Obilježavanje Svjetskog dana društvenih komunikacija 2023. godine u Bosni i Hercegovini

Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u nedjelju, 24. rujna 2023. obilježit će Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija


Trebinje,  Sub, 16. Ruj. 2023.

Obilježavanje Svjetskog dana društvenih komunikacija 2023. godine u Bosni i Hercegovini

Izvor: KTA

Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u nedjelju, 24. rujna 2023. obilježit će Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija. Tog su dana svi katolici u biskupijskim zajednicama u BiH pozvani moliti za medijske djelatnike i razmišljati o Poruci Svetog Oca koju upućuje svake godine za tu prigodu.

Također se mole sve cijenjene medijske kuće da se uključe, u skladu sa svojim mogućnostima, u obilježavanje 57. Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija, koji se u Katoličkoj Crkvi obilježava u mjesecu svibnju, a iz praktičnih razloga biskupi BK BiH donijeli su odluku da u Bosni i Hercegovini to bude u posljednju nedjelju mjeseca rujna.

U prigodi proslave Dana medija, u nedjelju, 24. rujna 2023. u 12 sati predsjednik Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja i predsjednik BK BiH mons. Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH, slavit će Svetu misu u katedrali Rođenja Blažene Djevice Marije u Trebinju. Ovim će Misnim slavljem biti također proslavljen Dan Trebinjsko-mrkanske biskupije i njezin nebeski zaštitnik sv. Mihovil. Svi medijski djelatnici, koji žele i mogu, dobro su došli na ovo Misno slavlje. Bilo bi lijepo da svoj dolazak ranije najave župniku i biskupskom vikaru u Trebinju don Anti Luburiću na e-mail: zupatrebinje@gmail.com ili na mob. 063 312 639.

Vijeće za sredstva društvenog priopćivanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i ove godine pripremilo je prigodnu knjižicu u kojoj se nalazi i ovogodišnja Poruka pape Franje za 57. Svjetski dan sredstva društvenog priopćivanja pod naslovom: „Govoriti srcem. 'Istinujući u ljubavi' (Ef 4,15)“ i drugi prigodni materijali. Članovi spomenutog vijeća su: franjevac Hercegovačke franjevačke provincije i ravnatelj mjesečnika Naša ognjišta u Tomislavgradu fra Gabrijel Mioč, zatim dopisnik Hrvatskog radija iz Žepča gosp. Brane Vrbić, glavni urednik Katoličkog tjednika i urednik portala Nedjelja.ba te župnik u sarajevskoj župi Briješće vlč. Josip Vajdner, župnik župe Pohoda Blažene Djevice Marije i dekan u Banjoj Luci preč. Žarko Vladislav Ošap, profesor na Franjevačkoj teologiji i glavni urednik mjesečnika Svjetlo riječi u Sarajevu fra Vili Radman i superior rezidencije Družbe Isusove u Sarajevu te ravnatelj i glavni urednik Radija Marije BiH pater Mato Anić. Tajnik Vijeća je mons. Ivo Tomašević, generalni tajnik BK BiH i glavni urednik Katoličke tiskovne agencije BK BiH.

U svom Predgovoru u spomenutoj knjižici nadbiskup Vukšić, između ostalog, piše: „Već 57 godina zaredom rimski biskupi se, u povodu Svjetskoga dana društvenih komunikacija, posebnom porukom obraćaju cijeloj Katoličkoj Crkvi, kao i svakom njezinu članu ponaosob, ali i cijelomu svijetu, posebice vlasnicima, urednicima i svim djelatnicima u tom važnom području života suvremenoga svijeta. Naravno, obraćaju također jednako i korisnicima njihovih poruka, ideja i informacija. I svake godine ta je poruka posvećena nekoj novoj temi, koja u prethodnom razdoblju nije bila sadržaj papinskih poruka. Tako je i ove godine učinio papa Franjo. U skladu s odlukom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine iz 2003. godine, Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija održava se u našim biskupijama svake godine u posljednju nedjelju mjeseca rujna. Tako će taj dan, koji se ove 2023. godine održava 57. put, u skladu s tom odlukom, u našim župama biti obilježen 24. rujna“, napisao je nadbiskup Vukšić te dodao da se „prošlih deset godina ustalio običaj, da predsjednik Vijeća za sredstva društvenih komunikacija BK BiH, u dogovoru s nadležnim biskupom i župnikom, na taj dan predvodi slavlje Svete Mise u jednoj od naših župnih zajednica“ i o svake godine u drugoj biskupiji i drugoj župi. „Započelo je Svetom Misom u Mostaru 2014. godine, te nastavljeno u Sarajevu, Banjoj Luci, Tomislavgradu, Žepču, Drvaru, Potocima kod Mostara, Tolisi i Bihaću. I nastavljajući tu lijepu tradiciju, ove godine će to, ako Bog da, biti u Trebinju, gdje ćemo zajedničku molitvu uputiti Gospodinu Bogu za izgradnju zdravoga zajedništva među ljudima“, poručio je nadbiskup Tomo koji se osvrnuo i na ovogodišnju Papinu Poruku:

„U povodu 57. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija papa Franjo se ove godine obratio cijeloj svjetskoj javnosti porukom koju je naslovio: Govoriti srcem. Istinujući u ljubavi (Ef 4, 15)'. Odabir teme govora srcem Papa je objasnio ovim riječima. 'Nakon što sam prethodnih godina razmišljao o glagolima ići i vidjeti te slušati kao uvjetima za dobru komunikaciju, u ovoj poruci (…) zadržat ću se na izrazu govoriti srcem. Srce je to koje nas je potaknulo ići, gledati i slušati, i srce je to koje nas potiče na otvorenu i prijateljsku komunikaciju. Nakon što smo vježbali slušanje, koje zahtijeva čekanje i strpljenje, kao i odricanje od toga da iznosimo svoje mišljenje koje je plod predrasuda našega gledišta, možemo ući u dinamiku dijaloga i dijeljenja koja je upravo dinamika srdačne komunikacije. Kada drugoga slušamo čista srca, moći ćemo i govoriti slijedeći istinu u ljubavi (usp. Ef 4,15)'… U skladu s osnovnom Papinom nakanom, po zagovoru svetoga Franje Saleškoga, preporučujemo u Božji blagoslov živote i plemenita nastojanja svih djelatnika u sredstvima društvenih komunikacija da, promičući dostojanstvo i prava ljudske osobe, istinu i opće dobro, dadnu svoj doprinos za izgradnju i učvršćenje stvarnoga zajedništva i sloge među ljudima“, napisao je predsjednik Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja i predsjednik BK BiH nadbiskup Tomo Vukšić u svom predgovoru .

Predložak homilije napisao je fra Vili Radman. „Kao svijetli primjer 'srdačne komunikacije' navodi se sv. Franjo Saleški kojega je Pio XI. prije stotinu godina proglasio zaštitnikom katoličkih novinara enciklikom Rerum omnium perturbationem. Jedna od njegovih najpoznatijih izjava da 'srce govori srcu' (cor ad cor loquitur) nadahnjivala je naraštaje vjernika i pokazuje da se 'komunikaciju ne smije svesti na umijeće, na – rekli bismo danas – marketinšku strategiju, nego je ona ogledalo duše, vidljiva površina oku nevidljive jezgre ljubavi'. Ovaj poziv na 'zalaganje za komunikaciju otvorena srca i raširenih ruku' posebno je važan danas, u povijesnom trenutku označenom 'polarizacijama i suprotstavljanjima', i upućen je svima - a ne samo onima koji profesionalno oblikuju naš svakodnevni medijski prostor. Na taj se način može učinkoviti graditi i promicati kulturu mira kroz dijalog i pomirenje koji započinju 'odozdo', tj. od svakog od nas pojedinačno, a ne samo po uputama i poticajima 'odozgo' - od onih čija je funkcija i dužnost da predvode“, napisao je profesor Radman.

Predložak Molitve vjernika za 57. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije napisao je župnik i biskupski vikar u Trebinju don Ante Luburić. Između ostalih, tu se nalaze, i sljedeći zazivi: Gospodine, po primjeru i zagovoru Djevice Marije, Majke Božje milosti, pomozi nam da budemo poslušni Tvojoj riječi i mudro koristimo sredstva društvene komunikacije za rast u vjeri, nadi i ljubavi te sudjelujemo u Isusovu spasenju svih naroda, molimo te; Gospodine, po zagovoru Djevice Marije, uzroka naše radosti, izlij svoj blagoslov na sve muževe i žene, napose na trudnice - nositeljice života i nade za ovaj svijet; blagoslovi stare, nemoćne, udovice i samce da ne klonu pod teretom ostavljenosti i nemoći, posebno blagoslovi one koji ih tješe, pomažu i liječe, molimo te; Gospodine, po zagovoru apostola, svetih otaca, crkvenih naučitelja i svih koji su prenosili i vjerno tumačili spasonosan polog vjere, daj Duha mudrosti onima koji pišu i nastupaju u katoličkim medijima da ih vodi vjera i ljubav, a svim medijskim djelatnicima pomozi da izvješćuju javnost u duhu istine i pravde, molimo te; Gospodine, po zagovoru Djevice Marije, Kraljice mira, sve medijske djelatnike ispuni svojim duhom da budu istinski promicatelji i graditelji mira u svijetu te da im vijesti, koliko god teške i bolne, budu istinite i prožete ljubavlju prema Bogu i čovjeku, molimo te“.

Tekst u povodu 500 brojeva Hrvatskog katoličkog mjesečnika „Naša ognjišta“ iz Tomislavgrada napisao je član Hercegovačke franjevačke provincije fra Mario Knezović. „Budući da me pripala čast i odgovornost napisati tematski tekst o 500 brojeva Naših ognjišta, ističem neke osnovne odlike i plodove te ugledne tiskovine. 1. IDENTITET: Naša ognjišta već od početka postaju znak prepoznavanja hrvatskoga i katoličkoga identiteta. Čitatelj Naših ognjišta je po tim novinama dobio svojevrsnu neformalnu iskaznicu – Domovnicu. U čijim kućama su bila Naša ognjišta znalo se tko si, što si, kome pripadaš i koji su ti ideali. Malo je tiskovina koji se time mogu pohvaliti. Tako su Naša ognjišta rasla na ognjištima brojnih obitelji koji su iz njih iščitavali istinu, primali pouku, otkrivali smjer kretanja.

2. CRKVENOST: Katolička crkva ima svoje zadaće i poslanje u svijetu. Isus, koji je u svijet došao po Riječi, svojim sljedbenicima – apostolima izriče zapovijed navještaja, što je, zapravo, poslanje medijskoga karaktera. Taj poziv glasio je da idu po svem svijetu i navještaju Evanđelje – Radosnu vijest (usp. Mk 16, 15). Drugi vatikanski sabor u Dekretu o sredstvima društvenoga priopćavanja „Inter mirifica“ piše: 'Neka se potiče i promiče katolički tisak izdajući ga s tom namjerom da oblikuje, učvršćuje i promiče javno mnijenje suglasno naravnom pravu i katoličkim načelima. Neka se šire i ispravno tumače događaji koji se tiču crkvenoga života. Neka se vjernike potiče na čitanje i širenje katoličkoga tiska da se stekne kršćanski sud o svim događajima.' To su upravo činila i čine Naša ognjišta“, napisao je fra Mario koji je donio i druge odlike ovog mjesečnika.

Bosanski franjevac fra Vili Radman napisao je tekst pod naslovom „40 godina revije Svjetlo riječi“. „Franjevački mjesečnik Svjetlo riječi, list za vjeru, društvo i kulturu koji ove godine obilježava 40 godina neprekinutog izlaženja, u domaćoj je javnosti zacijelo najraširenija i najpoznatija periodična publikacija Bosne Srebrene - njezino ogledalo i znak njezinog prepoznavanja. Pokrenut je u mjesecu travnju 1983. godine od članova dviju franjevačkih provincija koji su tako nastavili bogatu tradiciju franjevačkog izdavaštva u Bosni i Hercegovini. Izdavači lista sve do 1992. godine bili su provincijalati bosanske i hercegovačke provincije. Od 1992. godine vlasnik lista je samo Franjevačka provincija Bosna Srebrena… Kao mjesečnik za 'vjeru, društvo i kulturu' revija se svojim univerzalnim usmjerenjem definitivno pokušava uklopiti u saborsku sliku uloge crkvenih medija u promicanju općeg dobra. Ta je uloga u povijesti već 40godišnjeg djelovanja bila još složenija zbog zahtjevne raznolikosti bosansko-hercegovačkog konteksta koji je osjetljiv na narušavanje dijalektike odnosa između općeg i posebnoga, s potencijalnim ekstremnim posljedicama poput onih u posljednjem ratu 90tih godina prošlog stoljeća. Svojim zauzimanjem za opće dobro revija je bila i jest jedan od onih važnih elemenata u bosansko-hercegovačkom društvu, pa i u široj regiji, koji može doprinijeti da šaroliki mozaik naše svakodnevne stvarnosti poprima konture lijepo i skladno uređenog kozmosa, odbijajući sve pokušaje njegova urušavanja i guranja u destruktivni kaos“, napisao je profesor Radman.

