Razgovor s fra Smiljanom-Draganom Kožulom

Vjernik koji živi svoju vjeru zaštićen je Kristovom milošću od utjecaja Zloga


Sarajevo,  Sri, 01. Prosinac 2010.

U posljednjih nekoliko mjeseci u kinima su se pojavila najmanje dva filma na temu egzorcizma i opsjednutosti đavlom. Osim toga, u Sarajevu je gostovao marokanski „iscjelitelj“ Mekki Torabi, koji tvrdi kako ga se zli duhovi, koji zaposjednu ljude, plaše. Na njegovim sesijama navodno je zabilježen i znatan broj svojevrsnih egzorcizama te mu je određeni broj ljudi dolazio prvenstveno iz tih razloga. Sve nas je ovo ponukalo potražiti odgovore na pitanja: što znači egzorcizam i kako se vrši? Je li zaista onakav kakvim ga prikazuju na filmovima i banalan kakvog ga interpretira marokanski „iscjelitelj“, govori fra Smiljan-Dragan Kožul. On je bio pomoćnik don Gabriela Amortha, vodećeg egzorciste u Rimu te je osam godina obnašao službu egzorciste u Zagrebačkoj nadbiskupiji.

fra Smiljan-Dragan Kožul

fra Smiljan-Dragan Kožul

U narodu postoje razna mišljenja i uvjerenja o egzorcizmu, mnogi ne znaju točno što je to, ali nagađaju. Možete li vi objasniti čitateljima što je zapravo egzorcizam?

Ako čitamo Evanđelja u kojima se opisuje Isusovo djelovanje uočit ćemo, na određenim mjestima, da evanđelisti opisuju kako je Isus izgonio zle duhove. Naime, kada je prije povratka Ocu nebeskom sazvao Mariju, apostole i učenike na Maslinsku goru zapovjedio im je: „Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju! Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se; tko ne bude vjerovao osudit će se. Ova će čudesa pratiti one koji budu vjerovali: pomoću moga imena izgonit će zle duhove; govorit će novim jezicima; zmije će uzimati rukama; ako popiju što smrtonosno neće im nauditi; na bolesnike stavljat će ruke i oni će ozdravljati.“ Znači, četiri su bitna poslanja Crkve:

1. naviještati Radosnu vijest;
2. pozivati na obraćenje, krštavati i dijeliti svete sakramente;
3. liječiti bolesne i
4. izgoniti zle duhove iz opsjednutih.

Latinski glagol "izgoniti" glasi exorcisare. Od tog glagola došla je latinska riječ exorcismum od koje je u svim jezicima izgonjenje zlih duhova iz opsjednutih, pa tako i u hrvatskom nazvano „egzorcizam“. Prema tome, egzorcizam je crkvena služba u kojoj osobe, za to ovlaštene, izgone zle duhove iz opsjednutih.

Što znači biti egzorcist prema službi?

U prethodnom odgovoru sam djelomično pojasnio to pitanje. Prema samoj službi biskup je egzorcist, no budući da on ima toliko drugih obveza, od apostolskih vremena biskupi su imenovali one koji će vršiti tu službu. U prošlosti su svi oni koji su se spremali za svećeništvo primali takozvani niži red "egzorcista", no nakon Drugog vatikanskog sabora to je dokinuto. Danas je takva praksa da svaki biskup imenuje jednog ili više svećenika za tu vrlo važnu crkvenu službu. Znači da je egzorcist prema službi onaj svećenik kojega je biskup imenovao da u ime Crkve vrši molitve i obrede egzorcizma, izgonjenja zlih duhova iz opsjednutih.

Koje karakteristike svećenik mora posjedovati da bi postao egzorcist i koliko ima egzorcista u Hrvatskoj?

Najprije treba dobro poznavati biblijsko-teološku nauku o djelovanju zlih duhova. Budući da je Crkva tijekom svih dosadašnjih vremena vjerno vršila tu Isusovu zapovijed i izgonila zle duhove iz opsjednutih, postoji obilna biblijsko-teološka literatura o tome. U naše vrijeme najpoznatije su tri knjige koje je objavio egzorcist Papine rimske biskupije, don Gabriel Amorth. Osim toga, svećenik treba biti osoba molitve i kreposna života.

Kako izgleda postupak egzorcizma?

U novom obredniku: Egzorcizmi i druge prošnje, kojega je Kršćanska sadašnjost objavila ove godine u Prethodnim napomenama, rimski broj IV., detaljno je opisan Obred koji se treba upotrebljavati. Evo kako izgleda postupak egzorcizma:

Najprije se naglašava da treba posvetiti posebnu pozornost gestama i obredima koji se upotrebljavaju na katekumenskom putu, a to su znak križa, polaganje ruku, dah i škropljenje blagoslovljenom vodom. Zatim slijedi više točaka koje označavaju sami tijek egzorcizma. Započinje se škropljenjem blagoslovljenom vodom; slijedi litanijska molitva kojom se, prema zagovoru svih svetih, nad mučenoga (opsjednutoga) zaziva Božje milosrđe; nakon litanija egzorcist treba moliti jedan ili više psalama, koji zazivaju zaštitu Svevišnjega i veličaju Kristovu pobjedu nad Zlim (ti psalmi su predloženi u Obredniku); slijedi proglas Evanđelja, znak prisutnosti Krista, koji prema vlastitoj riječi u Crkvi liječi i oslobađa bolesti ljudi; nakon toga egzorcist polaže ruke nad mučenoga, čime zaziva silu Duha Svetoga da đavao iziđe iz njega, koji je prema krštenju postao hram Božji. Istodobno, može također dahnuti u lice mučenoga; slijedi molitva Apostolskog simbola (Vjerovanja) ili obnavljanje krsne vjere i odricanje od Sotone; slijedi molitva Gospodnja, kojom se zaziva Bog naš Otac da nas oslobodi od Zloga; obavivši to, egzorcist mučenome pokaže Gospodinov križ, koji je izvor svakog blagoslova i milosti, i načini nad njim znak križa, čime se naznačuje Kristova moć nad đavlom; slijedi vrhunac postupka egzorcizma, a to su deprekativne molitve, kojima se moli Boga, i imperativne molitve, kojim se, u ime Kristovo izravno zaklinje đavao da odstupi od mučenoga. Obrednik napominje da se imperativni obrazac ne smije upotrijebiti, ako mu nije prethodio deprekativni. Na kraju Obrednik naglašava da se sve naprijed rečeno, koliko god treba, može ponavljati ili u istome slavlju, ili u drugo vrijeme, dok mučeni ne bude potpuno oslobođen.

Postoji li određena skupina ljudi koja bi bila podložnija opsjednutostima za razliku od drugih skupina?

Najprije želim naglasiti da je vjernik koji živi svoju vjeru, prima svete sakramente, obdržava Božje zapovijedi, zaštićen Kristovom milošću od utjecaja Zloga. Nažalost, ima puno vjernika koji ne žive svoju vjeru, ne primaju svete sakramente i ne obdržavaju Božje zapovijedi, čime su jako izloženi Sotoninim napadima. Zato mogu reći da su neke skupine ljudi podložnije opsjednuću od drugih. Podložne su i osobe koje ne mogu oprostiti, pa žive u mržnji i u želji za osvetom, redovito ta mržnja postaje zaposjednuće. Isto tako, osobe koje se ne žele pokajati za neki teški grijeh jako su izložene zaposjednuću. Moram naglasiti da su sve osobe koje se bave magijom (čaranje, gatanje, bajanje - izlijevanje stravina, dozivanjem zlih duhova) i koje traže od krivih osoba i na krivim mjestima pomoć i ozdravljenje (bioenergija i bioenergičari, reiki, transcendentalna meditacija, mantra joga, zapisi hodžâ, kristaloterapija, akopunktura itd.) vrlo izložene zaposjednuću, odnosno kada se tome predaju, redovito ih na kraju Zli duh zaposjedne. I naposljetku, moram dodati i žalosnu praksu da opsjednuća i zaposjednuća dolaze preko zlih ljudi koji "bacaju uroke" na druge ljude. Oni se, posredstvom vračara koji za velike novce pripreme urok protiv onih s kojima su u sukobu, služe tim urokom te izriču prokletstva predajući ljude Zlom duhu. Putem uroka i putem prokletstava dolaze i opsjednuća i zaposjednuća.

Zašto ljudi uopće postanu opsjednuti?

Na ovo pitanje odgovorit ću citirajući svetoga Bonaventuru koji piše: "Gospodin to dopušta ili da pokaže svoju slavu (usp. Iv 9, 3) ili da kazni grijeh, ili da popravi grešnika (usp. 1 Kor 5, 2 i sl.), ili da nas pouči. Ali zbog kojih razloga to dopušta u svakom pojedinom slučaju, to je sakriveno ljudskoj pameti, i to zbog toga što su to skriti Božji sudovi. No ipak je jasno da nisu nepravedni, i s toga ne dopušta takve stvari bez uzroka" (In II, sent., dist. 8, pars 2, art. un., q. 1).
Kad se pitamo kako i zašto dolazi do opsjednuća, onda se trebamo sjetiti utješnih riječi sv. Pavla: "Vjeran je Bog koji neće dopustiti da budete kušani više nego možete podnijeti; nego će kušnjom dati ishod da možete izdržati" (1 Kor 10, 13).

Postoji li u terminologiji razlika između opsjednute i zaposjednute osobe. Ako da, koja je razlika između jednog i drugog?

Postoji, a ova je razlika: da bi to protumačio poslužiti ću se primjerom napada na neki grad. Grad je opsjednut tako dugo dok neprijateljske sile nisu ušle u grad i dok ga ne zaposjednu, kada neprijateljske sile uđu u grad, on postaje zaposjednut. Tako je i kad se radi o Zlom duhu. Netko je opsjednut dokle ga Zli duh napada i opsjeda. Zaposjednut je kada Zli duh uđe u njega i boravi u osobi. Ipak, u našim krajevima se ustalila riječ opsjednut za stanje zaposjednuća. Isključivo govoreći, trebalo bi govoriti o zaposjednuću. Upozoravam da Novi obrednik egzorcizma upotrebljava riječ mučena osoba, a to su i opsjednuti i zaposjednuti.

Može se pročitati kako opsjednuti imaju slične simptome kao i osobe s teškim psihičkim oboljenjima. Imate li suradnju s liječnicima?

Dok sam ja imao dopuštenje od kardinala Kuharića, a zatim i kardinala Bozanića, uvijek sam tražio da se osoba koja traži da se nad njom izvrši egzorcizam, podvrgne liječničkom pregledu kod psihologa ili psihijatra. Uostalom, Crkva oduvijek traži da se u službu oslobađanja uključe liječnici. Mogu ovdje spomenuti da su meni iz zagrebačkih bolnica liječnici slali neke osobe za koje su bili uvjereni da su pod utjecajem Zloga. Također, oni su tražili da mogu sudjelovati pri obredu egzorcizma kojeg sam ja u ime Crkve obavljao.

Kako prepoznati opsjednutu osobu?

Osoba koja je pod jakim utjecajem Zloga, opsjednuta ili zaposjednuta ima jaku odvratnost prema svemu što je sveto: smetaju im svete slike, križevi, krunice, medaljice. Imaju veliku odvratnost prema svetoj vodi, prema tamjanu koji je posvećen. Vrlo se nelagodno osjećaju u crkvi. Također, zaposjednute osobe ne mogu izdržati na svetoj misi. Još nekako do prefacije, a onda od Svet, svet, svet moraju pobjeći iz Crkve. Još su neki simptomi prema kojima se može prepoznati opsjednuće: takve osobe spopada teški san kada se počnu moliti ili kada se čita Božja riječ. Zli duh im oduzme sluh, tako da ne čuju što se čita iz Svetoga pisma. I na kraju, takve osobe imaju nadljudsku snagu. Jednom zgodom, kada sam pomagao don Gabrielu Amorthu pri egzorcizmu bilo nas je petorica, opsjednuti mladić je strašno riknuo i otresao nas od sebe, nakon čega smo sva petorica pali na pod. Ako netko želi bolje to proučiti preporučio bi mu dvije knjige: Francis MacNutt - Oslobođenje od zlih duhova, praktični priručnik kojeg sam ja objavio, a može se nabaviti u Pokretu krunice, a druga knjiga je od mons. Bolobanića - Kako prepoznati zamke zloga? Bolobanić je generalni vikar Zadarske nadbiskupije i kod njega se može nabaviti ta knjiga.

Može li osoba nad kojom je egzorcizam već jednom izvršen ponovno postati opsjednuta?

Sam je naš Gospodin upozorio na tu opasnost i mogućnost. Čitamo u Matejevu evanđelju 12,43-45 slijedeće: "Povratak đavla. Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta pustim mjestima tražeći pokoja. Ali ga ne nalazi. Tada veli: 'Povratit ću se u svoju kuću iz koje sam izišao'. Kad stigne, nađe kuću praznu, pometenu i uređenu. Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđe i tu se nastani. Tim bude posljednje stanje onoga čovjeka gore od prvoga. Tako će biti i ovome pokvarenom naraštaju". Upozoravam, ako osoba koja je bila pod utjecajem Zloga recimo po magiji, ponovi neki magijski čin, time se ponovno otvara opsjednuću Zloga.

Postoji li u drugim religijama egzorcizam sličan onomu kojeg odobrava Katolička crkva?

Samo u jednobožačkim religijama susrećemo nauku o postojanju zlih duhova te dosljedno tome postoje molitve i obredi prema kojima se izgone zli duhovi, odnosno oslobađaju opsjednute i zaposjednute osobe tih duhova. To su: židovska religija, islam i kršćanstvo.

