Naša ognjišta

Roditeljska ljubav


Tomislavgrad,  Sri, 15. Prosinac 2021.

„Čeznite za višim darovima! A evo vam puta najizvrsnijega!“ (1 kor 12, 31)

Rođenjem djeteta iz bračne ljubavi nastaje obitelj. Zbog toga je temelj obitelji upravo brak, a temelj obiteljske zajednice je bračna zajednica. Toliko je duboka i sveobuhvatna povezanost između braka i obitelji da ih stvarno nije moguće razdvajati.

Bračna se ljubav na poseban način usavršava i produbljuje bračnim činima koji su časni i dostojni, jer na jedinstven način omogućavaju međusobno darivanje supružnika. Takvo međusobno darivanje pridonosi uzajamnomu obogaćivanju, vjernosti i na poseban način ostvarivanju zajedništva koje potvrđuje da su „njih dvoje jedna duša i jedno tijelo“. Bračna ljubav zahtijeva stoga stalnu brigu i pažnju supružnika kako bi iz dana u dan rasla i postajala sve čvršćom. Snaga bračne ljubavi posebno dolazi do izražaja u velikodušnosti, požrtvovnosti, složnosti i razumijevanju među supružnicima.

Snaga bračne ljubavi

Iako bračna ljubav ne gubi ništa od svoje vrijednosti i dostojanstva i kada nije plodna potomstvom, ona se ipak na jedinstven način učvršćuje i potvrđuje nesebičnim prenošenjem ljudskoga života, a što se također ubraja u bračne dužnosti i osebujno poslanje bračnih drugova. Bračna se ljubav prelijeva na potomstvo tako da bračni drugovi svojoj djeci postaju roditeljima. Riječ roditelji kaže da su oni rodili dijete i ta činjenica pokazuje plod bračne ljubavi i uključuje odgovornost bračnih drugova upravo kao roditelja.

Dijete je, dakle, plod bračne ljubavi. Dijete također zahtijeva brižnu skrb i zauzetu odgovornost svojih roditelja. Skrb i odgovornost roditelja prema djetetu proizlaze iz središta roditeljskoga poslanja. Roditelji spontano osjećaju da dijete koje su rodili predstavlja njihovu posebnu odgovornost i potiče ih na pružanje svekolike skrbi djetetu za njegov cjeloviti rast i razvoj. Rođenjem djeteta iz bračne ljubavi nastaje obitelj. Zbog toga je temelj obitelji upravo brak, a temelj obiteljske zajednice je bračna zajednica. Toliko je duboka i sveobuhvatna povezanost između braka i obitelji da ih stvarno nije moguće razdvajati.

Odnos bračnih drugova kao roditelja i djeteta je najprije biološki. No, budući da je čin rađanja u bračnome odnosu čin prave bračne ljubavi, jasno je da plod rađanja, to jest dijete, od svoga prvog časa postojanja nije puka biološka, nego eminentno ljudska činjenica. Bračni drugovi ne rađaju samo novoga člana ljudske vrste, nego rađaju svoje dijete kao ljudsku osobu koja je plod njihove uzajamne bračne ljubavi. Svako je dijete, dakle, jedinstvena i neponovljiva ljudska osoba. Bračni drugovi su u bračni čin kojim su rodili dijete unijeli čitavo svoje biće te iz temeljne i nezaobilazne podloge biološkoga rađanja izrasta i razvija se cjeloviti odnos među njima i prenosi se na potomstvo. Taj odnos uključuje emocionalno-afektivne, moralne, intelektualne, duhovne, socijalne i kulturne vrijednosti uklopljene u bračnu ljubav i preko nje se prenose na roditeljsku ljubav. U tome smislu roditelji su svojemu djetetu na prvome mjestu odgojitelji.

Rađanje i roditeljstvo

Budući da je jedno od glavnih poslanja bračnih drugova rađanje, onda je njima pridržano roditeljstvo. No, iako jednom roditelj ostaje zauvijek roditelj, ipak se roditeljstvo i roditeljska ljubav potvrđuju i ostvaruju u odgoju djeteta. Zbog toga je neraskidiva povezanost između roditelja i odgojitelja. Roditelj je ujedno odgojitelj. Supstancija povezanosti među njima je ljubav. Stvarno nije moguće razdvajati roditeljsku i odgojiteljsku zadaću bračnih drugova iz dvaju glavnih razloga. Prvi se tiče djeteta kao ljudske osobe. Urođeno i nepovrjedivo dostojanstvo ljudske osobe djeteta zahtijeva cjelovitu skrb i odgovornost roditelja koji su pozvani biti prvim i nezamjenjivim djetetovim odgojiteljima. Druga se tiče roditelja koji činom rađanja trebaju preuzeti odgovornost cjelovitoga djetetova odgoja.

Djetetov odgoj najvažnija je zadaća roditelja i ona nije nametnuta izvana, poput nekakva nepodnošljivog tereta, nego pripada bîti roditeljskoga poslanja. Roditelji to znaju i razumiju iz intimnoga osobnog doživljaja i djetetova iskustva. Dijete je plod njihove bračne ljubavi. Dijete u njima pobuđuje najdublje osjećaje ljubavi, privrženosti i poštovanja. Dijete je stoga najizvrsniji dar bračnoj ljubavi i iz nje izvlači ono najbolje: roditeljsku ljubav.

Roditeljska je ljubav vrsta prave ljudske ljubavi. Najranije se očovječenje čovjeka odvija pomoću roditeljske ljubavi. Temelji toga očovječenja koje dijete primi tijekom ranoga djetinjstva određuju ga za cijeli život. Zbog toga je najvažniji sastojak obiteljske zajednice upravo roditeljska ljubav koja stvara ozračje i vrijednosti pravoga sazrijevanja i djetetova odrastanja. Budući da obiteljska zajednica predstavlja najizvorniju školu čovječnosti, jer se u njoj od rođenja sve do punoljetnosti i kasnije odvija neizostavni roditeljski i obiteljski odgoj, onda uspjeh toga odgoja ne ovisi o materijalnome, nego o afektivno-emocionalnome i moralnome stanju. Roditeljska ljubav ima snagu i u materijalno oskudnim okolnostima odgajati dijete za pravu čovječnost te je kadra usađivati i prenositi djetetu vrijednosti potičući pravi ljudski rast i djetetovo sazrijevanje.

Nezamjenjiva roditeljska ljubav

Roditeljska ljubav, kao prava ljudska ljubav i izraz bračne ljubavi, posjeduje sebi svojstvene dinamizme pomoću kojih svakomu djetetu pruža ono najosnovnije za zdravi rast, a to je upravo ljubav. Roditeljska ljubav ima sposobnost otkriti također što je najbolje za „ovo“ konkretno dijete koje ima posebne potrebe, traži posebnu pažnju ili zahtijeva poseban odgojni pristup zbog stanovitih poteškoća koje usporavaju ili kompliciraju djetetovo odrastanje i sazrijevanje. Roditeljska ljubav, dakako, nije sveznajuća ni svemoćna u djetetovu odgoju, ali je neizostavna i nezamjenjiva te predstavlja najosnovniji sastojak i ozračje koje dijete najbolje razumije, koje treba skladno uklopiti u zadovoljavanje djetetovih tjelesnih potreba, koje nadasve omogućava zadovoljenje djetetovih osnovnih afektivno-emocionalnih potreba kao preduvjeta za skladan i cjelovit ljudski rast i razvoj koji seže sve do zrele dobi.

Zbog temeljne važnosti roditeljske ljubavi u odgoju djeteta, uspjeh cijeloga roditeljskog odgoja djeteta ovisi o intenzitetu i kvaliteti primljene roditeljske ljubavi. To tim više što se temelji cjelokupnomu kasnijem razvoju i odrastanju mlade osobe postavljaju u ranome djetinjstvu tijekom kojega pružanje ljubavi predstavlja glavnim odgojnim sredstvom i učinkovito zamjenjuje sva ostala sredstva. Roditeljska ljubav kao oblik ljudske ljubavi daje glavni i presudni prinos i pečat pravomu očovječenju djeteta od prvoga časa njegova rođenja. Roditeljska ljubav je podloga istinskoga očovječenja čovjeka. U tome se krije tajna njezine važnosti i veličine.


Piše: prof. dr. sc. Tonči Matulić

Duhovna obnova i srebrna misa fra Ljubomira Šimunovića

London,  Pon, 27. Lip. 2022.

Duhovna obnova i srebrna misa fra Ljubomira Šimunovića

U subotu i nedjelju, 25. i 26. lipnja 2022., održana je u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Londonu duhovna obnova pod naslovom: “Koje li nade u pozivu njegovu”

Proslava u čast Divi Grabovčevoj na Kedžari

Grabovica,  Pon, 27. Lip. 2022.

Proslava u čast Divi Grabovčevoj na Kedžari

Brojni hodočasnici proslavit će u nedjelju, 3. srpnja, na Kedžari “Divin dan”, dan posvećen Divi Grabovčevoj

Papa neokatekumenima: Pronosite svijetom evanđelje, uvijek s Crkvom, uvijek u Crkvi

Vatikan,  Pon, 27. Lip. 2022.

Papa neokatekumenima: Pronosite svijetom evanđelje, uvijek s Crkvom, uvijek u Crkvi

Sveti Otac u audijenciju primio članove Neokatekumenskoga puta, te poslao 430 obitelji u misije na najsiromašnija i sekularizirana područja svijeta: „Hvala vam na vašoj velikodušnosti. Hodite zajedno s biskupom, on je poglavar mjesne Crkve“

Nigerija: Ubijena dvojica katoličkih svećenika; oslobođeni vlč. Ojapa i Okpara

Auchi,  Pon, 27. Lip. 2022.

Nigerija: Ubijena dvojica katoličkih svećenika; oslobođeni vlč. Ojapa i Okpara

Katoličke biskupije Auchi i Kaduna tuguju zbog smrti vlč. Christophera Odije i vlč. Vitusa Boroge, koji su ubijeni u nigerijskim državama Edo i Kaduna