Propovijed nadbiskupa Vukšića u Olovu

Obljetnica smrti fra Luje Zloušića


Olovo,  Uto, 27. Listopad 2020.

U ponedjeljak, 26. listopada 2020. u crkvi svetišta Gospe Olovske u prigodi obljetnice smrti fra Luje Zloušića - visočkog profesora i obnovitelja Gospina svetišta u Olovu, nadbiskup koadjutor vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić predvodio je Misno slavlje. Nadbiskup vukšić uprutio je prigodnu propovijed, koju donosimo u cijelosti.

Budite dobrostivi i kao djeca svjetlosti hodite!

I.

Neka nam u ovom razmišljanju kao poticaj bude odlomak iz Poslanice Efežanima, koji nam je upravo naviješten (Ef 4,32-5,8). To je dio pisma sv. Pavla, koje je poslao kršćanima Male Azije, najvjerojatnije godine 63. za vrijeme svoga prvog sužanjstva i boravka u zatvoru u Rimu. Ova poslanica upućena je prvim kršćanima u tim krajevima, posebice onima koji su pridošli iz poganstva, a osnovna misao, koju razrađuje, je opće vrhovništvo Isusa Krista i njegov opći plan spasenja, u koji su uključeni doslovce svi.

Pun zahvalnosti za dar vlastitog obraćenja i za ponuđeno spasenje svima, jednako Židovima i poganima, Pavao odmah na početku kliče: „Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti. Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova da se provede punina vremena: uglaviti u Kristu sve – na nebesima i na zemlji“ (Ef 1,3-10).

U službi svoga nauma spasenja, odnosno sa željom Krist postane glava svemu, Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, nastavlja Pavao: „Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi, koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja“ (Ef 1,22-23).

Sveti Pavao naučava da je Crkva opće Kristovo sveto sredstvo za njegovo djelo spasenja svega stvorenoga. Naziva ju tijelo Kristovo (usp. Ef 1,22; 4,15-16), zaručnica Kristova (usp. Ef 5,22-23), punina Kristova (usp. Ef 1,23), sveti hram Gospodinov (usp. Ef 4,20-22). Njezina je narav sveta jer joj je Krist glava, a ona Njegovo tijelo. To je otajstvo Crkve. U to otajstvo su, kao udovi toga tijela, uključeni pojedini vjernici koji u svijetu tvore vidljive zajednice. No te zajednice, uzete sve zajedno, nisu međutim, u jednostavnom smislu, isto što i Crkva Kristova jer Crkva nadilazi zajednice, iako se ona, u povijesnom smislu, ostvaruje po tim zajednicama. Ili drugim riječima, Crkvu Kristovu, kao Njegovo mistično tijelo, ne može se svesti samo na povijesne zajednice vjernika, niti se povijesnu zajednicu vjernika smije jednostavno poistovjetiti s Crkvom Božjom.

Mistično tijelo Kristovo je sveta stvarnost, dok je svaka zajednica vjernika uvijek i sȁmo na putu svoga posvećenja po pristajanju uz Krista. I poznato nam je da se na tom putu, u zajednicama i kod pojedinaca, pojavljuju također stranputice različite vrste. To jest, povijesna zajednica i svaki pojedini vjernik u njoj su također grešni.

II.

Sveti Pavao je bio posve svjestan napetosti, koja proizlazi iz istovremene činjenice da je Crkva Kristova sveta, jer je On svet, i istine da se ta sveta Crkva Kristova u vremenu ostvaruje u povijesnim zajednicama ljudi koji su grešni. Uz to, sveti Pavao je propovijedao i kršćanstvo se širilo u kulturi i području, čiji je dotadašnji poganski moral u mnogo čemu bio suprotstavljen Isusovu nauku. Razni poroci i strasti bili su doslovce obožavani u kulturi i vjerskom sustavu iz kojega su se pojedinci obraćali na kršćansku vjeru. Te nove Isusove vjernike su apostoli, kao putujući propovjednici, tražili, s njima uređivali molitvene prostore, okupljali ih i nastojali osposobiti za nov način života. Mnogi su u tomu uspijevali no bilo je i drukčijih primjera. Stoga sveti Pavao hrabri mlade kršćane na putu Evanđelja, raduje se s njima zbog njihova uspjeha, ali nerijetko također upozorava i kori neke pojave među njima, koje nisu bile prihvatljive, jer nisu svi kršćani uspijevali odreći se starih navika i običaja.

Budući da su neki kršćani bili zadržali i još uvijek pristajali uz poganske navike, sveti Pavao ih opominje: „Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive…“ (Ef 4,17). I odmah nakon toga slijedi odlomak, koji je danas naviješten na euharistijskim slavljima po cijelomu svijetu: „Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti. Budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris. A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kako dolikuje svetima! Ni prostota, ni ludorija, ni dvosmislica, što se ne priliči, nego radije zahvaljivanje! Jer dobro znajte ovo: nijedan bludnik, ili bestidnik, ili pohlepnik – taj idolopoklonik – nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu“ (Ef 4,32-5,5).

Na slične nedolične i grešne pojave u društvu onoga vremena sveti Pavao je više puta reagirao. Tako na primjer u Prvoj poslanici kršćanima grčkoga grada Korinta piše: „Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega“ (1 Kor 6,9-10).

III.

Kad se pokuša promatrati stvarnost naših dana, kulturu i vrijeme u kojima živimo, te vrednote i ponašanje koje ova kultura promiče, pa i nas kršćane u današnjoj ljudskoj zajednici i naše ponašanje, i usporediti to s vremenom, kulturom, ponašanjem ljudi općenito i samih kršćana u Pavlovo vrijeme, lako je uočiti mnoge sličnosti. Neki će možda kazati: Kao da se skoro ništa nije promijenilo u ljudskom ponašanju na planu odnosa prema svetomu i grešnomu!

Na tu primjedbu sveti Pavao bi i danas sigurno ponovio svoju misao glede takvih: „Nemajte dakle ništa s njima! Dȁ, nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite“ (Ef 4,7-8).

Tako rade pravi kršćanski propovjednici, koji nikada ne gube nadu.

Polazeći od primjera svetoga Pavla, dok se čita dojmljiv prikaz pok. fra Slavka Topića o svećeničkom svjedočenju, radu i upornosti fra Luje Zloušića, koji je napisan s mnogo zahvalnosti i razumijevanja, u fra Luji se prepoznaje putujućega propovjednika koji je, slično kao sveti Pavao, ponekada čak „u nadi protiv svake nade“ (Rim 4,18), pješačio, tražio i okupljao razasute vjernike, hrabrio ih i podigao im ovaj hram na temeljima nekadašnjega molitvenog prostora. I sigurno im je čitao i tumačio Pavlova ohrabrenja, pouke i opomene, a ponekada i ukore. Isto to, zajedno sa svetim Pavlom, vjerujemo da ponavlja i nama, koji smo se na godišnjicu njegove smrti okupili na ovom Euharistijskom slavlju za njegovo spasenje. I, bez obzira na sve naše slabosti i na sve protivštine današnjega vremena, sigurno bi svoje propovijedi sažeo u Pavlovu poruku nade i ohrabrenja: „Budite dobrostivi… Kao djeca svjetlosti hodite!“ To je naše poslanje. I neka tako bude! Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Đakonsko ređenje na Prvu nedjelju došašća

Sarajevo,  Ned, 29. Stu. 2020.

Đakonsko ređenje na Prvu nedjelju došašća

U sarajevskoj katedrali, kardinal Puljić će za đakone će zarediti četvoricu bogoslova, a na Franjevačkoj teologiji nadbiskup Vukšić za đakone će zarediti devet franjevačkih bogoslova

Zavjetna Misa u Koraću

Koraće,  Ned, 15. Stu. 2020.

Zavjetna Misa u Koraću

Mlada nedjelja na Plehanu

Plehan,  Ned, 15. Stu. 2020.

Mlada nedjelja na Plehanu

Blagdan sv. Nikole Tavelića u Slavonskom Brodu

Slavonski Brod,  Sub, 14. Stu. 2020.

Blagdan sv. Nikole Tavelića u Slavonskom Brodu

Papa odobrio nove dekrete o čudima i herojskim krepostima

Vatikan,  Sri, 25. Stu. 2020.

Papa odobrio nove dekrete o čudima i herojskim krepostima

Sveti Otac primio je, 23. studenoga novoga prefekta Kongregacije za kauze svetaca biskupa Marcella Semerara i Kongregaciji odobrio proglasiti osam dekreta o čudima i herojskim krepostima, uključujući i 127 Španjolaca

Austrijski biskupi o razlozima otkazivanja misa s vjernicima do 6. prosinca

Beč,  Sri, 25. Stu. 2020.

Austrijski biskupi o razlozima otkazivanja misa s vjernicima do 6. prosinca

Austrijska biskupska konferencija na svojim je mrežnim stranicama, 24. studenoga objavila četiri videozapisa s obrazloženjima svojih odluka u pandemiji koronavirusa

Poruka talijanskih biskupa za Došašće

Rim,  Sri, 25. Stu. 2020.

Poruka talijanskih biskupa za Došašće

Talijanska biskupska konferencija objavila je, 24. studenoga poruku za Došašće u kojoj se vjernike u pandemiji koronavirusa poziva na novi zanos življene vjere u predbožićno i božićno vrijeme

Novi mandat dosadašnjem ravnatelju Caritasa BiH

Sarajevo,  Uto, 24. Stu. 2020.

Novi mandat dosadašnjem ravnatelju Caritasa BiH

Na službu ravnatelja Caritasa BiH na novi mandat od pet godina imenovan je dosadašnji ravnatelj, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije mons. mr. sc. Tomo Knežević