Katolička Tiskovna Agencija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

12. kolovoz 2020.

Meditacija

Reci riječ

Reci riječ

27. travanj 2020.
Slavko Vranjković Sacerdos

Reci riječ

Meditacija preuzeta sa www.glas-koncila.hr

Božić je za nama, a ovdje zgusnut u Proslovu Ivana Evanđelista: »I Riječ je tijelom postala i prebivala među nama!« Pavao pojašnjava u poslanici Hebrejima: »Više puta i na više načina Bog je nekoć govorio ocima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu.« Jeste li razmišljali koliko traju »ovi dani«, šalje li nam i danas Riječ?

Isusov dolazak u našu povijest je svakodnevan u misi i riječi Biblije.

»Riječ je postala tijelo.« Djelo. Biblija je nadahnuta i svi nalazi u njoj pouku, prihvaćajući Riječ. Iako je stvaralačka, neponovljiva, sebi svojstvena, ostvaruje se po nama u sakramentima. Ime za Boga: Prisutni.

Riječ je Isus Krist. Dolazi iz vječnosti u vrijeme. »Ovremenio se.« Vječni u vremenu.

Kako u nama riječ postaje djelo? Naša riječ ima vrijeme sazrijevanja i šutnje. To je »nošenje riječi«. Govor je rađanje. Nedozrela riječ, bez promišljanja rečena je »abortivna«. O tome je govorio prof. Golub.

Božja izgovorena Riječ je Sin. Naša riječ je nestalna, varljiva, ponekad neuvjerljiva.

Zašto toliko govorimo. Bog nam je dao »dva uha za slušanje, a samo jedna usta za govorenje«. Želio se izreći u Riječi-Sinu. Mi smo slični, govorimo da nas zapaze. U riječima iskazujemo kakvi smo. One su naša slika.

O Ocu bi malo znali da nam se nije darovao u Sinu. On je zanosno, sinovski o njemu govorio. »Govorim onako kao mi je naredio otac.« Mi smo brzopleti u govoru. Ponekad iza riječi ne stoji život. Prazne su, isprazne, gorke, uvredljive, ne grade mostove, kopaju jaz među ljudima. Slušamo li Boga dok govorimo? Govoriti o Bogu riječima je teško. Papa je napisao: »Čovjek je tako sazdan da njegove oči mogu vidjeti samo ono što Bog nije, jer Bog je za čovjeka bitno nevidljiv, nalazi se izvan njegova pogleda.« Tu nastaje muka. Neki žele riječima objasniti tajnu i zato uzimaju riječ, a treba pustiti da te ona obuzme kao Mariju.

Bog je u potrazi za čovjekovim pristankom. Želi da rekne svoj »da«. On stoji iza svoje Riječi, mi ne. »Riječi nas spajaju sa zvijezdama«, napisao je Krleža.

Narodna mudrost: Cijeni riječ! Svaka od njih može postati tvoja posljednja! »Današnja riječ sutrašnji je most.« »Riječi koje dolaze iz srca, srcu idu, s jezika do ušiju.« »Riječi moraju umrijeti da bi ljudi mogli živjeti.«

»Ovi dani« su nam danas. Što govorimo? Što nam Bog govori? Kroz riječ se da pojmiti što je čovjek a što je Bog. »Nažalost, biljeg naših junačina: puno riječi - malo čina«, pisao je Harambašić.

PREPORUČI
Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

VIDEO

FOTO

AUDIO

  • Loading the player...
    27. srpanj 2020.

    Yemen: allarme fame delle agenzie Onu

Prethodna
 
Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije

Copyright © 1996-2020 KTA BK BiH. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Katolička tiskovna agncija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 865
e-mail: