Naša ognjišta

Sakrament potvrde (2)


Tomislavgrad,  Čet, 13. Svibanj 2021.

Ovaj sakrament omogućava povećanje i produbljivanje milosti krštenja, čime se povećavaju darovi Duha Svetoga primljeni u krštenju. Sakramentom potvrde obnavljamo svoja krsna obećanja i obvezujemo se živjeti zrelim životom u kršćanskoj vjeri.

Sveti Ambrozije, poznati milanski biskup (+397.), govori kako duhovni pečat ne samo označava nego i ojačava, utvrđuje. Ovo je prvi spomen riječi “confirmatio” koja se rabi za pomazanje: “Sjetite se tada da ste primili duhovni pečat, duh mudrosti i razumijevanja, duh ispravne prosudbe i hrabrosti, duh znanja i poštovanja, duh svetog straha u Božjoj prisutnosti. Čuvaj ono što si primio. Bog Otac obilježio vas je svojim znakom; Krist Gospodin vas je potvrdio i stavio svoj zalog, Duh, u vaša srca.”

Duhovni pečat

Sveti je Augustin u 5. stoljeću opisao sakrament kao „vanjski i vidljivi znak unutarnje i nevidljive milosti”. „O Kristu je u Djelima apostolskim zapisano kako ga je Bog pomazao Duhom Svetim, ne zaista vidljivim uljem, već darom milosti, što je označeno onim vidljivim pomazanjem kojim Crkva pomazuje krštenike.“

Sv. Toma tvrdi: “Potvrda je krštenju ono što je rast čovjeku. Sada je jasno da čovjek ne može napredovati do savršene dobi ako se nije prvo rodio; na sličan način, osim ako se prvo nije krstio, ne može primiti sakrament potvrde.”

Tridentski sabor definira kako se potvrdom u dušu utiskuje lik, to jest određeni duhovni i neizbrisivi znak zbog kojega se sakrament ne može ponoviti. Koncil je proglasio kako su „biskupi nadređeni svećenicima; oni dijele sakrament potvrde; oni zaređuju ministre Crkve…“.

Ovaj sakrament omogućava povećanje i produbljivanje milosti krštenja, čime se povećavaju darovi Duha Svetoga primljeni u krštenju. Sakramentom potvrde obnavljamo svoja krsna obećanja i obvezujemo se živjeti zrelim životom u kršćanskoj vjeri.

Tako II. vatikanski sabor tvrdi: “Za Crkvu su savršenije vezani sakramentom potvrde, a Duh Sveti ih obdaruje posebnom snagom, tako da su strože dužni širiti i braniti vjeru, i riječju i djelom, kao istinski Kristovi svjedoci” (LG, br. 11). Potvrda, dakle, pečati vjernike u Duhu, pomazujući ih i osnažujući ih da nastave Kristovu misiju.

Izljev Duha Svetoga

Katekizam Katoličke crkve, kao središnji dokument učenja Crkve, pruža jasan popis ovih posebnih milosti u broju 1302: “Iz samoga slavlja proizlazi da je učinak sakramenta potvrde poseban izljev Duha Svetoga, kao što je nekoć bio podijeljen apostolima na dan Pedesetnice.” A broj 1303 dodaje: “Prema tome, potvrda pridonosi rastu i produbljenju krsne milosti: — dublje nas ukorjenjuje u božansko posinjenje, po kojem govorimo: »Abba, Oče!« (Rim 8, 15); čvršće nas sjedinjuje s Kristom; umnaža u nama darove Duha Svetoga; usavršuje naš vez s Crkvom; priopćuje nam »osobitu snagu Duha Svetoga« da, kao »pravi svjedoci Kristovi, riječju i djelom, širimo i branimo vjeru«, da »hrabro ispovijedamo ime Kristovo« i nikada se ne stidimo njegova križa: »Sjeti se dakle da si primio duhovni znak, Duha mudrosti i razuma, Duha savjeta i jakosti, Duha znanja i pobožnosti, Duha svetoga straha, i čuvaj što si primio. Bog te Otac obilježio svojim znakom, Krist Gospodin te potvrdio i u tvoje srce stavio zalog Duha.« (129).!!!

O kako je važno razumjeti povijesni hod kada želimo razumjeti duhovnu baštinu. Povijest svetaca i mistika, teologa i filozofa, običnih i poznatih jest povijest velike duhovne tradicije koja ima isti korijen i isti temelj: Krista! Samo je trebamo razumjeti, prihvatiti i živjeti.

Darovi Duha

Najvažnije što čovjek ima jest dar. Najveći su darovi ljudskoga postojanja nevidljivi. Duh nam Sveti daruje darove kako bi nam pomogao sudjelovati u životu i naravi Božjoj, u ovome životu i u vječnosti. I nama su darovani. Valja ih razumjeti, otkriti i živjeti!

Mudrost (sapientia). Mudrost se smatra prvim i najvećim darom. Djeluje i na intelekt i na volju. Prema svetome Bernardu ona osvjetljava um i ulijeva privlačnost prema božanskome. „Mudrost je pogled s vrha brda“ (T. Akvinski). Vidjeti svijet kako ga Bog vidi. Mudra je osoba ona koja može u Božjemu svjetlu vidjeti cijelu stvarnost.

Razum (intellectus): razumna je osoba otvorena mudrosti Božjoj. Svjesna je da sama ne može, da riječ Božju treba razumjeti. Razumnost pomaže da se sve istine povežu s božanskom nadnaravnom svrhom; razumije Sveto pismo te zahvaljuje za Božju providnost. „Razum je nagrada vjere. Zato ne nastojte razumjeti da biste vjerovali, nego vjerujte da biste razumjeli” – sv. Augustin.

Savjet (concilium): osoba je sposobna darom “savjeta” pomoći drugima te ih uputiti na znanje o dubljim stvarima. Dar savjeta snagom Duha razaznaje Božju volju.

Jakost (fortitudo): osoba koja je hrabra u življenju svoje vjere. Biti jak u danima kušnje, danima očaja i slabosti. Ona daje snagu izdržljivosti. Dar daruje spremnost zauzeti se za ono što je ispravno u očima Božjim, čak i ako to znači patnju tijela i duha.

Znanje (scientia): osoba koja ovim darom traži istinu i dijeli je s drugima. Ima znanje o najdubljoj stvarnosti Boga i svijeta. Dar znanja omogućava čovjeku vidjeti cijeli život iz Božje perspektive, omogućava spoznaju veličine i ljubavi Božje prema svim njegovim stvorenjima

Pobožnost (pietas): Osoba koja istinski živi u blizini Božjoj, svjesna svoje malenosti i Božje veličine. Živi svoje dane tako da postaje osoba nadahnuća i povjerenja drugima, prepoznaje svoje potpuno oslanjanje na Boga i pred Boga dolazi s poniznosti, povjerenjem i ljubavi. Toma Akvinski kaže da pobožnost usavršava vrlinu vjere.

Strah Božji (timor Domini): osoba koja doživljava Gospodina kao najveću tajnu, koja se boji grijeha koji odvaja od ljubavi Božje. Strah je Božji čin ljubavi koji odagna svaki ljudski strah. Bojimo se uvrijediti Boga i izgubiti Njegovo prijateljstvo jer ga ljubimo. Ljubav je obazriva. Strah je Božji sličan čuđenju. Osoba s čuđenjem i strahopoštovanjem zna da je Bog savršenstvo svih želja. Toma Akvinski taj dar opisuje kao strah od odvajanja od Boga. Strah Gospodnji početak je mudrosti. To je savršenstvo teološke krjeposti nade.

Darovi su dani za darivanje. U darivanju dajemo sebe i ostajemo sebi, pri sebi. Darivanje ne oduzima, ono nagrađuje i stvara. Život je velik dar, ljudi oko nas su velik dar. Isplati se provesti naše darovano vrijeme isključivo u ljubavi, u davanju, u nesebičnosti, u potpunome darivanju.

Nadahnuće su oni koji daju sebe, koji ništa ne traže za sebe, nego daju i stalno daju. Srce im je davanjem postajalo sve veće, a duša obilata mirom! Davanjem se čovjek razvija! Nikoga još nikada nisu slavili zbog nečega što je dobio. Slava je bila nagrada samo za ono što su darovali. “Dajte, pa ćete i vi dobiti. Vaš će vam se dar vratiti u punoj i prepunoj mjeri, dobro nabijenoj, natresenoj, preobilnoj. Jer kakvom mjerom dajete, takvom će se i vama davati” (Lk 6, 38 – 40).


Piše: fra Jozo Grbeš

(Nastavlja se)

Proslava patrona i prva pričest u župi Pećnik

Pećnik,  Uto, 22. Lip. 2021.

Proslava patrona i prva pričest u župi Pećnik

Euharistijsko slavlje predvodio je župnik u Gradačcu vlč. Marko Hrskanović u koncelebraciji desetak svećenika koji pastoralno djeluju u okolnim župama

Susret i radionica za djecu i krizmanike župe Uzašašća Gospodinova Novi Travnik.

Potkraj,  Uto, 22. Lip. 2021.

Susret i radionica za djecu i krizmanike župe Uzašašća Gospodinova Novi Travnik.

Susret je započeo Misnim slavljem koje je predslavio vlč. Marcel Tunjić, župni vikar, a prigodnu homiliju izrekao je vlč. Marko Majstorović, župnik u župi Uzašašća Gospodinova Novi Travnik

Trio Senso nastupio na Napretkovim lipanjskim danima kulture u Bugojnu

Bugojno,  Uto, 22. Lip. 2021.

Trio Senso nastupio na Napretkovim lipanjskim danima kulture u Bugojnu

Otvorena je likovna izložba Denisa Haračića, predstavljena prva zbirka poezije na Breilleovu pismu “Moj haiku”autora Zdenka Antunovića i koncert klasične glazbe u izvođenju tria “Senso”

Prijavi se na Offline avanturu!

Sarajevo,  Uto, 22. Lip. 2021.

Prijavi se na Offline avanturu!

Na kamp se mogu prijaviti učenici od 7. do 9. razreda, a prijave su otvorene do 28. lipnja