Dr. sc. Kata s. Amabilis Jurić

Posvećeni život je dragocjen i nužan dar i za sadašnjost i za budućnost Božjega naroda


Sarajevo,  Uto, 31. Siječanj 2017.

Prigodom Dana posvećenog života koji Crkva obilježava na blagdan Prikazanja Gospodinova 2. veljače, razgovarali smo sa s. Amabilis Jurić o redovničkom pozivu i drugim značajnim temama redovništva.

Kata s. Amabilis Jurić je redovnica Družbe školskih sestara franjevki Krista Kralja sa sjedištem u Sarajevu. Rođena je 17. svibnja 1959. u Drijenči kod Tuzle. Osnovnu školu završila je u Šibošnici, opću gimnaziju u Bugojnu, a studij religiozne pedagogije i katehetike na Katehetskom institutu Katoličkog bogoslovnog fakulteta (KBF) Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je na Fakultetu odgojnih znanosti, smjer Pastoral mladih i katehetika, na Papinskom sveučilištu Salezijana u Rimu, a na zagrebačkom KBF-u 2013. postigla je akademski stupanj doktora znanosti u specijalizaciji pastoralne teologije. Obavljala je razne službe vezane za odgoj, školstvo i župni pastoral, a područja njezina zanimanja i znanstvenog istraživanja usmjerena su na formaciju vjeroučitelja, osobito njihovu duhovnu dimenziju kao integrativni dio cjelovitog odgoja ljudske osobe. Uposlena je na zagrebačkom KBF-u pri katedri Religiozne pedagogije i katehetike kao viša asistentica. Autorica je brojnih stručnih članaka i knjige Duhovnost vjeroučitelja u Hrvatskoj.

S. Amabilis, tko su redovnici i kakvo je njihovo poslanje u Crkvi i svijetu?

Oduvijek je u zajednici Kristovih vjernika bilo odvažnih muževa i žena koji su Krista htjeli nasljedovati živeći svoja krsna obećanja u obilnijoj mjeri. Ostavljali bi roditeljski dom i sve što su imali, prihvaćali bi život po evanđeoskim savjetima provodeći ga u djevičanskoj čistoći, evanđeoskom siromaštvu i poslušnosti svojim poglavarima. Tako se početkom 13. st. u Crkvi pojavljuju dva prosjačka reda čiji su utemeljitelji Sv. Franjo i Sv. Dominik, koji su pokazali put kako je moguće obnoviti Crkvu evanđeoskom jednostavnošću i siromaštvom, a nadasve u vraćanju evanđeoskoj ljubavi. Glede poslanja valja kazati da je Crkva po redovnicima poslana „vjernicima i nevjernicima iz dana u dan bolje pokazivati Krista, dok na gori razmatra ili naviješta mnoštvu kraljevstvo Božje, dok bolesne i ranjene ozdravlja, a grešnike obraća na bolji život, ili dok djecu blagoslivlja i svima čini dobro, uvijek poslušan volji Oca koji ga je poslao“ (LG 46). Nadalje, svaki redovnik i redovnica je u poslanju već po samome svojem posvećenju (usp. VC 72). Njihova apostolska djelatnost treba uvijek izvirati iz najdublje sjedinjenosti s Bogom, koju treba jačati i promicati (usp. kan. 675 § 2.). Ona se ponajprije očituje u „vjernom življenju evanđelja koje je istinsko sredstvo evangelizacije. Franjo je učio da Krista 'rađamo po svetom djelovanju koje treba da drugima svijetli dobrim primjerom' (1PVj 10)“. Jedan od bitnih čimbenika života i poslanja sastoji se u tome da redovnička zajednica čini vidljivim zajedništvo koje utemeljuje Crkvu te je ujedno proroštvo jedinstva kojemu Crkva teži kao svojemu konačnom cilju (usp. VFC 10). Stoga je bratsko-sestarski život jednako važan kao i apostolsko djelovanje i sastavni je dio našega evanđeoskog svjedočenja (usp. VFC 55).

Mnogi kažu da je redovništvo nezasluženi dar Božji. Kako taj dar prepoznati i razvijati ga do plodova istinskog nasljedovanja Isusa Krista?

Posvećeni život nije samo u prošlosti pomagao i podupirao Crkvu, nego je dragocjen i nužan dar i za sadašnjost i za budućnost Božjega naroda, jer duboko u sebi pripada njegovu životu, njegovoj svetosti i njegovu poslanju (LG 44). Može se dogoditi da će kroz povijest profilirati daljnja raznolikost oblika redovništva, no ni u kojem se slučaju neće promijeniti bit izbora koji se očituje u radikalnosti i darivanju sama sebe iz ljubavi prema Gospodinu Isusu i u Njemu prema svakoj sastavnici ljudske obitelji. To znači da kršćanski narod može i dalje računati na pomoć i potporu redovnica i redovnika u Crkvi. Osobno i s pravom mogu posvjedočiti da se redovnički život ne može živjeti ako to prvenstveno nije dar od Gospodina, koji se u određenom trenutku života prepoznaje i odlučuje se realizirati taj poziv. Istinsko nasljedovanje Krista najbolje će se očitovati u poslušnosti očekivanjima pape Franje od nas Bogu posvećenih osoba da izađemo iz samih sebe i pođemo na egzistencijalne periferije. Nisu li „Pođite po svem svijetu...“ bile posljednje riječi koje je Isus uputio svojima i koje nastavlja upućivati danas svima nama (usp. Mk 16,15)? Postoji čitav jedan svijet koji na nas čeka: osobe koje su izgubile nadu, obitelji u teškoćama, napuštena djeca, mladi kojima je oduzeta budućnost, bolesnici i starije napuštene osobe, bogati siti dobrima i s prazninom u srcu, muškarci i žene u traženju smisla života, oni koji žeđaju za Bogom.

