Katolička Tiskovna Agencija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

28. veljača 2020.

Intervju

Sarajevo, 18. ožujak 2015.

Franjo Marić, povjesničar

Unatoč crnim statistikama Katolička Crkva na području Vrhbosanske nadbiskupije nastavlja svoju misiju

Iz tiska izlazi novi šematizam Vrhbosanske nadbiskupije

U širem okviru rada Prve sinode Vrhbosanske nadbiskupije priređen je i šematizam ove krajevne Crkve koji donosi podatke u razdoblju od 1960. pa do 2014. Ovo važno djelo pripremao je i znanstveno usmjeravao prof. Franjo Marić s kojim su novinari Katoličkog tjednika razgovarali o tom poduhvatu.

Gosp. Marić rođen je 1955. u Žepču, ali je visoku školsku naobrazbu stekao u Zagrebu gdje i danas živi i radi. Njegova ljubav prema rodnoj Bosni očitovala se kroz njegov znanstvenoistraživački rad na području povijesti i kulture. Između ostaloga, objavio je: Pregled pučanstva Bosne i Hercegovine između 1879. i 1995., Hrvati-katolici u BiH između 1463. i 1995. prema crkvenim dokumentima, Vrhbosanska nadbiskupija početkom trećeg tisućljeća…Zapravo, može se reći da je prof. Marić, na određeni način, dionik svakog ozbiljnijeg povijesnog djela u novije vrijeme, koji govori o Bosni i Hercegovini.

Poštovani, uskoro iz tiska izlazi Šematizam Vrhbosanske nadbiskupije u čiji ste nastanak ugradili veliki dio svojega znanja i rada. Recite nam što je to zapravo šematizam i kako se rodila ideja za stvaranje upravo ovoga konkretnoga djela?
 
Budući da je posljednji samostalni pregled ili šematizam Vrhbosanska nadbiskupija objavila prije 55 godina,u dogovoru s uzoritim gospodinom Vinkom kardinalom Puljićem odlučili smo, između ostaloga, kao doprinos Prvoj sinodi Vrhbosanske nadbiskupije pripremiti Šematizam Vrhbosanske nadbiskupije za 2015. godinu. Tijekom pregleda već tiskanih šematizama u posljednjih sto i više godina zapazili smo da su se šematizmi Vrhbosanske nadbiskupije pripremali uoči ili nakon popisa pučanstva u BiH. Kako bismo održali tu tradiciju, pripreme za novi Šematizam započele su u svibnju 2013., prije popisa pučanstva u BiH od 1. do 15. listopada 2013., a glavnina posla dovršena je nakon što smo dobili statističke podatke po župama o broju katolika krajem 2014. godine.
Ovakvo djelo može poslužiti za znanstvena istraživanja…
 
Svaki dosad tiskani šematizam Katoličke Crkve na području BiH služio je za neka znanstvena istraživanja pa će tako svakako poslužiti i ovaj novi Šematizam Vrhbosanske nadbiskupije u kojem se nalazi mnoštvo zanimljivih podataka koji će dobro doći za znanstvena istraživanja.
 
Što je sve bilo potrebno učiniti kako bi ovaj šematizam ugledao svjetlo dana? Na koje ste sve poteškoće nailazili?
 
 Za pripremu ovoga šematizma dobro su nam došle sve publikacije koje su tiskane u posljednjih tridesetak i više godina. Samom najavom pripreme novoga šematizma imali smo različita mišljenja pa, između ostaloga, bilo je i ovakvih razmišljanja: što će nam to, imamo sve na internetu, imamo veće slične knjige, tko će to financirati, itd. Međutim, tko se bavi ovakvim poslovima, zna dobro ograničenja i nedostatke interneta, zna dobro da nema kvalitete ako nisu provedena terenska istraživanja. Ovom prigodom posebno zahvaljujem župnicima i časnim sestrama koji su odgovorno i savjesno popunili odgovarajuće upitnike. Što se tiče razmišljanja da imamo slične knjige i da nam nije potrebna još jedna, s ovim razmišljanjem se ne slažem jer bi to značilo da se stanje na terenu ne mijenja u bilo kojem pogledu. Katolička Crkva na području nadbiskupije i te kako je živa i dinamična što se može najbolje vidjeti usporedbom podataka pa i ilustracija s drugim, ranije tiskanim, publikacijama. Problem financiranja pripreme i tiska šematizma dobrim dijelom riješili smo putem donatorstva. Ovdje skrećem pozornost da je pripremu i tisak Općeg šematizma Katoličke crkve iz 1939. godine pomoglo više od 100 donatora čije se reklame mogu vidjeti i danas 70 i više godina nakon izlaska knjige iz tiska. Napominjem da smo zamolbu za donatorstvo za tisak današnjega šematizma uputili na više od 100 adresa te da su na ovu zamolbu pozitivno odgovorila 23 subjekta, a to su neke obitelji, udruge, poduzeća i ustanove čija su imena upisana u odjelu šematizma predviđenom za donatorstvo. Svim donatorima ovom prigodom zahvaljujem.
 
Koja je namjena ovoga šematizma? Biste li ga preporučili i nekomu tko nije znanstvenik ili osoba iz duhovnoga staleža?
 
Ovaj novi šematizam poslužit će, ne samo znanstvenicima i duhovnom stažu, već i studentima, srednjoškolcima i običnim ljudima jer će u njemu pronaći, na jednom mjestu: riječju, slikom, zemljovidom i brojkom podatke o svojoj rodnoj župi. Dakle, u šematizmu mogu se pronaći podatci o svakoj današnjoj župi na području Vrhbosanske nadbiskupije za njih 153 + 2 ekspoziture. Za svaku župu u ovom novom šematizmu imamo ove podatke: kada je utemeljena, koliko je imala vjernika od utemeljenja do 2014., koja joj naselja danas pripadaju; zatim imamo orijentacijske zemljovide za svaku župu; potom donosimo slike župnih crkava stare i nove župne crkve, a ako je župna crkva stradala u ratu, onda donosimo i sliku porušene crkve i današnje stanje. Posebno je bitno što ovaj šematizam donosi za svaku župu popis naselja i broj vjernika po naselju prema podatcima iz 1959. te popis naselja i vjernika za svaku župu prema podatcima iz 2014. Dakle, ova dva podatka mogu se usporediti. U šematizmu župe su složene po dekanatima, a na kraju svakog dekanata nalazi se tablica s usporednim statističkim podatcima po župama i dekanatima za godine 1959., 1991. i 2014.
Osim podatka o župama, ovaj šematizam donosi i popis dijecezanskih svećenika i redovnika (franjevaca, isusovaca, salezijanca i dominikanaca) s kratkim životopisima i fotografijama (ukupno njih 408) koji trenutačno djeluju u nadležnosti Vrhbosanske nadbiskupije prema stanju krajem prosinca 2014. Tu je i popis dijecezanskih svećenika Vrhbosanske nadbiskupije (njih 136) sa životopisima i fotografijama (u većini) umrlih u razdoblju od 1. siječnja 1960. do 31. prosinca 2014., popis fratara (njih 241) Bosne Srebrene umrlih u razdoblju od 1. siječnja 1960. do 31. prosinca 2014. i popis 38 dijecezanskih svećenika, bogoslova i sjemeništaraca Vrhbosanske nadbiskupije stradalih u Drugom svjetskom ratu.
Prema podatcima prikupljenim 2014., na području Vrhbosanske nadbiskupije fratri Bosne Srebrene upravljali su u 56 župa sa 109 695 vjernika; jednom župom upravljali su dominikanci (župa Klopče u Zenici s 359 vjernika) i jednom isusovci (župa Grbavica u Sarajevu s 428 vjernika). U preostalih 97 župa sa 72 351 vjernikom upravljali su dijecezanski svećenici. Vrhbosanska nadbiskupija krajem prosinca 2014. na površini od 22 401 km2 imala je 182 843katolika, 227 svjetovnih svećenika, 181 redovnika i 240 redovnica.
Prema podatcima iz prosinca 2014., na području Vrhbosanske nadbiskupije bilo je 11 dječjih katoličkih ustanova sa 633 djece na smještaju, četiri osnovne katoličke škole u sastavu KŠC-a s 2 604 učenika, pet KŠC-ova s 1 736 srednjoškolaca, 2 sjemeništa s 69 sjemeništaraca, dvije visokoškolske katoličke ustanove s 86 studenata za svećenička zvanja i 55 studenata laika. Osim ovoga, na području nadbiskupije, prema istim podatcima, djelovala su tri katolička internata s 326 učenika na smještaju, četiri katolička studenska doma sa 138 studenata na smještaju.
Prema podatcima iz prosinca 2014., na području nadbiskupije djelovalo je 14 katoličkih udruga i 5 humanitarnih katoličkih organizacija. Broj današnjih listova, glasila i časopisa koji izlaze na području Vrhbosanske nadbiskupije bio je 17. Broj glavnih elektronskih medija na području nadbiskupije bio je 3, s tim što treba napomenuti da postoji nekoliko stotina službenih web-stranica na području Vrhbosanske nadbiskupije koje se odnose na katoličke ustanove, župe, osobe, katoličke školske centre, listove, časopise, itd. Osim toga, na internetu se nalazi  nekoliko stotina web-stranica koje nisu službene katoličke, a obrađuju tematiku s područja Vrhbosanske nadbiskupije.
 
Naslovna stranica novoga šematizma crne je podloge, sa sarajevskom katedralom koja izranja iz toga „crnila“. Koja je zapravo poruka i simbolika ovakvih korica?
 
Budući da svaki šematizam velikim dijelom sadrži statističke podatke o župama, koji su prema podatcima iz 2014. poražavajući i najgori u proteklih sto i više godina, odlučili smo napraviti crnu podlogu za naslovnicu s medaljonom prvostolnice koja na neki način svijetli i daje nadu da će doći bolja vremena što se tiče broja vjernika. Inače cijeli šematizam ima moto: Ded napiši na ploču i zapiši u knjigu, da vremenima budućim svjedočanstvo ostane (Izaija30,8).
 
Nastavak pročitajte u tiskanom izdanju
 
Razgovarao: Josip Vajdner
Katolički tjednik
PREPORUČI
Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

VIDEO

FOTO

AUDIO

  • Loading the player...
    26. veljača 2020.

    Il Papa: non inceneriamo il sogno che Dio ha su di noi

Sljedeca
 
Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije

Copyright © 1996-2020 KTA BK BiH. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Katolička tiskovna agncija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 865
e-mail: