Katolička Tiskovna Agencija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

20. siječanj 2020.

Vijesti

Subotica, 25. travanj 2013.

ANDRIJA ANIŠIĆ NOVI DOKTOR TELOGIJE

Ovaj svećenik Subotičke biskupije svoju doktorsku disertaciju obranio je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Andija Anišć, svećenik Subotičke biskupije, obranio je u utorak, 23. travnja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu svoju doktorsku disertaciju pod naslovom "Vjersko – moralna obnova braka i obitelji – model opstanka i napretka naroda u djelima Ivana Antunovića", koju je izradio pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Stjepana Balobana iz područja moralne teologije te uže sepcijalizacije: bračni i obiteljski moral.

Svoj rad je branio pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Tonči Matulić, predsjednik, prof. dr. sc. Stjepan Baloban, mentor – član, 3. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, član, prof. dr. sc. Josip Grbac, član i doc. dr. sc. Franjo Podgorelec, član.

Ivan Antunović, naslovni biskup bosanski (1815. – 1888.) bio je veliki duhovni vođa i narodni preporoditelj bačkih Hrvata Bunjevaca i Šokaca. On je uz svoj zapaženi pastoralni rad i rad u središnjim ustanovama Kaločko-bačke nadbiskupije, ostavio i bogatu pisanu baštinu: pokrenuo je i uređivao Bunjevačke i šokačke novine i Bunjevačku i šokačku vilu (1870. – 1876.). Objavio je jedanaest knjiga; sačuvano je devet njegovih značajnih rukopisa (Bariša Kitković, 451 str. i Poslijednji Gizdarev, 357 str.); 225 članka; 56 dopisa (članci koje je slao s putovanja Bunjevačkim i šokačkim novinama); 58 pisama; 138 bibliografskih jedinica.

Doktorski rad Andrije Anišića osim Uvoda i Zaključka ima sljedeća četiri poglavlja: Život i rad biskupa Ivana Antunovića, Povijesni okvir djelovanja Ivana Antunovića, Ivan Antunović o braku i obitelji te Antunovićev model za opstanak i napredak naroda.

Poseban doprinos ovoga rada je u tome što je autor samim Antunovićevim mislima iz brojnih njegovih djela, članaka i pisama prikazao ozračje u kojem je djelovao i živio njegov „mili Rod" – Bunjevci i Šokci koji su grana hrvatskog naroda što baca posebno pozitivno svjetlo na njegov cjelokupni život i rad. Tako je otkrio njegovu narav i karakter i s kakvim se sve poteškoćama susretao u svom pastoralnom te preporoditeljsko-prosvjetnom radu.

U središnjem dijelu svoga rada autor prikazuje cjelokupnu Antunovićevu misao o braku i obitelji. Najprije prikazuje koje je sve negativne pojave u braku i obitelji uočio i žigosao. Zatim se prikazuje Božji naum i crkveni nauk o braku i obitelji te posebno život u braku i život u obitelji da bi u zaključku ovoga poglavlja istakao molitvu kao temelj obiteljskog života.

Svakako je najveći doprinos ovoga doktorskog rada autorovo otkriće, kako ga je nazvao, Antunovićevog modela. U tom modelu se prilike u kojima je Antunović živio i radio navode kao motiv za stvaranje samog modela dok su cilj i način njegovog rada oblikovali taj model. Sastavnice toga modela su promicanje vjersko-moralnog učenja, zatim vjersko moralna obnova braka i obitelji. No kako je u svom dugogodišnjem pastoralnom radu Antunović uočio da to nije dovoljno da bi mogao pomoći da njegov narod opstane i napreduje, on je pokrenuo i narodni preporod, zatim je snažno isticao potrebu i nužnost prosvjete te značaj gospodarskog napretka. Sve to sačinjava daljnje sastavnice toga modela. Shvatio je, međutim, da ni to nije dovoljno jer je shvatio da je uz sve to nužna sloga i udruženo djelovanja svega naroda oko svoga spasa, opstanka i napretka, što sačinjava završnu sastavnicu modela. U završnom dijelu ovoga poglavlja autor navodi i neke konkretne plodove života po Antunovićevom modelu.
Osim toga doprinos doktorskog rada je i u tome što je autor otkrio i skupio na jedno mjesto brojne nove članke Ivana Antunovića te sedamdesetak novih bibliografskih jedinica. Do tada se uglavnom navodilo 34 članka, 8 dopisa te sedamdesetak bibliografskih jedinica.

U zaključku obrane svog doktorskog rada Andrija je istaknuo: Djelo Ivana Antunovića u njegovom hrvatskom narodu i „milom mu Rodu" bunjevačkom i šokačkom, prisutno je i živo. Njegovo životno geslo „sve za vjeru, narodnost i riječ svoju" i dalje je misao koja nadahnjuje i svjetlo koje ih vodi u njihovom radu te donosi i danas one plodove koje je on želio i za koje je cijeli život izgarao. Biskup Ivan Antunović ima što reći svom narodu ali i svim ljudima trećega tisućljeća. Njegove moralne pouke i mudre poruke mogu dati značajan doprinos u izgradnji bolje, ljepše i sretnije budućnosti hrvatskog naroda i Crkve u Hrvata i dati doprinos toliko željenoj civilizaciji ljubavi. To će se dogoditi ako Hrvati u Bačkoj ostanu vjerni Bogu, Rodu i Narodu jer, kako napisa Ivan Antunović u Predgovoru svog najopsežnijeg djela Bog s čoviekom nazemlji: Vjeru u narodu utamanit, jest u čovieku uzbudit oholost i uzglanicu neradinosti prostrt… bez vjere se narod ne podiže, već svakim danom dublje pada. Bez Boga razbjeći će se obitelj i raztrošiti narod. Stoga je kao Antunovićevu pouku i poruka svoga rada za budućnost obitelji istaknuo sljedeću njegovu misao: U obitelji leži izvor, vrilo, gnjizdo i ognjište svakog blaženstva ali i nesriće po ljudstvo. Ako obitelji budu u skladu s Božjom voljom, s Božjim naumom otvarat će posvuda vrila iz kojih će izticat blagodati po ljudstvo. Naprotiv ako one ne budu u skladu s Božjim naumom nego budu podložne pritisku raznih predrasuda onda neće manjkati nevolje, koje će kiniti čovječanstvo. (Ivan ANTUNOVIĆ), Hvaljene žene, u: Bunjevačka i šokačka vila, III/1873., br. 4., str. 14.

Andrija Anišić je rođen 24. rujna 1957. na Hrvatskom Majuru kod Subotice. Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja u Biskupijskoj klasičnoj gimnaziji „Paulinum" u Subotici, akademske godine 1977/78. upisao je studij na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu gdje je i diplomirao 1984. godine. Iste godine zaređen je za svećenika. Kao svećenik vršio je godina službu prefekta sjemeništa "Paulinum" te službu tajnika Subotičke biskupije. Od 1994. godine je župnik subotičke župe Sv. Roka. Kao župnik bio je urednik katoličkog lista "Zvonik" od 1994. – 2007. Na Teološko-katehetskom institutu Subotičke biskupije od 1994. godine predaje moralno bogoslovlje.

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 24. rujna 2007. godine obranio je magistarski rad na temu: Bračni i obiteljski moral u djelima Ivana Antunovića – Bog s čoviekom na zemlji i Čovik s Bogom u svojim molba i prošnja te postigao akademski stupanj magistra znanosti.

Godine 2009. objavljena mu je i prva knjiga pod naslovom: "Moliti i ljubiti" u izdanju Katoličkog instituta za kulturu, povijest i duhovnost "Ivan Antunović". (kta/ika)

PREPORUČI
Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

VIDEO

FOTO

AUDIO

  • Loading the player...
    17. siječanj 2020.

    Il Papa: chiedere perdono è una medicina per la salute dell’anima

Sljedeca
 
Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije

Copyright © 1996-2020 KTA BK BiH. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Katolička tiskovna agncija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 865
e-mail: