Prof. dr. sc. Mato Zovkić

"Isusove parabole - slike o kraljevstvu Božjem"

KBF Sarajevo i Glas Koncila


Čet, 15. Veljača 2018.

Egzetsko-teološko tumačenje Isusovih parabola

"Isusove parabole - slike o kraljevstvu Božjem"

U izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i Glasa Koncila iz Zagreba, izašla je knjiga „Isusove parabole - slike o kraljevstvu Božjem“ profesora emeritusa i kanonika Vrhbosanskog stolnog kaptola, prof. dr. sc. Mate Zovkića.

Autor nudi zainteresiranim čitateljima egzetsko-teološko tumačenje Isusovih parabola kako su zapisane u Markovu, Matejevu i Lukinu evanđelju. Autor u 26 poglavlja istražuje ne samo što je dotična parabola značila u vrijeme Isusova povijesnog djelovanja među Židovima Palestine nego i što nama današnjim kršćanima treba značiti.

Iz recenzija, dviju hrvatskih bibličarki:

„Slikovito govoreći, knjiga Mate Zovkića je poput riznice u kojoj čitatelj nalazi 26 dragulja. Svaka pojedina analiza perikope je, u prvom redu, solidno znanstveno potkrijepljena. Autor poznaje i koristi djela renomiranih egzegeta, a pohvalno je i što u više navrata uzima u obzir i djela egzegetkinja, među kojima i feminističkih teologinja. Svaki tekst autor ponajprije egzegetski analizira, ali ne staje na tome, već daje i starozavjetnu pozadinu, ukazuje na povijesni kontekst, citira rabinsku i apokrifnu književnost, donosi i mišljenja drugih egzegeta te uspoređuje poruku biblijskog teksta s drevnom egipatskom, židovskom i grčkom književnosti, kao i s onim što čitamo u Katekizmu Katoličke Crkve ili s onim što naučava islam. Distancirajući se, kako i sam kaže u uvodu, „od umjetne alegorizacije u razdoblju otaca te od katoličke polemike protiv naroda Isusova“, autor tekst analizira kritički i suočava se s protužidovskim tumačenjima koja valja ostaviti u prošlosti.

Tako protumačene perikope približavaju čitatelju Isusov svijet i pouku, ali se pitaju i što ta pouka danas govori. Autor tako svaku analizu zaključuje aktualizacijom i poticajima za promišljanje, čime čini čitatelja aktivnim sudionikom u interpretaciji teksta.“ Mr. sc. Bruna Velčić - doktorandica na Papinskom institutu u Rimu

„Mato Zovkić stvara svojevrsni „most“ između značenja parabola u vrijeme Isusova povijesnog djelovanja i značenja koje imaju i/ili bi trebale imati za kršćane današnjeg vremena. Pri tome dakako ne gubi iz vida povijest njihova tumačenja, mudro se distancirajući od alegorijske interpretacije crkvenih otaca, kao i od katoličke polemike protiv naroda Isusova vremena u razdoblju od 3. do 20. stoljeća … Temeljne i hvalevrijedne metodološke i stilske značajke prof. Mate Zovkića zacijelo su jednostavnost i razumljivost izlaganja kojima otvara vrata razumijevanja ne samo akademskoj nego i široj čitalačkoj publici. Ovdje je potrebno ukazati na autorovu lingvističko-semantičku analizu i pojašnjenje široj publici nepoznatih i/ili manje poznatih biblijskih pojmova, kao i informacije o društvenom i religioznom životu, običajima i kulturi ondašnjeg vremena, koji su nužni za ispravno i potpunije razumijevanje Isusovih parabola. Približavanje parabola širem krugu čitatelja autor postiže i njihovim izvrsnim stavljanjem u povijesni, društveni, religiozni i kulturološki kontekst, kao i detaljnim prikazom starozavjetne, židovske i grčko-rimske podloge. Nadalje, u autorovu izlaganju dolazi do izražaja dobro poznavanje i upotreba značajnijih i novijih rezultata egzegetskih istraživanja, kako stranih, tako i domaćih autora. “ Dr. sc. s. Silvana Fužinato - profesorica Svetoga pisma na KBF Đakovo.

Biskup Komarica predsjedao sjednicom Vijeća za liturgiju BK BiH

Sarajevo,  Čet, 22. Lis. 2020.

Biskup Komarica predsjedao sjednicom Vijeća za liturgiju BK BiH

Sudjelovali su svi članovi Vijeća osim jednog koji je bio opravdan spriječen doći na sjednicu, a dijelom je sudjelovao i generalni tajnik BK BiH

Mons. Luka Marjanović održao biblijsko predavanje

Slavonski Brod,  Čet, 22. Lis. 2020.

Mons. Luka Marjanović održao biblijsko predavanje

Na temu „(Zarazne) bolesti u Svetom Pismu, napose SZ-u. Ponašanje oboljelih, solidarnost bližnjih - pouke nama danas“

Papa imenovao savjetnike Papinskog vijeća za međureligijski dijalog

Vatikan,  Čet, 22. Lis. 2020.

Papa imenovao savjetnike Papinskog vijeća za međureligijski dijalog

Tiskovni ured Svete Stolice objavio je, 22. listopada da je Sveti Otac imenovao nove savjetnike Papinskog vijeća za međureligijski dijalog

Prigodna emisija za mlade u realizaciji NCM-a

Sarajevo,  Čet, 22. Lis. 2020.

Prigodna emisija za mlade u realizaciji NCM-a

Razgovor s gostima u studiju prate zanimljivi video prilozi