Govor Svetoga Oca na susretu s mladima u Sarajevu

Papa Franjo odgovorio je na pitanja troje mladih


Sarajevo,  Uto, 07. Srpanj 2015.

U subotu, 6. lipnja 2015. u Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih „Ivan Pavao II." održan je susret pape Franje s mladima, posljednja točka njegova apostolskog pohoda Sarajevu. Tijekom susreta Sveti Otac je odgovorio na pitanja troje mladih iz Bosne i Hercegovine, a unaprijed pripremljeni govor predao je pomoćnom biskupu banjolučkom mons. Marku Semrenu. Razgovor pape Franje s mladima prenosimo u cijelosti:

Sveti Otac: “Dobar dan! Ovo četvero vaših prijatelja će postaviti pitanja. Ja ću pripremljeni govor predati mons. Semrenu i on će vam ga dati poslije, a sada ću odgovoriti na vaša pitanja.”

Pitanje br. 1 - Ivica Kustura
Ja sam Ivica Kustura, i djelatnik sam Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. i upravo naša zadaća i djelatnost je rad s mladima u Bosni i Hercegovini. Budući da sam i ja jedan još dosta mlad dečko […] u posljednje vrijeme mi mladi živimo u takvom vremenu gdje internet i mediji prevladavaju. E sad, upravo iz takvih medija mi mladi smo mogli pročitati vijest, vjerujem da ju je većina ovdje pročitala, da vi, ne znamo da li je istina, a upravo to želimo saznati, već dugo godina ne gledate televiziju, jedan takav medij. E sad, želimo znati je li to istina i ako je, kako u tome uspijevate?

Odgovor br. 1 - Sveti Otac
Sveti Otac: “Ovako ću ti odgovoriti […] da, od godine […] sredine devedesetih godina. Vidio sam da jedna noć ispred televizora […] osjetio sam da mi to ne čini dobro, da me otuđuje, da me vodi […] i odlučio sam da je ne gledam. Kada sam želio pogledati neki dobar film, odlazio sam u nadbiskupijski televizijski centar i gledao sam ga tamo: ali samo taj film […]. Ali televizija me je otuđivala i vodila me izvan mene samoga – nije mi bila od pomoći. Istina je, ja sam iz kamenog doba! Star sam.
I mi sada, znam da se vrijeme promijenilo i da sada živimo u vremenu slike – to je vrlo važno. I u vremenu slike mora se činiti isto ono što se radilo u vremenu knjige – izabrati stvari koje mi čine dobro.
Iz ovoga proizlaze dvije stvari; odgovornosti televizijskih centara da prave program koji čini dobro vrijednostima, koji izgrađuje društvo, koji nas vodi naprijed, koji nas ne vodi dolje. To je odgovornost televizijskih centara. Drugo; znati izabrati programe – naša odgovornost. Ako vidim da mi programi ne čine dobro, da ometaju moje vrline, da me čine vulgarnim[…] u vulgarnostima, u prljavštinama, moram promijeniti kanal. Kao što se radilo u mom kamenom dobu: kada je jedna knjiga bila dobra, ti si je čitao; kada ti je jedna knjiga škodila, ti si je bacao. I treća stvar; vezana za lošu maštu, onu maštu koja uništava dušu. Ako ti koji si mlad, živiš navezan na računalo i postaneš rob računala, ti gubiš slobodu! Ako na računalu tražiš prljave programe, gubiš dostojanstvo! Gledati televiziju, koristiti računalo, ali za lijepe stvari, velike stvari, stvari koja nam omogućuju da rastemo. To je dobro! Hvala! “

Pitanje br. 2 - Ivona Bajo
Ja sam Ivona Bajo i volonterka sam u Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih. Ja bih prvo ovaj da provjerim da li je ovo istina […] jest, nije san, stvarnost je. Dakle, dragi Oče, Jeste li Vi uspjeli osjetiti ljubav koji mladi u BiH osjećaju prema Vama?

Odgovor br. 2 - Sveti Otac
Sveti Otac: “ Da ti kažem istinu, kada se susretnem s mladima osjetim radost i ljubav koju oni imaju. Ne samo za mene, već I za ideale, za život. Žele rasti! Ali vi imate jednu posebnost: vi ste prva- vjerujem – generacija nakon rata. Vi ste proljetni cvjetovi, kako je rekao mons. Semren: cvjetovi jednog proljeća koje želi ići naprijed i ne želi se vratiti na uništenje, na stvari koje stvaraju neprijatelje jedni od drugih. Nalazim u vama tu želju i taj entuzijazam. I to mi je novo. Vidim da vi ne želite destrukciju: ne želite stvaranje neprijatelja jedni od drugih. Želite hoditi skupa, kako je rekla Nadežda. To je veliko! To vidim u ovoj generaciji, u vama, u svima vama – siguran sam u to! Zagledajte e u sebe […] – imate isto iskustvo koje ima Darko. Nismo oni i ja, već smo mi. Mi želimo biti mi, kako ne bismo uništili Domovinu, kako ne bismo uništili ovu Zemlju. Ti si musliman, ti si židov, ti si pravoslavac, ti si katolik […]. Ali smo mi. To znači činiti mir! Ovo je svojstveno vašoj generaciji i vašoj radosti.
Vi imate veliki poziv, veliki poziv: nikada ne podizati zidove! Samo mostove. Ovo je radost koju nalazim u vama. Hvala!

Pitanje br. 3 - Smiljanić Vanja
Ja sam Smiljanić Vanja i volonterka sam u ovom centru, ja bih Vas pitala koju biste poruku mira poslali nama mladima?

Odgovor br. 3 - Sveti Otac
Sveti Otac: “U ovom odgovoru ću se malo ponavljati vraćajući se na stvari koje sam izgovori prije. Svi govore o miru. Pojedini svjetski moćnici pričaju i govore lijepe stvari o miru, ali ispod (stola) prodaju oružje! Od vas očekujem iskrenost, ali iskrenost između onoga što mislite, onoga što osjećate i onoga što činite: te tri stvari zajedno. Suprotno od toga se naziva licemjerje! Prije nekoliko godina sam video film o ovome gradu, ne sjećam se imena, ali verzija na njemačkom – ona koju sam video – se zvala “Die Brücke” (Most). Ne znam kako se zove na vašem jeziku. …]. Ali onda kada se most ne koristi za hod jednoga prema drugome, već se radi o zabranjenom mostu, on postaje ruševina za jedan grad, rušina jednog postojanja. Zbog toga od vas, od prve generacije nakon rata, očekujem poštenje a ne licemjerje, jedinstvo, graditi mostove, i dopustiti da se može prelaziti s jedne na drugu stranu: to je bratstvo.

Riječi Svetoga Oca nakon razmjene darova s mladima

Da, istina je [...] “Mir vama” [...] Vi, cvjetovi jednog proljeća nakon rata, budite mirotvorci; radite za mir. Svi zajedno.
Svi zajedno! Neka ova bude Zemlja mira!
“Mir vama”: zapamtite ovo dobro!
Neka vas Bog blagoslovi. Ja vas od srca blagoslivljam i molim Gospodina da vas sve blagoslovi. I, molim vas, molite za mene.
Neka vas blagoslovi svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. “Mir vama”.

Završni pozdrav Svetoga Oca na terasi Centra

Dobra večer svima vama! “Mir Vama”: ovo je zadaća koju vam ostavljam. Budite mirotvorci, svi zajedno!
Ove golubice su znak mira, mira koji će nam donijeti radost. I mir se uspostavlja između svih: muslimana, židova, pravoslavaca, katolika i drugih religija. Svi smo braća! Svi štujemo Jednoga Boga!
Nikada više rastavljanje između nas! Bratstvo i jedinstvo.
Sada se oprastam od vas i molim vas da molite za mene. Neka vas Gospodin blagoslovi.
“Mir Vama!”. 
Neka vas blagoslovi svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. “Mir vama”.

 

IT

Discorso del Santo Padre ai giovani di Sarajevo

Santo Padre: “Buon giorno. Questi quattro compagni vostri faranno le domande. Io consegnerò discorso prefatto al msgr. Semren e lui ve lo darà dopo e adesso faccio una domanda-risposta con voi.”

Domanda n. 1 – Ivan Kustura:
Mi chiamo Ivan Kustura, impiegato presso il Centro diocesano per la pastorale giovanile Giovanni Paolo II. La nostra propria missione e l’attività è il lavoro con i giovani in Bosnia ed Erzegovina. Siccome anch’io sono abbastanza giovane […] ultimamente, noi giovani viviamo nel tempo in cui i media e l’internet prevale. Adesso, proprio dai media, noi giovani potevamo leggere, credo che qua la maggioranza abbia letto, che Lei, non sappiamo se sia vero o meno, e proprio questo vogliamo sapere, da anni non guardi la televisione. Vogliamo sapere se questo sia vero, e se sì, come ci riesce?
 
Risposta n. 1 – Santo Padre
Santo Padre: “Ti rispondo così […] sì, dal anno [….] metà degli anni Novanta. Ho visto che una notte lì […] ho sentito che questo non mi faceva bene, mi alienava, mi portava […] ed ho deciso di non guardarla. Quando ho voluto guardare un bel film, andavo al centro televisivo dell’arcivescovato e lo guardavo lì: ma soltanto quel film […]. Ma la televisione mi alienava e mi portava fuori di me - non mi aiutava. E’ vero, io sono dell’età della pietra! Sono antico.
E noi adesso, io capisco che il tempo è cambiato e che noi viviamo nel tempo dell’immagine - questo è molto importante. E nel tempo dell’immagine si deve fare lo stesso che si faceva nel tempo dei libri - scegliere le cose che mi fanno bene.
Da qui due cose; la responsabilità dei centri televisivi di fare programmi che facciano bene ai valori, che costruiscono la società, che ci portino avanti, che non ci portino giù. E poi, fare i programmi che ci aiutino che i veri valori divengano più forti e che ci preparino per la vita. Questa è la responsabilità dei centri televisivi. Secondo; saper scegliere i programmi - responsabilità nostra. Se io vedo che un programma non mi fa bene, che mi butti giù i valori, che mi faccia diventare volgare […] anche nella volgarità, anche nelle sporcizie, io devo cambiare canale. Come si faceva nella mia età della pietra: quando un libro era buono, tu lo leggevi; quando un libro ti faceva male, lo buttavi. E poi c’è un terzo punto; il punto della cattiva fantasia, di quella fantasia che uccide l’anima. Se tu che sei giovane, vivi attaccato al computer e diventi schiavo del computer, tu perdi la libertà! E se tu nel computer cerchi i programmi sporchi, tu perdi la dignità! Vedere la televisione, usare il computer sì, ma per le cose belle, le cose grandi, le cose che ci fanno crescere. Questo è buono! Grazie!
 
Domanda n. 2 – Ivona Bajo
Mi chiamo Ivona Bajo, sono volontaria presso il Centro diocesano per la pastorale giovanile Giovanni Paolo II. Per primo vorrei verificare che questo momento adesso davvero stia accadendo […]che non sia un sogno, ma la realtà. Allora, caro Padre, Lei è riuscito a sentire l’amore che i giovani della Bosnia ed Erzegovina sentano nei suoi confronti?
 
Risposta n. 2 – Santo Padre
Santo Padre: “Per dirti la verità, quando trovo i giovani sento la gioia e l’amore che hanno. Non solo per me, ma per gli ideali, per la vita. Vogliono crescere! Ma voi avete una singolarità: voi siete la prima – credo – generazione dopo la guerra. Voi siete fiori di una primavera, come ha detto msgr.Semren: fiori di una primavera che vuol andare avanti e non tornare alla distruzione, alle cose che ci fanno nemici gli uni gli altri. Io trovo in voi questa voglia e questo entusiasmo. E questo è nuovo per me. Io vedo che voi non volete distruzione: voi non volete farvi nemici l’uno dell’altro. Volete camminare insieme, come ha detto Nadežda. E questo è grande! Io lo vedo in questa generazione, anche in voi, in voi tutti - ne sono sicuro! Guardate dentro di voi […] -  avete la stessa esperienza di Darko. Non siamo “loro” ed “io”, siamo “noi”. Noi vogliamo essere “noi”, per non distruggere la Patria, per non distruggere il Paese. Tu sei musulmano, tu sei ebrei, tu sei ortodosso, tu sei cattolico […]. Ma siamo “noi”! Questo è fare la pace! E questo è proprio della vostra generazione e della vostra gioia. Voi avete una vocazione grande, una vocazione grande: mai costruire muri! Soltanto ponti. E questa è la gioia che trovo in voi. Grazie!
 
Domanda n. 2 – Smiljanić Vanja
Mi chiamo Smiljanić Vanja, volontaria presso questo Centro, Le chiederei quale messaggio della pace manderebbe ai giovani?
 
Risposta n. 3 – Santo Padre
Santo Padre: “Un po’, in questa risposta, mi ripeto nelle cose che ho detto prima. Tutti parlano della pace. Alcuni potenti della terra parlano e dicono belle cose sulla pace, ma sotto vendono le armi! Da voi io aspetto onestà, ma onestà fra quello che pensate, quello che sentite e quello che fate: le tre cose insieme. Il contrario si chiama ipocrisia! Anni fa io ho visto un film su questa città, non ricordo il nome, ma la versione tedesca – quella che ho visto – era “Die Brücke” (“Il Ponte”). Non so come si chiama nella vostra lingua […]. E ho visto lì come il ponte sempre unisce. Ma quando il ponte non si usa per andare uno verso l’altro, ma è un ponte vietato, diventa la rovina di una città, la rovina di una esistenza. Per questo da voi, da questa prima generazione del dopoguerra, mi aspetto onestà e non ipocrisia, unione, fare i ponti, ma lasciare che si possa andare da una parte all’altra nei ponti: questa è fratellanza. 

Parole del Santo Padre dopo lo scambio dei doni con i giovani

Si è vero […] “Mirvama” […] Voi, i fiori di primavera del dopoguerra, fate la pace; lavorate per la pace. Tutti insieme.
Tutti insieme! Che questo sia un Paese di pace!
“Mirvama”: questo ricordatelo bene!
Che il Signore vi benedica. Io di cuore vi benedico e chiedo al Signore che vi benedica tutti. E, per favore, pregate per me.
Che vi benedica Dio padre onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. “Mirvama”.

Saluto finale del Santo Padre dal terrazzo del Centro

Buonasera a tutti voi! “MirVama”: è questo il compito che io vi lascio. Fare la pace, tutti insieme!
Queste colombe sono un segnale di pace, la pace che ci porterà gioia. E la pace si fa fra tutti, fra tutti: musulmani, ebrei, ortodossi, cattolici ed altre religioni. Tutti siamo fratelli! Tutti adoriamo un Unico Dio!
Mai, mai separazione fra noi! Fratellanza e unione.
Adesso mi congedo e vi chiedo, per favore, di pregare per me. Che il Signore vi benedica!
“MirVama!”. 
 

Foto: Ilija Orkić

 

Treći dan 32. Mladifesta: Misu slavio nadbiskup Wojda, katehezu držao kardinal Sarah…

Međugorje,  Uto, 03. Kol. 2021.

Treći dan 32. Mladifesta: Misu slavio nadbiskup Wojda, katehezu držao kardinal Sarah…

Program trećeg dana 32. Mladifesta počeo je molitvom koju je na vanjskom oltaru crkve sv. Jakova u Međugorju predvodio međugorski fra Marinko Šakota.

VIDEO: Papina molitvena nakana za kolovoz posvećena potrebi obnove Crkve

Vatikan,  Uto, 03. Kol. 2021.

VIDEO: Papina molitvena nakana za kolovoz posvećena potrebi obnove Crkve

Tiskovni ured Svete Stolice objavio je u utorak, 3. kolovoza video s Papinom molitvenom nakanom za mjesec kolovoz koja glasi: „Crkva na putu: 'Molimo za Crkvu da od Duha Svetoga primi milost i snagu da se obnavlja u svjetlu evanđelja'“.

Slavlje jubileja i obnove zavjeta u župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini

Granešina,  Uto, 03. Kol. 2021.

Slavlje jubileja i obnove zavjeta u župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini

U utorak, 3. kolovoza 2021., u montažnoj župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini, euharistijsko slavlje proslave redovničkih jubileja i obnove zavjeta sestara Kćeri Božje ljubavi predslavio je mons. Vlado Košić, biskup sisački

Gospina milost, Međugorje, Mladifest… i duhovna zvanja

Međugorje,  Uto, 03. Kol. 2021.

Gospina milost, Međugorje, Mladifest… i duhovna zvanja

"Toliki su ovdje otkrili i poziv na svećeništvo i redovništvo te se velikodušno i bez ustezanja stavili na raspolaganje Gospodinu u posvećenome životu”, kazao je fra Miljenko Šteko u svojoj propovijedi na večernjoj svetoj misi drugog dana Festivala