Poruku pape Franje za 57. Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija pročitao je predsjednik Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja i predsjednik BK BiH mons. Tomo Vukšić, nadbiskup koadjutor vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH.

 

 


Dubrovnik: Susret predsjednikâ, nacionalnih i nad/biskupijskih ravnatelja Caritasa u HR i BiH

Dubrovnik,  Ned, 08. Lis. 2023.

Dubrovnik: Susret predsjednikâ, nacionalnih i nad/biskupijskih ravnatelja Caritasa u HR i BiH

Ovogodišnji sastanak bit će prilika izreći ljudsko i vjerničko HVALA uz pravljenje novih koraka u mogućim sadržajima zajedničkog karitativnog djelovanja i nastupa!

Foča kod Dervente: Hodočašće Licu Neumrle Majčine Ljubavi

Foča kod Dervente,  Sub, 07. Lis. 2023.

Foča kod Dervente: Hodočašće Licu Neumrle Majčine Ljubavi

XVIII. hodočašće vjernika Vrhbosanske nadbiskupije u Mariju Bistricu

Marija Bistrica,  Sub, 30. Ruj. 2023.

XVIII. hodočašće vjernika Vrhbosanske nadbiskupije u Mariju Bistricu

Vjernici Vrhbosanske nadbiskupije i Banjolučke biskupije u subotu, 30. rujna po 18. put hodočastit će u Hrvatsko nacionalno marijansko svetište u Mariju Bistricu.

Euharistijsko slavlje u trebinjskoj katedrali na Dan proslave Trebinjske biskupije i Dana medija u BiH

Trebinje,  Ned, 24. Ruj. 2023.

Euharistijsko slavlje u trebinjskoj katedrali na Dan proslave Trebinjske biskupije i Dana medija u BiH

Trebinjsko-mrkanska biskupija 24. rujna slavi svoj godišnji liturgijski i crkveni Dan – svetkovinu sv. Mihovila Arkanđela.

Sestre Milosrdnice slave patron svoje crkve sv. Vinka Paulskog u Sarajevu

Sarajevo,  Sub, 23. Ruj. 2023.

Sestre Milosrdnice slave patron svoje crkve sv. Vinka Paulskog u Sarajevu

U srijedu, 27. rujna u 17:30 u crkvi sv. Vinka Paulskog u Sarajevu svečano Euharistijsko slavlje tim povodom predslavit će dekan Franjevačke teologije u Sarajevu fra Josip Jozić

Okruglim stolom završen Teološko-pastoralni seminar za svećenike u Đakovu

Đakovo,  Sub, 23. Ruj. 2023.

Okruglim stolom završen Teološko-pastoralni seminar za svećenike u Đakovu

Trećeg dana Teološko-pastoralnog seminara za svećenike, u petak 22. rujna, pod naslovom „Svećenik i virtualni svijet“, održan je Okrugli stol na kojem se raspravljalo o temama koje su bile izložene prethodna dva dana

Održane duhovne vježbe u Fojnici

Fojnica,  Sub, 23. Ruj. 2023.

Održane duhovne vježbe u Fojnici

U Franjevačkom samostanu Duha Svetoga u Fojnici, od 17. rujna do 21. rujna održane su duhovne vježbe za redovnike i svećenike. Predvoditelj je bio fra Anđelko Domazet, profesor na KBF-u u Splitu

Primanje kandidata u Postulaturu Franjevačke provincije Bosne Srebrene

Gorica – Livno,  Sub, 23. Ruj. 2023.

Primanje kandidata u Postulaturu Franjevačke provincije Bosne Srebrene

U kapelici Franjevačkog samostana sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu, u petak 22. rujna upriličeno je primanje četvorice kandidata u Postulaturu Franjevačke provincije Bosne Srebrene