​​​​​​​Oko 230 svećenika na čelu s nadbiskupom Vukšićem sudjelovalo na 30. Saboru Vrhbosanske nadbiskupije

Sabor svećenika Vrhbosanske nadbiskupije, koji je prvi put održan prije 30 godina ratne 1994. u Franjevačkom samostanu u Visokom, upriličen je, 10. travnja 2024. u prostorijama Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu


Sarajevo,  Sri, 10. Tra. 2024.

​​​​​​​Oko 230 svećenika na čelu s nadbiskupom Vukšićem sudjelovalo na 30. Saboru Vrhbosanske nadbiskupije

Sabor svećenika Vrhbosanske nadbiskupije, koji je prvi put održan prije 30 godina ratne 1994. u Franjevačkom samostanu u Visokom, upriličen je, 10. travnja 2024. u prostorijama Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu. Na ovaj 30. Sabor došlo je iz raznih dijelova nadbiskupije oko 230 dijecezanskih i redovničkih svećenika koji djeluju u pastoralu ili obnašaju druge službe na teritoriju Vrhbosanske nadbiskupije kako bi, na čelu sa svojim nadbiskupom Tomom Vukšićem, molili i promišljali o aktualnim pitanjima na razini mjesne Crkve vrhbosanske kao dijela sveopće Crkve.

Susret je započeo Euharistijskim slavljem koje je u crkvi sv. Ćirila i Metoda u okviru zdanja Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa predvodio nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić u zajedništvu s nadbiskupom vrhbosanskim u miru kardinalom Vinkom Puljićem i uz koncelebraciju velikog broja svećenika te asistenciju trojice đakona. Kod oltara su asistirali te liturgijsko pjevanje animirali bogoslovi pod ravnanjem profesora liturgike vlč. Ivana Rake.

Riječi pozdrava i dobrodošlice na početku Svete mise uputio je rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa preč. Zdenko Spajić.

„Ponovno smo okupljeni na godišnji redoviti sabor svećenika koji žive i djeluju u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. I velika hvala dragomu Bogu što se ovo vrlo korisno i drago događanje, njegovim moćnim blagoslovom i predanim nastojanjem braće, odavno pretvorilo u lijepu tradiciju koja traje već tri desetljeća. Te molimo Božji blagoslov da se ovo dobro djelo, koje je započelo i organizira se njemu na slavu i za duhovno dobro nas svećenika i sve ostale braće i sestara, sretno nastavi i traje za napredak Crkve Kristove i za dobro svih ljudi“, kazao je nadbiskup Vukšić na početku svoje propovijedi dodajući da se sjećaju „također svih koji su, svojim znanjem, voljom, konkretnim i samozatajnim nastojanjem, doprinosili da se ovi sabori mogu događati“. „Zahvaljujemo im i za sve njih danas ponizno molimo Božji blagoslov, a posebice za pokojnu braću koji su kroz protekle godine sudjelovali na saborima i davali svoj doprinos, a Gospodin ih je u međuvremenu s ovoga svijeta pozvao k sebi“, kazao je vrhbosanski nadbiskup podsjećajući da će se i ovaj susret, kao i svi dosadašnji, sastojati od molitvenoga i radnoga dijela.

„Sa željom da ovaj susret obnovi našu ljubav prema Crkvi i Nadbiskupiji, potvrdi naše bratsko i svećeničko zajedništvo i ojača naše služenje narodu Božjemu u ovomu dijelu svijeta, te tako donese željene i potrebne duhovne i pastoralne plodove, za uspjeh ovoga i svih ostalih dušobrižničkih pothvata naše Crkve u kojima sudjelujemo, izgovaramo riječi poznate molitve: Djela naša, molimo, Gospodine, milošću svojom preteci i pomoću prati, da svaka naša molitva i radnja vazda s tobom počinje i tako započeta da se s tobom dovršuje“, rekao je nadbiskup Tomo te iznio razmatranje na misna čitanja iz Djela apostolskih (5,17-26) i iz Ivanova evanđelja (3,16-21).

„Sveti pisac u naviještenom odlomku iz Djela apostolskih pripovijeda kako su apostoli po drugi put bili izloženi optužbama i progonima zbog toga što su propovijedali istinu o Isusovu uskrsnuću. Prva njihova kušnja završila je prilično bezbolno jer su bili samo upozoreni tako što im je naređeno da šute u vezi s imenom Isusovim. No kao što se već u tom času moglo predvidjeti da tu prijetnju apostoli neće poslušati, tako je i bilo. I upravo zato bili su ovaj put čak zatvoreni jer: 'podiže se veliki svećenik i sve njegove pristaše - sljedba saducejska. Puni zavisti, pohvataju apostole i strpaju ih u javnu tamnicu' (Dj 5,17-18)“, rekao je nadbiskup Vukšić te pojasnio da je „kršćanska zajednica ovaj odlomak iz Djela apostolskih, osim kao povijesni izvještaj, doživljavala i propovjednički tumačila i kao nakanu svetoga pisca da upozori na zaštitu koju Bog pruža glasnicima evanđelja i da ohrabri Isusove propovjednike i svjedoke svakoga vremena da Bog svojih ne zaboravlja, osobito u teškim situacijama“.

„Jer kad Bog hoće da njegova stvar uspije, i kad propovjednik želi biti samo glasnik Božje poruke i sredstvo Božje volje i dobrote, kao što je u ovom primjeru bio slučaj s navjestiteljima Evanđelja, onda njegova svemoć učini nemoćnim svako ljudsko protivljenje. Bog se zauzeo u korist svojih apostola te je anđeo Gospodnji noću otvorio vrata tamnice, izveo ih i kazao im da ponovno pođu u Hram i postojano navješćuju narodu sve riječi Života ovoga, to jest da kao svjedoci Božje dobrote ponovno uđu u rizik još većih muka, a oni su, poslušni riječi nebeskoga glasnika, u praskozorje opet ušli u Hram i naučavali (usp. Dj 5,19-21) i tako nastavili poslanje koje im je bilo povjereno“, kazao je nadbiskup Vukšić.

„Današnji odlomak iz Ivanova evanđelja započinje riječima: 'Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu'. I osim što objavljuju bitan sadržaj Božje poruke, one su vrlo važne kao pouka za svećenikovo djelovanje, za njegov odnos prema svijetu i ponašanje prema ljudima. Smisao ovih riječi je da druga osoba Presvetoga Trojstva nije u Isusu postala čovjek zato da osudi svijet i tako ga odbaci, nego da cijelomu svijetu po Isusu Kristu bude ponuđeno spasenje... Ljubav Božja prema svijetu, koja se očitovala u Isusu po njegovu djelu spasenja, je osnovna poruka cjelokupnoga naviještanja Crkve i temeljni sadržaj propovijedanja svakog Isusova apostola“, kazao je vrhbosanski nadbiskup te na kraju poručio svećenicima: „Draga braćo, vršite službu po uzoru Isusovih apostola i navješćujte narodu sve riječi Života! Budite svjedoci Božjega milosrđa i strpljivi odgojitelji duša, a svojim životom budite uzori stada na zajedničkom putu obraćenja i posvećenja. Pri tomu imajte vjeru da Bog svojih nikada ne ostavlja. Jer sȁmo tko čini istinu, dolazi k svjetlosti i biva bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena (usp. Iv 3,21)“.

Radni dio Sabora održan je u dvorani Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije. Moderator je bio generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić, a zapisnik je vodio kancelar preč. Mladen Kalfić.

U svom uvodnom pozdravu nadbiskup Vukšić je još jednom poželio dobrodošlicu svima ističući da ga beskrajno raduje dolazak svećenika i svaki njihov doprinos te posebno zajedničko Euharistijsko slavlje i njihov ozbiljan pristup ovom susretu. Zahvalio je svima koji sudjeluju u organizaciji susreta te poželio da sve bude na Božju slavu i dobro svih ljudi. Prenio je ispriku provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene koji se nalazi u pohodu svojoj subraći na Kosovu. „Raduje me što i na ovakav način gradimo zajedništvo našeg prezbiterija. Neka dragi Bog blagoslovi naše zajedništvo“, poželio je nadbiskup Vukšić.

U uvodnoj riječi mons. Slađan Ćosić je spomenuo da je „već više od tradicije postalo da se dijecezanski i redovnički svećenici, koji sudjeluju u pastoralnom poslanju i djelovanju unutar župnih i ostalih biskupijskih i redovničkih zajednica i ustanova, okupljanju u srijedu druge uskrsne nedjelje na Sabor, tijekom kojega sudjeluju u Euharistijskom slavlju s mjesnim biskupom i promišljaju o temama koje dotiču život opće i mjesne Crkve, sa svrhom trajne izobrazbe i usavršavanja u vršenju raznih službi i poslanja u Crkvi“. Istaknuo je da ovaj susret pomaže svećenicima dostići onaj stupanj kršćanske, vjerničke i svećeničke zrelosti koja je potrebna za vršenje misijskog i evangelizacijskog poslanja i pastoralne skrbi za povjereni dio Božjeg naroda. Podsjetio je da je Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski na čelu s nadbiskupom organizator ovih susreta dodajući da bi se Svećeničko vijeće trebalo aktivno uključiti u organizaciju ovog Sabora.

Prigodno predavanje o crkvenom dokumentu pod naslovom „Katekumenski itinerari za bračni život. Pastoralne smjernice za partikularne Crkve“ održao je povjerenik za pastoral braka i obitelji Vrhbosanske nadbiskupije i ravnatelj Katoličkog školskog centra Sv. Franjo u Tuzli vlč. Ante Vrhovac. Ukratko je predstavio kontekst ovog dokumenta napominjući da ga je izdao Dikasterij za laike, obitelj i život u lipnju 2022. godine. Iznio je temeljne misli vodilje i shematski prikaz. Spomenuo je da je povod izdavanja dokumenta bila tada slavljena Godina obitelji Amoris laetitia kojom se obilježavala petogodišnjica objavljivanja istoimene apostolske pobudnice pape Franje. Dodao je da je hrvatski prijevod izašao 2023. godine te da je namijenjen pastirima, supružnicima i svima onima koji rade u pastoralu obitelji. Kazao je da je izdavanje spomenutog teksta odgovor na ponavljani Papin poziv za osmišljavanjem novog katekumenata u pripravi za brak, kako bi se izbjeglo sklapanje ništavnih ženidbi ili ženidbi s tako slabim temeljima. Rekao je da je Papa zato preporučio provođenje pravog katekumenata budućih supružnika, koji bi uključivao sve faze sakramentalnog hoda: vrijeme priprave za brak, slavlje ženidbe i prve godine nakon - njezina sklapanja. Istaknuo je da je ženidbeni katekumenat zato opsežni itinerarij, nadahnut krsnim katekumenatom, koji omogućuje mladim parovima živjeti sakrament ženidbe svjesnije, polazeći od iskustva vjere i susreta s Isusom. Progovorio je i o etapama itinerara priprave za brak a to su dalja, bliža i neposredna priprava te kasnije praćenje mladenaca.

Osvrt na susrete svećenika toliškog, plehanskog, fojničkog i gučogoransakog arhiđakonata, održane u veljači i ožujku 2024. godine, iznio je mons. Slađan Ćosić koji je podsjetio da su, uz nadbiskupa Tomu, na susretima sudjelovali generalni i sudski vikar, kancelar, ekonom, glasnogovornik nadbiskupije i arhiđakoni te svećenici pojedinog arhiđakonata. Zahvalio je domaćinima i organizatorima susreta te vlč. Draženu Kusturi koji je napisao izvješća sa susreta te završni osvrt koji je objavljen u Katoličkom tjedniku pod naslovom: Arhiđakonatski susreti – prigoda za zajedničko razmišljanje o pastoralnom djelovanju. „Arhiđakonatski susreti su prigoda! I to u višestrukom smislu: prigoda za susret s mjesnim biskupom i njegovim suradnicima te sa subraćom svećenicima koji djeluju na području dekanata i arhiđakonata; prigoda za ukazivanje na važnost koja se pridaje službi dekana, s naglaskom na pastoralni rad koji je dekan pozvan promicati na razini dekanata; a u tom smislu, prigoda za još aktivniju i raznolikiju ulogu arhiđakona… Arhiđakonatski susreti su prigoda za zajedničko razmišljanje“, kazao je mons. Ćosić podsjećajući da su na dnevnom redu susreta bile uvrštene „teme iz različitih područja života i djelovanja Crkve, odnosno teme koje su aktualne i poznavanje kojih može biti i jest podrška i smjernica za ispravno djelovanje i prosuđivanje određenih situacija s kojima se svećenici susreću, ili pak teme koje se uoči u praksi a koje možda nisu posvema u skladu s crkvenim propisima, zakonima ili praksom, i stoga na njih treba upozoriti – s ciljem očuvanja i zaštite dobra Crkve, vjernika i svećenika“.

Ekonom Vrhbosanske nadbiskupije preč. Vladimir Pranjić iznio je kratko financijsko izvješće za 20023. godinu prikazujući važnije primitke i izdatke s posebnim naglaskom na kolekte. Ekonom Vladimir zahvalio je svim svećenicima za bratsku suradnju.

Nadbiskupijski povjerenik za zvanja vlč. Ljubo Zadrić podsjetio je svećenike na predstojeće Ministrantsko zborovanje Vrhbosanske nadbiskupije koje će se održati 20. travnja 2024. Nadbiskupijskom sjemeništu „Petar Barbarić“ u Travniku.

Mons. Ćosić je upoznao svećenike da su iz Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. podsjetili da su prijave za ovogodišnji Susret hrvatske katoličke mladeži u Gospiću, 4. svibnja 2024., otvorene do 15. travnja.

Nakon što je kancelar Kalfić iznio nekoliko praktičnih napomena, uslijedila je diskusija.

Radni dio završen je zaključnom riječju nadbiskupa Vukšića koji je uputio riječi zahvale predavačima i svim koji su dali svoj doprinos. Također je kazao da je formirana radna skupina za izradu konačnog dokumenta Sinode Vrhbosanske nadbiskupije koja je započela na svetkovinu sv. Petra i Pavla 2012. godine te završena na svetkovinu Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije, 8. prosinca 2021. „Tomo nastavlja tamo gdje je Vinko stao“, kazao je nadbiskup Vukšić ističući da, u duhu kontinuiteta Crkve, želi kao nadbiskup nastaviti tamo gdje je stao njegov prethodnik na stolici vrhbosanskih nadbiskupa kardinal Vinko Puljić. Potaknuo je svećenike da u narodu čuvaju i gaje osjećaj za davanje misnih nakana.

Susret je završen zajedničkom objedom koji je u bogoslovskoj blagovaonici koji je pripremilo osoblje Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa, a ljubazno su posluživali bogoslovi na čelu s ekonomom vlč. Josipom Papkom. (kta)


AUDIO: Biskup Petar Palić: Imenovanjem vizitatora za župu Međugorje jasno je što je papi Franji na srcu…

Međugorje,  Pet, 17. Svi. 2024.

AUDIO: Biskup Petar Palić: Imenovanjem vizitatora za župu Međugorje jasno je što je papi Franji na srcu…

Mostarsko-duvanjski biskup i apostolski administrator trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić gostovao je u emisiji „Susret“ Radiopostaje „Mir“ – Međugorje

Bleiburg: Euharistijskim slavljem obilježena 79. obljetnica Bleiburške tragedije

Bleiburg,  Pet, 17. Svi. 2024.

Bleiburg: Euharistijskim slavljem obilježena 79. obljetnica Bleiburške tragedije

Euharistijsko slavlje za sve žrtve Bleiburške tragedije i križnih puteva s kraja Drugoga svjetskog rata, u petak 17. svibnja 2024. godine u župnoj crkvi sv. Petra i Pavla u Bleiburgu, predvodio je provincijal

Kardinal Ratzinger o razlici između nadnaravnosti i duhovnih plodova

Vatikan,  Pet, 17. Svi. 2024.

Kardinal Ratzinger o razlici između nadnaravnosti i duhovnih plodova

U knjizi-intervjuu s Vittoriom Messorijem "Razgovor o vjeri" (1985.), kardinal Joseph Ratzinger, tadašnji pročelnik Kongregacije za nauk vjere, a kasnije papa Benedikt XVI., govorio je i o razlici između nadnaravnosti i duhovnih plodova.

Papa: Posjet katakombama tijekom Jubileja jača vjeru i nadu

Vatikan,  Pet, 17. Svi. 2024.

Papa: Posjet katakombama tijekom Jubileja jača vjeru i nadu

Primivši sudionike plenarnoga zasjedanja Papinskoga povjerenstva za sakralnu arheologiju papa Franjo je kazao koliko cijeni rad na valorizaciji tih groblja koja svjedoče iščekivanje uskrsnuća