Mnogo filmova je snimljeno na ovu temu, a brojni su snimci na društvenim mrežama koji opisuju egzorcizam. Jesu li ti prikazi dosljedni?

Budući da su ti filmovi snimljeni prema raznim prikazima oslobađanja konkretnih zaposjednutih osoba, prikazi su dosljedni. Ipak, moram napomenuti da su prizori pri oslobađanju zaposjednutih osoba još gori od onoga što se može vidjeti na filmovima. Kada sam prvi puta sudjelovao pri egzorcizmu kod don Amortha prizori su bili toliko potresni da sam tjedan dana bio u šoku. Nisam mogao jesti, nisam mogao spavati, nisam mogao ništa raditi! Stalno su mi se vrtjele slike muka koje je proživljavao mladić nad kojim je don Amorth molio egzorcizam. Jasno je da sam se poslije oslobodio, posebno kada sam doživljavao kakav strašan strah ima Zloduh od svećenika. Spomenut ću još doživljaj jednog novinara koji me je zamolio da sudjeluje pri egzorcizmu kojeg sam ja molio. On je doživio takav šok i strah da nije mogao ići na posao četiri dana. Baš zbog tih groznih prizora Crkva zabranjuje da se egzorcizam vrši javno i da se o tome prave fotografske i filmske snimke.

Koliko egzorcizama ste Vi izvršili za vrijeme svoga djelovanja?

Budući da sam bio četiri i pol godine pomoćnik don Gabriela Amortha u Rimu, te osam godina egzorcist u Zagrebu, uvjeren sam da sam ih obavio stotinjak, a vjerojatno i više. Naime nisam zapisivao imena osoba nad kojima sam obavljao obrede i molitve egzorcizma. Na kraju, želim naglasiti da se primanjem svetih sakramenata osobe koje tlači Zli oslobađaju. Sakrament skrušene i iskrene ispovijedi oslobađa osobe od grijeha i liječi rane koje su grijesima zadobili, nakon čega Zli duh se ne može u čistom srcu zadržati. Opraštanje osobama koje su nekoga teško povrijedile također oslobađa osobu koja oprašta od Zlog duha neopraštanja. Neopozivo odbacivanje magije i svega magijskoga, također priprema osobu za oslobođenje. Dakle, kada se osoba za magijsko pokaje i neopozivo odrekne te pristupi svetoj ispovjedi i svetoj pričesti ona biva oslobođena bez obreda egzorcizma. Budući da Krist oslobađa, a Njega primamo u svetim sakramentima i molitvi, onda je jasno da su primanje sakramenata i molitva najmoćnije sredstvo protiv Zloga.


Razgovarala: Ksenija Ninić
Katolički tjednik

VIDEO: Argumenti: Sveci nas uče kako prihvatiti križ jer je križ fantastična molitva

Hrvatska,  Uto, 26. Lis. 2021.

VIDEO: Argumenti: Sveci nas uče kako prihvatiti križ jer je križ fantastična molitva

O svetosti i kako je postići u povodu Svih svetih u HKR-ovoj emisiji Argumenti govorili su vlč. dr. sc. Jakov Rađa, fr. Ivan Dominik Iličić i fra Tomislav Šanko

Papa imenovao Njemicu za zamjenicu koordinatora u vatikanskom Vijeću za ekonomiju

Vatikan,  Uto, 26. Lis. 2021.

Papa imenovao Njemicu za zamjenicu koordinatora u vatikanskom Vijeću za ekonomiju

Kreuter-Kirchhof je predsjednica Udruge Hildegardis, a Papa ju je već 2020. imenovao članicom spomenutoga Vijeća koje koordinira kardinal Reinhard Marx iz Münchena

Svečani obred primanja u službu ministranata župe sv. Franje Asiškog na Dobrinji

Sarajevo,  Uto, 26. Lis. 2021.

Svečani obred primanja u službu ministranata župe sv. Franje Asiškog na Dobrinji

Svečano Misno slavlje koje je započelo ulaznom procesijom, predslavio je župnik fra Danijel Rajić uz koncelebraciju vlč. Sandra Jurešića i asistenciju fra Danijela Lukića

Objavljen datum biskupskog ređenja mons. Svaline

Srijemska Mitrovica,  Uto, 26. Lis. 2021.

Objavljen datum biskupskog ređenja mons. Svaline

Biskupsko ređenje imenovanoga srijemskog biskupa koadjutora mons. Fabijana Svaline bit će u nedjelju Krista Kralja svega stvorenja 21. studenoga u 11 sati u katedrali Sv. Dimitrija, đakona i mučenika, u Srijemskoj Mitrovici