Apostolsko pismo u obliku «motu proprija» Svetoga Oca Franje «Authenticum charismatis»

Kojim se mijenja kanon 579 Zakonika kanonskoga prava


Vatikan,  Čet, 05. Studeni 2020.

APOSTOLSKO PISMO
U OBLIKU «MOTU PROPRIJA»

SVETOGA OCA
FRANJE

«AUTHENTICUM CHARISMATIS»

KOJIM SE MIJENJA KANON 579 ZAKONIKA KANONSKOGA PRAVA

"Jasni znak autentičnosti neke karizme njezina je crkvenost, njezina sposobnost da se skladno uklopi u život svetoga Božjeg naroda za dobro sviju" (Ap. pobudnica Evangelii gaudium, 130). Vjernici imaju pravo biti upozoreni od pastira glede autentičnosti karizmi i pouzdanosti onih koji se predstavljaju kao utemeljitelji.

Razlučivanje crkvenosti i autentičnosti karizmi crkvena je odgovornost pastira partikularnih Crkava. Izražava se u pažljivoj brizi za sve oblike posvećenoga života, a posebno u ozbiljnoj zadaći procjenjivanja potrebe osnivanja novih ustanova posvećenoga života i novih družbi apostolskoga života.

Dolikuje odgovoriti na darove koje Duh pobuđuje u partikularnoj Crkvi, prihvaćajući ih velikodušno sa zahvaljivanjem, izbjegavajući pritom "da ne bi nesmotreno nastajale beskorisne ili za život nesposobne ustanove" (Drugi vatikanski sabor, Dekret Perfectae caritatis, 19).

Zadaća je Apostolske Stolice pratiti pastire u procesu razlučivanja koje vodi do crkvenog priznavanja nove ustanove ili družbe dijecezanskog prava. Apostolska pobudnica Vita consecrata potvrđuje da životnost novih ustanova i družbi "treba procijeniti vlast Crkve, koja je nadležna za odgovorno ispitivanje kako bi se provjerila vjerodostojnost nadahnjujuće svrhe i izbjeglo pretjerano umnožavanje međusobno sličnih institucija, iz čega proizlazi rizik štetnog razbijanja u premale skupine" (br. 12). Stoga nove ustanove posvećenoga života i nove družbe apostolskoga života moraju službeno biti priznate od Apostolske Stolice, kojoj jedino pripada konačni sud.

Odluka o kanonskom osnivanju od strane biskupa nadilazi područje biskupije i čini ga relevantnim u širem horizontu sveopće Crkve. Zapravo, po svojoj naravi, svaka ustanova posvećenoga života ili družba apostolskoga života, čak i ako je nastala u kontekstu partikularne Crkve, "kao dar Crkvi, nije izdvojena ili marginalna stvarnost, već joj intimno pripada, u samom je srcu Crkve kao odlučujući čimbenik njezina poslanja "(Pismo posvećenim osobama, III, 5).

U tom smislu, određujem da se promijeni kan. 579 koji je zamijenjen sljedećim tekstom:

Dijecezanski biskupi mogu, svaki na svojem području, službenom odlukom valjano osnovati ustanove posvećenoga života, uz prethodno pismeno odobrenje Svete Stolice.

Propisujem da, ono što je određeno ovim Apostolskim pismom u obliku Motu proprija, ima čvrstu zakonsku snagu, unatoč bilo kojoj suprotnoj stvari koja bi bila dostojna posebnog spominjanja, i neka se proglasi objavljivanjem u L'Osservatore Romano, stupajući na snagu 10. studenoga 2020., a potom neka se objavi u službenom glasilu Acta Apostolicae Sedis.

Dano u Lateranu, dana 1. studenoga 2020., na svetkovinu Svih svetih, osmu godinu mog pontifikata.

FRANJO

(kta/nedjelja.ba)

Đakonsko ređenje na Prvu nedjelju došašća

Sarajevo,  Ned, 29. Stu. 2020.

Đakonsko ređenje na Prvu nedjelju došašća

U sarajevskoj katedrali, kardinal Puljić će za đakone će zarediti četvoricu bogoslova, a na Franjevačkoj teologiji nadbiskup Vukšić za đakone će zarediti devet franjevačkih bogoslova

Zavjetna Misa u Koraću

Koraće,  Ned, 15. Stu. 2020.

Zavjetna Misa u Koraću

Mlada nedjelja na Plehanu

Plehan,  Ned, 15. Stu. 2020.

Mlada nedjelja na Plehanu

Blagdan sv. Nikole Tavelića u Slavonskom Brodu

Slavonski Brod,  Sub, 14. Stu. 2020.

Blagdan sv. Nikole Tavelića u Slavonskom Brodu

Papa odobrio nove dekrete o čudima i herojskim krepostima

Vatikan,  Sri, 25. Stu. 2020.

Papa odobrio nove dekrete o čudima i herojskim krepostima

Sveti Otac primio je, 23. studenoga novoga prefekta Kongregacije za kauze svetaca biskupa Marcella Semerara i Kongregaciji odobrio proglasiti osam dekreta o čudima i herojskim krepostima, uključujući i 127 Španjolaca

Austrijski biskupi o razlozima otkazivanja misa s vjernicima do 6. prosinca

Beč,  Sri, 25. Stu. 2020.

Austrijski biskupi o razlozima otkazivanja misa s vjernicima do 6. prosinca

Austrijska biskupska konferencija na svojim je mrežnim stranicama, 24. studenoga objavila četiri videozapisa s obrazloženjima svojih odluka u pandemiji koronavirusa

Poruka talijanskih biskupa za Došašće

Rim,  Sri, 25. Stu. 2020.

Poruka talijanskih biskupa za Došašće

Talijanska biskupska konferencija objavila je, 24. studenoga poruku za Došašće u kojoj se vjernike u pandemiji koronavirusa poziva na novi zanos življene vjere u predbožićno i božićno vrijeme

Novi mandat dosadašnjem ravnatelju Caritasa BiH

Sarajevo,  Uto, 24. Stu. 2020.

Novi mandat dosadašnjem ravnatelju Caritasa BiH

Na službu ravnatelja Caritasa BiH na novi mandat od pet godina imenovan je dosadašnji ravnatelj, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije mons. mr. sc. Tomo Knežević