PREMINUO SVEĆENIK MOSTARSKO-DUVANJSKE BISKUPIJE DON NIKO LUBURIĆ

Misa zadušnica bit će u subotu, 26. rujna u 15 sati u crkvi Presvetoga Srca Isusova u njegovoj rodnoj župi Studenci, a nakon toga bit će sahranjen u svećeničku grobnicu


Mostar,  Pet, 25. Rujan 2020.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine! Počivao u miru Božjem!

Pokoj vječni daruj mu Gospodine! Počivao u miru Božjem!

U Caritasovom Rehabilitacijskom centru „Sveta Obitelj“ u Mostaru, 25. rujna, u 69. godini života i 44. godini svećeništva blago u Gospodinu preminuo je svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije don Niko Luburić, dugogodišnji profesor crkvene glazbe i voditelj zborskoga pjevanja.

Sveta misa zadušnica za pokojnoga svećenika Niku bit će u subotu, 26. rujna 2020. u 15 sati u crkvi Presvetoga Srca Isusova u njegovoj rodnoj župi Studenci, a nakon toga bit će sahranjen u svećeničku grobnicu.

Don Niko Luburić rođen je 21. studenog 1951. u župi Studenci pokraj Ljubuškog od oca Marka i Ljubice rođ. Milićević. Osnovnu školu završio je u Studencima i Ljubuškom. Nakon završene sjemenišne klasične gimnazije u Splitu, živio je i studirao u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu gdje je završio filozofsko-teološki studij. Pomoćni biskup vrhbosanski mons. Tomislav Jablanović zaredio ga je za đakona u Sarajevu 1977. godine, a biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Čule podijelio mu je prezbiterat u Šipovači 29. lipnja 1977. Najprije je obavljao sljedeće službe: župni vikar u Dračevu (1977.-1979.), Kruševu (1979.-1981.) te u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru (1981.-1990.). Diplomirao je na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine, a njegova radnja nosila je naziv: Duhovne popijevke iz Hercegovine. Od 1993.-2010. godine obavljao je službu profesora liturgijske glazbe na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji odnosno Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a nakon toga povjerena mu je služba pastoralnog suradnika i profesora na Teološkom-katehetskom institutu u Mostaru.

Tijekom svoga svećeničkog djelovanja u Mostaru vodio je Katedralni mješoviti zbor „Marija“, Katedralni dječji zbor „Slavuj“ i Katedralni tamburaški zbor. Kao profesor u Sarajevu vodio je: Veliki bogoslovski zbor, Madrigaliste, Bogoslovski tamburaški sastav te Mješoviti zbor studenata laika Vrhbosanske katoličke teologije. Organizirao je i sudjelovao sa spomenutim zborovima na većem broju koncerata. Bio je aktivan član Vijeća za liturgiju Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine te Komisije za promicanje liturgijskog pjevanja u Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji i Odbora za promicanje liturgijskog pjevanja u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.

Bavio se etnomuzikologijom (istraživanjem i zapisivanjem autohtonih duhovnih napjeva iz Hercegovine) i komponiranjem- Objavio je nekoliko knjiga te brojne priloge u časopisu za sakralnu glazbu „Sveta Cecilija“ i drugim časopisima i crkvenim glasilima, a bio je i član Hrvatskog društva crkvenih glazbenika u Zagrebu. Hrvatsko kulturno društvo Napredak 2004. godine u Sarajevu dodijelilo mu je plaketu doživotnog člana.

Objavio je više djela iz područja glazbe; Duhovne popijevke iz Hercegovine, Zagreb, 1994.; Notni zapisi litanija iz Hercegovine, Zagreb, 2006.; Da se ne zaboravi. Glazbena izvješća iz Sarajeva 1997.-2007., Sarajevo, 2008.; Crkvene popijevke iz Hercegovine, Zagreb - Sarajevo, 2010.; Nove duhovne popijevke i neke prigodne (harmonizacije), Zagreb - Sarajevo, 2014.; - Da se ne zaboravi, II. knjiga. Glazbena izvješća iz Sarajeva i Mostara 2008.-2018., Zagreb, 2019. Su-priredio je : Pjevajte Gospodu pjesmu novu, Hrvatska liturgijska pjesmarica, odobrila Hrvatska biskupska konferencija, Zagreb, 2003.; Pjevajte Gospodu pjesmu novu, Vlastitosti Biskupske konferencije BiH, Zagreb – Sarajevo, 2003. I 2008.; Duša narodna - zbirka narodnih i popularnih pjesama i napjeva, Sarajevo, 2007. (kta)


foto

Prezentacije Caritasa BiH o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom

Zenica,  Sri, 21. Lis. 2020.

Prezentacije Caritasa BiH o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom

Uz potporu Veleposlanstva SAD-a u BiH, Caritas BiH s fondovima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u FBiH i u RS organizira javne prezentacije o mogućnostima zapošljavanja osobama s invaliditetom

U vrtu Beogradske nadbiskupije otvorena izložba pod naslovom “Papa dijaloga”

Beograd,  Sri, 21. Lis. 2020.

U vrtu Beogradske nadbiskupije otvorena izložba pod naslovom “Papa dijaloga”

Izložbu posvećenu svetom Ivanu Pavlu II. organiziralo je Veleposlanstvo Poljske u Republici Srbiji u suradnji s Beogradskom nadbiskupijom

Promocija duhovnih zvanja u župi Podhum

Podhum,  Sri, 21. Lis. 2020.

Promocija duhovnih zvanja u župi Podhum

Projekt je to Vijeća za pastoral duhovnih zvanja, a ovu je vodio član tog vijeća, fra Marinko Štrbac, meštar postulanata u Visokom

Papa Franjo: Sv. Ivan Pavao II. bio je čovjek velike duhovnosti

Vatikan,  Sri, 21. Lis. 2020.

Papa Franjo: Sv. Ivan Pavao II. bio je čovjek velike duhovnosti

Papa Franjo spomenuo se u srijedu, 21. listopada sutrašnje proslave spomena sv. Ivana Pavla II.