Kako ste se Vi odlučili obući franjevački habit?

Davno je to bilo kad me Gospodin pozvao u redovnički život. Moram priznati da tada kao djevojčica od 10-ak godina nisam niti znala što je to redovnički život u svoj svojoj biti. Jednostavno sam osjetila u dubini bića da želim poći u samostan i biti redovnica. Kasnije sam se neko vrijeme kroz osnovnu školu družila sa sestrama franjevkama u svojoj prvotnoj župi Breške, od koje je kasnije nastala moja rodna župa Drijenča. U redovničku zajednicu školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije sa sjedištem u Sarajevu stupila sam nakon završene osnovne škole. Susret sa „živim“ Bogom je bio temeljna prekretnica za moj daljnji redovnički život, kojeg sam doživjela nakon završene srednje škole i mog istinskog traženja pravog smisla redovničkog života. Riječ je o događaju koji je teško opisati riječima, jednostavno me cijelu prožela nježna i milosrdna očinska ljubav, koja me i dan danas prati na svakom mom koraku. To je nešto što je jače od mene, ili bolje rečeno Netko tko se tako duboko utkao u moj život koji je poprimio evanđeoski mentalitet.

Je li na Vas utjecao neki redovnički uzor u vremenu promišljanja o budućem zvanju i koliko su, po Vama, sveti uzori značajni kao nadahnuće budućim redovnicima?

Nije. No, danas nama u samostan dolaze već zrele i formirane djevojke kojima je, pretpostavljam, netko od već poznatih redovničkih osoba bio uzor u njihovu odabiru poziva. Nekako, osobno sam više vezana uz Isusa Krista, kao i Sv. Franju, u čijim bogatim životima prepoznajem nebrojeno primjera za nasljedovanje. Isus Krist, kao čovjek i kao Bog me svakodnevno uvodi u to otajstvo redovničkog života, tako da niti nemam potrebu za nekim drugim uzorima. Moram priznati da cijenim Sv. Majku Tereziju sa svime što je bila i učinila u svojem redovničkom pozivu, što i za mene danas predstavlja svojevrsni izazov. Kod Sv. Franje mi je fascinantno to što je bio jednostavan, ponizan i malen. Osim toga, njegov odnos prema braći i sestrama te svemu stvorenom me jednako oduševljavao u mladim danima mojega redovničkog života, kao i danas. Franjo je u svemu što je činio, s kime se susretao u malim sitnim stvarima imao određenu dozu udivljenja s pravim razlogom radosti i zahvaljivanja zbog svega toga. To je ono što me nekako i dandanas drži da se, unatoč godinama, mogu lako oduševiti i pokrenuti u svojemu redovničkom djelovanju puna neizrecive zahvalnosti za sve što jesam i što svakodnevno primam od Gospodina.

Redovnički život ima i svoje težine, ali i radosti. Kako biste iskustvo svojeg redovničkog života ispričali nekomu tko uopće nije vjernik?

Tako da me može razumjeti. To konkretno znači pokušati se uživjeti u njegovu situaciju te iz toga sasvim jednostavno pripovijedati o realnoj stvarnosti redovničkog života, bez nekog uljepšavanja. Ponekad susret s nekim „tko uopće nije vjernik“ može uroditi daleko većim plodom nego s tzv. vjernicima. Neki vjernici su nas redovnike i redovnice već smjestili u svoje određene kalupe, pa nam ne preostaje puno prostora za međusobno obogaćivanje. U takvim susretima nema mjesta kreativnosti, iznenađenjima, realnom prihvaćanju života kao takvog, jer nas pobožni ljudi nekako doživljavaju kao da smo izvan svega toga: već samim tim što nosimo odoru mi na neki način aludiramo na neki drugi svijet. Unatoč tomu, volim se ponašati prirodno, opušteno, radosno, oslobođeno, jer moj osobni identitet jednak je mojem redovničkom identitetu. U tom kontekstu nikada nisam imala niti jedan problem u susretu s ljudima svih dobi, zvanja i profila, pa čak i „nevjernika“. Uvijek su me radije prihvaćali tako „normalnu“, nego kad bih svojim ponašanjem odražavala osobu koja se postavlja iznad njih i koja svojim životom i ponašanjem kao da ne pripada ovom svijetu. Stoga smatram da mi redovnice i redovnici možemo danas biti bliski suvremenom čovjeku samo onda ako ga prihvaćamo kao takvog sa svim onim što on jest. Nema tu mjesta pretvaranju niti s jedne niti s druge strane ukoliko želimo da se dogodi istinski susret u kojem ćemo se prepoznati kao djeca jednoga Oca i uzajamno si pomoći na najbolji mogući način. U suvremenom obliku evangelizacije potrebno je tražiti i otkrivati „novi govor vjere“, koji će odisati dubokim poštovanjem konkretne osobe, razumijevanjem njezine životne situacije i prihvaćanjem različitosti u svim njezinim pojavnostima.

Svaka redovnička družba ima svoje specifično poslanje i duhovnost, pa tako i Vaša.

Družba školskih sestara franjevki Krista Kralja Prečistog srca Marijina redovnička je ustanova papinskog prava u kojoj članice teže za svetošću obdržavajući evanđeoske zavjete čistoće, siromaštva i poslušnosti prema životu i nauku Krista Učitelja i našeg svetog oca Franje. Karizma Družbe je živjeti evanđelje u sestrinstvu iz ljubavi prema Bogu, utjelovljujući, svjedočeći i navješćujući Kristovo kraljevstvo u franjevačkome duhu trajnoga obraćenja u službi Crkve i čovjeka, posebice na odgojnome području. Zapravo, želimo nasljedovati stope Gospodina našega Isusa Krista, kao što je to činio naš serafski otac Franjo, i živjeti Evanđelje na način svojstven franjevačkoj zajednici. Stoga je „temeljno poslanje sestara naviještati Radosnu vijest osobnim i zajedničkim životom. U punoj vjernosti karizmi i odgovarajući zahtjevima inkulturacije, sestre se posvećuju odgoju i kršćanskom poučavanju; sudjeluju u apostolskom poslanju Crkve, vršeći djela ljubavi i služenja“ (Konstitucije, čl. 49). Naše djelovanje obuhvaća široki spektar djelatnosti: odgojno-obrazovni rad na fakultetu, u školama, dječjim vrtićima i đačkim domovima, katehizaciju, vođenje liturgijskog pjevanja, sakristansku službu, rad u zdravstvenim ustanovama, karitativno i socijalno djelovanje, savjetovalište, vođenje domaćinstava, glazbenu radionicu, izradu crkvenog ruha i pripremu hostija. Ukoliko cjelokupno naše apostolsko djelovanje kroz sva navedena područja ne bude uvijek i na svakom mjestu izviralo iz najdubljeg sjedinjenja s Bogom, ostat će samo na površini. Stoga nam ne preostaje ništa drugo nego poslušati papu Franju koji nas poziva da ostavimo iza sebe sve oblike površne i formalne duhovnosti, koja je isključivo usredotočena na samu sebe i skrivena pod lažnim plaštem izvanjske pobožnosti lišene Boga. Ako se redovnički život ne živi u perspektivi svetosti kao njegovanog i trajnog odnosa prema Svetome, on se urušava, hlapi, gubi svoju dinamiku i dubinu, čime prestaje biti znak živoga i prisutnoga Boga u suvremenom svijetu. 


Nastavak pročitajte u tiskanom izdanju

Razgovarala: Lidija Pavlović-Grgić
Katolički tjednik

Tijekom 2020. godine dovršena restauracija Hrvatske crkve sv. Jeronima u Rimu

Rim,  Sub, 16. Sij. 2021.

Tijekom 2020. godine dovršena restauracija Hrvatske crkve sv. Jeronima u Rimu

Povod radovima na obnovi crkve bili su snažni potresi koji su 24. kolovoza i 30. listopada 2016. pogodili središnji dio Italije

Pomoć Hrvatske katoličke župe Wiesbaden za stradale u potresu u Hrvatskoj

Wiesbaden,  Sub, 16. Sij. 2021.

Pomoć Hrvatske katoličke župe Wiesbaden za stradale u potresu u Hrvatskoj

Župljani Hrvatske katoličke župe Wiesbaden prikupili su pomoć za stradale u potresu u Hrvatskoj i iz Wiesbadena u Sisak poslali kamion humanitarne pomoći

Papa moli za stradale u snažnom potresu u Indoneziji

Vatikan,  Sub, 16. Sij. 2021.

Papa moli za stradale u snažnom potresu u Indoneziji

U telegramu, koji je u Papino ime uputio državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin, Sveti Otac je izrazio “iskrenu solidarnost sva svima u Indoneziji"

Iz Kruha svetog Ante otpremljena humanitarna pomoć stradalima u potresu u Sisačko-moslavačku županiju

Sesvetska Sopnica/Zagreb,  Pet, 15. Sij. 2021.

Iz Kruha svetog Ante otpremljena humanitarna pomoć stradalima u potresu u Sisačko-moslavačku županiju

U organizaciji humanitarno-karitativne udruge franjevaca Bosne Srebrene „Kruh svetog Ante“ u petak 15. siječnja u popodnevnim satima otpremljena je humanitarna pomoć za stradalo stanovništvo u potresu na području Sisačko-moslavačke županije.