Katolička Tiskovna Agencija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

29. veljača 2020.

Vijesti

Mitropolit dabrobosanski gospodin Hrizostom

Mitropolit dabrobosanski gospodin Hrizostom

Sarajevo, 20. siječanj 2020.

BESJEDA MITROPOLITA HRIZOSTOMA U SARAJEVSKOJ KATEDRALI PRVOG DANA MOLITVENE OSMINE

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana 2020.

Mitropolit dabrobosanski gospodin Hrizostom, 18. siječnja 2020. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu, tijekom Ekumenskog bogoslužja Riječi, koje je, pod geslom „Iskazivahu nam nesvakidašnje čovjekoljublje“ (Dj 28, 2), predvodio apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Luigi Pezzuto zajedno s dopredsjednikom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Tomom Vukšićem, vojnim biskupom u BiH, uputio je prigodnu propovijed. Besjedu mitropolita dabrobosanskog gospodina Hrizostoma prenosimo u cijelosti na hrvatskom i srpskom jeziku, kako je i izgovoreno:


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga,
I što god zaištete u moje ime, učinit ću da se proslavi Otac u Sinu“ (Iv 14,13).

Vaša ekscelencijo apostolski nuncije u Sarajevu,
Vaša ekscelencijo, gospodine Biskupe,
uvaženi svećenici, redovnici i redovnice,
časni oci svećenici i đakoni,
braćo i sestre!

U trenucima svoje bogobojazne agonije, neposredno prije svoje patnje, Bog Gospodin Isus Krist moli u Getsemaniju, točnije u Getsemanskom vrtu. Moli za svoje učenike, za svoju malu zajednicu, koja je postala sol zemlji, i novi kvasac kojim će se zamijesiti čitavo tijesto. Osim što moli za njih, On i poručuje svetim apostolima i prvim kršćanima da se mole Bogu Ocu. Ali ono što je bitno istaknuti u ovoj njegovoj poruci, istaknuto je u prvom dijelu njegove poruke u riječima „i što god zaištete u moje ime“, to ću i učiniti, zaključuje.

U ovim riječima Spasitelja našega Gospodina Isusa Krista, draga braćo i sestre, mi poslije 2000 godina osjećamo da to Gospodin nama poručuje, nalazimo snagu i ohrabrenje da neprestano molimo, da sve kušnje, kroz koje prolazimo u ovome svijetu, prolazimo njegovom dobrotom, njegovom milošću i pomoći. Neka je to slava Bogu za sve, završio bi sveti Ivan Hrizostom (Zlatousti).

Prethodno, Gospodin je rekao svetim učenicima i apostolima da ne mole kao neznabošci koji traže po svome neznanju. Kršćanima to ne priliči, jer mi sada imamo znanje, spoznaju Istine – Njega samoga Gospodina Isusa Krista i Oca i Duha Svetoga kroz Njega. Rekavši to, Spasitelj je dodao: Vi tražite samo jedno, a to je Kraljevstvo nebesko, Kraljevstvo Božje. A što je to Kraljevstvo Božje? To je zajednica i jedinstvo s Ocem i Sinom i Duhom Svetim u Crkvi Njegovoj. Sve drugo, što nam je potrebno, Gospodin nam je već dao i ne prestaje davati. Pa što bi značilo Kristovo poticanje kršćana da se mole Bogu Ocu i to što kaže: što god zaištete u moje ime, učinit ću.

Odgovor nalazimo na kraju njegove velikosvećeničke molitve gdje se on moli pa kaže: : 'Oče, kao što si ti mene poslao u svijet, i ja njih poslah u svijet. I za njih ja posvećujem sebe, da i oni budu posvećeni u istini. Ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio' (Iv 17,18-23)

Dok je još bio sa svojim učenicima, Gospodin je vidio i prepoznao ljudske slabosti svojih učenika, njihove nesloge i zavisti. Braća Jakov i Ivan zatražiše od učitelja da sjednu jedan s jedne, a drugi s druge strane Njegove u Kraljevstvu nebeskom. Odmah drugi apostoli ispuniše se gnjevom na braću Jakova i Ivana i roptahu na njih. Gospodin je prvo odvratio braću od takvog moljenja, ali i ostale učenike od gnjeva i roptanja. Po svom božanskom sveznanju, Gospodin je znao da će upravo Crkva njegova proći i prolaziti kroz ovakve apostolske i slične kušnje, - kušnje koje će ugroziti ne samo Jedinstvo Crkve, već i jedinstvo samih kršćana s Njim i Ocem Njegovim. Na žalost, mi kršćani koji vjerujemo i ispovijedamo Krista Gospodina, Njegova po prirodi i našeg po milosti Oca nebeskog i Duha Svetoga, za još svega 34 godine živimo 1000 godina naše pocijepanosti i našeg nejedinstva, a što jest plod ljudske slabosti i zavisti. I sada možemo najbolje razumjeti Njegovo poticanje na posebno moljenje Bogu Ocu i na posebno (što god zaištete) traženje, ali i dodatak „U MOJE IME“! Upravo u ovome nalazi se suština poruke: da molimo i tražimo naše jedinstvo U IME NJEGOVO, u ime samog našeg Spasitelja. Ne dao Bog da to činimo u ime nekoga ili nečega osim Njega.

Molimo i tražimo naše zajedništvo i jedinstvo u IME ISUSA KRISTA, i onda će nam On to toliko traženo i moljeno jedinstvo dati poslije naših smirenja, naših pokornosti i ljubavi jednih prema drugima.

U nastavku Gospodin dodaje i objašnjava zašto će nam to jedinstvo darovati, a to je: da se proslavi Otac u Sinu! Da upravo tako kao što se Sin proslavlja u Ocu, tako isto se i Otac proslavlja kroz svoga ljubljenog Sina, ne samo u preobraženskom bogojavljenskom slavlju, već i u njegovoj agoniji kao Sluge Božjega, koji ide na stradanje i klanje. Jedinstvo i proslava Oca kroz Sina očituje se u uslišanosti molitava Crkve Njegove.

I kao što su na božanski način hipostatsko jedno Otac i Sin i Duh Sveti, tako su milošću i po posinovljenju jedno i zajedno Krist i Crkva Njegova. Neka Gospodin dade da tako bude.

Zahvalni smo uzoritom Kardinalu, kao i njegovim suradnicima - svećenicima, redovnicima i redovnicama, kao i vjernicima njegove nadbiskupije na višegodišnjem zalaganju za naše kršćansko jedinstvo i dobro svjedočanstvo ne samo u ovom gradu već u cijelom svijetu. I kao što smo rekli prije, podsjetit ću sebe i sve nas zajedno da naše jedinstvo mora doći iznutra iz nas i kroz Isusa Krista. To ću vam učiniti, ako u ime Moje, zatražite jedinstvo!, poručuje nam danas i uvijek Gospodin naš Isus Krist.

Braćo i sestre!

Neka nam bude sretno i blagoslovljeno ovo naše zajedničko moljenje za jedinstvo kršćana, počevši od nas odavde od Sarajeva do samih krajeva zemlje. Molimo da nas Otac nebeski ohrabri, kao nekada uplašene, razjedinjene i razbježale apostole, da se opet oko njega saberemo i čujemo one njegove blage riječi: I bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.' (Dj 1, 8). Amen.


Mitropolit Hrizostom

U Sarajevu, 18. siječnja 2020.


__________________
 

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha,
I što god zaištete u ime mojeto ću učiniti, da se proslavi Otac u Sinu“ (Jn. 14,13)
 
Vaša Ekselencijo apostolski nuncije u Sarajevu,
Vaša Preuzvišenosti Gospodine biskupe,
Uvaženi svećenici, redovnici i redovnice,
Časni oci sveštenici i đakoni,
Braćo i sestre!
 
U trenucima Njegove bogočovječanske agonije, pred samo Njegovo stradanje, Bogovjek Gospod Isus Hristos moli se u Getsimaniji, tačnije u Getsimanskom vrtu. Moli se za učenike svoje, za svoju malu zajednicu, koja je postala so zemlji i novi kvasac kojim će se zamjesiti čitavo tijesto. Osim što se moli za njih On i poručuje svetim apostolima i prvim hrišćanima da se mole Bogu Ocu. Ali ono što je bitno istaći u ovoj njegovoj poruci istaknuto je u prvom dijelu njegove poruke u riječima ''i što god zaištete u ime Moje'', to ću i učiniti, zaključuje.
 
U ovim riječima Spasitelja našega Gospoda Isusa Hrista, draga braćo i sestre, mi poslije 2000 godina osjećamo da to Gospod nama poručuje, nalazimo snagu i ohrabrenje da se neprestano molimo, da sva iskušenja kroz koja prolazimo u ovome svijetu prolazimo njegovom dobrotom, njegovom milošu i pomoći. Neka je za to slava Bogu za sve, završio bi Sveti Jovan Zlatousti.
 
Prethodno, Gospod je rekao svetim učenicima i apostolima da se ne mole kao neznabožci koji traže po svome neznanju. Hrišćanima to ne priliči jer mi sada imamo znanje, poznanje Istine - Njega samoga Gospoda Isusa Hrista i Oca i Duha Svetoga kroz Njega. Rekavši to Spasitelj je dodao: Vi tražite samo jedno, a to je Carstvo nebesko, Carstvo Božije. A šta je to Carstvo božije? To je zajednica i jedinstvo sa Ocem i Sinom i Duhom Svetim u Crkvi Njegovoj. Sve drugo što nam je potrebno Gospod nam je već dao i ne prestaje davati. Pa šta bi onda značilo Hristovo potsrekavanje hrišćana da se mole Bogu Ocu i to što kaže: što god zaištete u ime Moje učiniću vam.
 
Odgovor nalazimo na kraju njegove prvosvešteničke molitve gdje se on moli pa kaže: ''Oče, kao što ti mene posla u svijet, i ja njih posla u svijet. Ja posvećujem sebe za njih, da i oni budu posvećeni istinom. Ne molim pak samo za njih, nego i za one koji zbog riječi njihove povjeruju u mene: da svi jedno budu, kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni jedno u nama budu da svijet vjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si mi dao ja sam dao njima, da budu jedno kao što smo mi jedno. Ja u njima i ti u meni, da budu usavršeni u jedno, i da pozna svijet da si me ti poslao i da ljubiš njih kao što mene ljubiš.....'' (Jn.17, 18-23)
 
Dok je još bio sa svojim učenicima Gospod je vidio i prepoznao ljudske slabosti svojih učenika, njihove nesloge i surevnjivosti. Braća Jakov i Jovan tražahu od učitelja da sjednu jedan s jedne, a drugi s druge strane Njegove u Carstvu nebeskom. Odmah drugi apostoli ispuniše se gnjevom na braću Jakova i Jovana i roptahu na njih. Gospod je prvo otvratio braću od takvog moljenja, ali i ostale učenike od njihovog gnjeva i roptanja. Po svom božanskom sveznanju Gospod je znao da će upravo Crkva njegova proći i prolaziti kroz ovakva apostolska i slična iskušenja, - iskušenja koja će ugroziti ne samo Jedinstvo Crkve, već i jedinstvo samih hrišćana sa Njim i Ocem Njegovim. Na žalost mi hrišćani, koji vjerujemo i ispovjedamo Hrista Gospoda, Njegovog po prirodi a našeg po blagodati Oca Nebeskog i Duha Svetoga za još svega 34 godine živimo 1000 godina naše pocjepanosti i našeg nejedinstva, a što jeste plod ljudskih slabosti i surevnjivosti. I sad možemo najbolje razumjeti i Njegovo potsrekavanje na posebno moljenje Bogu Ocu i na posebno (što god zaištete) traženje, ali i dodadak ''U IME MOJE''! Upravo u ovome se i nalazi suština poruke: da molimo i tražimo naše jedinstvo U IME NJEGOVO, u ime samog našeg Spasitelja. Ne dao Bog da to činimo u ime nekog ili nečeg drugog osim Njega.
 
Molimo i tražimo naše zajedništvo i jedinstvo U IME ISUSA HRISTA i onda će nam On to toliko traženo i moljeno jedinstvo dati poslije naših smirenja, naših pokronosti i ljubavi jednih prema drugome.
 
U nastavku Gospod dodaje i objašnjava zašto će nam to jedinstvo podariti, a to je: da se proslavi Otac u Sinu! Da upravo tako kao što se Sin proslavlja u Ocu, tako isto se i Otac proslavlja kroz Njegovog vozljubljenog Sina, ne samo u preobraženskom i bogojavljenskom slavlju, već i u njegovoj agoniji kao Sluge Božijeg, koji ide na stradanje i na zaklanje. Jedinstvo i proslavljanje Oca kroz Sina projavljuje se u uslišavanju molitava Crkve Njegove.
 
I kao što su na božanski način ipostasno jedno Otac i Sin i Sveti Duh tako su blagodatno i po usinovljenju jedno i zajedno Hristos i Crkva Njegova. Neka bi dao Gospod da tako i bude.   
 
Zahvalni smo Uzoritom Kardinalu, kao i njegovim saradnicima - svećenicima, redovnicima i redovnicama kao i vjernicima njegove nadbiskupije na višegodišnjem zalaganju za naše hrišćansko jedinstvo i dobro svjedočanstvo ne samo u ovom gradu već i cijelom svijetu. I kao što smo i ranije rekli, potsjetiću i sebe i sve nas zajedno, da naše jedinstvo mora doći iznutra iz nas i kroz Isusa Hrista. To ću Vam učiniti, ako i ume Moje, zatražite jedinstvo! poručuje nam danas i uvijek Gospod naš Isus Hristos.
 
Braćo i sestre,
 
Neka nam bude srećno i blagosloveno ovo naše zajedničko moljenje za jedinstvo hrišćana, počevši od nas odavde iz Sarajeva do samih krajeva Vaseljene. Molimo se da nas Otac nebeski ohrabri, kao nekada uplašene, razjedinjene i razbježane apostole, da se opet oko njega saberemo i čujemo one njegove blage riječi:   I bićete mi svjedoci u Jerusalimu i po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. (Del. ap. 1,8). Amin
 
 
mitropolit Hrizostom

u Sarajevu, 18. januara 2020.

 

PREPORUČI
Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

VIDEO

FOTO

AUDIO

  • Loading the player...
    27. veljača 2020.

    Sette giorni con Francesco

Sljedeca
 
Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije

Copyright © 1996-2020 KTA BK BiH. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Katolička tiskovna agncija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 865
e-mail: