Katolička Tiskovna Agencija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

8. prosinac 2016.

Nova izdanja

Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije

Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije

14. listopad 2016.
Mons. mr. sc. Tomo Knežević

Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije

Nakladnik: MC VN

I ovaj Direktorij je obogaćenje za sve nad/biskupije koje ga koriste!

U petak, 14. listopada 2016. god. iz tiska je izišao novi Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije. Kao što je to bilo tijekom minulih osam godinama, tako i ovaj Direktorij za sljedeću liturgijsku godinu 2016./2017. god. na vrijeme je pripremljen, tiskan i dostavljen svim obvezatnim korisnicima. Ovim Direktorijem, koji je vlasništvo Vrhbosanske nadbiskupije, koriste se sljedeće nad/biskupije: Vrhbosanska nadbiskupija, Banjolučka biskupija i Vojni ordinarijat u BiH. Kotorska biskupija, početkom ove godine, odlučila se za vlastiti put pripremanja i korištenja direktorija.

Kao i svi dosadašnji i ovaj je pripremljen i uređen prema: Općem rimskom kalendaru za liturgijsku godinu 2016/2017., 3. tipskom izdanju Rimskog misala, Nacionalnom liturgijskom kalendaru Biskupske konferencije BiH, s vlastitostima svih nad/biskupija koje ga koriste. I ovaj Direktorij ima novih liturgijskih obogaćenja, koja su zanimljiva za sve koji ga budu koristili. Tijekom prijeloma i pripremanja za tisak novog direktorija očekivali smo odluku vatikanskih liturgijskih ustanova o ulasku nove svetice Majke Terezije iz Kalkute u Opći kalendar Katoličke crkve… Među pokojne svećenike i redovnike, koji su djelovali našim prostorima, od ove godine uneseni su i oci isusovci do čijih se podataka o danu smrti došlo na razne načine, posebno zauzimanjem aktualnog prireditelja Direktorija. Novi Direktorij za sljedeću liturgijsku godinu 2016./2017. odobrio je Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski. Kao i sve dosadašnje i ovaj novi Direktorij pripremio je mons. mr. sc. Tomo Knežević. Nakladnik je Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije.

Svaka crkvena ustanova u Vrhbosanskoj nadbiskupiji obvezatna je nabaviti i koristiti samo važeći Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije, koji se kao i do sada može na vrijeme nabaviti preko Medijskog centra Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu, na Nadbiskupskom ordinarijatu vrhbosanskom u Sarajevu i u knjižari Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu. Drugi direktoriji ne mogu se koristiti u liturgijskim slavljima na prostoru Vrhbosanske nadbiskupije. Muške i ženske redovničke obitelji u Vrhbosanskoj nadbiskupiji koristit će vlastiti Direktorij u liturgijskim slavljima samo svoje redovničke zajednice i u vlastitim liturgijskim prostorima uvažavajući pri tom važeće liturgijske odredbe cijele Crkve kao i s obzirom na važeće liturgijske kalendare: Opći, Biskupske konferencije BiH i Vrhbosanske nadbiskupije.

PREPORUČI
Radio Marija BiH

VIDEO

FOTO

AUDIO

  • Loading the player...
    6. prosinac 2016.

    Il Papa: le carezze di Dio, cuore della dottrina cristiana

Sljedeca
 
Glas Pape i Crkve u dijalogu sa svijetom

Copyright © 1996-2016 KTA BK BiH. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Katolička tiskovna agncija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 865
e-mail: