U VATIKANU OBJAVLJENO PISMO „SAMARITANUS BONUS"

Kongregacija za nauk vjere objavila je u utorak, 22. rujna pismo „Samaritanus bonus” u kojem se ističe da su eutanazija i potpomognuto samoubojstvo i dalje etički zabranjeni


Vatikan,  Uto, 22. Rujan 2020.

Kongregacija za nauk vjere objavila je u utorak, 22. rujna 2020. pismo „Samaritanus bonus” u kojem se ističe da su eutanazija i potpomognuto samoubojstvo i dalje etički zabranjeni, prenosi Vatican News.

Eutanazija i potpomognuto samoubojstvo su postupci koji prekoračuju etičke i pravne granice samoodređenja, ističe se u dokumentu „Dobri Samarijanac” u kojem se istodobno kritizira nesrazmjerna i dehumanizirajuća upotreba tehnologije, osobito u kritičnim trenucima života.

Postupci kojima se skraćuje život znak su kulture odbacivanja i ne rješavaju probleme smrtno bolesnih pacijenata, upozorava se u dokumentu na 23 stranice koji su potpisali prefekt Kongregacije za nauk vjere kardinal Luis Ladaria Ferrer i tajnik Kongregacije nadbiskup Giacomo Morandi. Pismo ističe neotuđivo dostojanstvo ljudskog života i u njegovoj krajnjoj etapi trpljenja i smrti.

Bol i smrt ne mogu biti konačni kriteriji po kojima se mjeri ljudsko dostojanstvo. U složenom zdravstvenom sustavu postoji opasnost da se odnos liječnika i pacijenta svede na tehničke i ugovorne aspekte. To je posebno slučaj u zemljama u kojima su eutanazija i potpomognuto samoubojstvo legalizirani, upozorava se u pismu Kongregacije za nauk vjere.

Ponavlja se da su želje teških bolesnika za prekidom života zapravo poziv za pomoć i ljubav i na njega treba odgovoriti podrškom i brigom. Iza želje za smrću stoji i neliječena bol, nedostatak ljudske i kršćanske nade i nedovoljna psihološka i duhovna skrb, napominje se u pismu.

Nadalje se kritizira aktualni društveni odnos prema patnji, usko shvaćanje kvalitete života i pogrešno razumijevanje suosjećanja; također individualizam koji drugoga vidi kao teret. Strah od boli i smrti glavni su razlog želje za kontroliranjem i određivanjem „dolaska smrti”.

Sakramenti pomirenja i pomazanja nisu dostupni onima koji su se odlučili za eutanaziju ili potpomognuto samoubojstvo, no potrebno je pratiti i te osobe kako bi se otvorio put pristupanju sakramentima.

Pismo se temelji na priopćenju Kongregacije iz 1980., te dokumentima sv. pape Ivana Pavla II., ali i izjavama pape Franje koji opetovano osuđuje kulturu odbacivanja u odnosu prema bolesnima i slabijima, nedostatnu skrb za trpeće i nove predodžbe o indvidualističkom samootkupljenju. (kta/ika)

Pozdrav mons. Slađana Ćosića prije početka Svete mise na Bobovcu

Bobovac (Kraljeva Sutjeska),  Ned, 25. Lis. 2020.

Pozdrav mons. Slađana Ćosića prije početka Svete mise na Bobovcu

Riječi pozdrava generalnog vikara Vrhbosanske nadbiskupije prenismo u cijelosti

Propovijed kardinala Puljića na kraljevskom gradu Bobovcu

Bobovac (Kraljeva Sutjeska),  Ned, 25. Lis. 2020.

Propovijed kardinala Puljića na kraljevskom gradu Bobovcu

„Za domovinu treba imat' dušu“

Papa Franjo imenovao trinaest novih kardinala

Vatikan,  Ned, 25. Lis. 2020.

Papa Franjo imenovao trinaest novih kardinala

Sveti Otac najavio je nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja u nedjelju 25. listopada da će uoči prve nedjelje došašća, 28. studenoga 2020., na konzistoriju imenovati 13 novih kardinala.

Služavke Maloga Isusa u Brodskom Vinogorju proslavile 130. obljetnicu osnutka Družbe

Brodsko Vinogorje,  Ned, 25. Lis. 2020.

Služavke Maloga Isusa u Brodskom Vinogorju proslavile 130. obljetnicu osnutka Družbe

Zahvalno Misno slavlje u kapelici samostana predslavio je domaći župnik Krunoslav Karas