Katolička Tiskovna Agencija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

29. rujan 2020.

Nova izdanja

Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije

Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije

15. listopad 2018.
Mons. mr. sc. Tomo Knežević

Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije

Nakladnik: MC VN

I ovaj Direktorij uz stalne sadržaje ima dodatna liturgijska obogaćenja!

Ovih dana iz tiska izlazi novi Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije za sljedeću liturgijsku godinu 2018./2019., a prema kojem se uređuju euharistijska slavlja i liturgija časova u Vrhbosanskoj nadbiskupiji i u biskupijama koji ga koriste. Kao i svi dosadašnji na vrijeme je pripremljen i tiskan kako bi svi obvezatni korisnici isti dobili na vrijeme. Ovim Direktorijem, koji je vlasništvo Vrhbosanske nadbiskupije, koriste sljedeće nad/biskupije: Vrhbosanska nadbiskupija, Banjolučka biskupija i Vojni ordinarijat u BiH.

Kao i svi dosadašnji i ovaj je Direktorij pripremljen i uređen prema: Općem rimskom kalendaru za liturgijsku godinu 2018./2019., 3. tipskom izdanju Rimskog misala, Nacionalnom liturgijskom kalendaru Biskupske konferencije BiH, s vlastitostima Vrhbosanske nadbiskupije i biskupija koje ga koriste. I ovaj ima novih liturgijskih obogaćenja, koja su zanimljiva za sve koji ga budu koristili i kojima je liturgija Crkve na srcu. Jedna od zanimljivosti koje donosi Opći rimski kalendar za sljedeću liturgijsku godinu, a koje je preuzeo i Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije, je liturgijska boja Spomendana BDM u subotu: bijela ili zelena. Isto tako među pokojne kardinale, nad/biskupe, svećenike i redovnike uneseni su samo oni koji su u trenutku svoje smrti pripadali i djelovali na prostorima spomenutih nad/biskupija, a ne oni koji su rođeni na spomenutim prostorima. Novi Direktorij za sljedeću liturgijsku godinu 2018./2019. izdao je i odobrio vlasnik Vrhbosanska nadbiskupija. Kao i sve dosadašnje i ovaj novi Direktorij pripremio je mons. Tomo Knežević, a nakladnik je Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije.

Tijekom minuloga vremena neki korisnici ovog i drugih direktorija postavljali su pitanja vezana za izbor Gospodnjih i svetačkih slavlja, stupnja njihova slavlja (svetkovina, blagdan, obvezni ili neobvezni spomendan) kao i čitanja euharistijskih slavlja. Komentar je bio kako se navedeno „razlikuje“ od rimskog misala i lekcionara koji se još uvijek koriste u Crkvi u Hrvata. Činjenica je da se na lijepom broju mjesta Crkve u Hrvata još uvijek koriste prva izdanja spomenutih liturgijskih knjiga na hrvatskom jeziku, a koje su tiskane početkom provedbe liturgijske konstitucije II. vatikanskog sabora sedamdesetih godina prošlog stoljeća. U međuvremenu došle su brojne promjene kroz rimske odredbe ili kroz odredbe naših nad/biskupa kao i prijevodi Svetog pisma poglavito Novog zavjeta. U Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije, bez obzira na liturgijske knjige koje se koriste, unesene su važeće odredbe koje za sve jednako vrijede: Opći rimski kalendar za liturgijsku godinu 2018./2019. (vatikanski dokument), 3. tipsko izdanje Rimskog misala (vatikanski dokument) – Crkva u Hrvata još uvijek koristi 2. tipsko izdanje -, Nacionalni liturgijski kalendar Biskupske konferencije BiH (dokument Biskupske konferencije BiH), vlastitosti Vrhbosanske nadbiskupije i biskupija koje ga koriste.

Svaka crkvena ustanova u Vrhbosanskoj nadbiskupiji obvezatna je nabaviti i koristiti samo važeći Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije, koji se kao i do sada može nabaviti preko nakladnika Medijskog centra Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu i u Nadbiskupskom ordinarijatu vrhbosanskom u Sarajevu. Drugi direktoriji ne mogu se koristiti u liturgijskim slavljima na prostoru Vrhbosanske nadbiskupije. Redovničke obitelji u Vrhbosanskoj nadbiskupiji koristit će vlastiti Direktorij u liturgijskim slavljima samo svoje redovničke zajednice uvažavajući pri tom važeće liturgijske odredbe cijele Crkve kao i s obzirom na važeće liturgijske kalendare: Opći, Biskupske konferencije BiH i Vrhbosanske nadbiskupije.

Na prvoj stranici omota kao i do sada nalaze se slike dviju katedrala prvostolnice u Sarajevu i stolne crkve u Banja Luci, a na zadnjoj stranici omota nalazi se grb Vrhbosanske nadbiskupije.

PREPORUČI
Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

VIDEO

FOTO

AUDIO

  • Loading the player...
    20. rujan 2020.

    Papa Francesco: Prepariamoci al prossimo Congresso Eucaristico a Budapest

Prethodna
 
Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije

Copyright © 1996-2020 KTA BK BiH. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Katolička tiskovna agncija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 865
e-mail: