor 15,20-26.28)
Kristova najmanja braća (Mt 25,31-46)

SVETKOVINE I BLAGDANI

2. veljače - Prikazanje Gospodnje ili Svijećnica:

Radosno hrlimo Spasitelju u susret
Pročistit će ih kao zlato i srebro (Mal 3,1-4)
U svemu braći sličan (Heb 2,14-18)
Starac Šimun proglasio ga slavom Izraela i svjetlom naroda (Lk 2,22-40)

19. ožujka - svetkovina sv. Josipa, zaručnika BDM:

Prisutan a nenametljiv muškarac
Potomak Davidov (2 Sam 7,4-5.12-14.16)
Abraham vjernik - slika Josipa vjernika (Rim 4,13.16-18.22)
Otac tvoj i ja žalosni smo te tražili (Lk 2,41-51)

25. ožujka - svetkovina navještenja Gospodinova:

Utjelovio se po Duhu Svetom od Djevice Marije
Emanuelova majka (Iz 7,10-14)
Tijelo si mi pripravio (Heb 10,4-10)
Duh Sveti sići će na te (Lk 1,26-38)

29. lipnja - svetkovina sv. Petra i Pavla:

Svaki na svoj način okupili Kristovu Crkvu
Konzervativni Petar, vođa misija među Židovima
Progresivni Pavao, vođa misija među podanima

15. kolovoza - svetkovina uznesenja blažene Djevice Marije:

Početak i slika, putokaz i utjeha putničkom narodu Božjem
Dijete njezino bi uzeto k Bogu, a Žena pobježe u pustinju (Otk 12,1-10)
Po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih (1 Kor 15,20-27)
Blažena ti što povjerova (Lk 1,39-56)

1. studenoga - svetkovina svih svetih:

Onamo u vjeri i mi putujemo, ohrabreni njihovim zagovorom i primjerom
Ubijelili su haljine svoje u krvi Jaganjčevoj (Otk 7,2-4.9-14)
Vidjet ćemo ga kao što jest (1 Iv 3,1-3)
Podnošenje određenih stanja i poduzimanje određenih akcija (Mt 5,1-12)

2. studenoga - spomen svih vjernih mrtvih:

Jedini je htio umrijeti da mi zauvijek živimo
Probudit će se jedni za vječni život, drugi za sramotu (Dan 12,1-3)
Živimo li ili umiremo - Gospodinovi smo (Rim 14,7-9.10b-12)
Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj (Lk 23,44-49; 24,1-6a)

8. prosinca - svetkovina bezgrešnog začeća BDM:

Izuzeta od sveopće grešnosti jer je majka sveopćeg Spasitelja
Sveopća grešnost prvih i ostalih ljudi (Post 3,9-15.20)
Predodredi nas za posinstvo, za sebe (Ef 1,3-6.11-12)
Milosti puna... službenica Gospodnja (Lk 1,26-38)

26. prosinca - blagdan sv. Stjepana, prvomučenika:

Učenički hod za Učiteljem koji oprašta
Židov helenist i sljedbenik Isusov (Dj 6,8-10; 7,54-59)
Duh Oca vašega govori u vama (Mt 10,17-22)

Misijska nedjelja (pretposljednja u listopadu):

Misije su uključivanje svih naroda u spasenjsku moć Uskrsloga
Postavit ću te za svjetlost narodima (Iz 49,1-6)
Braća nam iziđoše u susret (Dj 28,11-16.30-31)
Učinite mojim učenicima sve narode (Mt 28,16-20)


XX. Generalni kapitul Družbe sestara Presvetog Srca Isusova

Zagreb,  Uto, 16. Srp. 2024.

XX. Generalni kapitul Družbe sestara Presvetog Srca Isusova

U Kući utemeljenja u Rijeci od 6. do 14. srpnja slavljen je XX. Generalni kapitul Družbe sestara Presvetog Srca Isusova

Ljeto u Kršćanskoj sadašnjosti: Duhovna knjiga – tvoja ljetna oaza!

Hrvatska / Bosna i Hercegovina,  Uto, 16. Srp. 2024.

Ljeto u Kršćanskoj sadašnjosti: Duhovna knjiga – tvoja ljetna oaza!

Kršćanska sadašnjost ovoga ljeta donosi osvježavajuće popuste za sve ljubitelje dobre knjige prožete kršćanskim nadahnućem

Radovi na “risovačkoj ljepotici” privode se kraju

Risovac,  Uto, 16. Srp. 2024.

Radovi na “risovačkoj ljepotici” privode se kraju

Na Risovcu, u blizini Blidinjskog jezera, gradi se nova crkva. Cilj izgradnje je da domaći stanovnici, ali i sve veći broj vjernika koji provode vikend na Risovcu i Blidinju mogu sudjelovati na nedjeljnoj misi.

Povijesni dan za Hrvate u Mississaugi. Okupljene posebno dirnule župnikove riječi: Vidite li ovu rijeku?

Mississaugi,  Uto, 16. Srp. 2024.

Povijesni dan za Hrvate u Mississaugi. Okupljene posebno dirnule župnikove riječi: Vidite li ovu rijeku?

Hrvati u Južnom Ontariju okupili su se u nedjelju na veličanstvenom slavlju mlade mise dvojice braće svećenika Krešimira i Marka Bušića.